Acció de la PAH Barcelona al BBVA per a canviar les regles del joc

PerPAH_Bcn

Acció de la PAH Barcelona al BBVA per a canviar les regles del joc

Senyalitzem i denunciem el BBVA com un dels majors exponents de l’estafa bancària que es dedica a desnonar per després vendre els pisos a fons voltor com Cerberus, Divarian o Haya Real Estate

Avui PAH Barcelona ocupem una oficina del BBVA, en defensa de les famílies de la nostra assemblea que aquesta entitat vol deixar al carrer sense cap mena d’alternativa i amb l’únic propòsit d’especular amb els seus habitatges.

BBVA és un dels bancs que major rendibilitat ha tret des del 2008, moment en què va esclatar la crisi immobiliària i després del rescat bancari amb diners públics, el nostre, del qual el BBVA es va beneficiar amb 13.005 milions d’euros. Un rescat que, en total, ens va costar 62.000 milions d’euros, sense cap tipus de contraprestació social, i que només s’ha recuperat el 7% i ja podem donar per perduda la resta. Això passava mentre es produïen més de 80.000 execucions hipotecàries ‒des dels inicis de la crisi fins al dia d’avui‒ i els bancs acumulaven 3 milions i mig d’habitatge buit alhora que Espanya no disposa d’un parc públic d’habitatge social i assequible per fer front a la situació d’emergència habitacional oferint lloguers socials a les famílies desnonades o en situació de precarietat.

Seria de justícia que aquests habitatges s’utilitzaran per tornar els diners del rescat i així poder rescatar les persones, ampliar el parc d’habitatge social i donar alternatives davant la pèrdua d’una llar. Però no! El BBVA s’està dedicant a vendre la seva cartera de pisos a fons voltor com Cerberus, Divarian o Haya Real State, sense importar-li que els pisos estiguin buits o no. Tota una jugada a les famílies que van ser estafades, per treure-se-les de sobre i dificultar-les l’esperada solució que els garanteixi una segona oportunitat. Amb això, es treuen el que anomenen actius tòxics, sumen beneficis amb la venda i tanquen la porta a les renovacions dels lloguers socials que estan finalitzant. El BBVA es renta les mans davant d’això, i Cerberus, Divarian, Haya Real State estan tancats a aquesta possibilitat, ja que han comprat els habitatges per especular amb elles i inflar la bombolla del lloguer..

PAH Barcelona no podem tolerar més tal vulneració del dret a l’habitatge i estarem mobilitzades mentre hi hagi històries com les del Luis Enrique, la Niculina, la Tania, el Jaume, l’Aziz… que l’únic que volen és que se’ls faci justícia i se’ls permeti poder seguir mantenint un sostre on viure, ja sigui amb condonacions de deute, amb dacions en pagament o amb lloguers socials.

Diem prou a l’especulació i al fet que un dret fonamental com l’habitatge sigui tractat com una mera mercaderia en mans de bancs i fons d’inversió, sense tenir en compte les conseqüències i el sofriment que això comporta a les famílies.

Quant a l'autor

PAH_Bcn administrator

    %d bloggers like this: