Les PAHs Catalanes surten de nou al carrer per lluitar contra Blackstone exigint solucions reals per a centenars de famílies

PorPAH_Bcn

Les PAHs Catalanes surten de nou al carrer per lluitar contra Blackstone exigint solucions reals per a centenars de famílies

buitreEt

Segueixen les mobilitzacions de denúncia per finalitzar la política  d’extorsió i xantatge en mans del fons voltor americà, que continua  negant solucions a centenars de famílies afectades.

Aquest dimecres 8 de juny, les PAHs catalanes hem preparat una acció innovadora per a seguir amb la nostra campanya de senyalització i denúncia al fons voltor Blackstone i la seva filial espanyola Anticipa, la campanya va començar fa alguns mesos amb gran repercussió internacional.
Avui hem ocupat un dels pisos que Anticipa  té a la venda a Barcelona. Amb aquesta acció també volem informar a tota la ciutadania que tots els  pisos que gestiona Anticipa provenen d’execucions hipotecàries, en tots aquests pisos vivíem famílies que han estat desnonades silenciosament. 
L’ocupació arriba després de dues setmanes de bloqueig telefònic a les gestores d’Anticipa, totes les PAHs  hem estat trucant per sol·licitar cites i així poder llogar o comprar  teòricament algun dels seus pisos, però arribat el moment no ens hi hem  presentat. Però avui, sí que La PAH  es presenta a una cita concertada amb un comercial per ocupar un dels  pisos, i no marxarem fins a aconseguir un ferm compromís per escrit que  doni resposta a les nostres demandes.
  • Dació a zero i lloguers socials sense xantatges per a les famílies.   
  •  Millores  en l’atenció telefònica d’Anticipa. 
  • Contractes d’arrendament que eliminin el cobrament de costos  addicionals a la quota de lloguer i la tutela o control que vol sotmetre  Anticipa  a les famílies.
  • Oficines físiques a cada capital de província perquè  les famílies afectades puguin anar-hi a exposar els seus casos.
Amb el compliment de les nostres demandes, és desbloquejarien els casos  de més de cent famílies afectades, que segueixen sense solució des que Blackstone  va adquirir 90.000 actius hipotecaris de Catalunya Caixa, entre els  quals es trobaven les seves hipoteques. Parlem d’una entitat que es va  rescatar amb 12.000 milions d’euros, amb diners públics, amb diners dels  nostres impostos, i dels quals ara veiem que qui es beneficia és Blackstone,  el fons voltor immobiliari més gran  del món amb seu a Nova York, el  fons que va comprar la cartera hipotecària de CX per tan sols 4.000  milions d’euros. 
La política del fons voltor està clara i és unidireccional: pretén aconseguir beneficis multimilionaris amb la venda i el lloguer dels habitatges de famílies en exclusió residencial.  Blackstone  arriba a aprofitar-se de l’angoixa i de la desesperació de les famílies  recorrent impunement a l’extorsió contractant empreses externes perquè  es presentin al domicili de les famílies i amenaçant-les amb el  desnonament si no abandonaven voluntàriament l’habitatge. El xantatge, a  més, obliga a renunciar al lloguer social si la família sol·licita la  dació en pagament. En aquestes situacions d’assetjament violent, s’ha arribat fins i tot a oferir quantitat ridícules  de diners perquè les famílies abandonessin les seves llars. Això són  pràctiques intimidatòries i mafioses que no permetrem ni un segon més. 
Aquesta acció s’emmarca en una campanya de desmobilització internacional que La PAH va iniciar al febrer del 2015. Des de llavors hem  aconseguit que centenars de famílies no cedeixin al xantatge i extorsió  de Blackstone i que continuïn lluitant per solucions reals i dignes. Gràcies a La PAH David està guanyant a Goliat i estem segures que acció rere acció, arribarà el moment on la màfia financera de Blackstone serà esfondrada pel dret a l’habitatge. La PAH ja ha aconseguit fer claudicar a dotzenes de bancs. Blackstone no serà diferent, només una altra futura victòria de la ciutadania.
¡Sí Se Puede!
#OcupaBlackstone

cartel2_cast

Las PAHs Catalanas  vuelven a la calle contra Blackstone exigiendo soluciones reales para cientos de famílias

Siguen las movilizaciones de denuncia para terminar con la política de extorsión y chantaje en  manos del fondo buitre americano, que continúa negando soluciones a cientos de familias afectadas.

Este miércoles 8 de junio,en la calle Mare de Deu del Port, 385 del Barcelona, las PAHs Catalanas hemos preparado una acción innovadora para seguir con nuestra campaña de señalización y denuncia al fondo buitre Blackstone, y su filial española Anticipa, que empezo hace algunos meses con gran repercusión internacional. Hoy hemos ocupado uno de los pisos que Anticipa tiene a la venta, con esta acción también queremos informar a toda la ciudadanía que todos los pisos que gestiona Anticipa vienen de procesos de ejecución hipotecaria: en todos esos pisos vivían familias que han sido desahuciadas de forma silenciosa. 
La ocupación viene precedida de dos semanas de  bloqueo telefónico durante las cuales todas las PAHs hemos estado llamando a sus telefónos de venta y alquiler de pisos, solicitando citas y no presentándonos a las mismas. Pero hoy, si que acudimos a una cita concertada con un comercial, para ocupar uno de sus pisos, y no nos iremos hasta lograr un firme compromiso por escrito que de respuesta a nuestras demandas:
  •  Dación a cero y alquileres sociales sin chantajes para las familias
  • Mejoras en la atención telefónica de Anticipa.
  • Contratos de arrendamiento que  eliminen el cobro de costes adicionales a la cuota de alquiler y  el tutelaje al que quieren someter a las familias.
  • Oficinas físicas en cada capital de provincia para que las familias afectadas puedan ir a exponer sus casos.
Con el cumplimiento de nuestras demandas, se desbloquearan los casos de más de 100 familias afectadas, que siguen sin solución desde que Blackstone adquirió 90.000 activos  hipotecarios de CatalunyaCaixa entre los que se encontraban sus hipotecas. Hablamos de una entidad que había sido rescatada con 12.000 millones de euros de dinero público, de nuestros impuestos, y de los que ahora vemos que se beneficia Blackstone, el mayor fondo buitre inmobiliario del mundo con sede en Nueva York. Fondo que compro la cartera hipotecaria de CX por tan sólo 4.000 millones.
La política del fondo buitre está clara y es unidireccional: pretenden lograr beneficios multimillonarios con la venta y alquiler de las viviendas de famílias en exclusión resindencial. Blackstone ha llegado a aprovecharse de la angustia y la desesperación de las familias, recurriendo impunemente a la extorsión, contratando empresas externas para que se presentaran en el domicilio de las familias y amenazándolas con el desahucio si  no abandonaban voluntariamente la vivienda. El chantaje, además, obligaba a renunciar al alquiler social si la familia solicitaba la dación en pago.  En estas situaciones de violento acoso, se ha llegado incluso a ofrecer cantidades irrisorias de dinero para que las familias abandonaran sus hogares. Esto son prácticas intimidatorias y mafiosas que no vamos a permitir ni un segundo más.
Esta acción  se enmarca en una campaña de movilización internacional que iniciamos en Febrero del 2015. Desde entonces hemos conseguido que cientos de familias no cedan al chantaje y extorsión de Blackstone, y que continúen luchando por soluciones reales y dignas ¡Gracias a la PAH David está ganando a Goliat! Y estamos seguras que acción tras acción, llegará el momento donde la mafia financiera de Blackstone será derrumbada por el Derecho a la Vivienda. La PAH ya ha conseguido hacer claudicar a docenas de bancos. Blackstone no va a ser diferente; sólo otra futura victoria de la ciudadanía.
¡Sí Se Puede!
#OcupaBlackstone

 

About the author

PAH_Bcn administrator

A %d blogueros les gusta esto: