Documents útils ocupacions

A. Documents bàsics

4. Sol·licitut de justicia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

5. Model oer recòrrer la denegaciò de justicia gratuïta 

2ocup. Sol·licitut de canvi de pena (proximament)

3ocup. Document d’involabilidat del domicili (més documents dintre del manual Obra Social)

 

B. Documents per actura en cas de dessallotjament

1ocup. Sol·licitud arxiu actuacions per acudir a la via penal en lloc d’utilitzar via civil (proximament)

12. Model escrit per presentar en jutjats sol·licitant la suspensió del desnonament fins a la intervenció de l’administració pública (per a processos d’execució hipotecària, impagament de lloguer i ocupacions)

44. Modelo escrito desalojo fecha abierta- delito leve

 

C. Manual d’Obra Social de la PAH

En aquest manual podràs trobar informació sobre la PAH i consells bàsics i indicacions d’actuació si estàs ocupant o et veus abocada a fer-ho en breu. Et recomanem que vinguis a les nostres assemblees a assessora’t de forma col·lectiva, és la millor manera de fer front i encaminar el teu problema habitacional feia una solució. No estàs sola.