Arxiu de categories Inici

PerPAH_Bcn

AGENDA DE LA SEMANA DE PAH BARCELONA

(del miércoles 30 de diciembre, al lunes 4 de enero)

Arrancamos un nuevo año, donde seguiremos demostrando que SI SE PUEDE conquistar nuestro derecho a una vivienda digna. Afrontamos este 2016 con firmeza para lograr que nuestros 5 deseos se cumplan.
Las 5 de la PAH serán una realidad inamovible y lo lograremos entre todas.

Debido a los días festivos que vivimos esta semana nuestra agenda es corta, pero mantenemos nuestro compromiso de todo los lunes, para seguir recibiendo y atendiendo los nuevos casos que nos llegan

LUNES 4
17:00 a 18:00 Atención a los estudiantes
18:00 a 20:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas aquellas personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquéllas que quieren/deben seguir aprendiendo para resolver dudas sobre su propio caso para seguir luchando.

PerPAH_Bcn

AGENDA DE LA SEMANA DE PAH BARCELONA

(del miercoles 23 al martes 29 de diciembre)

Desde PAH Barcelona os deseamos a todas unas FELICES FIESTAS, repletas de amor, rodeadas de vuestros seres queridos. Estas son fechas para relajarse y descansar de la actividad vertiginosa de la lucha diaria.

Reponemos fuerzas para volver con más energías para seguir defendiendo el derecho a una vivienda digna.

 

MIÉRCOLES 23
17:00 a 18:00 Grupo de Apoyo Mutuo. Espacio abierto y de confianza para las personas que necesiten verbalizar su malestar, sus preocupaciones, conflictos, etc más allá de los problemas de vivienda. Este grupo está dirigido por un activista y terapeuta.

LUNES 28
17:00 a 18:00 Atención a los estudiantes
18:00 a 20:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas aquellas personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquéllas que quieren/deben seguir aprendiendo para resolver dudas sobre su propio caso para seguir luchando.

 

PerPAH_Bcn

La PAH celebra la decisió de començar a aplicar la ILP habitatge per part de l’Ajuntament de Barcelona i insta la resta de consistoris catalans a seguir el seu exemple

El passat juliol la ciutadania organitzada vam aconseguir aprovar la ILP d’habitatge al Parlament de Catalunya, la llei més garantista en relació al dret a l’habitatge i la pobresa energètica que hem tingut mai a Catalunya. Aquesta llei, que canvia el paradigma dominant fins ara, comporta nous drets i deures, ja que corresponsabilitza al gran tenidor d’habitatge i a les empreses subministradores i, a la vegada, dona eines a l’administració publica per aconseguir que la ciutadania tingui un accés garantit a l’habitatge. La llei 24/2015 està vigent des de l’agost i tots els Ajuntaments, alhora que la Generalitat, haurien d’estar utilitzant totes aquestes eines que la llei proporciona per tal de garantir el dret a l’habitatge. Esperem passos valents de tots els ajuntaments de Catalunya, i les PAHs pressionarem per a què així sigui.

Mentrestant avui, tres mesos després d’aquesta aprovació, celebrem que l’Ajuntament de Barcelona anunciï en roda de premsa que comencen a aplicar de forma efectiva la llei 24/2015 i que, per tant, es disposen a complir les obligacions que els imposa. Celebrem especialment l’anunci fet per la alcaldessa, Ada Colau, d’iniciar el procediment de cessió obligatòria sobre 562 habitatges buits que la SAREB té a la nostra ciutat.

D’altra banda, també valorem molt positivament l’establiment de protocols i instruccions concretes que es faran arribar a tots els actors de l’administració implicats en l’aplicació de la llei, com són Serveis Socials o les Oficines d’Habitatge. Durant mesos hem estat reclamant aquestes instruccions, el dia a dia a la nostra assemblea constata que fan molta falta.

Pel que fa a la lluita contra la pobresa energètica, compartim també la intenció de millorar els acords als quals l’Ajuntament de Barcelona havia arribat amb les empreses subministradores, que fins al moment es basaven en el pagament per part del consistori de les factures impagades a aquestes empreses. Tal com ha anunciat la tintent d’alcaldessa Laia Ortiz, el que es planteja en la llei 24/2015 és la corresponsabilitat de les empreses subministradores en la pobresa energètica i per tant, en els nous convenis s’ha de buscar la seva implicació econòmica en el problema, no només facilitar els tràmits perquè l’ajuntament els hi pagui com ha estat fins ara. És prioritari, ara que tenim l’hivern a les portes, que es reforcin les mesures contra la pobresa energètica i s’apliqui el principi de precaució que estableix la llei 24/2015 per evitar els talls de subministrament. No podem permetre que cap família es quedi sense accés als subministraments bàsics i, per aquest motiu, demanem a tots els ajuntaments que en el cas que l’empresa subministradora no apliqui el principi de precaució tal com estableix la llei, l’administració local apliqui les sancions corresponents recollides al codi de consum.

Per altra banda, creiem que és necessari replantejar el conveni amb justícia, com avui han anunciat des de l’Ajuntament, per tal d’adaptar-lo a la llei 24/2015 i aconseguir així agilitzar la comunicació entre els jutjats i l’Ajuntament per poder actuar preventivament en casos de desnonaments.

És necessari continuar aplicant totes les mesures que l’administració té a l’abast, i per això l’anunci de 11 noves sancions a entitats financeres per habitatges buits ens sembla una altra mesura en la direcció correcta. Animem a l’equip de govern a continuar per aquesta línia. Des de la PAH Barcelona ens mantindrem vigilants per tal de garantir que aixi es faci. Igualment, el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, ha manifestat que sancionaran (fins a 90.000€) als grans tenidors d’habitatge que no facin oferta de lloguer social abans d’executar un desnonament, tal com marca la llei, sancions que esperem i pressionarem perquè es materialitzin amb la primera vulneració que es produeixi.

En l’àmbit de ciutat és imprescindible abordar les ocupacions en precari: avui s’ha anunciat la creació d’un equip de mediació que abordarà aquestes situacions. Entenem que és necessari que les entitats socials treballem conjuntament amb l’Ajuntament per arribar a una solució integral i no cas per cas.

Un camí a seguir per tots els ajuntaments catalans

Animem a l’Ajuntament de Barcelona, així com a d’altres de Catalunya a continuar aplicant la llei 24/2015, una llei feta per la ciutadania, que una vegada més ha demostrat anar per davant de l’Administració. I els encoratgem a requerir cessions obligatòries dels 2561 habitatges buits ja censades de tots els grans tenidors de la ciutat, no només la SAREB, i també a fer el control efectiu que de l’oferta de lloguer social per part del gran tenidor d’habitatge, sancionat, en cas contrari, amb 90.000€. A garantir ajuts pels casos de desnonament de petit tenidor, i en tots els casos a complir amb la llei garantint el reallotjament digne de les famílies que estan en procés de pèrdua d’habitatge.

També considerem que es necessita de manera urgent que el consistori faci el tan reclamat cens d’habitatges buits a Barcelona i aplicar la sanció que estableix la LCDH2007.

El regidor d’Habitatge reconeixia avui que no tota la ciutadania coneix la llei 24/2015 i els drets que aquesta llei garanteix, és per això que demanem també als consistoris d’arreu del territori que utilitzin tots els recursos al seu abast per fer arribar aquesta informació a totes les famílies que viuen a Catalunya.

Volem recordar a l’Ajuntament de Barcelona que l’aplicació integral de la llei permet aturar els desnonaments a tota la ciutat, recordatori que fem extensiu a tots els municipis de Catalunya, garantint el reallotjament de totes les persones que estan en risc d’exclusió residencial i a més fer-ho canviant el paradigma, fent que els grans tenidors assumeixin la responsabilitat de fer negoci amb un bé d’interès general, sense que l’esforç econòmic recaigui sobre l’erari públic i les urgències socials les paguem els ciutadans i no els que les generen.

En darrer lloc, instem a tots els Ajuntaments de Catalunya a seguir aquests passos, és a dir, a aplicar la llei 24/2015 i instem a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar immediatament el reglament que ha de fer efectiu el mecanisme de segona oportunitat, dotant pressupostàriament una partida per a fer efectiu el desplegament total de la llei.

PerPAH_Bcn

Nova reunió del grup de treball per la mobilització d’habitatges

Ahir PAH Barcelona vam assistir a una nova reunió del grup de treball per la mobilització d’habitatges buits de la Comissió Mixta sobre llançaments de l’Ajuntament de Barcelona. La reunió va comptar amb l’assistència de l’administració (Ajuntament de Barcelona i Generalitat), partits polítics, entitats bancàries, moviments socials i altres actors implicats, i s’hi van tractar diversos temes.

L’Ajuntament va presentar un primer protocol d’aplicació de la Llei 24/2015 de Mesures contra l’Emergència Habitacional i la Pobresa Energètica que, si es necessari, s’anirà esmenant en funció de les necessitats detectades al llarg de les properes setmanes. També va anunciar la convocatòria d’una trobada tècnica amb diversos operadors jurídics per facilitar la implementació de la llei també des d’aquest àmbit.

L’Ajuntament va facilitar el llistat de desnonaments de vivenda habitual efectuats des de l’1 de setembre (94) a la ciutat, i tot i que es tracta d’una xifra dramàtica, l’experiència que vivim a la PAH cada setmana, ens permet afirmar que la realitat la supera de llarg. Per aquest motiu es va acordar que cada setmana farem arribar a l’Ajuntament totes les ordres de desnonaments que arriben a la nostra PAH i així aconseguir que les dades oficials reflecteixin fidelment l’emergència habitacional que estem patint. També es va presentar informació relativa a l’activitat de la Mesa d’Emergències, que a partir d’ara haurà d’incloure les noves obligacions de reallotjament que la llei 24/2015 imposa a l’Ajuntament.

Després d’escoltar la informació relativa als procediments sancionadors en marxa que, basats en la llei catalana pel dret a l’habitatge (LCDH) de 2007, busquen mobilitzar aquells habitatges buits de la ciutat que estan en mans de grans tenidors, des de la PAH vam manifestar la nostra preocupació per la poca eficàcia de les multes aplicades fins al moment (5000 euros/pis). Donat que les converses amb les entitats financeres per aconseguir cessions de pisos buits no han donat els seus fruits, no entenem que les sancions aplicades siguin tan baixes quan la llei permet quantitats més elevades. Tal i com vam dir a la reunió, el que volem són els pisos, no pas els diners de les multes, però cal que aquestes siguin quantioses si volem que tinguin l’efecte que pretenen.

L’Ajuntament va comunicar que el cens de pisos buits de la ciutat no podrà iniciar-se fins el 2016, fet que lamentem perquè, com hem dit en moltes ocasions, ja anem molt tard. Conèixer quin parc d’habitatge hi ha a la ciutat és imprescindible per aplicar ILP i per mobilitzar els pisos buits via LCDH. També ens cal saber amb urgència quins dels pisos estan ocupats en precari per tal de poder tenir dades fiables d’una vegada d’aquesta problemàtica que avui continua sense abordar-se amb seriositat. Finalment es va acordar que les properes actuacions d’inspecció per detectar pisos buits aniran encaminades als districtes amb de Nou barris, Sant Martí, Sant Andreu, Ciutat Vella i El Carmel al districte d’Horta.

PerPAH_Bcn

AGENDA DE LA SEMANA DE PAH BARCELONA

(del miércoles 23 al martes 29 de setiembre)

En la última asamblea de coordinación, después de debatirlo entre todas, se acordó suprimir las asambleas quincenales de negociaciones colectivas. De forma que para seguir aprendiendo y poder hacer preguntas sobre nuestro caso particular, el espacio será, a partir de ahora, los lunes a las 18:00 en la asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo.

Cuando se vea necesario hacer una acción, el espacio para plantearlo, serán los martes a las 18 dentro de la asamblea de coordinación.

MIÉRCOLES 23
de 17:00 a 18:00 Grupo de Ayuda Mutua. Espacio abierto y de confianza para las personas que necesiten verbalizar su malestar, sus preocupaciones, conflictos, etc más allá de los problemas de vivienda. Este grupo está dirigido por un activista y terapéutico.

VIÉRNES 25
18:00 comisión mesas de vivienda.

LUNES 28
de 18:00 a 20:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquéllas que quieren/deben aprendender y necesitan resolver dudas sobre su propio caso para seguir luchando.

MARTES 29
18:00 Asamblea de coordinación y acciones colectivas.

PerPAH_Bcn

AGENDA DE LA SEMANA DE PAH BARCELONA

(del miércoles 29 de julio al 3 de agosto)

DEL 4 AL 30 DE AGOSTO LA PAH Y APE ESTARÁN CERRADAS. NOS TOMAMOS UN MÁS QUE MERECIDO DESCANSO. NOS VEMOS EN SETIEMBRE CON LAS PILAS BIEN CARGADAS.

MIÉRCOLES 29

17:00 Grup de Ayuda Mutua c/Leiva, 44. Si quieres saber cómo funciona este espacio, cómo te puede ser últil, no te lo pierdas y ven a la jornada de puertas abiertas.

18:00 asamblea de coordinación extraordinaria, con un único punto en el orden del día: mesa de prevención de desahucios.

LUNES 3 de agosto

17:00 Atención a los estudiantes

18:00 asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas aquellas personas que tienen sus primeros contactos con la PAH.

PerPAH_Bcn

AGENDA DE LA SEMANA DE PAH BARCELONA

(del miércoles 15 al martes 21 de julio)

MIÉRCOLES 15
17:00 Grup de Ayuda Mutua c/Leiva, 44

DOMINGO 19
18:30  Los vecinos del barrio de Sants nos invitan todos los domingos a visitar y participar del huerto que tienen instalado en la c/Noguera Pallaresa, 27 (persiana metálica)

LUNES 20
17:00 taller de IRPH
17:00 Atención a los estudiantes
18:00 asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas aquellas personas que tienen sus primeros contactos con la PAH.

MARTES 21
18:00 asamblea de acciones y coordinación
18:00 asamblea extraordinaria de la comisión IRPH c/Leiva, 44

 

PerPAH_Bcn

La PAH participa a la Comissió Mixta de prevenció de desnonaments de l’Ajuntament de Barcelona

Ahir, 30 de juny, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona PAH-BCN vam participar en la Comissió Mixta sobre llançaments que va convocar l’Ajuntament de Barcelona.

En aquesta reunió van participar més de 40 entitats, entre elles entitats socials que portem donant respostes i solucions a la emergencia habitacional, serveis socials, partits polítics i representants de la banca.

En primer lloc, celebrem que l’actual govern de l’Ajuntament de Barcelona hagi convocat aquesta taula en les primeres setmanes del seu mandat. Aquesta taula, creada a 2011 a instància d’entitats socials, feia més d’un any que no es convocava. La comissió ha estat un espai inoperatiu i no ha hagut voluntat política d’abordar la greu problemàtica dels desnonaments a la ciutat de Barcelona.

Entre les nostres principals demandes estava la nostra voluntat de participar en els espais on es dissenyen les polítiques públiques d’habitatge, ja sigui en aquest o en altres més operatius, com ara grups de treball. A la reunió vam comprovar que aquest era un sentir general de les entitats socials i l’Ajuntament ho ha recollit propossant la creació de tres grups de treball. Un primer grup de treball sobre la modificació del reglament d’emergència, un segon sobre coordinació, prevenció i revisió de protocols (Serveis Socials, Habitatge i Jutjats) i un tercer grup sobre la mobilització de pisos buits.

Valorem molt positivament la creació d’aquests grups de treball i exigim urgència en la seva creació i posada en marxa. El drama dels desnonaments no para de creixer desde 2007 i en l’actualitat a la ciutat de Barcelona es produeixen més de 20 desnonaments a la setmana. Celebrem poder treballar la revisió del reglament de la taula d’emergència, qüestió que vam plantejar al govern de CiU durant els últims anys i sempre vam trobar la porta tancada. Igualment ens va succeir amb les propostes que portavem al govern de Trias sobre la revisió de protocols de Serveis Socials, Habitatge, Jutjats o ajuts de lloguer, ens vam oferir en reiterades vegades perquè tenim molt a dir i sempre s’ens va emplaçar a un demà que mai va arribar. Pel que fa a la mobilització de pisos buits a través de la moció de la PAH, finalment ens hem assebentat per premsa del resultat, un resulta que qüestionem.

Tenim moltes coses a dir i aportar en aquests grups de treball i ahir vam plantejar una sèrie de qüestions a la Comissió Mixta de Llançaments que es treballaran en aquests espais:

1) Mobilització de pisos buits a través de la moció de la PAH. Voliem informació sobre com s’ha fet el cens de pisos buits i si no s’ha fet bè fer un cens real. Per les respostes de l’Ajuntament entenem que el cens fet es totalment insuficient i se’n farà un de real que mapegi tots i cadascun dels pisos buits a la ciutat de Barcelona. Nosaltres volem participar en aquest cens i estar informades durant tot el procés. Enxigim celeritat i la no dilatació en el temps de l’aplicació de sancions.

2) Es necessari revisar els protocols d’Habitatge, de Serveis Socials, l’acord de l’Ajuntament amb Jutjats i revisar el reglament de la Mesa d’Emergència.

3) Vam exposar la necessitat urgent d’abordar l’ocupació en precari en la qual estan vivint moltes families a la ciutat i la manera de regularitzar aquestes situacions, així com l’infrahabitatge.

4) El Bloc La Bordeta de l’Obra Social de PAH-BCN te ordre de dessallotjament cautelar en els próxims dies. Instem a l’Ajuntament de Barcelona, tal i com vam fer durant el mandat de Trias sense éxit, a mediar per aturar el dessallotjament i trobar una solució habitacional per a les famílies que l’ocupen. Tambè demanem a l’Ajuntament fer un escrit als Jutjats demanant la suspensó del dessallotjament fins que puguin oferir una alternativa habitacional, escrit que ja s’ha fet.

Els punts que vam plantejar quedan recollits en els grups de treball organitzats per l’Ajuntament. Ara exigim rapidessa en la creació d’aquests grups, agilitat i que hi hagi una voluntat política real de que d’aquestes comissions de treball surtin mesures aplicables per abordar la problemàtica dels desnonaments.

Per finalitzar, volem denunciar el silenci total i absolut de les entitats financeres presents a la Comissió. Es una vergonya que les entitats presents, responsables directes de la violacions de drets humans, dels desnonaments, no tinguessin res a dir, que vinguessin com a espectadors.

Continuarem informant sobre reunions amb entitats i governs amb transparencia i donant exemple.

photo_2015-07-01_23-32-37

PerPAH_Bcn

AGENDA DE LA SETMANA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 1 a dimarts 7 de juliol)

Hoy entra en vigor la Ley Mordaza del PP, una ley que pretende atemorizar a todas las que defendemos nuestros derechos, los derechos de todas. Aún así, aquí seguimos con más fuerza que nunca. No tenemos miedo, nunca lo hemos tenido.
Enlace para leer el comunicado completo: http://afectadosporlahipoteca.com/2015/07/01/seguimos-sin-miedo-bienvenida-ley-mordaza/

DIMECRES 1
17:00 Grup d’Ajuda Mutua c/Leiva, 44

DIJOUS 2
18:00 comissió d’IRPH c/Leiva, 44

DIUMENGE 5
18:30 Tots els diumenges estem convidats pels veïns del barri a visitar i participar de l’hort que tenen al c/Noguera Pallaresa, 27 (persiana metàl·lica)

DILLUNS 6
17:00 Atenció als estudiants
18:00 assemblea benvinguda I assessorament col·lectiu

DIMARTS 7
18:00 assemblea d’ accions i coordinació

 

 

PerPAH_Bcn

Agenda de la setmana de PAH Barcelona

(del dimecres 24 al dimarts 30 de juny)

Aquesta setmana, com ja sabeu, el dimecres és festiu i la PAH i l’APE estarem tancats i les assemblees es reactivaran a partir del divendres 26.

Que tingueu una bona revetlla de Sant Joan!

::Dimecres 24
Festivitat de Sant Joan

::Dijous 25
19:00 Participem en l’acte “Busques pis?”. Dins de l’exposició del Pis Pilot i en format Pecha Kucha exposarem imatges del que representa la PAH. Lloc: CCCB C/Montalegre, 5.

::Divendres 26
18:00 Assemblea de negociacions col·lectives

::Diumenge 28
18:30 Tots els diumenges a partir de les 18,30h estem convidats pels veïns del barri a visitar i a participar de l’hort que tenen al c/Noguera Pallaresa, 27 (persiana metàl·lica)

::Dilluns 29
17:00 Atenció als estudiants
18:00 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu

::Dimarts 30
9:30 ACCIÓ! Atentes a les xarxes socials
16:00 a 18:00 Comissió  La Tremenda: per què el teatre també és una eina de lluita, vine! No cal coneixements previs.
18:00 Assemblea d’accions i coordinació