El Bloc La Bordeta és nostre

PorPAH_Bcn

El Bloc La Bordeta és nostre

A l’atenció de l’Ajuntament de Barcelona / Agencia de l’Habitatge de Catalunya / la SAREB,

Just fa un any que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona va recuperar la funció social d’un bloc d’habitatges situat a l’encreuament del Carrer d’Hostafrancs de Sió amb la Carretara de la Bordeta, en el barri de d’Hostafrancs. L’edifici, en mans de la SAREB, ni tan sols s’havia acabat d’habilitar i portava 8 anys buit. En el marc de la campanya Obra Social PAH, l’edifici ha esdevingut la llar de persones mancades d’una alternativa habitacional adequada.

El barri d’Hostafrancs pateix un dèficit important d’habitatge assequible per a les seves veïnes. La renda familiar del barri és un 24% inferior a la mitjana de la ciutat  mentre que els preus dels lloguers per metre quadrat sí que es situen en la mitjana i estan en tendència a l’alça. D’altra banda, l’escàs parc d’habitatge públic de lloguer al districte de Sants-Montjuic es concentra molt majoritàriament en els barris de La Marina. Una sobre-oferta relativa d’habitatge públic de lloguer en barris perifèrics pot accentuar la polarització sòcio-espacial de la ciutat i facilitar processos de gentrificació dels barris més cèntrics. Al barri d’Hostafrancs de fet, només existeixen 6 habitatges de lloguer administrats pel Patronat Municipal d’Habitatge (PMHB). Una oferta clarament insuficient, que gairebé no s’eixampla als barris colindants de Sants i Poble Sec i només tímidament en el barri de La Bordeta amb les noves promocions al recinte de Can Batlló.

Les veïnes del Bloc La Bordeta han refet el seu habitat en l’entorn del barri, trobant una anhelada estabilitat i tranquil·litat, tant mes crucial per a les menors. Un nou desarrelament no suposaria tant sols un infortuni familiar sinó també un esgarrament del teixit social del barri.

Constatem que la SAREB és una entitat finançada amb diners públics i que, per tant, la regularització de la situació actual del Bloc La Bordeta contribuiria a abordar les problemàtiques esmentades. Resoldria tant la necessitat habitacional dels seus actuals residents com alhora dotaria al barri de patrimoni d’habitatge públic de necessitat imperiosa.

Davant d’aquesta situació la PAH demana una resposta efectiva per part de les administracions públiques i de la SAREB. Exigim que:

1. L’edifici passi a formar part del parc d’habitatge públic en règim de lloguer social.

2. Que es respecti el desig majoritari dels seus actuals habitants de romandre en la seva llar. 

3. Que es reallotgi en lloguer social a les habitants que així ho sol·licitin per raons de arrelament familiar i/o escolar. 

El Bloc La Bordeta és del barri! 

 

[CASTELLANO]

El Bloque La Bordeta es nuestro

A la atención del Ayuntamiento de Barcelona / Agencia de la Vivienda de Cataluña/ la SAREB

Hace un año que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Barcelona recuperó la función social de un bloque de viviendas ubicado en el cruce del Carrer d’Hostafrancs de Sió con la Carretera de la Bordeta, en el barrio de Hostafrancs. El edificio, en manos de la SAREB, ni siquiera se había terminado de habilitar y llevaba ocho años vacío. En el marco de la campaña Obra Social PAH, el edificio se ha convertido en el hogar de personas que no disponían de una alternativa habitacional adecuada.

El barrio de Hostafrancs sufre un déficit importante de vivienda asequible para sus vecinas. La renta familiar del barrio es un 24% inferior a la media de la ciudad mientras que los precios de los alquileres por metro cuadrado sí que se sitúan en la media y muestran una tendencia al alza. Por otro lado, el escaso parque de vivienda pública de alquiler en el distrito de Sants-Montjuic se concentra muy mayoritariamente en los barrios de La Marina. Una sobre-oferta relativa de vivienda pública de alquiler en barrios periféricos puede acentuar la polarización socioespacial de la ciudad y facilitar procesos de gentrifiación de los barrios más céntricos. En el barrio de Hostafrancs, de hecho, sólo hay seis viviendas de alquiler administradas por el Patronato Municipal de Vivienda (PMHB). Una oferta claramente insuficiente, que apenas aumenta en los barrios colindantes de Sants y Poble Sec y apenas crece tímidamente en el barrio de La Bordeta con las nuevas promociones en el recinto de Can Batlló.

Las vecinas del Bloque La Bordeta han rehecho su vida en el entorno del barrio, encontrando una anhelada estabilidad y tranquilidad, tanto más crucial para los menores. Un nuevo desarraigo no supondría tan solo una tragedia familiar sino también el desgarro del tejido social del barrio.

Constatamos que la SAREB es una entidad financiada con dinero público y que, por tanto,  la regularización de la situación actual del Bloque La Bordeta contribuiría a abordar las problemáticas mencionadas. Resolvería tanto la necesidad habitacional de sus residentes actuales como a la vez dotaría al barrio de patrimonio de vivienda pública de imperiosa necesidad.

Ante esta situación la PAH pide una respuesta efectiva por parte de las administraciones públicas y de la SAREB. Exigimos que:

1.     El edificio pase a formar parte del parque de vivienda pública en régimen de alquiler social.

2.     Se respete el deseo mayoritario de sus habitantes actuales de quedarse en su hogar.

3.     Se realoje con alquiler social a los habitantes que así lo soliciten por razones de arraigo familiar y/o escolar.

¡El Bloque La Bordeta es del barrio! 
Imatge: La Burxa

About the author

PAH_Bcn administrator

A %d blogueros les gusta esto: