Acció col.lectiva PAHs Catalunya BBVA-UNNIM

PorPAH_Bcn

Acció col.lectiva PAHs Catalunya BBVA-UNNIM

castellano

Avui som aquí afectades i solidàries de les quaranta Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de tot el territori català. Aquest es l’inici d’una campanya d’accions al BBVA-UNNIM que serà ininterrompuda fins que fixem un protocol de negociacióraonable, real i sincer,no volem promeses que no es compliran, no ens aturarem fins a tenir resultats.

La manca de control de les institucions i els diferents governs de les diferents administracions de l’Estat, juntament amb la mala praxis bancaria ens ha portat fins aquí. No podem, ni esperarem a que s’aprovi la ILP per continuar la nostra lluita amb les entitats financeres. Els polítics miren cap un altre banda i les entitats financeres continuen estafant i enganyant a les nostres famílies, desnonant-les i endeutant-les de per vida. El procediment d’execució hipotecaria no només et deixa sense sostre, et condemna a l’exclusió social, trenca famílies, provoca fam i desnutrició en  menors i adults, depressió, angoixa.. ens impedeix tornar a començar, doncs estarem de per vida embargats, condemnats a l’ostracisme.

El BBVA-UNNIM es culpable directe dels desnonaments i l’exclusió social que aquests provoquen, es nega sistemàticament a concedir el lloguer social, els prefereixen buit, a l’espera d’una segona bombolla immobiliària i n’utilitzen uns quants per intentar fer-se un rentat de cara amb el  “Convenio para la creación de un fondo social de viviendas” (17/01/2013). No acceptarem que hi hagi afectades sense sostre, no acceptarem que vostès donin simbòlicament uns quants habitatges en lloguer social una vegada has estat desnonat, aquest es conveni hipòcrita i compta amb el beneplàcit del Govern. Ens veurem obligades a impulsar la Obra Social la PAH sobre aquests pisos per a les afectades per la hipoteca del BBVA-UNNIM.

Avui els hi fem entrega d’un llistat amb més de 200 afectades per la hipoteca de Catalunya i el nom del delegat de cada PAH.

Exigim una interlocutora vàlida i amb capacitat de decisió per establir un protocol de negociació col·lectiva.

La nostra proposta de protocol de negociació es la següent:

1)      Proposem una interlocució directa de cada delegat de cada PAH amb el responsable de recuperacions de la zona.

2)      Fixar el calendari de negociació:

– data de primera trobada amb l’interlocutor del BBVA-UNNIM on ens facin una proposta concreta i real dels tempos que necessiten.

– periodicitat per citar a les afectades a les seves oficines per recopilar informació i donar resposta.

– temps màxim per resoldre un cas una vegada presentada la documentació acordada amb l’entitat.

3)      Un llistat dels documents que han de presentar les afectades i el compromís per part del BBVA-UNNIM de que amb l’entrega d’aquesta documentació una vegada serà suficient per avaluar el cas, sense demanar documentació complementària més que en casos particulars.

4)      Desbloquejar la seva negativa al lloguer social.

5)      Desbloquejar les negociacions de condonació del deute.

Recordem al BBVA-UNNIM que no volem promeses que no es compliran, volem establir un protocol raonable, real i sincer.

Plataformesd’Afectats per la Hipoteca de Catalunya

————————–

castellano

Hoy estamos aquí afectadas y solidarias de las cuarenta Plataformas de Afectados por la Hipoteca de todo el territorio catalán. Este es el inicio de una campaña de acciones al BBVA-UNNIM que será ininterrumpida hasta que fijemos un protocolo de negociación razonable, real y sincero, no queremos promesas que no se cumplirán, no nos detendremos hasta obtener resultados.

La falta de control de las instituciones y los diferentes gobiernos de las diferentes administraciones del Estado, junto a la mala praxis bancaria nos ha traído hasta aquí. No podemos, ni esperaremos a que se apruebe la ILP para continuar con nuestra lucha con las entidades financieras. Los políticos miran hacia otro lado y las entidades financieras continúan estafando y engañando a nuestras familias, desahuciándolas y endeudándolas de por vida. El procedimiento de ejecución hipotecaria no solo te deja sin techo, te condena a la exclusión social, rompe familias, provoca hambre y  desnutrición en menores y adultos, depresión, angustia… nos impide volver a comenzar, pues estaremos de por vida embargados, condenados al ostracismo.

El BBVA-UNNIM es culpable directo de los desahucios y la exclusión social que estos provocan, se niega sistemáticamente a conceder el alquiler social, los prefieren vacíos, a la espera de una segunda burbuja inmobiliaria y utilizan unos cuantos para intentar hacerse un lavado de cara con el “Convenio para la creación de un fondo social de viviendas” (17/01/2013). No aceptaremos que haya afectadas sin un techo, no aceptaremos que ustedes den simbólicamente unos cuantos pisos en alquiler social una vez has sido desahuciado, este es un convenio hipócrita y cuenta con el beneplácito del Gobierno. Nos veremos obligadas a impulsar la Obra Social la PAH sobre estos pisos para las afectadas por la hipoteca de BBVA-UNNIM.

Hoy les entregamos una lista con más de 200afectadas por la hipoteca de Cataluña y el nombre del delegado de cada PAH.

Exigimos una interlocutora válida i con capacidad de decisión para establecer un protocolo de negociación colectiva.

Nuestra propuesta de protocolo de negociación es la siguiente:

1)      Proponemos una interlocución directa (e-mail y teléfono) de cada delegado de cada PAH con el responsable de recuperaciones de la zona.

2)      Fijar un calendario de negociación:

– Fecha del primer encuentro con el interlocutor del BBVA-UNNIM donde se nos facilite una propuesta concreta y real de los tempos que necesitan.

– Periodicidad para citar a las afectadas a sus oficinas, para recopilar la información y dar respuesta.

– Tiempo máximo para resolver un caso una vez presentada la documentación acordada con la entidad.

3)      Una lista de los documentos que han de presentar las afectadas y el compromiso por parte de BBVA-UNNIM de que con la entrega de esta documentación una única vez, será suficiente para evaluar el caso, sin pedir documentación complementaria más que en casos particulares.

4)      Desbloquear su negativa al alquiler social.

5)      Desbloquear las negociaciones de condonación de la deuda.

Recordamos al BBVA-UNNIM que no queremos promesas que no se cumplirán, queremos establecer un protocolo razonable, real y sincero.

Plataformesd’Afectats per la Hipoteca de Catalunya

About the author

PAH_Bcn administrator

A %d blogueros les gusta esto: