Presentació de l’estudi: Emergència Habitacional a l’Estat espanyol

PerPAH_Bcn

Presentació de l’estudi: Emergència Habitacional a l’Estat espanyol

[vimeo http://www.vimeo.com/81695611 w=500&h=281]

La crisi de les execucions hipotecàries i els desnonaments des d’una perspectiva de drets humans

L’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Barcelona (PAH) presenten l’Informe Emergència habitacional a l’Estat espanyol: la crisi de les execucions hipotecàries i els desnonaments des d’una perspectiva de drets humans, dimarts 17 de desembre a les 11.00 h. Amb la participació de: Jordi Borja, president de l’Observatori DESC, Ada Colau, portaveu de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i Gerardo Pisarello, professor de Dret Constitucional a la UB i vicepresident de l’Observatori DESC.

L’informe mostra el resultat de les 11.561 enquestes realitzades a persones afectades que han contactat amb la PAH durant els darrers dos anys, i és el primer informe estatal que recull les dades de com afecten les execucions hipotecàries a la salut, o quines són les entitats que més executen.

Aquest informe analitza la situació d’emergència habitacional que existeix a Espanya des d’una perspectiva de drets humans. En concret, s’estudia la regulació de les execucions hipotecàries i dels desnonaments a partir dels compromisos jurídics adquirits per les administracions públiques i l’impacte concret que suposa aquesta problemàtica per a les famílies afectades.

L’estudi analitza, en primer lloc, la funció del dret a un habitatge digne i de la prohibició de desnonaments arbitraris en el sistema constitucional espanyol, en el dret internacional dels drets humans i a la Unió Europea. En segon lloc, ofereix dades sobre el comportament de les entitats financeres i sobre l’impacte de la problemàtica en les famílies a partir d’11.561 enquestes realitzades. En un tercer capítol, per tal de visibilitzar les conseqüències en la vida concreta de les persones, l’informe incorpora quatre entrevistes en profunditat a persones afectades. L’informe conclou amb un breu capítol de conclusions i recomanacions dirigides als poders públics.

La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i l’Observatori DESC hem estat de les primeres entitats que, ja el febrer de 2009, vam alertar de la gravetat de la problemàtica i des de llavors hem denunciat reiteradament la mancança d’unes dades oficials que permetin entendre l’abast de la vulneració de drets fonamentals que està suposant l’actual marc normatiu en matèria d’habitatge. Així mateix, aquesta manca d’informació també impossibilita orientar adequadament les polítiques públiques. És per això que les dues entitats han fet un gran esforç per recollir dades estadístiques.

El mes de juliol, l’Observatori i la PAH ja vam avançar algunes d’aquestes dades que podeu consultar aquí

[vimeo http://www.vimeo.com/81582486 w=500&h=281]

En el 70%, l’impagament de la hipoteca obeeix a una situació d’atur.

[vimeo http://www.vimeo.com/81990902 w=500&h=281]

El 77% de les famílies afirmen haver patit un nivell d’ansietat alta o molt alt.

Quant a l'autor

PAH_Bcn administrator