Assemblees

La PAH de Barcelona s’organitza en diversos grups i assemblees. És important saber que, atès que la PAH és un moviment viu i dinàmic, la seva organització pot variar en funció de les necessitats que entre totes anem detectant. Això fa que vagin apareixent noves comissions, noves reunions de gent afectada que s’agrupa per entitats, grups de persones que es reuneixen per preparar una acció concreta, etc.

No obstant això, hi ha una estructura “base”, un esquelet, que no varia i que sempre està oberta a totes les persones que vulguin participar. Per a les altres reunions de grups i comissions, recomanem consultar el calendari de la PAH Barcelona que es troba al local, a l’agenda d’aquesta web, així com apuntar-se a la llista de correu (deixant el teu correu a les reunions d’acollida o en el mateixa web).


Lliurament de fitxes (cada dilluns a les 17:00h): La gent afectada que decideix implicar-se a la PAH ha d’omplir una fitxa personal que facilitarà poder realitzar un seguiment del cas. La fitxa es farà presencialment en el local. I les dades no personals s’utilitzarà per generar dades e informes per visibilitzar la situació d’emergencia habitacional.

Reunions d’Acollida (cada dilluns a les 18:00h): Per a molta gent aquest és el primer contacte directe amb la PAH. En aquestes reunions es comença explicant què és la PAH, la situació del dret a l’habitatge i fent un repàs dels temes candents del moment. A continuació, s’expliquen les fases del procés d’execució hipotecària i què es pot fer en cadascuna d’elles. Les persones afectades exposen el seu cas i pregunten els seus dubtes. És un moment clau per escoltar, aprendre i, molt important, adonar-nos que no estem soles. Des dels inicis de la PAH-BCN  es fa l’assessorament col·lectiu amb la lògica de no trencar la dinàmica assembleària. Aquesta es un eina imprescindible i transformadora. Creiem important explicar el per què fem assessorament col·lectiu i no assistencialisme individualitzat.

Primer, perquè es construeix un espai de confiança i sentiment de comunitat, un procés de desculpabilització, requisit previ per l’apoderament de les afectades, tant emocional com d’estratègia de negociació, com perquè tendeix ponts de solidaritat entre les afectades.

Segon, per l’efecte multiplicador que té l’assessorament col·lectiu. Compartir experiències permet sociabilitzar eines i coneixements. Es tracta a l’afectada com un subjecte actiu transmissor de coneixement i no com una víctima assistida.  Les afectades son futures assessores d’altres afectades, fins al punt que moltes de les PAH’s que han sorgit, han estat creades per afectades que venien a l’assessorament col·lectiu i desprès d’un temps van muntar la PAH a la seva localitat i ara assessoren. D’altres fan acompanyaments i assessoren dins i fora de la PAH a les noves afectades.

Tercer, l’assessorament col·lectiu ve acompanyat de mesures/accions de pressió, si no, no serviria per res. Aquestes accions es planifiquen en l’espai dels dilluns.

El fet de comentar en veu alta el nostre cas o resoldre els nostres dubtes ens permetrà perdre la por, guanyar en coneixement, en seguretat i experimentar la solidaritat de la gent, tant afectada com no afectada. Perdre la vergonya i la por és la millor manera per poder començar a fer front a la situació que s’està vivint.

A més de tot el coneixement que s’adquireix a les assemblees també disposeu de molts documents útils al web de la PAH. Pots consulatar-los a la web en les pestanyes de “hipoteca” “lloguer” i/o “ocupació”.


Assemblea general de PAH BCN (cada dimarts a les 18h): Es tracten qüestions relatives a l’estratègia general de la Plataforma, organització i seguiment dels temes més significatius del moment, campanyes … en aquestes reunions decidim i organitzem entre totes les accions a realitzar i acompanyaments, també coordinem les accions proposades per les comissions de treball.

Grup ajuda mútua (consultar agenda): Tracta l’aspecte emocional de qui ho necessiti en teràpia grupal. Realitza reunions cada quinze dies.

Obra Social (cada dimarts a les 17h): la Plataforma esgota tots els canals possibles per aconseguir solucions efectives al problema del deute i a la necessitat d’un habitatge digne. Parlem amb bancs, serveis socials, oficines d’habitatges, presentem escrits als jutjats … però quan tot això és insuficient, i des de les administracions no es dóna una resposta adequada a les necessitats urgents d’habitatge de milers de persones afectades, entenem que la desobediència civil com a forma d’autotutela dels nostres drets no només és legítima, sinó necessària. Així, amb la campanya Obra Social de la PAH a Catalunya hem recuperat 23 edificis propietat de bancs i de la Sareb, per des d’allà forçar negociacions que ens permetin aconseguir lloguers socials assequibles en funció de la renda disponible de les famílies. D’aquesta manera s’han aconseguit ja lloguers socials a Terrassa, Manresa i Madrid, i hem reallotjat més de 2000 persones. A Barcelona vam aconseguir el reallotjament digne a les famílies de ImPAHrables13 que era el 13è edifici recuperat per a famílies a Catalunya. Seguim treballant de forma col·lectiva per garantir el dret a sostre tant amb recuperacions individuals com col·lectives. Ara amb el nou bloc #Aragó477 propietat de Norvet seguim lluitant i treballant per garantir que l’habitage sigui un dret.

<<>> Per al seu funcionament la PAH s’estructura en diferents comissions de treball. Aquí pots veure un llistat i breu explicació de les principals:

Comissió Comunicació: Aquesta comissió s’encarrega de redactar comunicats, informar per correu electrònic i xarxes socials de les campanyes i de les accions de la PAH Barcelona.


Comissió jurídica: Grup d’advocats, juristes i persones amb coneixements de lleis i normatives que desenvolupen documents i recursos per a l’ús col·lectiu, tan en negociacions amb entitats financeres com per a campanyes de la PAH.

Stop desnonaments: Recull i difon els desnonaments que se’ns notifiquen. A més, coordina les accions de paralització dels desnonaments, negociació amb Mossos i comitiva judicial.

Comissió finances i marxandatge: Controla les finances i de les existències dels diversos productes per a venda.

Comissió dinamització i assessorament: Encarregada de facilitar i dinamitzar les diferents assemblees i de l’elaboració d’actes. També gestiona l’assessorament col·lectiu.

Comissió base de dades (PAHranoia): Encarregada d’entrar les fitxes de les persones afectades de la PAH Barcelona, de tractament de les dades i de realitzar estudis estadístics.

Comissió d’accions: Encarregada de generar materials per les accions i dinamitzar-les.