L’ACCIÓ A BLACKSTONE CONTINUA FINS A ACONSEGUIR RESPOSTA

PorPAH_Bcn

L’ACCIÓ A BLACKSTONE CONTINUA FINS A ACONSEGUIR RESPOSTA

índice

Les PAHs Catalanes continuan l’ocupació d’un dels pisos que la seva gestora a Espanya, anomenada Anticipa,  té a la venda en C/Mare de Déu del Port, núm. 385, de Barcelona  
No ens anirem  del pis fins a aconseguir resposta per part del fons voltor a les  nostres demandes per desbloquejar més d’un centenar de casos de famílies  afectades:
  • Dació a zero i lloguers socials sense xantatges per a les famílies.
  • Aplicació de la llei 24/2015. No permetrem que s’aprofitin de la seva suspensió temporal per desnonar a les famílies.
  • Millores en l’atenció telefònica d’Anticipa.
  • Contractes d’arrendament que eliminin el cobrament de costos addicionals a la quota de lloguer i el tutelat al que volen sotmetre a les famílies.
  • Oficines físiques a cada capital de provincia per que les famílies afectades puguin anar a exposar els seus casos.
Recordem que el pis que hem ocupat pertany a la llarga llista  d’habitatges que provenen de famílies desnonades en silenci, la majoria  de les vegades mitjançant pràctiques d’assetjament com amenaçar-los amb  desallotjaments, través d’empreses externes d’extorsió que es presenten  en els domicilis. No permetrem que Blackstone  continuï amb aquestes pràctiques mafioses i criminals. El pols  continuarà fins que aconseguim obtenir solucions reals per a les  famílies. I en cas que ens desallotgin del pis ocupat, continuarem  pressionant a l’entitat amb més accions.
¡Sí Se Puede!

#OcupaBlackstone

photo57263704197146838
LA ACCIÓN A BLACKSTONE CONTINÚA HASTA CONSEGUIR RESPUESTA
Las PAHs Catalanas continuan con la ocupación de uno de los pisos que su gestora en España, llamada Anticipa, tiene a la venta en C/Mare de Dèu del Port, nº 385, en Barcelona.
No nos iremos del piso hasta conseguir respuesta por parte del fondo Buitre a nuestras demandas para desbloquear más de un centenar de casos de familias afectadas:
  • Dación a cero y alquileres sociales sin chantajes para las familias.
  • Aplicación de la ley 24/2015. No permitiremos que se aprovechen de su suspensión temporal para desahuciar a las familias.
  • Mejoras en la atención telefónica de Anticipa.
  • Contratos de arrendamiento que eliminen el cobro de costes adicionales a la cuota de alquiler y  el tutelaje al que quieren someter a las familias.
  • Oficinas físicas en cada capital de provinciapara que las familias afectadas puedan ir a exponer sus casos.
Recordamos que el piso que hemos ocupado pertenece a lista de mas de 2400 viviendas que provienen de familias desahuciadas en silencio, mediante amenazas y extorsión como la contratación de empresas externas que se presentan en los domicilios de las familias. No permitiremos que Blackstone continúe con estas prácticas mafiosas y criminales. El pulso continuará hasta que consigamos obtener soluciones reales para las familias. Y en caso de que nos desalojen del piso ocupado, continuaremos presionando a la entidad con más acciones.
¡Sí se Puede!
#OcupaBlackstone
photo57263704197146836

About the author

PAH_Bcn administrator

A %d blogueros les gusta esto: