Documents útils ocupacions

En aquest apartat hi trobaràs Documents Útils de lliure disposició per a fer front als problemes que puguis si et trobes en situació d’ocupació

🦠 COVID-19

📄 Document per sol·licitar la suspensió del desnonament en base al RDL 8/2021

📄 Document per a sol·licitar la suspensió del desnonament sobre la base del RDL 21/2021 (Moratòria fins a 28 de febrer de 2022).

📄 Guía PAH per a suspendre desnonaments a Catalunya durant l’estat d’alarma

A. Documents Llei 24/2015

    1. Jutjats:
    2. Ajuntament:

B. Documents bàsics

Document d’involabilidat del domicili (més documents dintre del manual Obra Social)

Sol·licitut de justicia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

Model per recòrrer la denegaciò de justicia gratuïta 

Sol·licitud de lloguer social per trobar-se en situació d’exclusió residencial

C. Documents per l’empadronament

  1. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar l’empadronament en el cas d’habitatge ocupat
  2. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar el certificat d’empadronament en el cas d’habitatge ocupat una vegada transcorreguts els tres mesos sense resposta
  3. Guia explicativa

D. Manual d’Obra Social de la PAH

En aquest manual podràs trobar informació sobre la PAH i consells bàsics i indicacions d’actuació si estàs ocupant o et veus abocada a fer-ho en breu. Et recomanem que vinguis a les nostres assemblees a assessora’t de forma col·lectiva, és la millor manera de fer front i encaminar el teu problema habitacional feia una solució. No estàs sola.

Descarrega’l aquí

E. Llibre Verd de la PAH

Llibre Verd en castellà (actualitzat 2020):