Valoració de les mesures Habitatge anunciades per Ajuntament de Barcelona

PorPAH_Bcn

Valoració de les mesures Habitatge anunciades per Ajuntament de Barcelona

Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona (PAH) volem fer una valoració pública de les mesures anunciades avui per part de l’Ajuntament de Barcelona per abordar la situació d’emergència habitacional, reconeixent els avenços implementats per aquest nou equip de govern, però també cridant l’atenció sobre algunes mancances preocupants en les mesures anunciades.
 
Valorem molt positivament l’increment d’un milió d’euros en la partida econòmica destinada als ajuts al pagament del lloguer fins a arribar a la xifra de 7 milions d’euros. Celebrem també que, tal i com venim reivindicant des de la PAH i altres entitats, que l’Ajuntament hagi adaptat els criteris de concessió d’aquests ajuts a la situació actual que viuen moltes famílies a la nostra ciutat de manera que, a partir d’avui, aquelles famílies sense cap ingrés podran ser beneficiaries. Segons l’Institut d’Estadística  de Catalunya, al voltant d’unes 95.000 llars no perceben cap ingrés, i encara avui aquestes famílies queden fora de les ajudes concedides per la Generalitat, veient-se abocades a un desnonament segur. Amb la mesura anunciada per l’Ajuntament de Barcelona es posa fi a una situació absurda i injusta que penalitzava aquelles persones que es troben en  situacions més vulnerables.
 
D’altra banda, per aconseguir augmentar el parc públic de lloguer social s’aposta principalment per la nova construcció d’habitatges (4.0000 de nous). Tal i com sempre hem mantingut, aquest no pot ser el principal mecanisme per incrementar el parc públic de lloguer social, ni per abordar l’emergència habitacional. La construcció de pisos encareix i allarga en el temps moment de disponibilitat d’uns habitatges que necessitem avui. I suposa una despesa per part de l’administració que hauria de repercutir no només a la butxaca dels ciutadans, sinó també de la banca.
 
Altrament, s’ha anunciat  la compra dels primers habitatges a través del tempteig i retracte. Aquesta pot ser una via més ràpida de creació de parc públic, però només serà positiva si és a preus raonables. No podem avalar polítiques que tornen a transferir recursos públics a les entitats financeres. 
 
Davant mesures cares, i lentes per donar resposta a una emergència que estem vivint avui, creiem que les mesures que l’Ajuntament hauria d’impulsar amb rapidesa i decididament son les sancions als pisos buits en mans d’entitats financeres. Recordem que aquesta mesura la contempla la Llei Catalana pel Dret a l’Habitatge (LCDH) de 2007. Avui, l’alcaldessa a anunciat les primeres 12 sancions, i tot i que celebrem que finalment la moció es comenci a aplicar, creiem que no n’hi ha prou , no volem quedar-nos en el simbolismes dels 12 habitatges a tres barris de Barcelona. Exigim la creació d’un cens de tota la ciutat i l’aplicació les sancions a tots els pisos buits d’entitats financeres que estan incomplint la LCDH. Al govern de Trias ja li vam transmetre que les sancions han de ser d’imports més elevats per ser realment efectives.
 
Després de 3 mesos de govern durant els quals el consistori ha mantingut diverses reunions amb varies entitats financeres, considerem que avui era el moment d’anunciar quins han estat els resultats concrets d’aquestes trobades. Des de la PAH creiem que es el moment d’exigir a les entitats financeres, en especial aquelles  que  han estat rescatades amb diners de totes, com per exemple la  SAREB o Catalunya Caixa (CX), que posin a disposició de la ciutadania els pisos buits imprescindibles per augmentar un parc de lloguer que a dia d’avui es totalment insuficient a la ciutat. Apel·lar a la bona voluntat de les entitats financeres s’ha demostrat totalment ineficaç i més quan, actualment, l’Ajuntament  disposa d’eines legislatives que permeten mobilitzar aquests habitatges sense ocupants.  
En aquest sentit, la  moció per recuperar habitatge buit en mans de la banca, impulsada per la PAH i aprovada a Barcelona la passada  legislatura, és  una eina clau que incentiva la mobilització d’aquests  habitatges i  sanciona aquelles entitats que no responen a aquesta  demanda d’urgència.
 
El tema  no esmentat a la roda de premsa d’avui ha estat la ILP impulsada per la PAH, l’Observatori DESC i l’APE, es a dir, la llei 24/2015. Aquesta nova eina, generada des de la ciutadania, permet a l’Ajuntament estalviar recursos públics en els casos de desnonament de gran tenidor d’habitatge, ja sigui per desnonament d’hipoteca o de lloguer, ja que segons la llei, el gran tenidor esta obligat a fer una oferta de lloguer social, adaptat als ingressos de la família afectada. Així doncs, l’acció del govern municipal hauria de ser regular amb la llei a la mà i assegurar-se que la norma es compleix o, en cas contrari, multar els grans tenedors d’habitatge amb 90.000€, com preveu la llei. D’acord amb la llei, només s’haurien de destinar ajuts públics al lloguer pels casos de petit tenidor d’habitatge. 
 
Una altra problemàtica a la nostra ciutat són les milers de famílies que estan vivint ocupant en precari. Instem a l’Ajuntament de Barcelona  a ser valentes i començar a actuar davant la situació de permanent inseguretat i precarietat a la qual estan sotmeses les famílies que viuen en aquesta situació.
 
Els propers dies assistirem als grups de treball convocats per l’Ajuntament, on aportarem totes aquestes propostes de manera més detallada. Des de la PAH volem ser partícips del disseny de les polítiques públiques d’habitatge. 
 
Valorem els avenços exposats pel nou equip de Govern , però no són suficients. Veiem amb especial preocupació el desconeixement de les possibilitats que la llei 24/2015 brinda als municipis per actuar davant l’emergència habitacional, i es per això que ens demanarem una reunió amb l’Alcaldessa i el regidor d’habitatge per poder explicar-los amb tot detall aquesta llei. 
Sí se puede!

About the author

PAH_Bcn administrator