#LaPAHnoEspera ni cedeix al xantatge de Catalunya Caixa

PorPAH_Bcn

#LaPAHnoEspera ni cedeix al xantatge de Catalunya Caixa

CATALÀ [Más abajo en castellano]
        
Catalunya  Caixa porta des del passat mes de maig bloquejant qualsevol intent de  negociació amb els afectats de l’entitat. Durant aquests mesos CX ha  fingit negociar amb centenars de famílies, mentre tancava un negoci especulatiu rodó: la venta de l’entitat a BBVA i la de la gestió dels préstecs hipotecaris al fons voltor Blackstone.
Un  dels elements clau d’aquesta maniobra especulativa és la venda de  Catalunya Caixa al BBVA. Aquest traspàs s’està negociant sense preveure cap contraprestació a una ciutadania que ha hagut de fer front  forçosament al pagament de gairebé 20.000 milions € de fons públics pel  seu rescat. D’aquesta  manera, el BBVA, futur  propietari de l’antiga caixa rebrà un producte fet econòmicament  rendible fruit del  robatori i les pràctiques mafioses de les elits  polítiques i financeres.
Al mateix temps, Catalunya Caixa ja ha venut a Blackstone la gestió de pràcticament tot el seu fons de deutes hipotecaris,  fent caixa i alhora esquivant totes les responsabilitats socials que li  corresponen com a entitat rescatada. No obstant, el traspàs de la  gestió a dia d’avui encara no s’ha materialitzat de forma completa i el  fons nord-americà tampoc està responent a les demandes dels afectats.

Amb  tot, les famílies són les principals perjudicades per aquesta operació  especulativa, trobant-se amb greus dificultats per aconseguir solucions a  la seva situació, mentre descobreixen que les seves hipoteques han  estat venudes a un fons voltor. Des de fa mesos, Catalunya Caixa  bloqueja i dilata la negociació amb les persones afectades i tan sols realitza propostes  d’un cinisme intolerable.
Un exemple d’aquesta situació és el contracte d’espera” que l’entitat ofereix a molts afectats de la PAH.  Aquest contracte busca el compromís dels afectats de no fer accions  contra l’entitat a canvi de la paralització temporal de l’execució  hipotecària. Amb aquesta maniobra, Catalunya Caixa segueix allargant  l’agonia de les famílies sense oferir cap solució real, mentre assegura la  venda de la gestió de les seves hipoteques al fons voltor. 
        
Des de la PAH de Barcelona volem deixar clar a Catalunya Caixa que la ciutadania no espera  ni cedeix al seu xantatge, i no renunciarà mai al dret de manifestació.  Per aquesta raó, durant el dia d’avui realitzarem accions a les  sucursals de Catalunya Caixa per denunciar i exigir:
1.   Que s’impedeixi la venda de CX a qualsevol entitat financera (no  només  BBVA) que no es comprometi a assumir el  pagament del rescat de  12.000  milions estafats a la ciutadania.  Entenem que en haver estat rescatada amb diners públics, CX -o qui  sigui  que la  gestioni- té una responsabilitat social que no pot  defugir: aturar tots els desnonaments de vivenda  habitual, extingir el  deute impagable de  les famílies i cedir el stock d’habitatge  buit per a ús social.
2.   Que s’acabi el bloqueig en les negociacions amb CX i es concedeixin  dacions en pagament (o condonacions del deute) i lloguers socials a les  famílies estafades per l’entitat.
        
