Cap Govern que no aprovi «Les 5 de la PAH»

PorPAH_Bcn

Cap Govern que no aprovi «Les 5 de la PAH»

El mes passat ens vam dirigir a les diputades del nou Congrés, resultant de les eleccions del 20 de desembre, mitjançant una carta oberta en el dia de la seva Constitució. Els vam interpel·lar perquè hi ha vides en joc, perquè aquest Congrés i aquesta legislatura no té una altra opció que la de legislar les 5 de la PAH. A la carta, exigíem a les diputades que moguessin als seus partits i els posicionaran del costat del dret a l’habitatge.

Aquesta setmana, el PSOE ha fet públic el que diuen Programa per a un govern progressista i reformista: la seva carta de presentació amb la qual aspira a formar un nou Govern en els debats d’investidura que tindran lloc a principis de març. Parlem d’un programa que, de nou, no contempla íntegrament les 5 demandes de la PAH. Amb aquest posicionament públic, una vegada més, el PSOE torna a mostrar que quan està a l’oposició diu donar suport a les demandes del carrer com la dació en pagament retroactiva. Però quan té opcions de governar i olora el poder, es torna a situar del costat de la banca.

El PSOE continua apostant per les «polítiques contra»: polítiques contra la ciutadania, polítiques contra el dret a l’habitatge i polítiques contra els drets humans. El PSOE no pretén ni acabar amb els deutes de per vida, ni aturar els desnonaments d’hipoteca ni de lloguer, ni mobilitzar l’habitatge buit dels bancs per oferir lloguers socials a famílies en risc de quedar-se al carrer. És escandalós i inacceptable que, en matèria d’habitatge, ni tan sols nomenin les mesures de la ILP hipotecària de la PAH; text que finalment el PP va bloquejar al 2013, ignorant al milió i mig de persones que el van recolzar amb la seva signatura.

L’últim dels exemples que pren aquesta actitud política contrària a la ciutadania (i que és molt similar a les formes de fer del PP) ha estat el PSOE andalús, amb la seva negativa a debatre al Parlament una proposta de llei autonòmica que acabi amb els desnonaments i els talls de subministraments. Les PAHs d’Andalusia van presentar aquesta proposta inspirant-se en la Llei 24/2015, vigent a Catalunya i aprovada per unanimitat al Parlament gràcies a una ILP ciutadana impulsada des de la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC. La paradoxa aquí és que tal aprovació incloïa el suport d’un PSC que, a diferència del PSOE andalús, es trobava a l’oposició. Això és una mostra explícita i incontestable de la incoherència de criteri del PSOE; del postureo sistemàtic que exerceix mentre segueixen desnonant a les famílies diàriament.

Les nostres demandes d’habitatge estan per sobre dels pactes de govern, el repartiment de butaques i les aparences mediàtiques dels partits. És de pur sentit comú, per a qualsevol ciutadana, que tot partit que aspiri a governar ha de prendre un compromís tàcit a favor d’un dret tan bàsic per a la vida com ho és l’habitatge. Com ja vam advertir a la carta a les noves diputades, no pararem fins que aconseguim protegir el dret a l’habitatge a tot l’Estat, fins que es legislin les 5 de la PAH. Independentment de com quedi el nou govern configurat, es sentirà la nostra presència, assenyalant i marcant, per acabar amb els desnonaments d’una vegada per totes. I que els diputats prenguin nota: ho anem a aconseguir aquest any 2016.

 Perquè encara que diguin que no hi caben, les anem a ficar! Aprovin ja #Les5delaPAH!

#PSOEcontraLas5

[En Castellano]

Ningún Gobierno que no apruebe «Las 5 de la PAH»

El mes pasado nos dirigimos a las diputadas del nuevo Congreso, resultante de las elecciones del 20 de diciembre, mediante una carta abierta en el día de su Constitución. Les interpelábamos porque hay vidas en juego,  porque este Congreso y esta legislatura no tiene otra opción que la de legislar las 5 de la PAH. En la carta, exigíamos a las diputadas que movieran a sus partidos y los posicionarán del lado del derecho a la  vivienda.

Esta  semana, el PSOE ha hecho público lo que llaman Programa para un gobierno progresista y reformista: su carta de presentación con la que aspira a formar un nuevo Gobierno en los debates de investidura que tendrán lugar a principios de marzo. Hablamos de un programa que, de nuevo, no contempla las 5 demandas de la PAH en su totalidad. Con este posicionamiento público, una vez más, el PSOE vuelve a mostrar que cuando está en la oposición dice apoyar las demandas de la calle como la dación en pago retroactiva. Pero cuando tiene opciones de gobernar y huele el poder, se vuelve a situar del lado de la banca.

El PSOE continúa apostando por las «políticas contra»: políticas contra la ciudadanía, políticas contra el derecho a la vivienda y políticas contra los derechos humanos. El PSOE no pretende ni acabar con las deudas de por vida, ni detener los desahucios de hipoteca ni de alquiler, ni movilizar la vivienda vacía de los bancos para ofrecer alquileres sociales a familias en riesgo de quedarse en la calle. Es escandaloso e inaceptable que, en materia de vivienda, ni siquiera nombren las medidas de la ILP hipotecaria de la PAH; texto que finalmente el PP bloqueó en 2013, ignorando al millón y medio de personas que lo apoyaron con su firma.

El último de los ejemplos que toma esta actitud política contraria a la ciudadanía (y que es muy similar a las formas de hacer del PP) ha sido el PSOE andaluz, con su negativa a debatir en el Parlamento una propuesta de ley autonómica que acabe con los desahucias y los cortes de suministros. Las PAHs de Andalucía presentaron esta propuesta inspirándose en la Ley 24/2015, vigente en Cataluña y aprobada por unanimidad en el Parlament gracias a una ILP ciudadana impulsada desde la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori DESC. La paradoja aquí es que tal aprobación incluía el respaldo de un PSC que, a diferencia del PSOE andaluz, se encontraba en la oposición. Esto es una muestra explícita e incontestable de la incoherencia de criterio del PSOE; del postureo sistemático que ejerce mientras siguen desahuciando a las familias diariamente.

Nuestras demandas de vivienda están por encima de los pactos de gobierno, el reparto de sillones y las apariencias mediáticas de los partidos. Es de puro sentido común, para cualquier ciudadana, que todo partido que aspire a gobernar debe tomar un compromiso tácito a favor de un derecho tan básico para la vida como lo es la vivienda. Como ya advertimos en la carta a las nuevas diputadas, no pararemos hasta que consigamos proteger el derecho a la vivienda en todo el Estado, hasta que se legislen las 5 de la PAH. Independientemente de cómo quede el nuevo gobierno configurado, se sentirá nuestra presencia, señalando y marcando, para acabar con los desahucios de una vez por todas. Y que los diputados tomen nota: lo vamos a lograr este año 2016.

 Porque ¡Aunque digan que no caben, las vamos a meter! ¡Aprueben ya #Las5DeLaPAH!

#PSOEcontraLas5

Sobre el autor

PAH_Bcn administrator

    A %d blogueros les gusta esto: