Arxiu d'autors PAH_Bcn

PerPAH_Bcn

Nova reunió del grup de treball per la mobilització d’habitatges

Ahir PAH Barcelona vam assistir a una nova reunió del grup de treball per la mobilització d’habitatges buits de la Comissió Mixta sobre llançaments de l’Ajuntament de Barcelona. La reunió va comptar amb l’assistència de l’Administració (Ajuntament de Barcelona i Generalitat), partits polítics, entitats bancàries, moviments socials i altres actors implicats, i s’hi van tractar diversos temes.

L’Ajuntament va presentar un primer protocol d’aplicació de la Llei 24/2015 de Mesures contra l’Emergència Habitacional i la Pobresa Energètica que, si és necessari, s’anirà esmenant en funció de les necessitats detectades al llarg de les pròximes setmanes. També va anunciar la convocatòria d’una trobada tècnica amb diversos operadors jurídics per facilitar la implementació de la llei també des d’aquest àmbit.

L’Ajuntament va facilitar el llistat de desnonaments d’habitatge habitual efectuats des de l’1 de setembre (94) a la ciutat, i tot i que es tracta d’una xifra dramàtica, l’experiència que vivim a la PAH cada setmana, ens permet afirmar que la realitat la supera de llarg. Per aquest motiu es va acordar que cada setmana farem arribar a l’Ajuntament totes les ordres de desnonaments que arriben a la nostra PAH i així aconseguir que les dades oficials reflecteixin fidelment l’emergència habitacional que estem patint. També es va presentar informació relativa a l’activitat de la Mesa d’Emergències, que a partir d’ara haurà d’incloure les noves obligacions de reallotjament que la Llei 24/2015 imposa a l’Ajuntament.

Després d’escoltar la informació relativa als procediments sancionadors en marxa que, basats en la llei catalana pel dret a l’habitatge (LCDH) de 2007, busquen mobilitzar aquells habitatges buits de la ciutat que estan en mans de grans tenidors, des de la PAH vam manifestar la nostra preocupació per la poca eficàcia de les multes aplicades fins al moment (5000 euros/pis). Donat que les converses amb les entitats financeres per aconseguir cessions de pisos buits no han donat els seus fruits, no entenem que les sancions aplicades siguin tan baixes quan la llei permet quantitats més elevades. Tal com vam dir a la reunió, el que volem són els pisos, no pas els diners de les multes, però cal que aquestes siguin quantioses si volem que tinguin l’efecte que pretenen.

L’Ajuntament va comunicar que el cens de pisos buits de la ciutat no podrà iniciar-se fins al 2016, fet que lamentem perquè, com hem dit en moltes ocasions, ja anem molt tard. Conèixer quin parc d’habitatge hi ha a la ciutat és imprescindible per aplicar ILP i per mobilitzar els pisos buits via LCDH. També ens cal saber amb urgència quins dels pisos estan ocupats en precari per tal de poder tenir dades fiables d’una vegada d’aquesta problemàtica que avui continua sense abordar-se amb seriositat. Finalment es va acordar que les properes actuacions d’inspecció per detectar pisos buits aniran encaminades als districtes de Nou barris, Sant Martí, Sant Andreu, Ciutat Vella i El Carmel al districte d’Horta.

PerPAH_Bcn

De dimecres 23 a dimarts 29 de setembre

Del miércoles 23 al martes 29 de setiembre

En la última asamblea de coordinación, después de debatirlo entre todas, se acordó suprimir las asambleas quincenales de negociaciones colectivas. De forma que para seguir aprendiendo y poder hacer preguntas sobre nuestro caso particular, el espacio será, a partir de ahora, los lunes a las 18:00 en la asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo.

Cuando se vea necesario hacer una acción, el espacio para plantearlo será los martes a las 18 dentro de la asamblea de coordinación.

MIÉRCOLES 23
17:00 a 18:00 Grupo de Ayuda Mutua. Espacio abierto y de confianza para las personas que necesiten verbalizar su malestar, sus preocupaciones, conflictos, etc., más allá de los problemas de vivienda. Este grupo está dirigido por un activista y terapeuta.

VIERNES 25
18:00 Comisión Mesas de Vivienda.

LUNES 28
18:00 a 20:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquéllas que quieren/deben aprender y necesitan resolver dudas sobre su propio caso para seguir luchando.

MARTES 29
18:00 Asamblea de coordinación y acciones colectivas.


