La PAH participa a la Comissió Mixta de prevenció de desnonaments de l’Ajuntament de Barcelona

PerPAH_Bcn

La PAH participa a la Comissió Mixta de prevenció de desnonaments de l’Ajuntament de Barcelona

Ahir, 30 de juny, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona PAH-BCN vam participar en la Comissió Mixta sobre llançaments que va convocar l’Ajuntament de Barcelona.

En aquesta reunió van participar més de 40 entitats, entre elles entitats socials que portem donant respostes i solucions a la emergencia habitacional, serveis socials, partits polítics i representants de la banca.

En primer lloc, celebrem que l’actual govern de l’Ajuntament de Barcelona hagi convocat aquesta taula en les primeres setmanes del seu mandat. Aquesta taula, creada a 2011 a instància d’entitats socials, feia més d’un any que no es convocava. La comissió ha estat un espai inoperatiu i no ha hagut voluntat política d’abordar la greu problemàtica dels desnonaments a la ciutat de Barcelona.

Entre les nostres principals demandes estava la nostra voluntat de participar en els espais on es dissenyen les polítiques públiques d’habitatge, ja sigui en aquest o en altres més operatius, com ara grups de treball. A la reunió vam comprovar que aquest era un sentir general de les entitats socials i l’Ajuntament ho ha recollit propossant la creació de tres grups de treball. Un primer grup de treball sobre la modificació del reglament d’emergència, un segon sobre coordinació, prevenció i revisió de protocols (Serveis Socials, Habitatge i Jutjats) i un tercer grup sobre la mobilització de pisos buits.

Valorem molt positivament la creació d’aquests grups de treball i exigim urgència en la seva creació i posada en marxa. El drama dels desnonaments no para de creixer desde 2007 i en l’actualitat a la ciutat de Barcelona es produeixen més de 20 desnonaments a la setmana. Celebrem poder treballar la revisió del reglament de la taula d’emergència, qüestió que vam plantejar al govern de CiU durant els últims anys i sempre vam trobar la porta tancada. Igualment ens va succeir amb les propostes que portavem al govern de Trias sobre la revisió de protocols de Serveis Socials, Habitatge, Jutjats o ajuts de lloguer, ens vam oferir en reiterades vegades perquè tenim molt a dir i sempre s’ens va emplaçar a un demà que mai va arribar. Pel que fa a la mobilització de pisos buits a través de la moció de la PAH, finalment ens hem assebentat per premsa del resultat, un resulta que qüestionem.

Tenim moltes coses a dir i aportar en aquests grups de treball i ahir vam plantejar una sèrie de qüestions a la Comissió Mixta de Llançaments que es treballaran en aquests espais:

1) Mobilització de pisos buits a través de la moció de la PAH. Voliem informació sobre com s’ha fet el cens de pisos buits i si no s’ha fet bè fer un cens real. Per les respostes de l’Ajuntament entenem que el cens fet es totalment insuficient i se’n farà un de real que mapegi tots i cadascun dels pisos buits a la ciutat de Barcelona. Nosaltres volem participar en aquest cens i estar informades durant tot el procés. Enxigim celeritat i la no dilatació en el temps de l’aplicació de sancions.

2) Es necessari revisar els protocols d’Habitatge, de Serveis Socials, l’acord de l’Ajuntament amb Jutjats i revisar el reglament de la Mesa d’Emergència.

3) Vam exposar la necessitat urgent d’abordar l’ocupació en precari en la qual estan vivint moltes families a la ciutat i la manera de regularitzar aquestes situacions, així com l’infrahabitatge.

4) El Bloc La Bordeta de l’Obra Social de PAH-BCN te ordre de dessallotjament cautelar en els próxims dies. Instem a l’Ajuntament de Barcelona, tal i com vam fer durant el mandat de Trias sense éxit, a mediar per aturar el dessallotjament i trobar una solució habitacional per a les famílies que l’ocupen. Tambè demanem a l’Ajuntament fer un escrit als Jutjats demanant la suspensó del dessallotjament fins que puguin oferir una alternativa habitacional, escrit que ja s’ha fet.

Els punts que vam plantejar quedan recollits en els grups de treball organitzats per l’Ajuntament. Ara exigim rapidessa en la creació d’aquests grups, agilitat i que hi hagi una voluntat política real de que d’aquestes comissions de treball surtin mesures aplicables per abordar la problemàtica dels desnonaments.

Per finalitzar, volem denunciar el silenci total i absolut de les entitats financeres presents a la Comissió. Es una vergonya que les entitats presents, responsables directes de la violacions de drets humans, dels desnonaments, no tinguessin res a dir, que vinguessin com a espectadors.

Continuarem informant sobre reunions amb entitats i governs amb transparencia i donant exemple.

photo_2015-07-01_23-32-37

Quant a l'autor

PAH_Bcn administrator