LES PAHs CATALANES ES MOBILITZEN PER EXIGIR LLOGUERS A BANKIA

Del rescat bancari després de l’estafa de les preferents i les targetes black, fins a l’actual autorentat de cara i possible privatització, Bankia segueix vetllant només pels seus interessos i donant l’esquena a les famílies estafades.

Avui 19 d’octubre la PAH surt de nou al carrer per denunciar la mala praxi i exigir sol·lucions per a les famílies afectades per l’estafa hipotecària de Bankia, en una acció a nivell català on, les més de 70 PAHs catalanes, diuen prou i es planten en oficines repartides de cap a cap en les 4 províncies.

PAH Barcelona i algunes PAHs dels voltants, aprofitem per donar suport a les companyes de #AcamPAHdaHospitalet i hem ocupat la sucursal de la c/. Baró de Maldà, 2 de l’Hospitalet de Llobregat, enfront de l’Ajuntament.

Des de principis de l’estafa mal anomenada crisi, que va afectar i segueix afectant a milions de persones per tot l’Estat, Bankia ha estat una de les figures de major protagonisme a causa d’una infinitat de despropòsits, il·legals i antisocials, de sobres coneguts per totes, que han omplert rius de tinta (corrupció dels seus alts càrrecs -tots vinculats amb diferents partits polítics, evasió fiscal, targetes black, preferents, multidivises, claúsules abusives en les hipoteques, sobretaxaciones, sent una de les entitats que més desnonaments ha provocat arribant al 80% d’ells en 2012…) però encara així han estat rescatats i actualment es troben en fase d’expansió. De fet, actualment es troba en tràmits de privatització [i la seva última gran operació, amb la qual l’Estat perdrà 14.471 milions d’euros després de la fusió de Bankia i Banc Mare Nostrum (BMN), els quals van rebre 24.269 milions d’euros en el cas del grup BFA-Bankia (22.424 milions) i BMN (1.845 milions), de les ajudes públiques atorgades al sistema financer des de maig de 2009. Uns fets que haurien de sorprendre a propis i estranys però als que ja estem acostumats en aquest país, on sabem millor que ningú com es viu sota el control de la banca, les entitats financeres i d’un Govern més ocupat a mirar cap a un altre costat, pel seu propi interès, que en regularitzar una llei hipotecària il·legal legislant propostes com l’actual #LeyViviendaPAH, pensada per garantir el benestar i el descans real ja de la ciutadania i el seu dret a l’habitatge.

Des de la PAH portem anys denunciant les polítiques antisocials de Bankia i la manca de qualsevol tipus de contraprestació social que rescati a les famílies amb els diners públics rebuts. A dia d’avui, són centenars les famílies que segueixen sent desnonades impunement gràcies a Bankia, enfrontant-se, no solament a la pèrdua de la seva llar si no també a una vulneració sistemàtica del seu dret a l’habitatge. A més, com actua el banc rescatat amb els seus milers de pisos buits? Els manté tancats, en comptes d’oferir lloguers socials i donar-los la funció social que necessitem, ampliant amb ells un parc públic d’habitatge que cobrís l’emergència habitacional que van generar durant la crisi amb la seva gran estafa . Davant la reclamació de drets humans Bankia només coneix un idioma, el de l’abús, com van demostrar en les últimes concentracions de la PAH a Madrid per exigir lloguers socials.

Per tot això i veient la falta d’interès a donar sol·lucions dignes als afectats i l’absència d’empatia i sensibilitat humana en les seves decisions, les PAHs catalanes ens veiem obligades a mobilitzar-nos per denunciar públicament Bankia i exigir que es compleixin les nostres demandes de mínims:

  • Sol·lució habitacional per als casos de recuperació: “lloguers socials”.
  • Cedir habitatges a les administracions públiques per a lloguer a les famílies en risc d’exclusió residencial.
  • Interlocutors vàlids i reunions amb els afectats en les seves localitats.
  • Dació a 0 i lloguers socials (segons llei 24/2015) sense motxilles.

Amb l’acció d’avui, pressionarem per forçar-los a negociar en pro de les famílies, aquelles que han pagat amb diners de la seva butxaca el seu rescat bancari i que no permetran que els segueixin robant més. Perquè no només és qüestió econòmica, o qüestió d’orgull, sinó d’uns Drets Humans que la PAH no permetrà que segueixin calcinant. Avui, ens ajuntem algunes de les PAHs de Catalunya per exigir el que és nostre: el dret a habitatge digne. La ciutadania organitzada ocupa avui Bankia i aquí ens quedarem fins a arrencar sol·lucions reals per a les famílies afectades. Sí que es pot i avui també, seguirem demostrant-ho

#BankiaResponde

14742777792202

LAS PAHs CATALANAS SE MOVILIZAN PARA EXIGIR ALQUILERES A BANKIA

Del rescate bancario tras la estafa de las preferentes y las tarjetas black, hasta el actual autolavado de cara y posible privatización, Bankia sigue velando sólo por sus intereses y dando la espalda a las familias estafadas.

Hoy 19 de octubre la PAH sale de nuevo a la calle para denunciar la mala praxis y exigir soluciones para las familias afectadas por la estafa hipotecaria de Bankia, en una acción a nivel catalán donde, las más de 70 PAHs catalanas, dicen basta y se plantan en oficinas repartidas a lo largo y ancho de las 4 provincias.

PAH Barcelona i algunas PAHs de los alrededores  aprovechamos para dar soporte a las compañeras de  #AcamPAHdaHospitalet y hemos  ocupado la sucursal de la c/. Baró de Maldà, 2 de Hospitalet de Llobregat, frente al Ayuntamiento.

Desde principios de la estafa mal llamada crisis, que afectó y sigue afectando a millones de personas por todo el Estado, Bankia ha sido una de las figuras de mayor protagonismo debido a un sinfín de despropósitos, ilegales y antisociales, de sobra conocidos por todas, que han llenado ríos de tinta (corrupción de sus altos cargos, todos vinculados con distintos partidos políticos, evasión fiscal, tarjetas black, preferentes, multidivisas, clausulas abusivas en las hipotecas, sobre tasaciones, es una de las entidades que más desahucios ha provocado llegando al 80% de ellos en 2012…) pero aún así han sido rescatados y actualmente se encuentran en fase de expansión. De hecho, actualmente se encuentra en trámites de privatización y su última gran operación, con la que el Estado perderá 14.471 millones de euros tras la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), que recibieron 24.269 millones de euros en el caso del grupo BFA-Bankia (22.424 millones) y BMN (1.845 millones), de las ayudas públicas otorgadas al sistema financiero desde mayo de 2009. Unos hechos que deberían sorprender a propios y extraños, pero a lo que ya estamos acostumbrados en este país, donde sabemos mejor que nadie como se vive bajo el control de la banca, las entidades financiera y de un Gobierno más ocupado en mirar hacia otro lado (por su propio interés), que en regularizar una ley hipotecaria ilegal legislando propuestas como la actual #LeyViviendaPAH, pensada para garantizar el bienestar y el descanso real ya de la ciudadanía y su derecho a la vivienda.

Desde la PAH llevamos años denunciando las políticas antisociales de Bankia y la carencia de cualquier tipo de contraprestación social que rescate a las familias con el dinero público recibido. A día de hoy, son cientas las familias que siguen siendo desahuciadas impunemente gracias a Bankia, enfrentándose, no solo a la pérdida de su hogar si no también a una vulneración sistemática de su derecho a la vivienda. Además, ¿cómo actúa el banco rescatado con sus miles de pisos vacíos? Los mantiene cerrados, en vez de ofrecer alquileres sociales y darles la función social que necesitan, ampliando con ellos un parque público de vivienda que cubriera la emergencia habitacional que generaron durante la crisis con su gran estafa . Ante la reclama de derechos humanos Bankia sólo conoce un idioma, el de la violencia, como demostraron en las últimas concentraciones de la PAH en Madrid para exigir alquileres sociales.

Por todo esto y viendo la falta de interés en dar soluciones dignas a los afectados y la ausencia de empatía y sensibilidad humana en sus decisiones, las PAHs catalanas nos vemos obligadas a movilizarnos para denunciar públicamente a Bankia y exigir se cumplan nuestras demandas de mínimos:

  • Solución habitacional para los casos de recuperación: “alquileres sociales”.
  • Ceder viviendas a las administraciones públicas para alquiler a las familias en riesgo de exclusión residencial.
  • Interlocutores válidos y reuniones con los afectados en sus localidades.
  • Dación a 0 y alquileres sociales (según ley 24/2015) sin mochilas.

Con la acción de hoy, presionaremos para forzarles a negociar en pro de las familias, aquellas que han pagado con dinero de su bolsillo su rescate bancario y que no permitirán que les sigan robando más. Porque no sólo es cuestión económica, o cuestión de orgullo, sino de unos Derechos Humanos que la PAH no permitirá que sigan pisoteando. Hoy, nos juntamos algunas de las PAHs de Catalunya para exigir lo que es nuestro: el derecho a vivienda digna. La ciudadanía organizada ocupa hoy Bankia y aquí nos quedaremos hasta arrancar soluciones reales para las familias afectadas. Sí se puede y hoy también, seguiremos demostrándolo.

#BankiaResponde

AGENDA DE LA SETMANA

(del dimecres 18 al dimarts 24 de octubre)

Seguim a #AcamPAHdaHospital fins aconseguir solucions per la Úrsula, la Helena i la Yolanda. Atentes a les xarxes per fer seguiment de les activit que fem a la pl. de l’Ajuntament d’Hospitalet.

DIMECRES 18
17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Assessorament col·lectiu per a les persones afectades de pobresa energètica. Si et volen tallar la llum, el gas, l’aigua o tens problemes per pagar les factures, apropat i defensa els teus drets. c/Obradors, 6-8 “M” Línea 3 – Drassanes.

DIJOUS 19
ACCIÓ!!

DILLUNS 23
17:30 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 24
17:00 Atenció als estudiants.
18:00 Assemblea d’accions i coordinació.

photo_2017-10-18_08-06-24

AGENDA DE LA SEMANA

(del miércoles 18 al martes 24 de octubre)

Seguimos con #AcamPAHdaHospital hasta conseguir  soluciones para Úrsula, Helena y Yolanda. Atentas a nuestras redes sociales para hacer seguimiento de las actividades  en la pl. del Ayuntamiento de Hospitalet.

MIÉRCOLES 18
17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Asesoramiento colectivo para las personas afectadas por la pobreza energética. Si te quieren cortar la luz, el gas, el agua o tienes problemas para pagar las facturas, acércate y defiende tus derechos. c/Obradors, 6-8 “M” Línea 3 – Drassanes.

JUEVES 19
¡¡ACCIÓN!!

LUNES 23
17:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto a todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquellas que tienen que seguir aprendiendo y empoderándose para resolver las dudas sobre sus casos y seguir luchando.

MARTES 24
17:00 Atención a estudiantes.
18:00 Asamblea de acciones y coordinación.

STOP DESAHUCIOS

Atentas a nuestras convocatorias en nuestro perfil de Twitter o en nuestro canal de Telegram.

 

#AcamPAHdaHospitalet prosigue con fuerza hasta lograr solución para Úrsula, Helena y Yolanda.

Lunes 16 de octubre, arranca una nueva semana ¿Recordáis a Úrsula, Yolanda y Helena? Tres mujeres valientes que el pasado viernes dijeron basta al Ayuntamiento de Hospitalet e iniciaron #AcamPAHdaHospitalet ante las dejaciones de la administración que las empuja a vivir en la calle o a recuperar una vivienda de esas vacías que dicen que no existen. Tres unidades familiares con menores, con la angustia a flor de piel, con mentiras y dejación de responsabilidades como única respuesta por parte de Nuria Marín, José Castro y Raúl Alvarín.

Hoy empieza el cuarto día de una acampada que solo terminará de una manera: con el realojo y el alquiler social para las tres familias. Una solución clara tal y como marca la ley y la Constitución, pero que el viernes, en una primera negociación a pie de calle, el Ayuntamiento ya dejó claro que no les iba a ofrecer. Una actitud nada sorprendente por parte de una administración que, tras 20 años de mandato, solo ha generado 193 viviendas sociales Un dato que dice mucho de la falta de políticas públicas de vivienda que miren por la ciudadanía de este municipio.

Ni Úrsula, ni Yolanda, ni Helena se van a rendir, van a seguir luchando, sin miedo y sin nada que perder. Tienen derechos, tienen razón y tienen a la PAH a su lado. No están solas y este fin de semana se ha demostrado. Han sido unos días, para ir abriendo boca a lo que está por llegar, repletos de actividades (talleres de acciones y negociaciones, de teatro, de pancartas, de Ley Vivienda PAH) de solidaridad vecinal, de presencia constante de la PAHs catalanas, de muestras de apoyo de todo tipo, tanto en redes sociales como presenciales, cómo ha sido el caso del colectivo No Més Blocs, que nos dieron un charla sobre las políticas especulativas con la vivienda por parte del Ayuntamiento de Hospitalet, o el Sindicat de llogaters que también nos visitaron para hablar de alquileres justos.

Vamos a seguir apoyando a Úrsula, Helena y Yolanda hasta que el Ayuntamiento haga su trabajo y cumpla su responsabilidad cara a las familias. No nos moverán de su puerta hasta que no logremos la solución digna y seguiremos movilizando por tierra, mar, redes y aire, hasta terminar con las mentiras y el ninguneo de la administración.

Ni gente sin casa, ni casas sin gente. Basta de especular con nuestras vidas.

#AcamPAHdaHospitalet

A post shared by PAH Barcelona (@pah_barcelona) on

#AcamPAHdaHospitalet prossegueix amb força fins a aconseguir solució per a Úrsula, Helena i Yolanda.

Dilluns 16 d’octubre, arrenca una nova setmana. Recordeu a Úrsula, Yolanda i Helena? Tres dones valentes que divendres passat van dir prou a l’Ajuntament d’Hospitalet i van iniciar #AcamPAHdaHospitalet davant la falta de solucions de l’administració que les empeny a viure al carrer o a recuperar un habitatge d’aquestes buides que diuen que no existeixen. Tres unitats familiars amb menors, amb l’angoixa a flor de pell, amb mentides i desistiment de responsabilitats com a única resposta per part de Nuria Marín, José Castro i Raúl Alvarín.

Avui comença el quart dia d’una acampada que solament acabarà d’una manera: amb el reallotjament i el lloguer social per a les tres famílies. Una solució clara tal com marca la llei i la Constitució, però que el divendres, en una primera negociació a peu de carrer, l’Ajuntament ja va deixar clar que no els anava a oferir. Una actitud gens sorprenent per part d’una administració que, després de 20 anys de mandat, solament ha generat 193 habitatges socials Una dada que diu molt de la falta de polítiques públiques d’habitatge que mirin per la ciutadania d’aquest municipi.

Ni Úrsula, ni Yolanda, ni Helena es van a rendir, van a seguir lluitant, sense por i sense res que perdre. Tenen drets, tenen raó i tenen a la PAH al seu costat. No estan soles i aquest cap de setmana s’ha demostrat. Han estat uns dies, per anar obrint boca al que està per arribar, replets d’activitats (tallers d’accions i negociacions, de teatre, de pancartes, de Llei Habitatge PAH) de solidaritat veïnal, de presència constant de la PAHs catalanes, de mostres de suport de tot tipus, tant en xarxes socials com a presencials, com ha estat el cas del col·lectiu No Més Blocs, que ens van donar un xerrada sobre les polítiques especulatives amb l’habitatge per part de l’Ajuntament d’Hospitalet, o el Sindicat de llogeters que també ens van visitar per parlar de lloguers justs.

Anem a seguir recolzant a Úrsula, Helena i Yolanda fins que l’Ajuntament faci el seu treball i compleixi la seva responsabilitat cara a les famílies. No ens mouran de la seva porta fins que no aconseguim la solució digna i seguirem mobilitzant per terra, mar, xarxes i aire, fins a acabar amb les mentides i el ninguneo de l’administració.

Ni gent sense casa, ni cases sense gent. Prou d’especular amb les nostres vides.

#AcamPAHdaHospitalet

A post shared by PAH Barcelona (@pah_barcelona) on

#AcamPAHdaHospitalet

A post shared by PAH Barcelona (@pah_barcelona) on

ACAMPADA FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE HOSPITALET PARA EXIGIR SOLUCIONES HABITACIONALES

Hoy viernes 13 de octubre las PAHs Catalanas hacemos un llamamiento a todos los colectivos y movimientos sociales de Hospitalet para acampar de manera indefinida delante del Ayuntamiento exigiendo soluciones habitacionales que comiencen por regularizar la situación de tres familias vulnerables ignoradas desde la Administración municipal.

Hablamos de Úrsula, que se vio obligada a ocupar una vivienda pública en su propio barrio, para así contar con una mínima red familiar cercana que le apoyara con su situación precaria. Úrsula tiene dos hijos adolescentes. No posee trabajo ni ingresos propios, y sufre una minusvalía severa que afecta a su sistema nervioso. Tan solo busca regularizar su situación y construir un hogar junto a sus hijos. Sin embargo, ahora se enfrenta a una orden de desahucio para el próximo 2 de noviembre sin ninguna alternativa habitacional garantizada desde el Ayuntamiento.

Hablamos de Yolanda, víctima de violencia de género, que trabaja en precario y cuyo sueldo no es suficiente para pagarse una vivienda de alquiler. Lleva más de dos años negociando con el Ayuntamiento una solución, pero a día de hoy no la han realojado en una vivienda pública a pesar de estar reconocida en Habitatge como un caso vulnerable que necesita la adjudicación de un piso de emergencia. A pesar de su situación, Yolanda ha acogido a cuatro perros y dos gatos.

Hablamos de Helena, de origen portugués, que vive con su pareja y dos hijos menores de edad. La más joven tiene tan solo 13 años. Helena perdió su trabajo, y desde entonces no han podido afrontar el alquiler. Ha tocado las puertas de Servicios Sociales, Habitatge y al Ayuntamiento en busca de una alternativa. Helena tiene desahucio el próximo 10 de noviembre. Su familia vive a flor de piel, contando los días hasta esa fecha. Mientras tanto, la única y miserable respuesta de la Administración ha sido que vuelva a su país.

En los tres casos el Ayuntamiento de Hospitalet han hecho dejación de funciones, incumpliendo la obligatoriedad de la Administración municipal de ofrecer un realojo digno y adecuado tal como marca la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional. Una ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya, incluyendo el voto del PSC, el mismo partido que gobierna el consistorio de Hospitalet.

Una situación a la que trato de dar respuesta la PAH, recuperando tres viviendas del gran tenedor Martin Fadesa, una inmobiliaria conocida en la localidad por haber protagonizado tramas especulativas de las que ha sido cómplice el mismo Ayuntamiento, y que llevaron a elevar el valor del suelo de una parte del municipio para construir viviendas de alto precio. Sin embargo, las tres familias fueron desalojadas de manera irregular por los Mossos d’Esquadra, saltándose el principio de inviolabilidad del domicilio y realizando un desahucio express sin orden judicial. Situación frente a la cual el Ayuntamiento  hizo lo de siempre, mirar hacia otro lado.

Ante esta vulneración de los derechos más fundamentales, y el más indignante ninguneo a las familias vulnerables, varias PAHs Catalanas acamparemos frente al Ayuntamiento hasta arrancar soluciones por parte de la Administración. Vamos a señalizar a los cargos responsables de esta situación, y a marcar al gobierno local como lo que es: un gobierno que pasa por encima de las necesidades de la ciudadanía criminaliza a las partes más vulnerables y permite prácticas irregulares por parte de la Administración.

Y hacemos llamamiento a todos los colectivos y movimientos sociales de la ciudad de Hospitalet a unirse a nosotras. Porque esta lucha no trata únicamente de tres familias. Trata de querer plantar un frente firme y decidido contra las políticas  del municipio, dejando claro que queremos políticas públicas encaminadas a proteger los Derechos Humanos. Se acabaron las declaraciones vacías y las promesas por cumplir por parte del Ayuntamiento. Queremos soluciones. Hay vidas en juego. Y es solo cuestión de voluntad política solventar la situación.

¡Sí Se Puede!
#AcamPAHdaHospitalet

ACAMPADA ENFRONT DE L’AJUNTAMENT D’HOSPITALET PER EXIGIR SOLUCIONS HABITACIONALS

Avui divendres 13 d’octubre les PAHs Catalanes fem crida a tots els col·lectius i moviments socials d’Hospitalet per acampar de manera indefinida davant de l’Ajuntament exigint solucions habitacionals que comencin per regularitzar la situació de tres famílies vulnerables ignorades des de l’Administració municipal.

Parlem d’Úrsula, que es va veure obligada a ocupar un habitatge públic al seu propi barri, per així comptar amb una mínima xarxa familiar propera que li fes costat amb la seva situació precària. Úrsula té dos fills adolescents. No posseeix treball ni ingressos propis, i sofreix una minusvalidesa severa que afecta el seu sistema nerviós. Tan sols busca regularitzar la seva situació i construir una llar al costat dels seus fills. No obstant això, ara s’enfronta a una ordre de desnonament per al pròxim 2 de novembre sense cap alternativa habitacional garantida des de l’Ajuntament.

Parlem de Yolanda, víctima de violència de gènere, que treballa en precari i el sou del qual no és suficient per pagar-se un habitatge de lloguer. Fa més de dos anys que negocia amb l’Ajuntament una solució, però ara com ara no l’han reallotjat en un habitatge públic malgrat estar reconeguda en Habitatge com un cas vulnerable que necessita l’adjudicació d’un pis d’emergència. Malgrat la seva situació, Yolanda ha acollit a quatre gossos i dos gats.

Parlem d’Helena, d’origen portuguès, que viu amb la seva parella i dos fills menors d’edat. La més jove té tan sols 13 anys. Helena va perdre el seu treball, i des de llavors no han pogut afrontar el lloguer. Ha tocat les portes de Serveis Socials, Habitatge i a l’Ajuntament a la recerca d’una alternativa. Helena té desnonament el pròxim 10 de novembre. La seva família viu a flor de pell, explicant els dies fins a aquesta data. Mentrestant, l’única i miserable resposta de l’Administració ha estat que torni al seu país.

En els tres casos l’Ajuntament d’Hospitalet han fet desistiment de funcions, incomplint l’obligatorietat de l’Administració municipal a oferir un reallotjament digne i adequat tal com marca la Llei 24/2015 contra l’emergència habitacional. Una llei que va ser aprovada per unanimitat en el Parlament de Catalunya, inclòs el vot del PSC, el mateix partit que governa el consistori d’Hospitalet.

Una situació a la que la PAH va tractar de donar resposta, recuperant tres habitatges de la gran forquilla Martin Fadesa, una immobiliària coneguda en la localitat per haver protagonitzat trames especulatives de les quals ha estat còmplice el mateix Ajuntament, i que van portar a elevar el valor del sòl d’una part del municipi per construir habitatges d’alt preu. No obstant això, les tres famílies van ser desallotjades de manera irregular pels Mossos d’Esquadra, saltant-se el principi d’inviolabilitat del domicili i realitzant un desnonament exprés sense ordre judicial. Situació enfront de la qual l’Ajuntament no va fer el de sempre, mirar a una altre banda.

Davant aquesta vulneració dels drets més fonamentals, i el més indignant menyspreu a les famílies vulnerables, diverses PAHs Catalanes acamparem enfront de l’Ajuntament fins a arrencar solucions per part de l’Administració. Senyalitzarem als càrrecs responsables d’aquesta situació, i marcar al govern local com el que és: un govern que passa per sobre de les necessitats de la ciutadania criminalitza a les parts més vulnerables i permet pràctiques irregulars per part de l’Administració.

I fem crida a tots els col·lectius i moviments socials de la ciutat d’Hospitalet a unir-se a nosaltres. Perquè aquesta lluita no tracta únicament de tres famílies. Tracta de voler plantar un front ferm i decidit contra les polítiques mafioses del municipi, deixant clar que volem polítiques públiques encaminades a protegir els Drets Humans. Es van acabar les declaracions buides i les promeses per complir per part de l’Ajuntament. Volem solucions. Hi ha vides en joc. I només qüestió de voluntat política solucionar la situació.

Sí Es Pot!
#AcamPAHdaHospitalet