¡SI SE PUEDE!

PorPAH_Bcn

¡SI SE PUEDE!

Versión en castellano más abajo.

Hem de celebrar una petita gran victòria, la d’en Matías i la de la solidaritat ciutadana.  Ahir el Matías es va trobar, una altra vegada, amb més de cent cinquanta companyes i companys que hem anat a aturar el seu 4rt intent de desnonament. El poder de convocatòria d’en Matías se l’ha guanyat a pols, ha lluitat durant més de dos anys i ha tret sempre temps per acompanyar a altres companyes afectades al banc, a les accions, a aturar desnonaments, a participar a les assemblees de divendres. Matías ha entès que el problema de la seva execució hipotecaria no era un problema individual, sinó un problema col·lectiu, i que només l’arreglarem si anem totes juntes. Per això, Matías es un dels fedatàries que més signatures ha recollit per la ILP que pretén canviar aquesta llei injusta.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=5NkoLnQaOBM&feature=youtu.be]

Ahir el Matías va signar amb Bankia la condonació total del seu deute, que pujava a uns 300.000€ sumant els interessos de demora i les despeses judicials. Així doncs, ahir vam demostrar que JUNTES PODEM!

Aquesta petita gran victòria no ens pot fer oblidar que Bankia es una de les entitats que ha enfonsat l’economia del país, que ha estafat a milers de persones, i que actualment es l’entitat que més executa i desnona, per tant, condemnem que Bankia es quedi el pis del Matías, es totalment il·legítim. El pis del Matías, i tota la resta que està acumulant Bankia, s’haurien de posar a disposició immediata de les persones que ho necessitin a través d’un lloguer social.

El Matías porta més de quaranta anys al barri de Sant Andreu, i per tant  defensem el seu dret a un habitatge digne i l’arrelament al barri. Per això, denunciem que l’Ajuntament de Barcelona només li ha ofert un pis d’emergència social en mal estat, en un edifici on ningú vol anar a viure per trobar-se en una zona totalment degradada. A Sant Andreu hi ha pisos buits, defensem que el Matías pugui tornar al seu barri, barri del qual Bankia l’ha fet fora sense que l’Ajuntament ni la Generalitat hagin fet res per impedir-ho.

La condonació del deute de Matías es la primera que fa Bankia a tot l’estat, una entitat rescatada amb opacitat. Ara toca la del Pedro Poblador, un company a qui Bankia vol desnonar a principis d’octubre. Pedro fa molt de temps que lluita per la seva condonació, ahir com tantes altres vegades, el Pedro lluitava pel Matías, i per totes a la vegada.

Ens felicitem totes per la seva victòria, però no descansem, això ens carrega les piles per continuar acompanyant al Henry Gamboa, que porta dues setmanes acampat en horari d’oficina davant Caixa Penedès, exigint la condonació del seu deute, continuem amb les assemblees dels divendres, amb accions i recollint signatures per la Iniciativa Legislativa Popular, per aconseguir la dació en pagament amb caràcter retroactiu, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. Tenim fins al 31 d’Octubre per aconseguir mig milió de signatures, no descansem.

La lluita continua, si se puede!

Clicka als enllaços per veure el cas als mitjans de comunicació: ElPeriódico, Directa, BtvEl País, ABC, TV3, Qué20 minutos, ElPeriódico2.

——————————————————————————————————————-

¡SI SE PUEDE!

Hemos de celebrar una pequeña gran victoria, la de Matías y la de la solidaridad ciudadana. Ayer Matías se encontró, una vez más, con más de ciento cincuenta compañeros y compañeras que habíamos ido a parar su 4º intento de desahucio. El poder de convocatoria de Matías se lo ha ganado a pulso, ha luchado durante más de dos años y siempre ha sacado tiempo para acompañar a otras compañeras afectadas al banco, a las acciones, a parar desahucios, a participar en las asambleas de los viernes. Matías ha entendido que el problema de la ejecución hipotecaria no es un problema individual, sino un problema colectivo, y que solo lo arreglaremos si vamos todas juntas. Por eso, Matías es uno de los fedatarios que más firmas ha recogido para la ILP que pretende cambiar esta ley injusta.

Ayer Matías firmó con Bankia la condonación total de su deuda, que subía a unos 300.000€ sumando los intereses de demora y los costes judiciales. Así pues, ayer demostramos que JUNTAS PODEMOS!

Esta pequeña gran victoria no nos puede hacer olvidar que Bankia es una de las entidades que ha hundido la economía del país, que ha estafado a miles de personas, i que actualmente es la entidad que más ejecuta i desahucia, por lo tanto, condenamos que Bankia se quede el piso de Matías, es totalmente ilegítimo. El piso de Matías, y el resto que de pisos que esta acumulando Bankia, se tendrían que poner a disposición inmediata de las personas que lo necesitan a través de un alquiler social.

Matías lleva más de cuarenta años en el barrio de San Andreu, y por lo tanto defendemos su derecho a una vivienda digna y al arraigo al barrio. Por eso, denunciamos que el Ayuntamiento de Barcelona sólo le ha ofrecido un piso de emergencia social en mal estado, en un edificio donde nadie quiere ir a vivir por encontrarse en una zona totalmente degradada. En San Andreu hay pisos vacíos, defendemos que Matías pueda volver a su barrio, barrio del cual Bankia lo ha echado, sin que el Ayuntamiento ni la Generalitat hayan hecho nada para impedírselo.

La condonación de la duda de Matías  es la primera que ha concedido Bankia en todo el estado, una entidad rescatada con opacidad. Ahora toca la de Pedro Poblador, un compañero a quien Bankia quiere desahuciar a principios de octubre. Pedro hace mucho tiempo que lucha por su condonación, ayer como tantas otras veces, Pedro luchaba por Matías, y por todas a la vez.

Nos felicitamos por su victoria, perno no descansamos, esto nos carga las pilas para continuar acompañando a Henry Gamboa, que lleva dos semanas acampado en el horario de oficina delante de Caixa Penedès, exigiendo la condonación de su deuda, continuamos las asambleas de los viernes, con las acciones y recogiendo firmas para la Iniciativa Legislativa Popular, para conseguir la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y el alquiler social. Tenemos hasta el 31 de octubre para conseguir medio millón de firmas, no descansamos.

La lucha continua, si se puede!

Clicka en los enlaces para ver el caso en los medios de comunicación: ElPeriódico, Directa, BtvEl País, ABC, TV3, Qué20 minutos, ElPeriódico2.

About the author

PAH_Bcn administrator