Nova assemblea de benvinguda de la PAH de Barcelona

PerPAH_Bcn

Nova assemblea de benvinguda de la PAH de Barcelona

Com cada dilluns, hem realitzat una nova assemblea de benvinguda per donar resposta a totes aquelles persones i famílies que tenen problemes amb l’habitatge

La Nadia i el Santi ens donen la benvinguda una setmana més a aquestes assemblees mixtes de la PAH. Recordem que les assemblees presencials només són per a persones que no tenen Internet i realment és una cosa urgent. La pandèmia no ha desaparegut i hem de cuidar-nos entre totes. Nosaltres no deixem ningú enrere.

El Josep ens recorda els passos que podem fer per demanar els ajuts per la COVID-19. També ens comenta que hi ha hagut uns petits canvis per un nou Decret Llei. I ens recorda que des del 4 de juny els desnonaments han tornat i hem d’estar molt atentes i amb els nostres documents útils al dia, perquè en qualsevol moment pot arribar-nos el desnonament.

Lloguers

La Lorena ens comenta que Anticipa vol fer-li un lloguer social, però en un barri perillós, sense tenir en compte la seva vida familiar; també ens comenta que ja no existeix cap deute amb ells. Li diem que torni a explicar-los per què no pot mudar-se a aquest pis que li ofereixen, per motius de seguretat.

A la Kerly li han fet un lloguer social de CaixaBank; ara el porta BuildingCenter i li han lliurat un pis en condicions totalment insalubres, portes trencades, humitats en moltes parts de la casa i sense subministrament d’aigua. Des de la PAH no permetrem de cap manera aquesta situació i exigirem que es compleixi amb la llei i les condicions dignes d’habitabilitat, però sobretot, dignes.

La Frederique està tramitant el seu lloguer social amb la SAREB, però s’ho volen fer en un lloc que no compleix amb la llei, i tota aquesta situació li està causant problemes de salut. No podem, ni permetrem que ens segueixin fent això.

El Josep ha demanat una pròrroga del lloguer, però li diuen que no pot perquè no entra per les dates, per la qual cosa ha fet la tasca que li vam dir fa temps de mirar-se la Llei 24/2015 i compleix tots els requisits per a sol·licitar el lloguer social.

A la Laila se li ha vençut el contracte el maig del 2020 i ha sol·licitat una pròrroga per la COVID-19, però l’hi deneguen perquè abans d’aquesta situació ja se l’havia informat que s’havia d’anar. És un cas complicat, però intentarem lluitar per aquesta pròrroga.

La Maria Isabel i la seva filla són família vulnerable i la propietària del seu pis vol que se’n vagin; ens comenten que ha estat impossible negociar amb ella, i en ser petita propietària és una mica més complicat. Li hem explicat els documents útils que poden presentar per lluitar pel seu cas.

Hipoteques

Un afectat ens explica que el banc de Sabadell vol subhastar la casa on viuen perquè en el seu moment es van endeutar i devien 15.000 euros, però ells han començat a pagar una altra vegada, i a més paguen més diners per a pagar-la totalment i ja tenen la meitat pagada, pel que li diem que no s’atabali, que això recentment comença i lluitarem entre totes, que no perdran la casa.

I fins aquí l’assemblea d’aquesta setmana. Recorda que tenim una trobada tots els dilluns. Trobaràs tota la informació aquí.

PerPAH_Bcn

Com afrontar la reclamació de la hipoteca a través del procediment ordinari

Des de la PAH de Barcelona presentem una Guia explicativa en la qual abordem preguntes i respostes així com un Document Útil per a presentar en el Jutjat com a contestació a la demanda.

Per què una demanda declarativa ordinària en comptes d’una demanda d’execució hipotecària?

Arran d’una Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 2017 (26/01/2017), els Bancs s’estan trobant amb què les clàusules de venciment anticipat, tal com estan redactades, són abusives. En la seva gran majoria, quan un Jutjat declara abusiva aquesta clàusula, automàticament el procediment d’execució hipotecària s’arxiva (es dona per tancat). Amb la qual cosa, el Banc es queda sense procediment i, a més, no pot iniciar una altra vegada l’execució hipotecària perquè la clàusula que li habilitava a això ha estat declarada nul·la (és com si no existís).

És per aquest motiu que el Banc opta per anar a un procediment declaratiu ordinari; bé directament, bé després que hagi fracassat el procediment d’execució hipotecària.

Mira el vídeo del taller que vam realitzar el passat dijous 16 de juliol

PerPAH_Bcn

Presentem l’informe “Emergència habitacional, pobresa energètica i salut: Inseguretat residencial a Barcelona 2017 – 2020”

Analitzem la realitat existent aportant dades pròpies quantitatives i qualitatives per a aprofundir en la problemàtica de la pèrdua de l’habitatge, l’accés als subministraments i les conseqüències en la salut

La PAH de Barcelona, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, l’Observatori DESC, l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, fem públic l’informe “Emergència habitacional, pobresa energètica i salut: Inseguretat residencial a Barcelona 2017 – 2020”.

Vídeo de la presentació pública del 23 de juliol de 2020

L’informe resumeix les coordenades que expliquen la situació d’emergència o crisi habitacional actual amb perspectiva històrica, a través de dades sobre la seva evolució, conjugant elements vinculats a les polítiques públiques, les lleis, i l’acció de la ciutadania.

Així mateix, l’informe aporta dades sobre quins són els col·lectius més afectats per la pèrdua de l’habitatge, com la pobresa energètica no és únicament una qüestió estacional, i xifres sobres els impactes en la salut, no sols física sinó també mental d’aquestes problemàtiques, entre moltes altres. A més, l’informe aporta recomanacions dirigides principalment a l’Ajuntament de Barcelona però també a altres administracions, per a revertir aquestes situacions.

En l’àmbit jurídic, en l’informe s’analitzen els avenços legals en matèria d’habitatge que s’han produït en els últims anys, tant en l’àmbit estatal, autonòmic i local, així com pel que respecta a la pobresa energètica, començant per la liberalització a escala europea del sector i quin impacte ha tingut en les regulacions estatals, i centrant-se també en les principals novetats dels últims anys, encaminades a garantir l’accés als subministraments bàsics. Respecte al dret a la salut, es fa un recorregut al llarg dels diferents textos normatius de caràcter internacional, que inclouen la protecció de la salut com a peça clau per a la consecució d’una vida digna.

A més, s’analitza el perfil sociològic i demogràfic de les persones que participen en la PAH Barcelona i l’APE amb problemes d’habitatge i d’accés als subministraments bàsics desglossat segons la problemàtica, i s’avalua el seu impacte en la salut, complementat amb entrevistes personals a les mateixes persones que participen, tant en la PAH com en l’APE.

Per a finalitzar, l’informe finalitza amb les conclusions més rellevants derivades de l’anàlisi de dades i s’elaboren una sèrie de recomanacions per als diferents nivells de l’Administració pública, orientades a abordar la problemàtica que l’informe estudia.

Descarrega l’informe complet aquí.

En les últimes recerques s’havia posat el focus en la devastadora “bombolla immobiliària”, concretament en l’informe de 2013 “Emergència habitacional en l’Estat espanyol: la crisi de les execucions hipotecàries i els desnonaments des d’una perspectiva de Drets Humans”; en el de 2015, titulat “Emergència habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels nens”; i en 2016, en l’informe “Exclusió residencial al món local: Informe de la crisi hipotecària a Barcelona (2013-2016)”. Els tres permeten aprofundir, tant en el perfil sociodemogràfic de les famílies que van sofrir aquests processos, com en el comportament de les entitats financeres, les condicions hipotecàries i l’impacte en la salut i la infància.

En el present Informe volem aprofundir en el treball iniciat a les “Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en salut a Barcelona”, publicades en 2018. Tres estudis que avaluen la problemàtica de persones amb problemes d’habitatge, ja sigui per hipoteca, lloguer i/o ocupacions o subministraments, amb enfocament de gènere i impacte sobre la salut.

Vídeo de la presentació en roda de premsa el 16 de juliol de 2020

PerPAH_Bcn

Stop Desnonaments Juliol 2020

Comptador desnonaments mes: 2

Comptador total 2020: 55

Aturats – 1
Suspesos -1
Entrega claus –Reallotjament – Executats –

Desnonaments per hipoteca

 

Desnonaments per lloguer

Dimarts 21
Demandant: ATURAT
Adreça: C/ Santa Eulàlia, 236. L’Hospitalet de Llobregat.

Dijous 23
Demandant: Incasòl SUSPÈS
Adreça: C/Juan de Juanes, 25. Barcelona.

Desnonaments per ocupació

 

PerPAH_Bcn

Nova assemblea de benvinguda de la PAH

Un dilluns més la PAH de Barcelona més hem realitzat una nova assemblea de benvinguda per donar resposta a totes aquelles persones i families que tenen problemes amb l’habitatge

La Nadia i el Santi ens donen la benvinguda una setmana més a aquestes assemblees mixtes de la PAH. Recordem que les assemblees presencials només són per a persones que no tenen Internet i tenen casos urgents. La pandèmia no ha desaparegut i hem de cuidar-nos entre totes. Nosaltres no deixem a ningú enrere.

El Josep ens recorda els passos que podem fer per demanar moratòria per la COVID-19. També ens comenta que hi ha hagut uns petits canvis per un nou decret llei. I ens recorda que des del 4 de juny els desnonaments han tornat i hem d’estar molt atentes.

Lloguers:

La Jasmín està sol·licitant el seu lloguer social amb Anticipa. Però el lloguer social estava a nom de la seva sogra i no d’ella, per la qual cosa té dubtes a nom de qui demanar la documentació. El que li diem és que demostri amb el padró històric que ella viu en aquest domicili des de fa anys, perquè pugui demanar-lo a nom d’ella.

La Rosa està per signar el lloguer social per 7 anys; li diuen que l’enviaran l’esborrany del contracte dos dies abans de la signatura, però li recordem a ella i a totes que tenim mínim 72 hores laborals per a llegir tota la documentació.

Hipoteques:

La Gina està demanant el quadre d’amortització al seu banc, però no li ho volen donar, perquè diuen que no poden; però com sempre diem, és la seva obligació donar-li-ho. Si de totes maneres l’hi segueixen negant, ha de trucar als Mossos per a dir-los que no ho estan fent, pot posar una reclamació interna i com a última instància al banc d’Espanya.

L’Argentina està demanant al BBVA que li faci una moratòria per la COVID-19, i li diuen que no està al dia, de manera que no pot acollir-se a la moratòria. També demana que li canviïn l’IRPH, però no van voler el 2016; tot i que les lleis europees han canviat i ara sí que podrien fer-ho.

Ocupació:

La Layla està esgotant totes les opcions d’habitatge i l’assistenta social no li brinda ajuda realment, pel que està pensant a ocupar. Des de la PAH li diem a ella i a totes les persones que vinguin, que des de la nostra plataforma no fomentem l’ocupació com a primera opció i que no han de pensar que l’ocupació és el millor a què podem aspirar, ja que no és com tanta gent diu.

Al Javier el banc Santander no li vol fer el lloguer social, a una família amb dos nens petits. Ells estan ocupant aquest pis des de fa 4 anys, per la qual cosa poden acollir-se a la Llei 24/2015. Li expliquem tots els passos que han de seguir per a poder sol·licitar-ho.

I fins aquí l’assemblea d’aquesta setmana. Recorda que tenim una trobada tots els dilluns. Trobaràs tota la informació aquí.