Absoltes les imputades del Bloc La Bordeta!

PorPAH_Bcn

Absoltes les imputades del Bloc La Bordeta!

El passat dia 1 de juny vam enfrontar un judici a tres de les veïnes del Bloc La Bordeta acusades d’un delicte d’usurpació per la recuperació, fa més de 16 mesos, d’aquest bloc d’habitatges.

El bloc, on actualment hi viuen 8 famílies, és propietat de Nyala 2006 SL, de la família Riera i Marsà, el deute de la qual va ser comprat per la Sareb, el banc dolent creat amb milers de milions d’euros de diner públic i que compta amb més de 1500 pisos buits a Barcelona. Considerem que el bloc que havia estat 8 anys buit és de la ciutadania, i és per això que el febrer del 2015 el vam recuperar a través de la campanya de l’Obra Social de la PAH per famílies sense alternativa habitacional i donar-li d’aquesta manera la seva funció social.

Les tres veïnes acusades d’usurpació per la recuperació d’aquest bloc, el centenar de persones que estaven fora i molts col·lectius de la ciutat, vam defensar el bloc davant els jutjats.

Ja tenim la sentència del judici: absoltes!

La jutgessa considera que no hi ha delicte d’usurpació perquè “la possessió protegida en l’ordre penal és la que gaudeix de forma efectiva” i l’edifici es troba buit des de la seva construcció. També deixa clar que “l’immoble pertany a la Sareb com a titular del crèdit hipotecari que recau sobre aquest i les quotes del qual Nyala 2006 SL no paga des de temps indeterminat.”

Sumem una altra victòria i ens quedem al bloc, perquè recuperar drets no és il·legal, la Sareb és nostra i el Bloc la Bordeta és de totes!!

Ara la ciutadania té el que és seu gràcies a la lluita de la PAH i tots els col·lectius del nostre barri de Sants, de Barcelona i de més enllà que ens han recolzat. Però això no acaba aquí. Ens trobem en un procés de negociació perquè el bloc de la Sareb sigui cedit al parc públic d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona o de la Generalitat de Catalunya, ja que ha estat més que pagat amb diner públic, y que els i les veïnes que així ho desitgin es quedin al bloc.

Seguirem lluitant totes juntes, guanyarem!

 

El #BlocLaBordeta es de TOTES

 

[CATELLANO]

Absueltas las imputadas del Bloc La Bordeta!

El pasado día 1 de junio enfrentamos un juicio a tres de las vecinas del Bloc La Bordeta acusadas de un delito de usurpación por la recuperación, hace más de 16 meses, de este bloque de viviendas .

El bloque, donde actualmente viven 8 familias, es propiedad de Nyala 2006 SL, de la familia Riera i Marsà, cuya deuda fue comprada por la Sareb, el banco malo creado con miles de millones de euros de dinero público que cuenta con más de 1500 pisos vacios en Barcelona. Consideramos que el bloque que había estado 8 años vacío pertenece a la ciudadanía, y es por esto que en febrero de 2015 lo recuperamos a través de la campaña de la Obra Social de la PAH para familias sin alternativa habitacional y darle así su función social.

Las tres vecinas acusadas de usurpación por la recuperación de este bloque, el centenar de personas que estaban fuera y muchos colectivos de la ciudad defendimos el bloque delante de los juzgados.

Ya tenemos la sentencia del juicio: absueltas!

La jueza considera que no hay delito de usurpación porque “la posesión protegida en el orden penal es la que disfruta de forma efectiva” y el edificio se encuentra vacío desde la construcción. También deja claro que “el inmueble pertenece a la Sareb como titular del crédito hipotecario que pesa sobre el mismo y cuyos cuotas Nyala 2006 SL no hace frente desde hace un tiempo indeterminado.”

Sumamos otra victoria y nos quedamos, porque recuperar derechos no es ilegal, la Sareb es nuestra y el Bloc la Bordeta es de todasl!

Ahora la ciudadanía tiene lo que le pertenece gracias a la lucha de la PAH y todos los colectivos de nuestro barrio de Sants, de Barcelona y más allá, que nos han apoyado. Pero esto no acaba aquí. Nos encontramos en un proceso de negociación para que el bloque de la Sareb sea cedido al parque público de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona o la Generalitat de Catalunya, ya que ha sido más que pagado con dinero público, y que los y las vecinas que así lo deseen se queden en el bloque.

Seguimos luchando todas juntas, ganaremos!

 

About the author

PAH_Bcn administrator

A %d blogueros les gusta esto: