Valoració de PAH Barcelona de les mesures en matèria d’habitatge preses per l’Ajuntament de la ciutat arran de la crisi de la COVID-19

PerPAH_Bcn

Valoració de PAH Barcelona de les mesures en matèria d’habitatge preses per l’Ajuntament de la ciutat arran de la crisi de la COVID-19

Valorem les mesures de l’Ajuntament de Barcelona amb ànim de ser constructives i de poder ajudar amb propostes que creiem que beneficiarien més famílies que es poden trobar en situació d’inseguretat residencial actualment

Portem setmanes en una situació extraordinària deguda a la pandèmia pel coronavirus. Des del 14 de març, en què el Govern de Pedro Sánchez va declarar l’estat d’alarma, la situació als municipis i als milers de llars ha comportat i comportarà conseqüències econòmiques importants.

Situacions de pèrdua d’ingressos que se sumen a les ja existents abans de la pandèmia, i és que des de 2008 estem vivint una altra pandèmia que es diu desnonaments i preveiem que s’incrementin un cop finalitzi aquesta situació si les administracions corresponents no aborden la situació d’emergència com cal.

Des de la PAH de Barcelona hem analitzat amb detall les mesures que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’habitatge en el context de la crisi del COVID-19, amb ànim constructiu i de poder ajudar amb propostes que creiem que beneficiarien més famílies que es poden trobar en situació d’inseguretat residencial actualment, o poden trobar-se en un futur pròxim donada la greu situació que estem patint.

En resum les mesures que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona són les següents:

Moratòria lloguer IMHAB 

 • Moratòria de les quotes de lloguer dels habitatges gestionats per l’IMHAB (Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació) durant els mesos d’abril, maig i juny de 2020.
  A partir de juliol de 2020, es prorratejarà en els 18 mesos següents, entre juliol 2020 i desembre 2021 els imports de les quotes dels lloguers.
 • Revisió de les quotes de lloguer d’habitatge per a famílies amb reduccions significatives d’ingressos arran de la crisi del Covid-19 i rebaixa per adequar-les a la nova situació econòmica en la qual es trobin. Aquesta revisió també afectarà els 250 pisos gestionats per Hàbitat 3.
 • Ajudes per als llogaters de pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona (891 habitatges). Ho hauran de comunicar prèviament a l’IMHAB.
 • Aplicació de la moratòria i prorrateig als 1.400 HPO (Habitatges de Protecció Oficial) en règim de propietat promoguts per l’IMHAB.
 • Aplicació de la moratòria als 400 locals comercials dels baixos dels edificis promoguts per l’IMHAB.
 • Aquestes ajudes beneficiaran un total d’11.689 llogaters de l’IMHAB amb una partida extraordinària de 3,5 milions d’euros.

Des de la PAH de Barcelona valorem que aquesta mesura pot ser positiva inicialment per a les famílies que realment no puguin continuar pagant el seu lloguer a causa de la manca d’ingressos provocada per la crisi del COVID-19, però volem manifestar que s’haurien d’aclarir millor els criteris i/o requisits que han de complir les famílies que podran beneficiar-se, així com de la possible condonació del pagament. 

La part burocràtica que suposarà aquests tràmits no ha de ser una excusa per portar a terme aquesta gestió. Demanem agilitat i recursos per fer front a l’allau de tramitacions un cop finalitzi l’estat d’alarma, i que cap família es pugui veure perjudicada per aquests tràmits i es vegi obligada a realitzar un impagament abans de poder completar el procediment.

A la vegada volem posar de manifest que els preus de l’IMAHB no corresponen als barems de la Llei 24/2015, preus que portem denunciant que són superiors al que la Llei preveu  i que, per exemple, per a una família amb 300 € mensuals d’ingressos familiars cada euro compta. Demanem que el preu total del lloguer de les famílies vulnerables quedi emmarcat dins dels nivells del 10%, 12%, 18% dels ingressos familiars que marca la Llei 24/2015 i no se sumin costos extraordinaris com les despeses de comunitat al preu final.

Una mesura similar ha posat en marxa també la Generalitat de Catalunya, a la que evidentment li volem fer arribar les nostres preocupacions i dubtes. En aquest sentit, el Govern català ha aprovat una moratòria en el pagament del lloguer a tots els habitatges i locals comercials del seu parc públic a causa de la pandèmia del coronavirus. Però no es planteja una revisió de les quotes per a les famílies que hagin patit reduccions significatives d’ingressos arran de la crisi del COVID-19 i rebaixar-les per adequar-les a la nova situació econòmica en què es trobin, o la condonació total del pagament per aquelles famílies que hagin patit més aquesta crisi.

Atenció telefònica i telemàtica per atendre urgències

L’IMHAB ha adaptat l’activitat a la situació d’emergència sanitària mantenint només els serveis que es consideren essencials:

 • Reparacions urgents d’habitatges del parc públic.
 • Serveis SIPHO (Servei d’Intervenció en situacions de Pèrdua de l’Habitatge i/ Ocupacions) i SPIMH (Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges Públics) per situacions excepcionals i no previsibles.
 • Atenció telefònica per altres incidències urgents.

Valorem positivament que s’informi la ciutadania dels seus drets i que es mantingui una via per poder comunicar-se per a situacions no previsibles. És el que en una situació normal ha de funcionar i en situacions excepcionals s’ha de reforçar i no aturar el servei. 

