Recuperem un pis de Blackstone-Anticipa per donar-li la seva funció social

PorPAH_Bcn

Recuperem un pis de Blackstone-Anticipa per donar-li la seva funció social

índice
El dimecres 8 de juny les PAHs Catalanes vam fer una acció de denúncia i pressió a Blackstone-Anticipa, per informar a tota la ciutadania que tots els pisos que gestiona Anticipa provenen de processos d’execució hipotecària. Vam ocupar un pis de Blacktone i vam dir que no marxaríem fins a aconseguir un ferm compromís del fons voltor per escrit a les nostres demandes. 
No vam aconseguir aquest compromís, però l’acció va ser tot un èxit gràcies, precisament, a les tàctiques que denunciem d’Anticipa/Blackstone.  Davant la falta de denúncia per ocupar l’immoble l’acció s’ha convertit  en una recuperació i hem destapat els problemes legals d’Anticipa i CX, que han provocat que cap d’ells reconegui la propietat de l’habitatge. 
El pis porta 3 anys buits i va quedar en mans de Blackstone quan va comprar el paquet d’actius de Catalunya Caixa. Com Catalunya Caixa ha sigut rescatada amb 12.000 milions d’euros de diner públic- el nostre diner- considerem que el pis és de la ciutadania. 
Es per això que el pis es condicionarà per una família per la qual ni bancs ni administració han donat una alternativa habitacional, recuperant així la funció social de l’habitatge, com reivindiquem a través de la campanya d’Obra Social de la PAH. Com fem sempre amb aquesta campanya, lluitarem amb la família per aconseguir un lloguer social d’Anticipa-Blackstone. 
 
També seguirem exigint respostes al fons voltor de Blackstone-Anticipa a les nostres demandes per desbloquejar més d’un centenar de casos de famílies afectades: 
  • Dació a zero i lloguers socials sense xantatges per les famílies. 
  •  Aplicació de la llei 24/2015. No permetrem que s’aprofitin de la seva suspensió temporal per desnonar a les famílies. 
  •  Millores en l’atenció telefònica d’Anticipa. 
  •  Contractes d’arrendament que eliminen el cobrament dels costos addicionals a la quota de lloguer i  el tutelatge al que volen sotmetre a les famílies. 
  • Oficines físiques a cada capital de província perquè les famílies afectades puguin anar i exposar els seus casos
 
No permetrem que Blackstone continuï amb les seves pràctiques mafioses i criminals. El pols continuarà fins que aconseguim obtenir solucions reals per les famílies. Mentre no hi ha solucions, les donem nosaltres a través de la campanya de l’Obra Social de la PAH. 
 
Si es Pot! 
#OcupaBlacktone 
2

Recuperamos un piso de Blackstone-Anticipa para darle función social

El miércoles 8 junio las PAHs Catalanas hicimos una acción de denuncia y presión a Blackstone-Anticipa, para informar a toda la ciudadanía que todos los pisos que gestiona Anticipa vienen de procesos de ejecución hipotecaria. Ocupamos un piso de Blackstone y dijimos que no nos iríamos hasta lograr un firme compromiso del fondo buitre por escrito a nuestras demandas.
No conseguimos ese compromiso, pero la acción fue todo un éxito gracias, precisamente, a las tácticas que denunciamos de Anticipa/Blackstone. Ante la falta de denuncia por ocupar el inmueble la acción se ha convertido en una recuperación y hemos destapado los problemas legales de Anticipa y CX, que han provocado que ninguno reconozca la propiedad de la vivienda.
El piso lleva 3 años vacío y quedó en las manos de Blackstone cuando compró el paquete de activos  de Catalunya Caixa. Como Catalunya Caixa ha sido rescatada con 12.000 millones de euros de dinero público – nuestro dinero – consideramos que el piso es de la ciudadanía.  
 
Es por esto que el piso se acondicionará para una familia para la que ni bancos ni administración ha dado una alternativa habitacional, recuperando así su función social, como reivindicamos a través de la campaña de Obra Social de la PAH. Como hacemos siempre en esta campaña, lucharemos con la familia para conseguir un alquiler social de Anticipa-Blackstone. 
 
También seguiremos exigiendo respuestas al fondo buitre Blackstone-Anticipa a nuestras demandas para desbloquear más de un centenar de casos de familias afectadas:
  • Dación a cero y alquileres sociales sin chantajes para las familias.
  • Aplicación de la ley 24/2015. No permitiremos que se aprovechen de su suspensión temporal para desahuciar a las familias.
  • Mejoras en la atención telefónica de Anticipa.
  • Contratos de arrendamiento que eliminen el cobro de costes adicionales a la cuota de alquiler y  el tutelaje al que quieren someter a las familias.
  • Oficinas físicas en cada capital de provincia para que las familias afectadas puedan ir a  exponer sus casos.
No permitiremos que Blackstone continúe con sus prácticas mafiosas y criminales. El pulso continuará hasta que consigamos obtener soluciones reales para las familias. Mientras no hay soluciones, las damos nosotras a través de la campaña de obra social de la PAH.
 
¡Sí se Puede!
 
#OcupaBlackstone

About the author

PAH_Bcn administrator

A %d blogueros les gusta esto: