Arxiu diari març 4, 2020

PerPAH_Bcn

Un cop convalidat el Decret Llei 01/2020 ja no hi ha excuses, exigim el seu correcte compliment als grans propietaris, jutjats, ajuntaments d’arreu de Catalunya i a la Generalitat

Avui 4 de març de 2020, s’ha convalidat al ple del Parlament de Catalunya el Decret Llei 01/2020 pel qual es modifica el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge en la seva definició d’habitatge buit, en el seu punt 2.1, quedant redactat de la següent manera:

“2.1 Es modifica la lletra d de l’article 3 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:

  1. d) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució. L’ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge.”

Ara sí, sense excuses, el Grup Promotor de la Llei 24/2015 exigim el seu correcte compliment i amb tota la fermesa al Govern de la Generalitat i als ajuntaments d’arreu de Catalunya. Amb l’aprovació de l’anterior Decret Llei 17/2019 que amplia la Llei 24/2015, tant la Generalitat com els ajuntaments tenen més control i capacitat de posar sancions si els bancs, grans propietaris i fons d’inversió intenten incomplir-lo. És el moment d’exigir unes polítiques al costat de la ciutadania i no pas d’aquells que pretenen especular amb un dret bàsic com és l’habitatge.

Arran de les darreres notícies en què, tant els magistrats de les audiències provincials de Barcelona com de Girona, en contra de l’aplicació de la Llei 24/2015, exigim també als Jutges de Primera Instància d’arreu de Catalunya el compliment de la Llei 24/2015 d’una manera garantista de drets humans i que aturin els desnonaments de grans propietaris i instar-los a oferir el lloguer social obligatori que pertoca a les famílies afectades. La Llei 24/2015 és fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular impulsada el 2015 i, recordem, va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, convertint-se d’aquesta manera en una de les més garantistes pel que fa al dret a l’habitatge a escala internacional. 

És el moment de corresponsabilitzar el sector privat, i en especial als bancs, fons voltor i grans propietaris en acabar amb la greu crisi d’habitatge que patim. Des de 2008 hem patit a l’Estat espanyol més d’un milió de desnonaments, liderant Catalunya aquest rànquing de la vergonya. Després d’un escandalós rescat bancari amb milions d’euros de diners públics, aquests segueixen donant l’esquena a la ciutadania amb l’únic interès d’augmentar els seus propis beneficis, precaritzant els nostres habitatges i les nostres condicions de vida.

La ciutadania organitzada que treballem pel dret a l’habitatge no ens detindrem. La Llei 24/2015 és una eina que garanteix els nostres drets i ho ha demostrat en aquests gairebé cinc anys de vida. No permetrem que cap interès econòmic o polític passi per damunt de les persones, i estarem vigilants pel seu correcte compliment a tots aquells actors involucrats: grans propietaris, jutjats, ajuntaments d’arreu de Catalunya i a la Generalitat. Si pretenen vulnerar els nostres drets, ens hi trobaran de front.