Subvencions públiques per lloguers privats

 • Garantia de les ajudes públiques per al pagament de lloguers privats (9.000 famílies beneficiàries).
 • Possibilitat d’enviar la fotocòpia del rebut mensual per correu electrònic (habitualment es fa mitjançant fotocòpia a l’Oficina d’Habitatge) per tal de rebre la subvenció.
 • Tramitació exprés de les ajudes. Quan s’aixequi l’Estat d’Alarma, es revisaran i completaran els expedients.

Creiem que aquestes mesures s’han de mantenir en un futur un cop aixecat l’estat d’alarma, ja que suposen una millora en l’eficiència del sistema. Aquest tipus d’eines informàtiques permetria que les famílies no s’hagin de desplaçar físicament a les oficines amb els inconvenients que això comporta en el dia a dia de les persones. 

Demanem també que es prorroguin totes aquelles ajudes i subvencions públiques per a pagar els lloguers, tant de l’Ajuntament com de la Generalitat i de l’Estat mentre duri l’estat d’alarma i no s’obrin les noves convocatòries per sol·licitar-les novament.

Crida a cedir pisos a la Borsa de Lloguer

 • Crida a propietàries d’habitatges destinats a usos turístics a incorporar-los a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.

Des de la PAH de Barcelona volem fer extensiva aquesta crida  a tota la ciutadania en general, no tan sols a propietàries d’habitatges destinats a usos turístics a incorporar-los a la Borsa de Lloguer Social. És necessari que aquells habitatges buits i en desús passin al parc públic, gairebé inexistent, d’habitatge social de la ciutat. Esperem que una emergència com l’actual ens ajudi a ordenar les nostres prioritats i a repensar el model de societat que volem, del que totes som responsables, tant les administracions públiques com les empreses i la ciutadania en general.

Dispositiu d’allotjament per a persones vulnerables

 • Posada en marxa des de  dimecres 25 de març del nou dispositiu d’allotjament a Fira Barcelona.
  • 225 places a Fira de Barcelona, ampliables fins a 1.000 places.
 • Altres places addicionals més, distribuïdes en els següents espais:
  • 53 places a Pere Calafell des de divendres, 20 de març.
  • 72 places a Dos de Maig (exclusivament per a dones).
  • 30 places en un dispositiu de Sant Joan de Déu Serveis Socials.
 • En total a la ciutat s’han habilitat 380 noves places; comptant amb les que ja existien prèviament hi ha un total de 2.580 places.
 • 200 apartaments turístics que l’Ajuntament llogarà durant els pròxims dos mesos, dirigits a dones víctimes de violència masclista, famílies amb infants a càrrec o bé persones sense llar.

En primer lloc creiem que l’esforç que s’està fent per ampliar les places addicionals per a persones sense llar s’ha de valorar molt positivament en una situació d’emergència sanitària, però creiem que s’han d’adequar equipaments que estiguin preparats per a aquest tipus de reallotjament, tenint en compte sempre les entitats que fa anys que treballen en primera línia.

Mesures d’aquest tipus s’haurien de fer extensives a emergències cròniques que patim a la ciutat de Barcelona. Des de la campanya de Reallotjaments Dignes, en la qual participem diferents col·lectius que treballem pel dret a l’habitatge, hem denunciat en multitud d’ocasions la situació inadmissible en què es troben més de 600 famílies de la ciutat que han estat desnonades i que es veuen obligades a malviure en pensions i albergs fins que no els arriba el pis públic al qual tenen dret per llei. Habitacions sense un lloc on cuinar o estudiar, moltes d’elles en un estat lamentable i que en la situació de confinament actual es converteixen en llocs impossibles on viure.

Serveis essencials

 • Centres de Serveis Socials: es mantindran 9 operatius dels 42 existents a la ciutat.
 • Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB): continua operant les 24 hores del dia.
 • Oficines d’Habitatge: romandran tancades amb atenció telefònica i/o telemàtica comentada anteriorment.

Com està passant amb els serveis sanitaris, els serveis socials i d’urgències socials s’han de cuidar i cuidar les persones que hi treballen. Es mantenen 9 centres de serveis socials operatius d’un total de 42, i creiem que caldria reforçar el servei perquè les treballadores socials se sentin cuidades i puguin descansar en aquests moments de màxima càrrega.

Necessitem que les diferents administracions es corresponsabilitzin amb les competències que tenen cadascuna, i que en aquests moments donin el 200% per protegir les famílies vulnerables i implementin mesures valentes i ambicioses. En concret, esperem que avui al Consell de Ministres extraordinari s’aprovi una suspensió de lloguers, una mesura perquè cap família que no pugui pagar el seu lloguer per manca de recursos econòmics, no només no sigui desnonada sinó que es pugui condonar el deute si el seu propietari és un gran tenidor, i si és petit posar en marxa ajuts econòmics per evitar la pèrdua de l’habitatge. Cal buscar mecanismes i revisar el que ja teníem, i és que en situacions extremes cal que totes ens posem de veritat en no deixar ningú enrere, ni ara ni mai.

Des de la PAH estarem vigilants i exigint un pla de xoc social, perquè hi ha vides en joc.

Quant a l'autor

PAH_Bcn administrator

  %d bloggers like this: