Les PAHs Catalanes tornen a la càrrega contra el BBVA per desencallar casos de famílies afectades.

PorPAH_Bcn

Les PAHs Catalanes tornen a la càrrega contra el BBVA per desencallar casos de famílies afectades.

BBVA s’ha convertit en l’entitat que més desnona i la que menys solucions està oferint a les famílies vulnerables.

Avui, divendres 1 de juliol a les 10:00, les PAHs Catalanes hem envaït l’oficina de BBVA, situada a la Gran Via de les Corts Catalanes nº304 de Barcelona, per desbloquejar un conjunt de casos que, tot i les contínues negociacions, porten més d’un any sense que se’ls ofereixin solucions dignes i viables. Al 2015, BBVA es va fer amb part dels actius de Catalunya Caixa: entitat rescatada amb 12.000 milions d’euros de diners públics de la ciutadania; tot i això, no ha complert amb cap tipus de contraprestació social, però sí que s’ha preocupat en deixar totalment desprotegides i desateses a les famílies amb execucions hipotecàries provinents de la seva entitat catalana.

Davant la ineficàcia del BBVA exigim un compromís de canvi del protocol de negociació cap a una actitud proactiva i responsable que obri una via real de solucions urgents. No ens anirem fins a aconseguir tant aquest objectiu, com el desbloqueig dels casos de les nou famílies. Les nostres demandes són:

  • Dació en pagament i lloguer social, per Esther, Liliana i Mercedes (sol·licitats des de fa més d’un any) per trobar-se sense feina i sense recursos econòmics per fer front a la hipoteca.
  • Treus del deute per a Sergio, Ana, Dani i Tania (que porten fart temps negociant) per conservar els seus habitatges.
  • Nul·litat de l’IRPH d’Ana, Goyo i Sergio per ser un índex abusiu, opac i manipulable que pot portar al desnonament.
  • Condonació del deute d’Anna com avaladora.

La declaració d’intencions que avui realitzem, bloquejant la sucursal del BBVA de manera indefinida, és un cop sobre la taula pels casos exposats però que recull la veu de moltes altres famílies afectades que no dubtaran a, més d’hora que tard, exigir una solució digna a l’estafa que pateixen.

La PAH defensa des de fa més de 8 anys el dret a l’habitatge per a les famílies en situació de vulnerabilitat i no pararà fins aconseguir-la fi del deute i una segona oportunitat. Advertim al BBVA que la seva negativa a concedir-les només servirà per augmentar la intensitat de les consecutives mobilitzacions. La nostra mobilització contra el BBVA acaba de començar, i només pot acabar d’una manera: amb la victòria de la PAH.

Si Es pot!
#BBVAbastaYa

10561813_1016245741727495_6450003666849128793_n

Las PAHs Catalanas vuelven a la carga contra el BBVA para desencallar 9 casos de familias afectadas.

BBVA se ha convertido en la entidad que más desahucia y la que menos soluciones está ofreciendo a las familias vulnerables.

Hoy, viernes 1 de julio a las 10:00, las PAHs Catalanas hemos invadido la oficina de BBVA, situada en la Gran Vía de les Corts Catalanes nº304 de Barcelona, para desbloquear un conjunto de casos que, a pesar de las contínuas negociaciones, llevan más de un año sin que se les ofrezcan soluciones dignas y viables. En 2015, BBVA se hizo con parte de los activos de Catalunya Caixa: entidad rescatada con hasta 12.000 millones de euros de dinero público de la ciudadanía; a pesar de ello, no ha cumplido con ningún tipo de contraprestación social, pero sí se ha preocupado en dejar totalmente desprotegidas y desatendidas a las familias con ejecuciones hipotecarias provenientes de su entidad catalana.

Ante la ineficacia del BBVA exigimos un compromiso de cambio del protocolo de negociación hacia una actitud proactiva y responsable que abra una vía real de soluciones urgentes. No nos iremos hasta lograr tanto este objetivo, como el desbloqueo de los casos de las nueve familias, cuyas soluciones son:

  • Dación en pago y alquiler social, para Esther, Liliana y Mercedes(solicitados desde hace más de un año) por encontrarse sin trabajo y sin recursos económicos para hacer frente a la hipoteca.
  • Quitas de la deuda para Sergio, Ana, Dani y Tania (que llevan harto tiempo negociando) para conservar sus viviendas.
  • Nulidad del IRPH de Ana, Goyo y Sergio por ser un índice abusivo, opaco y manipulable que puede llevar al desahucio.
  • Condonación de deuda de Anna como avalista.

La declaración de intenciones que hoy realizamos, bloqueando la sucursal del BBVA de manera indefinida, es un golpe sobre la mesa por los casos expuestos pero que recoge la voz de muchas otras familias afectadas que no dudarán en, más temprano que tarde, exigir una solución digna a su estafa.

La PAH defiende desde hace más de 8 años el derecho a la vivienda para las familias en situación de vulnerabilidad y no parará hasta conseguirles el fin de la deuda y una segunda oportunidad. Advertimos al BBVA que su negativa a concederlas sólo servirá para aumentar la intensidad de las consecutivas movilizaciones, pues han sido 8 años repletos de victorias y ésta es la próxima. Nuestra movilización contra el BBVA acaba de empezar, y solo puede terminar de una forma: con la victoria de la PAH.

¡Sí Se Puede!
#BBVAbastaYa

About the author

PAH_Bcn administrator