De dimecres 23 a dimarts 29 de setembre

En l’última assemblea de coordinació, després de debatre-ho entre totes, es va acordar suprimir les assemblees quinzenals de negociacions col·lectives. De manera que per seguir aprenent i poder fer preguntes sobre el nostre cas particular, l’espai serà, a partir d’ara, els dilluns a les 18.00 h en l’assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu.

Quan es vegi necessari fer una acció, l’espai per plantejar-lo serà els dimarts a les 18.00 h dins de l’assemblea de coordinació.

DIMECRES 23
17.00 a 18.00 Grup d’Ajuda Mútua. Espai obert i de confiança per a les persones que necessitin verbalitzar el seu malestar, les seves preocupacions, conflictes, etc., més enllà dels problemes d’habitatge. Aquest grup està dirigit per un activista i terapeuta.

DIVENDRES 25
18.00 Comissió Taules d’Habitatge.

DILLUNS 28
18.00 a 20.30 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes les persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen / han d’aprendre i necessiten resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 29
18.00 Assemblea de coordinació i accions col·lectives.

PerPAH_Bcn

Del dimecres 29 de juliol al 3 d’agost

Del miércoles 29 de julio al 3 de agosto

DEL 4 AL 30 DE AGOSTO LA PAH Y LA APE ESTARÁN CERRADAS. NOS TOMAMOS UN MÁS QUE MERECIDO DESCANSO. NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE CON LAS PILAS BIEN CARGADAS.

MIÉRCOLES 29 de julio

17:00 Grupo de Ayuda Mutua calle Leiva, 44. Si quieres saber cómo funciona este espacio, cómo te puede ser últil, no te lo pierdas y ven a la jornada de puertas abiertas.

18:00 Asamblea de coordinación extraordinaria, con un único punto en el orden del día: mesa de prevención de desahucios.

LUNES 3 de agosto

17:00 Atención a los estudiantes

18:00 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas aquellas personas que tienen sus primeros contactos con la PAH.


Del dimecres 29 de juliol al 3 d’agost

D’EL 4 A EL 30 D’AGOST LA PAH I LA APE ESTARAN TANCADES. ENS PRENEM UN MÉS QUE MERESCUT DESCANS. ENS VEIEM AL SETEMBRE AMB LES PILES BEN CARREGADES.

DIMECRES 29 de juliol

17.00 Grup d’Ajuda Mútua al carrer Leiva, 44. Si vols saber com funciona aquest espai, com et pot ser útil, no t’ho perdis i vine a la jornada de portes obertes.

18.00 Assemblea de coordinació extraordinària, amb un únic punt en l’ordre del dia: taula de prevenció de desnonaments.

DILLUNS 3 d’agost

17.00 Atenció als estudiants

18.00 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen els seus primers contactes amb la PAH.

PerPAH_Bcn

Del dimecres 15 al dimarts 21 de juliol

Del miércoles 15 al martes 21 de julio

MIÉRCOLES 15
17:00 Grupo de Ayuda Mutua, calle Leiva, 44, Metro Hostafrancs L1.

DOMINGO 19
18:30  Los vecinos del barrio de Sants nos invitan todos los domingos a visitar y participar del huerto que tienen instalado en la c/Noguera Pallaresa, 27 (persiana metálica).

LUNES 20
17:00 Taller de IRPH
17:00 Atención a estudiantes
18:00 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas aquellas personas que tienen sus primeros contactos con la PAH.

MARTES 21
18:00 Asamblea de acciones y coordinación
18:00 Asamblea extraordinaria de la comisión IRPH calle Leiva, 44.


Del dimecres 15 al dimarts 21 de juliol

DIMECRES 15
17.00 Grup d’Ajuda Mútua, carrer Leiva, 44, Metro Hostafrancs L1.

DIUMENGE 19
18.30  Els veïns i veïnes del barri de Sants ens conviden tots els diumenges a visitar i participar de l’hort que tenen instal·lat al c/ Noguera Pallaresa, 27 (persiana metàl·lica).

DILLUNS 20
17.00 Taller d’IRPH
17.00 Atenció a estudiants
18.00 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen els seus primers contactes amb la PAH.

DIMARTS 21
18.00 Assemblea d’accions i coordinació
18.00 Assemblea extraordinària de la comisió IRPH, carrer Leiva, 44.

 

PerPAH_Bcn

La PAH participa en la Comissió Mixta de prevenció de desnonaments de l’Ajuntament de Barcelona

Ahir, 30 de juny, la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Barcelona vam participar en la Comissió Mixta sobre llançaments que va convocar l’Ajuntament de Barcelona.

En aquesta reunió van participar més de 40 entitats, entre elles entitats socials que portem donant respostes i solucions a l’emergència habitacional, Serveis Socials, partits polítics i representants de la banca.

En primer lloc, celebrem que l’actual govern de l’Ajuntament de Barcelona hagi convocat aquesta taula en les primeres setmanes del seu mandat. Aquesta taula, creada el 2011 a instància d’entitats socials, feia més d’un any que no es convocava. La comissió ha estat un espai inoperatiu i no ha hagut voluntat política d’abordar la greu problemàtica dels desnonaments a la ciutat de Barcelona.

Entre les principals demandes estava la nostra voluntat de participar en els espais on es dissenyen les polítiques públiques d’habitatge, sigui en aquest o en altres més operatius, com ara grups de treball. A la reunió vam comprovar que aquest era un sentir general de les entitats socials, i l’Ajuntament ho ha recollit proposant la creació de tres grups de treball. Un primer grup sobre la modificació del reglament d’emergència, un segon grup sobre coordinació, prevenció i revisió de protocols (Serveis Socials, Habitatge i Jutjats), i un tercer grup sobre la mobilització de pisos buits.

Valorem molt positivament la creació d’aquests grups de treball i exigim urgència en la seva creació i posada en marxa. El drama dels desnonaments no para de créixer des del 2007 i en l’actualitat a la ciutat de Barcelona es produeixen més de 20 desnonaments a la setmana. Celebrem poder treballar la revisió del reglament de la Mesa d’emergència, qüestió que vam plantejar al govern de CiU durant els últims anys i sempre vam trobar la porta tancada. Igualment ens va succeir amb les propostes que portàvem al govern de Trias sobre la revisió de protocols de Serveis Socials, Habitatge, Jutjats o ajuts de lloguer; ens vam oferir en reiterades vegades perquè tenim molt a dir i sempre se’ns va emplaçar a un demà que mai va arribar. Pel que fa a la mobilització de pisos buits a través de la moció de la PAH, finalment ens hem assabentat per premsa del resultat, un resultat que qüestionem.

Tenim moltes coses a dir i aportar en aquests grups de treball i ahir vam plantejar una sèrie de qüestions a la Comissió Mixta de Llançaments que es treballaran en aquests espais:

1) Mobilització de pisos buits a través de la moció de la PAH. Volíem informació sobre com s’ha fet el cens de pisos buits, i si no s’ha fet bé, fer un cens real. Per les respostes de l’Ajuntament entenem que el cens fet és totalment insuficient i se’n farà un de real que mapegi tots i cadascun dels pisos buits a la ciutat de Barcelona. Nosaltres volem participar en aquest cens i estar informades durant tot el procés. Exigim celeritat i la no dilatació en el temps de l’aplicació de sancions.

2) És necessari revisar els protocols d’Habitatge, de Serveis Socials, l’acord de l’Ajuntament amb Jutjats i revisar el reglament de la Mesa d’Emergència.

3) Vam exposar la necessitat urgent d’abordar l’ocupació en precari en la qual estan vivint moltes famílies a la ciutat i la manera de regularitzar aquestes situacions, així com l’infrahabitatge.

4) El Bloc La Bordeta de l’Obra Social de PAH Barcelona té ordre de desallotjament cautelar en els pròxims dies. Instem a l’Ajuntament de Barcelona, tal com vam fer durant el mandat de Trias sense èxit, a intervenir per aturar el desallotjament i trobar una solució habitacional per a les famílies que l’ocupen. També demanem a l’Ajuntament fer un escrit als Jutjats demanant la suspensió del desallotjament fins que puguin oferir una alternativa habitacional, escrit que ja s’ha fet.

Els punts que vam plantejar queden recollits en els grups de treball organitzats per l’Ajuntament. Ara exigim rapidesa en la creació d’aquests grups, agilitat i que hi hagi una voluntat política real de què d’aquestes comissions de treball surtin mesures aplicables per abordar la problemàtica dels desnonaments.

Per finalitzar, volem denunciar el silenci total i absolut de les entitats financeres presents a la Comissió. És una vergonya que les entitats presents, responsables directes de les violacions de drets humans, dels desnonaments, no tinguessin res a dir, que vinguessin com a espectadors.

Continuarem informant sobre reunions amb entitats i governs amb transparència i donant exemple.

photo_2015-07-01_23-32-37