Arxiu de categories Inici

Del dimecres 23 al dimarts 29 de desembre

Del miércoles 23 al martes 29 de diciembre

Desde PAH Barcelona os deseamos a todas unas FELICES FIESTAS, repletas de amor, rodeadas de vuestros seres queridos. Estas son fechas para relajarse y descansar de la actividad vertiginosa de la lucha diaria.

Reponemos fuerzas para volver con más energías para seguir defendiendo el derecho a una vivienda digna.

MIÉRCOLES 23
17:00 a 18:00 Grupo de Apoyo Mutuo. Espacio abierto y de confianza para las personas que necesiten verbalizar su malestar, sus preocupaciones, conflictos, etc., más allá de los problemas de vivienda. Este grupo está dirigido por un activista y terapeuta.

LUNES 28
17:00 a 18:00 Atención a los estudiantes.
18:00 a 20:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas aquellas personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquéllas que quieren/deben seguir aprendiendo para resolver dudas sobre su propio caso para seguir luchando.


Del dimecres 23 al dimarts 29 de desembre

Des dePAH Barcelona us desitgem a totes unes BONES FESTES, plenes d’amor, envoltades dels vostres éssers estimats. Aquestes són dates per relaxar-se i descansar de l’activitat vertiginosa de la lluita diària.

Reposem forces per tornar amb més energies per seguir defensant el dret a un habitatge digne.

DIMECRES 23
17.00 a 18.00 Grup de Suport Mutu. Espai obert i de confiança per a les persones que necessitin verbalitzar el seu malestar, les seves preocupacions, conflictes, etc., més enllà dels problemes d’habitatge. Aquest grup està dirigit per un activista i terapeuta.

DILLUNS 28
17.00 a 18.00 Atenció als estudiants.
18.00 a 20.30 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

La PAH celebra la decisió de començar a aplicar la ILP habitatge per part de l’Ajuntament de Barcelona i insta la resta de consistoris catalans a seguir el seu exemple

El passat juliol la ciutadania organitzada vam aconseguir aprovar la ILP d’habitatge al Parlament de Catalunya, la llei més garantista amb relació al dret a l’habitatge i la pobresa energètica que hem tingut mai a Catalunya. Aquesta llei, que canvia el paradigma dominant fins ara, comporta nous drets i deures, ja que corresponsabilitza al gran tenidor d’habitatge i a les empreses subministradores i, a la vegada, dona eines a l’Administració publica per aconseguir que la ciutadania tingui un accés garantit a l’habitatge. La Llei 24/2015 està vigent des de l’agost i tots els ajuntaments, alhora que la Generalitat, haurien d’estar utilitzant totes aquestes eines que la llei proporciona per tal de garantir el dret a l’habitatge. Esperem passos valents de tots els ajuntaments de Catalunya, i les PAHs pressionarem perquè així sigui.

Mentrestant avui, tres mesos després d’aquesta aprovació, celebrem que l’Ajuntament de Barcelona anunciï en roda de premsa que comencen a aplicar de forma efectiva la Llei 24/2015 i que, per tant, es disposen a complir les obligacions que els imposa. Celebrem especialment l’anunci fet per l’alcaldessa, Ada Colau, d’iniciar el procediment de cessió obligatòria sobre 562 habitatges buits que la SAREB té a la nostra ciutat.

D’altra banda, també valorem molt positivament l’establiment de protocols i instruccions concretes que es faran arribar a tots els actors de l’Administració implicats en l’aplicació de la llei, com són Serveis Socials o les Oficines d’Habitatge. Durant mesos hem estat reclamant aquestes instruccions, el dia a dia a la nostra assemblea constata que fan molta falta.

Pel que fa a la lluita contra la pobresa energètica, compartim també la intenció de millorar els acords als quals l’Ajuntament de Barcelona havia arribat amb les empreses subministradores, que fins al moment es basaven en el pagament per part del consistori de les factures impagades a aquestes empreses. Tal com ha anunciat la tinent d’alcaldessa Laia Ortiz, el que es planteja en la Llei 24/2015 és la corresponsabilitat de les empreses subministradores en la pobresa energètica i, per tant, en els nous convenis s’ha de buscar la seva implicació econòmica en el problema, no només facilitar els tràmits perquè l’Ajuntament els hi pagui com ha estat fins ara. És prioritari, ara que tenim l’hivern a les portes, que es reforcin les mesures contra la pobresa energètica i s’apliqui el principi de precaució que estableix la Llei 24/2015 per evitar els talls de subministrament. No podem permetre que cap família es quedi sense accés als subministraments bàsics i, per aquest motiu, demanem a tots els ajuntaments que en el cas que l’empresa subministradora no apliqui el principi de precaució, tal com estableix la llei, l’Administració local apliqui les sancions corresponents recollides al codi de consum.

Per altra banda, creiem que és necessari replantejar el conveni amb justícia, com avui han anunciat des de l’Ajuntament, per tal d’adaptar-lo a la Llei 24/2015 i aconseguir així agilitzar la comunicació entre els jutjats i l’Ajuntament per poder actuar preventivament en casos de desnonaments.

És necessari continuar aplicant totes les mesures que l’Administració té a l’abast, i per això l’anunci d’11 noves sancions a entitats financeres per habitatges buits ens sembla una altra mesura en la direcció correcta. Animem a l’equip de govern a continuar per aquesta línia. Des de la PAH Barcelona ens mantindrem vigilants per tal de garantir que així es faci. Igualment, el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, ha manifestat que sancionaran (fins a 90.000 €) als grans tenidors d’habitatge que no facin oferta de lloguer social abans d’executar un desnonament, tal com marca la llei, sancions que esperem i pressionarem perquè es materialitzin amb la primera vulneració que es produeixi.

En l’àmbit de ciutat és imprescindible abordar les ocupacions en precari: avui s’ha anunciat la creació d’un equip de mediació que abordarà aquestes situacions. Entenem que és necessari que les entitats socials treballem conjuntament amb l’Ajuntament per arribar a una solució integral i no cas per cas.

Un camí a seguir per tots els ajuntaments catalans.

Animem a l’Ajuntament de Barcelona, així com a d’altres de Catalunya a continuar aplicant la Llei 24/2015, una llei feta per la ciutadania, que una vegada més ha demostrat anar per davant de l’Administració. I els encoratgem a requerir cessions obligatòries dels 2561 habitatges buits ja censats de tots els grans tenidors de la ciutat, no només la SAREB, i també a fer el control efectiu de l’oferta de lloguer social per part del gran tenidor d’habitatge, sancionant, en cas contrari, amb 90.000 €. A garantir ajuts pels casos de desnonament de petit tenidor, i en tots els casos a complir amb la llei garantint el reallotjament digne de les famílies que estan en procés de pèrdua d’habitatge.

També considerem que es necessita de manera urgent que el consistori faci el tan reclamat cens d’habitatges buits a Barcelona i aplicar la sanció que estableix la llei catalana pel dret a l’habitatge (LCDH) de 2007.

El regidor d’Habitatge reconeixia avui que no tota la ciutadania coneix la Llei 24/2015 i els drets que aquesta llei garanteix; és per això que demanem també als consistoris d’arreu del territori que utilitzin tots els recursos al seu abast per fer arribar aquesta informació a totes les famílies que viuen a Catalunya.

Volem recordar a l’Ajuntament de Barcelona que l’aplicació integral de la llei permet aturar els desnonaments a tota la ciutat, recordatori que fem extensiu a tots els municipis de Catalunya, garantint el reallotjament de totes les persones que estan en risc d’exclusió residencial i a més fer-ho canviant el paradigma, fent que els grans tenidors assumeixin la responsabilitat de fer negoci amb un bé d’interès general, sense que l’esforç econòmic recaigui sobre l’erari públic i les urgències socials les paguem els ciutadans i no els que les generen.

En darrer lloc, instem a tots els ajuntaments de Catalunya a seguir aquests passos, és a dir, a aplicar la Llei 24/2015, i instem a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar immediatament el reglament que ha de fer efectiu el mecanisme de segona oportunitat, dotant pressupostàriament una partida per a fer efectiu el desplegament total de la llei.

Nova reunió del grup de treball per la mobilització d’habitatges

Ahir PAH Barcelona vam assistir a una nova reunió del grup de treball per la mobilització d’habitatges buits de la Comissió Mixta sobre llançaments de l’Ajuntament de Barcelona. La reunió va comptar amb l’assistència de l’Administració (Ajuntament de Barcelona i Generalitat), partits polítics, entitats bancàries, moviments socials i altres actors implicats, i s’hi van tractar diversos temes.

L’Ajuntament va presentar un primer protocol d’aplicació de la Llei 24/2015 de Mesures contra l’Emergència Habitacional i la Pobresa Energètica que, si és necessari, s’anirà esmenant en funció de les necessitats detectades al llarg de les pròximes setmanes. També va anunciar la convocatòria d’una trobada tècnica amb diversos operadors jurídics per facilitar la implementació de la llei també des d’aquest àmbit.

L’Ajuntament va facilitar el llistat de desnonaments d’habitatge habitual efectuats des de l’1 de setembre (94) a la ciutat, i tot i que es tracta d’una xifra dramàtica, l’experiència que vivim a la PAH cada setmana, ens permet afirmar que la realitat la supera de llarg. Per aquest motiu es va acordar que cada setmana farem arribar a l’Ajuntament totes les ordres de desnonaments que arriben a la nostra PAH i així aconseguir que les dades oficials reflecteixin fidelment l’emergència habitacional que estem patint. També es va presentar informació relativa a l’activitat de la Mesa d’Emergències, que a partir d’ara haurà d’incloure les noves obligacions de reallotjament que la Llei 24/2015 imposa a l’Ajuntament.

