Entitats socials denuncien la inacció dels serveis socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet davant l’emergència residencial i la pobresa energètica

Davant la manca de resposta del govern municipal davant l’emergència social, el Sindicat de Llogateres de l’Hospitalet, les PAHs de L’Hospitalet i B