Documents útils hipoteca

A. Documents llei 24/2015

Hemos recuperado la Ley que la banca y el PP trataron de enterrar! 😉 Atentas porque en breve hay que presentar estos documentos para todos los desahucios en Catalunya!

Documentos útiles adaptados a la nueva Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética en Cataluña.

1cat- Solicitud dación en pago con alquiler social obligatorio 

2cat- Modelo para presentar los juzgados ante inicio procedimiento de gran tenedor de vivienda 

3cat- Modelo para presentar al banco ante inicio de procedimiento de gran tenedor de vivienda 

4cat- Denuncia al Ayuntamiento cuando Gran Tenedor no hace oferta de alquiler social en caso de Dación. 

5cat- Denuncia al Ayuntamiento cuando un Gran Tenedor no hace oferta de alquiler social en caso de Procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler. 

6cat- Solicitud informe Riesgo exclusión residencial en servicios sociales.

7cat- Modelo presentar en los juzgados ante orden de desahucio de pequeño tenedor de vivienda. 

8cat- Modelo para presentar a la Administración ante orden de desahucio de pequeño tenedor de vivienda. 

9cat- Modelo de garantía de suministros básicos.

10cat. Tabla Indicador de Renta (IRSC) 2015 pata le Ley 24/2015 

11cat. Recurso de Reposición. Suspender lanzamiento en los casos en que la adjudicación de la vivienda, por subasta, es anterior a la entrada en vigor de la Ley 24/2015 (6 agosto 2015). Presentar en juzgado​ junto a nota interpretativa de la Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC).

 

 B. Documents bàsics

1. Model escrit per sol·licitar la nul·litat dels procediments en tràmit sobre la base de la sentència del TJUE

2. Sol·licitud de dació en pagament

3. Sol·licitud de dació en pagament sobre la base del Codi de Bones Pràctiques

4. Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

5. Model per recórrer la denegació de la justícia gratuïta

6. Model de document de condonació del deute (després de subhasta. A presentar al banc)

7. Model de document de condonació del deute (després de subhasta. A presentar per l’advocat d’ofici a jutjats)

8. Escrit per sol·licitar al banc l’execució de la hipoteca quan el 60% de la taxació cobreixi el deute

9. Sol·licitud-de-quita

 

C. Documents per actuar en cas de desnonament

10. Model escrit ajornament llançament sobre la base del 704 LEC

11. Model escrit Recurs reposició contra data oberta de llançament 

12. Model escrit per presentar en jutjats sol·licitant la suspensió del desnonament fins a la intervenció de l’administració pública (per a processos d’execució hipotecària, impagament de lloguer i ocupacions)

13. Model escrit per sol·licitar la suspensió del llançament per acollir-se a la llei 1/2013

1b. Modelo recurso reposición fecha abierta PAH

 

D. Documents llei 4/2016 de Catalunya

Documents útils de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, de Catalunya. Aquesta Llei també està suspesa. Documents no estan vigents

Aquesta nova llei, aprovada pel Parlament a causa de la pressió de la societat civil que lluita pel dret a l’habitatge i a l’alarma social que va crear el recurs criminal al Tribunal Constitucional per part del PP i la banca, substitueix temporalment els articles impugnats de la Llei 24/2015*.

Els documents útils 9cat i 10cat, sobre garantia de subministraments bàsics i per saber si et protegeix la Llei 24/2015+Llei4/2016, segueixen vigents actualment.

12cat. Guia de documents útils llei 4/2016

13cat. Sol·licitud dació en pagament amb lloguer social obligatori

14cat. Modelo per presentar en jutjats davant inici procediment execució hipotecària o desnono lloguer

15cat. Modelo per presentar al banc davant inici procediment execució hipotecària o desnono lloguer

16cat. Denuncia a l’Ajuntament quan obligat Llei 4/2016 no ofereix lloguer social en cas de Dació

17cat. Denuncia a l’Ajuntament quan obligat Llei 4/2016 no ofereix lloguer social en cas d’execució o desnono lloguer

18cat. Sol·licitud informi Risc exclusió residencial en serveis socials

19cat. Suspensió jutjats desnonament para reallotjo administració obligada Llei 4/2016

20cat. Sol·licitud reallotjo administració obligada Llei 4/2016

E. Llibre verd de la PAH

En aquest llibre podràs trobar informació sobre la PAH i del procés d’execució hipotecària i indicacions d’actuació. Et recomanem que vinguis a les nostres assemblees a assessora’t de forma col·lectiva, és la millor manera de fer front i encaminar el teu problema hipotecari feia una solució. No estàs sola.

Descarrega’t el llibre verd      

Descarrega’t el llibre verd  en castellà

Descarrega’t el llibre verd en anglés                                      

Descarrega’t el llibre verd en àrab

Pots trobar més documents útils en la web: PAH estatal