PAH Barcelona es mobilitzà contra la financera UCI per Yolanda i les seves filles

PorPAH_Bcn

PAH Barcelona es mobilitzà contra la financera UCI per Yolanda i les seves filles

Yolanda té 53 anys, es troba a l´atur i ha agut d’anar a viure a casa dels seus pares amb les seves filles bessones de 14 anys. Compta només amb 900 euros i les pensions dels avis. A l’any 2008 sempre havia viscut de lloguer, tenia feina estable i com el preu de lloguer d´un pis era similar a una compra d´habitatge, va decidir comprar. Il·lusionada, va signar l’hipoteca amb UCI, una financera de Banc Santander que de manera sistemàtica oferia hipoteques d’alt risc.

Creient que els seus pares eren només els avals, UCI va ocultar a Yolanda que era una hipoteca pont: la compra d’una nova casa involucrava la venda de la llar dels seus pares. Al 2010 va vendre casa seva espantada per la disminució del seus ingressos. Sense pis, encara devia 200.000 euros, fent perillar la llar dels pares que ara també reclama UCI. Fins 2012 va anar obtenint més refinançaments i compaginant dos llocs de feina, i treballant dia i nit va pagar quotes del deute.

 A mitjans de 2012 ja li van denegar una nova carència, i a finals de 2013 va perdre les dues feines, degut a l’estrès i el desequilibri psicològic que li estava provocant la situació. Yolanda va decidir deixar de pagar i va reclamar la condonació de la hipoteca a canvi de mantenir un deute de 30.000 euros en forma de préstec personal. A causa de la situació tan extrema que viu a casa dels seus pares, Yolanda també va sol·licitar un pis amb lloguer social que UCI es va comprometre finalment a oferir-li.

imagen 4

 No obstant això, la setmana prèvia a la signatura de la condonació amb lloguer social, UCI li va fer arribar un contracte abusiu en el qual no hi havia condonació, sinó una quita subjecta a condicions indignants: UCI desnonaria a Yolanda i les seves filles amb només una quota impagada. Si deixaran de pagar tres quotes, UCI tornaria a reclamar-li tot el deute.

 I per si fos poc, UCI invalidaria tot l’acord si Yolanda tornés a participar en una acció de la PAH. Un xantatge en tota regla per sotmetre a Yolanda i les seves filles a una desprotecció total per permetre a UCI cometre una segona estafa. No permetrem aquesta actitud mafiosa e irrespectuosa cap el patiment psicològic de Yolanda i les seves filles. És més, deixarem molt clar que Yolanda té suport absolut de la PAH i podrà participar en totes les accions que desitgi.

PAH BCN seguirà pressionant a UCI i Banc Santander perquè donin respostes dignes a Yolanda. No permetrem que donin falses promeses ni juguin amb vides hipotecades. Perquè sabem que hi ha vides en joc, i que amb pressió ciutadana i mobilització SI ES POT!

#YoliVsUCI


[En Castellano]

PAH Barcelona se mobiliza contra la financiera UCI por Yolanda y sus hijas

Yolanda tiene  53 años, se encuentra en el paro y ha tenido que ir a vivir a casa de sus padres con sus hijas mellizas de 14 años. Cuenta sólo con 900 euros y las pensiones de los abuelos. Hasta el 2008 siempre había vivido de alquiler, tenía trabajo estable y como el precio del alquiler de un piso era similar al de compra, decidió comprar. Ilusionada, firmó  la hipoteca con  UCI, una financiera de Banco Santander que de manera sistemática ofrecía hipotecas de alto riesgo.

 Creyendo que sus padres eran sólo avales, UCI ocultó a Yolanda que era una hipoteca puente: la compra de una nueva casa involucraba la venta del hogar de sus padres. En el  2010 vendió se casa asustada por la disminución de sus ingresos. Sin piso, aún debía 200.000 euros y peligraba el piso de sus padres que ahora también le reclamaba UCI. Hasta  2012 pudo obtener más refinanciaciones y compaginando dos puestos de trabajo, trabajando día y noche pudo poder pagar cuotas de la deuda.

A mediados de 2012 le denegaron una nueva carencia, y a finales de 2013 perdió sus dos trabajos, debido al estrés y al desequilibrio psicológico que le estaba provocando esta situación. Yolanda decidió dejar de paga, y reclamó la condonación de la hipoteca a cambio de mantener una deuda de 30.000 euros en forma de préstamo personal. A causa de la situación tan extrema que vive en casa de sus padres, Yolanda solicitó un piso con  un alquiler social que UCI se había comprometido a ofrecerle.

imagen 5

No obstante, la semana previa a la firma de la condonación con alquiler social, UCI le hace llegar un contrato abusivo, en el cual no había tal condonación, sino una quita sujeta a condiciones indignantes: UCI desahuciaría a Yolanda y sus hijas con tan sólo el impago de una cuota. Si dejaran de pagar tres cuotas, UCI volvería a reclamarle toda la deuda.

Y por si esto fuera poco, UCI invalidaría todo el acuerdo si Yolanda volviese a participar en una acción de la PAH. Un chantaje en toda regla, para someter a Yolanda y sus hijas a una desprotección total para posibilitar a UCI cometer una segunda estafa. No permitiremos esta actitud mafiosa e irrespetuosa hacia el sufrimiento psicológico de Yolanda y sus hijas. Es más, dejaremos muy claro que Yolanda tiene el apoyo absoluto de la PAH y podrá participar en todas las acciones que desee.

PAH BCN seguirá  presionando a UCI y a Banco Santander para que den respuestas dignas a Yolanda. No permitiremos que den falsas promesas ni jueguen con vidas hipotecadas. Porque sabemos que hay vidas en juego, y que con presión ciudadana y movilización SI SE PUEDE!

#YoliVsUCI

 

About the author

PAH_Bcn administrator

A %d blogueros les gusta esto: