CELEBREM EL PRIMER ANIVERSARI DE LA LLEI 24/2015, LA NOSTRA MAJOR VICTÒRIA

Avui fa un any de la més gran de les nostres victòries. El 23 de juliol passarà a la història com el dia en què la ciutadania va demostrar el seu poder, deixant clar que tot és possible. Que per més que ens diguin que no, si ens mobilitzem, ho aconseguim tot.

La PAH va néixer per conquerir el Dret a un habitatge digne, amb desobediència civil, lluita i propostes fermes per aconseguir-ho. Sis anys i dues ILP després, ho aconseguíem i vèiem com es feia realitat la LLei 24/2015 contra els desnonaments i la pobresa energètica. Una llei que funcionava malgrat que seguíem al carrer cada dia per què els bancs i les administracions l’apliquessin, fins que quasi un any després de la seva acceptació al Parlament de Catalunya, el Partit Popular, demostrant un cop més que no governa pels ciutadans sinó per la banca i no té cap escrúpol en vulnerar sistemàticament els Drets Humans fonamentals de totes, decideix presentar recurs i suspensió de la Llei 24/2015 al Tribunal Constitucional.

Malgrat tot no ens rendim, la suspensió només afecta la part d’habitatge traient responsabilitat als bancs per seguir recollint beneficis milionaris a costa de les famílies vulnerables i nosaltres seguim pressionant cada dia per la seva aplicació, aconseguint com sempre hem fet, aturar desnonaments, firmar dacions en pagament i aplicar lloguers socials.

Per això, convençudes que només és una traveta més fins a la nostra victòria final, res ni ningú ens pot negar celebrar el nostre dia més històric. Un dia banyat amb rius de llàgrimes d’alegria i somriures d’orella a orella, que ens va demostrar i o continua fent, que més que mai SI SE PUEDE i  el que sembla impossible només triga una mica més.

 

CELEBRAMOS EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA LEY 24/2015, NUESTRA MAYOR VICTORIA

Hoy hace un año de la más grande de nuestras victorias. El 23 de julio pasará a la historia como el día en que la ciudadanía demostró su poder, dejando claro que todo es posible. Que por más que nos digan que no, si nos movilizamos, lo logramos todo.

La PAH nació para conquistar el Derecho a una vivienda digna, con desobediencia civil, lucha y propuestas firmes para conseguirlo. Seis años y dos ILP después, lo conseguíamos y veiamos como se hacía realidad la Ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética. Una ley que funciona, a pesar de que seguíamos en la calle cada día para que los bancos y las administraciones lo aplicaran, hasta que casi un año después de su aceptación en el Parlament de Catalunya, el Partido Popular, demostrando una vez más que no gobierna para los ciudadanos, sino para la banca y no tiene ningún tipo de pudor en vulnerar sistematicamente los Derechos Humanos fundamentales de todas, decide presentar recurso y suspensión de la Ley 24/2015 ante el Tribunal Constitucional.

A pesar de todo no nos rendimos, la suspensión sólo afecta a la parte de vivienda evitando toda responsabilidad a los bancos para que puedan seguir recogiendo beneficios millonarios a expensas de las familias vulnerables y nosotras seguimos presionando cada día por su aplicación, consiguiendo como siempre hemos hecho, parar desahucios, firmar daciones en pago y aplicar alquileres sociales.

Por eso, convencidas que sólo es una zancadilla más hasta nuestra victoria final, nada ni nadie nos puede negar celebrar nuestro día más histórico. Un día bañado con ríos de lágrimas de alegría y sonrisas de oreja a oreja, que nos demostró y o continúa haciendo, que más que nunca SI SE PUEDE y que lo que parece imposible sólo tarda un poco más.

Seguimos la campaña de señalización a BBVA

Ayer ocupamos hasta la medianoche una oficina de BBVA en Barcelona para conseguir solución a ocho familias con su caso atascado desde hace dos años.

Ya avisamos que iriamos subiendo el nivel hasta lograr un compromiso firme de la entidad, que sigue enrocada y más preocupada en seguir cosechando millones de beneficio con los pisos de familias desahuciadas y la venta de armamento.

Hoy, como gente de palabra que somos, hacemos realidad nuestro grito ¡Hoy nos vamos, pero mañana volveremos! y tras madrugar y parar un nuevo desahucio, nos hemos acercado a la oficina de la calle Sants, 39 para seguir demostrando quien es la PAH, que con nosotras no se juega y no vamos a parar hasta lograr la solución digna que las familias se merecen tras años de mentiras y estafa bancaria.

#RindeteBBVA

PAH Barcelona comença els enregistraments d’un videoclip en una oficina ocupada del BBVA com a mesura de pressió

No cessarem de mobilitzar-nos contra el BBVA fins a desencallar vuit casos de famílies afectades

BBVA volem solucions ja! Avui dimecres 20 de juliol la PAH Barcelona ocupa una oficina del BBVA a Barcelona, en defensa de vuit famílies afectades per les pràctiques criminals de l’entitat. L’acció forma part d’unes mobilitzacions iniciades al juliol, que aniran apujant el to i buscaran contagiar a altres territoris per llançar-se a accions contra el BBVA. Aquest dia, senyalitzem a l’entitat mitjançant el rodatge d’un videoclip que llançarem durant l’estiu amb el qual motivarem a la ciutadania a marcar al BBVA com un banc que estafa, enganya i treu a la gent de casa seva..

Aquest full de ruta de mobilització contra el BBVA va tenir el seu tret de sortida el passat 1 de juliol, mitjançant l’ocupació durant un dia sencer d’una de les oficines de l’entitat. Gràcies a la pressió que vam exercir al banc, aconseguim desbloquejar el cas d’una família afectada arrencant l’acord de dació més lloguer social. No obstant això, queden vuit famílies afectades per les polítiques criminals del BBVA que esperen solucions reals. Parlem de famílies que en procés de negociació des de fa anys, i que la seva única via ha estat l’acció directa. Exigim:

  • Dació en pagament i lloguer social per a Liliana i Mercès per trobar-se sense treball i sense recursos econòmics per fer front a la hipoteca.
  • Quites del deute per a Sergio, Ana, Dani i Tania per conservar els seus habitatges.
  • Nul·litat del IRPH d’Ana, Goyo i Sergio per ser un índex de referència abusiu, opac i manipulable que pot portar al desnonament.
  • Condonació de deute d’Anna com a avalador.

Precisament durant aquest mes de juliol el BBVA ha tractat de netejar la seva imatge anunciant a so de bombo i platerets la cessió de 1.800 habitatges a la Generalitat. Tota una descaradura, quan va ser el BBVA el banc que més va pressionar al govern del Partit Popular perquè aquest tombarà la Llei 24/2015 de Catalunya contra els desnonaments, legislació que obligava als bancs a oferir lloguers socials en risc de desnonament i cedir a l’administració els seus pisos buits per reallotjar persones en perill d’exclusió habitacional.

Aquesta pressió no va tenir més raó que ser que l’objectiu de l’entitat de vendre una cartera d’hipoteques en la borsa per un valor de 1.500 milions d’euros, parlem d’hipoteques que involucren a famílies en risc de perdre les seves llars i quedar-se al carrer amb deutes impagables per a tota la vida. Parlem que el BBVA fa negoci amb vides en joc, posant tot tipus de traves a iniciatives ciutadanes que solament busquen fer prevaler els Drets Humans. No és casual que BBVA sigui el banc número u a iniciar processos d’execució hipotecària, sent que continuen lucrant-se amb l’especulació de pisos que per legitimitat pertanyen a les famílies que han estat desnonades.

Aquesta deriva mafiosa es pot constatar en un altre dels principals negocis del BBVA: la inversió armamentística, sent el BBVA qui lidera el primer lloc entre els bancs que més diners col·loquen en empreses dedicades a la venda d’armament. Una inversió que des del 2011 ja supera l’escandalosa xifra de 2.700 milions d’euros. Tornem a mobilitzar-nos contra el BBVA per deixar-los ben clar que si ells obliden, nosaltres recordem. I seguirem fins que tinguem solució per a totes les famílies afectades. Hi ha vides en joc. El BBVA pretén fer negoci empobrint-les. No obstant això les famílies estan organitzades en la PAH I lluitessin imparables per les seves llars!

Per això la nostra ocupació serà indefinida fins a aconseguir els nostres objectius. Sabem millor que ningú que BBVA acabarà cedint a les nostres demandes, com porten fent la resta d’entitats bancàries des de fa 8 anys. Gairebé una dècada en la qual dia rere dia la PAH demostra que amb convicció i insistència SÍ ES POT conquistar el Dret a l’Habitatge!