3. El compromís per part de CX de no vendre a fons voltors (en aquest cas a Blackstone) el deute de cap família.
Finalment,  advertim que les accions no cessaran fins que Catalunya Caixa doni  solucions a les famílies afectades. Així mateix, senyalarem a Blackstone  i al BBVA com a còmplices de l’entramat d’aquesta estafa criminal  comerciant sense cap mena d’escrúpol amb vides hipotecades i pisos tacats de sang. 
Sí Se Puede!
Más info sobre el contrato de espera de CX: 
[Vídeo] María y Jorge, ¡hay vidas en juego!
[Vídeo] Yo soy de la PAH, de la PAH, de la PAH!
_______________
CASTELLANO
La PAH no espera ni cede al chantage de Catalunya Caixa
        
Catalunya  Caixa lleva desde el pasado mes de mayo bloqueando cualquier intento de negociación con los afectados de la entidad. Durante estos meses CX ha  fingido negociar con centenares de familias, mientras cerraba un negocio especulativo redondo: la venta de la entidad a BBVA y la gestión de los préstamos hipotecarios al fondo buitre Blackstone.
Uno  de los elementos clave de esta maniobra especulativa es la venta de  Catalunya Caixa al BBVA. Este traspaso se está negociando sin preveer  ninguna contraprestación a una ciudadanía que ha tenido que hacer frente forzosamente al pago de  20.000 millones € de fondos públicos por  su rescate. De esta  manera, el BBVA, futuro  propietario de la antigua caixa recibirá un producto económicamente rentable, fruto del robo y las prácticas mafiosas de las élites políticas y financieras. 
Al mismo tiempo, Catalunya Caixa ya ha vendido a Blackstone la gestión de prácticamente todos sus fondos de deudas hipotecarias, haciendo caja esquivando todas las responsabilidades sociales que les corresponden como entidad rescatada tampoco está respondiendo a nuestras demandas. No obstante, el traspaso de la gestión a dia de hoy no se ha materializado de forma completa y el fondo norteamericano tampoco está respondiendo a nuestras demandas.
De esa forma, las famílias son las principales perjudicados por esta  operación especulativa, encontrándose con graves dificultades para  conseguir soluciones a su situación, mientras descubren que sus  hipotecas han sido vendidas a un fondo buitre. Des de hace meses,  Catalunya Caixa bloquea y dilata la negociación con las personas  afectadas y sólo realiza unas propuestas de un cinismo intolerable.
Un  ejemplo de esta situación es el «contrato de espera» que la entidad  ofrece a muchos afectados de la PAH. Este contracto busca el compromiso  de los afectados de no hacer acuerdos contra la entidad a cambio de la  paralización temporal de la ejecución hipotecaria. Con esta maniobra, Catalunya Caixa sigue alargando la agonia de las famílias sin ofrecer  ninguna solución real, mientars asegura la venta de la gestión de sus  hipotecas al fondo buitre.
Desde la PAH de Barcelona queremos dejar claro a Catalunya Caixa que la ciudadanía no espera  ni cede a su chantage, y no renunciará al derecho de manifestación.  Por esta razón, durante el día de hoy realizaremos acciones en las sucursales de Catalunya Caixa para denunciar y exigir:
1.   Que se impida la venta de CX a cualquier entidad financera (no solo  BBVA) que no se comprometa a asumir el  pago del rescate de 12.000  millones estafados a la ciudadanía.  Entendemos que al haber estado rescatada con dinero público, CX -o quien  sea  que la  gestione- tiene una responsabilidad social que no puede  despreciar: parar todos los deshaucios de vivienda  habitual, extingir la  deuda impagable de  las famílias y ceder el stock de viviendas vacías para uso social.
2.   Que se acabe el bloqueo en las negociaciones con CX y se concedan  daciones en pago (o condonaciones de deuda) y alquileres sociales a las familias estafadas por la entidad.
        
3. El compromíso por parte de CX de no vender a fondos buitres (en este caso a Blackstone) la deuda de ninguna família.
Finalmente,  advertimos que las acciones no cesarán hasta que Catalunya Caixa de  soluciones a todas. Así mismo, señalaremos a Blackstone y al BBVA como cómplices del entramado de esta estafa criminal  especulativa sin escrúpulos con vidas hipotecadas y pisos  manchados de sangre.
Sí Se Puede!

Sobre el autor

PAH_Bcn administrator

    A %d blogueros les gusta esto: