Presentem “Asfíxia” de Marc Grijalvo al nostre local

PorPAH_Bcn

Presentem “Asfíxia” de Marc Grijalvo al nostre local

A Pah Barcelona es complauen totes les iniciatives culturals que donin visibilitat a la nostra lluita i la situació de crisis actual, som conscients de la valentia que cal tenir, per compondre una cançó, rodar una pel·lícula o escriure una novel·la. Per això ens omple d’orgull haver pogut presentar ‘Asfíxia’, l’última novel·la de Marc Grijalvo al nostre local, una obra que té per objectiu afinar els sentits més adormits de la consciència.

En paraules del seu autor, es tracte “d’una novel·la negra amb un marcat rerefons de denúncia social amb herois anònims que lluiten contra la crisi econòmica com poden, aprofitant per fer divulgació sobre què són les preferents o com funcionen les clàusules sòl”. Grijalvo parlade la crisi-estafa que estem vivint, de la realitat que tenim al davant i no la volem veure, i es que amb la situació que diuen de crisi econòmica hi ha uns que cada cop són més rics mentre altres són cada vegada més pobres, generant més desigualtats i injustícies”, posant com a exemple d’aquestes desigualtats i injustícies que “un fuster, un electricista, un petit empresari si perd diners, ningú l’injectarà euros al seu compte. En canvi, a un banc si perd, l’injecten, per exemple, 60.000 euros, i no passa res. És a dir, els governants injecten diners als bancs i impostos als ciutadans, i quan acaben la seva carrera política van a parar a una cadira d’un consell d’administració d’una gran empresa”.

Volem agrair a Marc Grijalvo, a Tigre de Paper i al nostre company de PAH Bages Bernat Sorinas, qui escriu el pròleg, haver-nos donat la possibilitat de gaudir d’una tarda plena de cultura i reivindicació.

Fa més de 7 anys que ajudem a les famílies amb els seus casos d’estafa hipotecària, evitem desnonaments, l’alegria de cada victòria i actes com aquest son els que ens donen força per seguir i demostren la importància de la nostra lluita.

A Pah Barcelona nos complacen todas las iniciativas culturales que den visibilidad a nuestra lucha y la situación de crisis actual, somos conscientes de la valentía que hay que tener, para componer una canción, rodar una película o escribir una novela. Por eso nos llena de orgullo haber podido presentar ‘Asfixia’, la última novela de Marc Grijalvo en nuestro local, una obra que tiene por objetivo despertar los sentidos más dormidos de la conciencia.

En palabras de su autor, se trata “de una novela negra con un marcado trasfondo de denuncia social con héroes anónimos que luchan contra la crisis económica como pueden, aprovechando para hacer divulgación sobre qué son las preferentes o cómo funcionan las cláusulas suelo”. Grijalvo habla “de la crisis-estafa que estamos viviendo, de la realidad que tenemos delante y no la queremos ver, de que con la situación que dicen de crisis económica hay unos que cada vez son más ricos mientras otros son cada vez más pobres, generando más desigualdades e injusticias”, poniendo como ejemplo de estas desigualdades e injusticias que “a un carpintero, a un electricista o a un pequeño empresario si pierde dinero, nadie le inyectará euros a su cuenta. En cambio, a un banco si pierde, le inyectan, por ejemplo, 60.000 euros, y no pasa nada. Es decir, los gobernantes inyectan dinero a los bancos e impuestos a los ciudadanos, y cuando acaban su carrera política van a parar a una silla de un consejo de administración de una gran empresa”.

Queremos agradecer a Marc Grijalvo, a Tigre de Paper y a nuestro compañero de PAH Bages Bernat Sorinas, quien escribe el prólogo, habernos dado la posibilidad de disfrutar de una tarde llena de cultura y reivindicación.

Hace más de 7 años que ayudamos a las familias con sus casos de estafa hipotecaria, evitamos desahucios, la alegría de cada victoria y actos como este son los que nos dan fuerza para seguir y demuestran la importancia de nuestra lucha.

About the author

PAH_Bcn administrator