Jornada: Com fer front a la manca d’habitatge social?

PorPAH_Bcn

Jornada: Com fer front a la manca d’habitatge social?

03/05/2014

Jornada: Com fer front a la manca d’habitatge social?

Dijous 20 de març de 2013 de 9:30 h a 14:15 h. Edifici Vapor Universitari de Terrassa.
Inscripció gratuïta enviant mail a: formacio@observatoridesc.org

Catalunya és una de les comunitats més afectades per la problemàtica dels desallotjaments i per la concentració de pisos buits. Segons dades del poder judicial durant els 9 primers mesos de 2013 dels 50.000 desallotjaments que han tingut lloc a l’estat espanyol 12.000 han passat a Catalunya. Alhora, es calcula que dels 3 milions i mig d’habitatges buits, 500.000 estan a Catalunya, essent la província de Barcelona una de les més afectades.

Molts d’aquests habitatges buits pertanyen a entitats financeres que tot i haver estat rescatades amb diners públics no han dubtat en desallotjar les famílies afectades per la crisi. La proliferació de pisos permanentment desocupats no només genera greus problemes a les comunitats de veïns i en general de cohesió als barris, si no que vulnera la legalitat vigent.

En concret, la Llei pel Dret a l’Habitatge de Catalunya de 2007 estableix l’obligació dels agents públics d’impedir la desocupació permanent dels habitatges. És en aquest marc i donada la situació d’emergència habitacional que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Observatori DESC han encetat una campanya per a la recuperació del patrimoni en desús en poder de les entitats financeres. Aquesta campanya contempla diferents accions com ara l’adopció de mocions municipals que penalitzin l’incompliment de la funció social de la propietat.

En aquest context, l’Ajuntament de Terrassa, per la seva banda, va impulsar a finals de 2013 actuacions legals contra les entitats financeres que concentren habitatges buits al municipi. En realitat, la consideració de l’habitatge buit com una patologia a combatre i el treball conjunt entre administracions i agents socials és una característica de les polítiques d’habitatge dels països del nostre entorn.

PROGRAMA
9:30 h Inauguració
Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa
Ada Colau, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)

10:15 h Experiències europees de mobilització d’habitatge buit
Presenta Vanesa Valiño, Observatori DESC
Claire Roumet, Secretària General de CECODHAS, Federació europea d’habitatge social i cooperatiu

11:00 h Experiències autonòmiques d’intervenció en el parc en desús
Presenta Carme Labòria- Tinent Alcalde Area de planificació Urbanística i Territori de l’Ajuntament de Terrassa
Carles Sala, Secretari d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Amanda Meyer, Secretària d’Habitatge de la Junta d’Andalusia

12:45 h Experiències locals d’intervenció en el parc en desús
Presenta Mercè Pidemont, advocada Observatori DESC/ PAH
Juli Ponce, professor de Dret Administratiu de la UB Antoni Serra, director de serveis d’Urbanisme
Dolors Clavell, advocada, relatora de la Llei d’Habitatge del 2007

14:00 h Cloenda
PAH de Terrassa
Lluïsa Melgares, Regidora de Ciutadania, polítiques d’Habitatge Social i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa
Manuel Pérez, Tinent Alcalde Area de serveis a les persones, cohesió i benestar social

 Organitzen 

About the author

PAH_Bcn administrator