Després d’escoltar la informació relativa als procediments sancionadors en marxa que, basats en la llei catalana pel dret a l’habitatge (LCDH) de 2007, busquen mobilitzar aquells habitatges buits de la ciutat que estan en mans de grans tenidors, des de la PAH vam manifestar la nostra preocupació per la poca eficàcia de les multes aplicades fins al moment (5000 euros/pis). Donat que les converses amb les entitats financeres per aconseguir cessions de pisos buits no han donat els seus fruits, no entenem que les sancions aplicades siguin tan baixes quan la llei permet quantitats més elevades. Tal com vam dir a la reunió, el que volem són els pisos, no pas els diners de les multes, però cal que aquestes siguin quantioses si volem que tinguin l’efecte que pretenen.

L’Ajuntament va comunicar que el cens de pisos buits de la ciutat no podrà iniciar-se fins al 2016, fet que lamentem perquè, com hem dit en moltes ocasions, ja anem molt tard. Conèixer quin parc d’habitatge hi ha a la ciutat és imprescindible per aplicar ILP i per mobilitzar els pisos buits via LCDH. També ens cal saber amb urgència quins dels pisos estan ocupats en precari per tal de poder tenir dades fiables d’una vegada d’aquesta problemàtica que avui continua sense abordar-se amb seriositat. Finalment es va acordar que les properes actuacions d’inspecció per detectar pisos buits aniran encaminades als districtes de Nou barris, Sant Martí, Sant Andreu, Ciutat Vella i El Carmel al districte d’Horta.

De dimecres 23 a dimarts 29 de setembre

Del miércoles 23 al martes 29 de setiembre

En la última asamblea de coordinación, después de debatirlo entre todas, se acordó suprimir las asambleas quincenales de negociaciones colectivas. De forma que para seguir aprendiendo y poder hacer preguntas sobre nuestro caso particular, el espacio será, a partir de ahora, los lunes a las 18:00 en la asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo.

Cuando se vea necesario hacer una acción, el espacio para plantearlo será los martes a las 18 dentro de la asamblea de coordinación.

MIÉRCOLES 23
17:00 a 18:00 Grupo de Ayuda Mutua. Espacio abierto y de confianza para las personas que necesiten verbalizar su malestar, sus preocupaciones, conflictos, etc., más allá de los problemas de vivienda. Este grupo está dirigido por un activista y terapeuta.

VIERNES 25
18:00 Comisión Mesas de Vivienda.

LUNES 28
18:00 a 20:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquéllas que quieren/deben aprender y necesitan resolver dudas sobre su propio caso para seguir luchando.

MARTES 29
18:00 Asamblea de coordinación y acciones colectivas.


De dimecres 23 a dimarts 29 de setembre

En l’última assemblea de coordinació, després de debatre-ho entre totes, es va acordar suprimir les assemblees quinzenals de negociacions col·lectives. De manera que per seguir aprenent i poder fer preguntes sobre el nostre cas particular, l’espai serà, a partir d’ara, els dilluns a les 18.00 h en l’assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu.

Quan es vegi necessari fer una acció, l’espai per plantejar-lo serà els dimarts a les 18.00 h dins de l’assemblea de coordinació.

DIMECRES 23
17.00 a 18.00 Grup d’Ajuda Mútua. Espai obert i de confiança per a les persones que necessitin verbalitzar el seu malestar, les seves preocupacions, conflictes, etc., més enllà dels problemes d’habitatge. Aquest grup està dirigit per un activista i terapeuta.

DIVENDRES 25
18.00 Comissió Taules d’Habitatge.

DILLUNS 28
18.00 a 20.30 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes les persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen / han d’aprendre i necessiten resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 29
18.00 Assemblea de coordinació i accions col·lectives.

Del dimecres 29 de juliol al 3 d’agost

Del miércoles 29 de julio al 3 de agosto

DEL 4 AL 30 DE AGOSTO LA PAH Y LA APE ESTARÁN CERRADAS. NOS TOMAMOS UN MÁS QUE MERECIDO DESCANSO. NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE CON LAS PILAS BIEN CARGADAS.

MIÉRCOLES 29 de julio

17:00 Grupo de Ayuda Mutua calle Leiva, 44. Si quieres saber cómo funciona este espacio, cómo te puede ser últil, no te lo pierdas y ven a la jornada de puertas abiertas.

18:00 Asamblea de coordinación extraordinaria, con un único punto en el orden del día: mesa de prevención de desahucios.

LUNES 3 de agosto

17:00 Atención a los estudiantes

18:00 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas aquellas personas que tienen sus primeros contactos con la PAH.


Del dimecres 29 de juliol al 3 d’agost

D’EL 4 A EL 30 D’AGOST LA PAH I LA APE ESTARAN TANCADES. ENS PRENEM UN MÉS QUE MERESCUT DESCANS. ENS VEIEM AL SETEMBRE AMB LES PILES BEN CARREGADES.

DIMECRES 29 de juliol

17.00 Grup d’Ajuda Mútua al carrer Leiva, 44. Si vols saber com funciona aquest espai, com et pot ser útil, no t’ho perdis i vine a la jornada de portes obertes.

18.00 Assemblea de coordinació extraordinària, amb un únic punt en l’ordre del dia: taula de prevenció de desnonaments.

DILLUNS 3 d’agost

17.00 Atenció als estudiants

18.00 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen els seus primers contactes amb la PAH.