#RíndeteBBVA

ds

PAH Barcelona comienza las grabaciones de un videoclip en una oficina ocupada del BBVA como medida de presión

No cesaremos de movilizarnos contra el BBVA hasta desencallar ocho casos de familias afectadas

¡BBVA queremos soluciones ya! Hoy miércoles 20 de julio la PAH Barcelona ocupa una oficina del BBVA a Barcelona, en defensa de ocho familias afectadas por las prácticas criminales de la entidad. La acción forma parte de unas movilizaciones iniciadas en julio, que irán subiendo el tono y buscarán contagiar a otros territorios para lanzarse a acciones contra el BBVA. Este día, señalizamos a la entidad mediante el rodaje de un videoclip que lanzaremos durante el verano con el cual motivaremos a la ciudadanía a marcar al BBVA como un banco que estafa, engaña y echa a la gente su casa.
Esta hoja de ruta de movilización contra el BBVA tuvo su pistoletazo de salida el pasado 1 de julio, mediante la ocupación durante un día entero de una de las oficinas de la entidad. Gracias a la presión que ejercimos al banco, logramos desbloquear el caso de una familia afectada arrancando el acuerdo de dación más alquiler social. Sin embargo, quedan ocho familias afectadas por las políticas criminales del BBVA que esperan soluciones reales. Hablamos de familias que llevan años en proceso de negociación, y que su única vía ha sido la acción directa. Exigimos: 
  • Dación en pago y alquiler social para Liliana y Mercedes por encontrarse sin trabajo y sin recursos económicos para hacer frente a la hipoteca.
  • Quitas de la deuda para Sergio, Ana, Dani y Tania para conservar sus viviendas.
  • Nulidad del IRPH de Ana, Goyo y Sergio por ser un índice de referencia abusivo, opaco y manipulable que puede llevar al desahucio.
  • Condonación de deuda de Anna como avalista.

Precisamente durante este mes de julio el BBVA ha tratado de limpiar su imagen anunciando a bombo y platillo la cesión de 1.800 viviendas a la Generalitat. Todo un descaro, siendo que fue el BBVA el banco que más presiono al gobierno del Partido Popular para que este tumbará la Ley 24/2015 de Cataluña contra los desahucios: legislación que obligaba a los bancos a ofrecer alquileres sociales en riesgo de desahucio y ceder a la administración sus pisos vacíos para realojar personas en peligro de exclusión habitacional.

Esta presión no tuvo más razón que ser que el objetivo de la entidad de vender una cartera de hipotecas en la bolsa por un valor de 1.500 millones de euros, hablamos de hipotecas que involucran a familias en riesgo de perder sus hogares y quedarse en la calle con deudas impagables de por vida. Hablamos de que el BBVA hace negocio con vidas en juego, poniendo todo tipo de trabas a iniciativas ciudadanas que solo buscan hacer prevalecer los Derechos Humanos. No es casual que BBVA sea el banco número uno en iniciar procesos de ejecución hipotecaria, siendo que continúan lucrándose de la especulación de pisos que por legitimidad pertenecen a las familias que han sido desahuciadas.
Esta deriva mafiosa se puede constatar en otro de los principales negocios del BBVA: la inversión armamentística, siendo el BBVA quien lidera el primer puesto entre los bancos que más dinero colocan en empresas dedicadas a la venta de armamento. Una inversión que desde 2011 ya supera la escandalosa cifra de 2.700 millones de euros.  Volvemos  a movilizarnos contra el BBVA para dejarles bien claro que si ellos olvidan, nosotros  recordamos. Y seguiremos hasta que tengamos solución para todas las familias afectadas.  Hay vidas en juego. El BBVA pretende hacer negocio empobreciéndolas. Sin embargo las familias están organizadas en la PAH ¡Y lucharan imparables por sus hogares!
Por eso nuestra ocupación será indefinida hasta lograr nuestros objetivos. Sabemos mejor que nadie que BBVA acabará cediendo a nuestras demandas, como llevan haciendo el resto de entidades bancarias desde hace 8 años. Casi una década en la que día tras día la PAH demuestra que con convicción e insistencia SÍ SE PUEDE conquistar el Derecho a la Vivienda! 
#RíndeteBBVA

AGENDA DE LA SETMANA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 20 al dimarts 26 de juliol)

Aquesta setmana ve carregada d’allò pel que vam néixer, acció per defensar els nostres drets de l’estafa bancaria i aturar desnonaments per garantir el Dret a l’habitatge. Denúncia, reivindicació i solucions reals, això és pur esperit PAH

DIMECRES 20
8:00 STOP DESAHUCIOS c.Marroc, 162 L4 Besòs Mar #SoluciónParaFátima
9:30 ACCIÓ!!

DIJOUS 21
8:00 STOP DESAHUCIOS Ctra de Sants,321 <M> L5 Badal #SolucionParaMaribel

DIVENDRES 22
8:00 STOP DESAHUCIOS c.Murtra, 119 <M> L5 El Carmel #FranciscoSeQueda

DILLUNS 25
10:00 ACCIÓ!!
17:00 Atenció als estudiants
18:00 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 26
18:00 Assemblea d’ accions i coordinació

stop desnonaments