Video: senyors diputats, no poden seguir ignorant la realitat. Escoltin a la PAH

Escrache als diputats Mª Ángeles Esteller, Jorge Fernández Diaz i Jorge Moragas. 15 de març

Escrache a Antonio Gallego, diputad del PP. 16 de març