Rècords de llançaments (desnonaments) en el 1er trimestre de 2012 i xifres silenciades: doble vergonya!

PorPAH_Bcn

Rècords de llançaments (desnonaments) en el 1er trimestre de 2012 i xifres silenciades: doble vergonya!

(para ver la notícia en castellano pincha aquí)

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de fer publiques les dades sobre execucions hipotecaries i llançaments referents al primer trimestre de 2012.

Aquesta vegada, destaca de manera alarmant l’apartat de llançaments (terme tècnic per nombrar els desnonaments forçosos de vivendes i locals). Segons les dades del llançaments realitzats pels serveis comuns de notificacions i embargaments, el primer trimestre de 2010 va marcar un nou registre històric amb 18.424 llançaments, i el número total des de 2008 ja ascendeix a 185.140.

Hem de ressaltar que aquestes xifres no reflecteixen una imatge complerta del total de desnonaments que es realitzen en l’estat espanyol. Aquestes últimes dades proporcionades pel CGPJ ens informen que fins ara no s’havien comptabilitzat els desnonaments ordenats per jutjats de primera instància en les localitats en les que no existeixen els serveis comuns de notificacions. El resultat d’aquesta novetat es escandalós: només en el primer trimestre de 2012 els llançaments que fins ara no es comptabilitzaven son molt superiors als comuns: 28.135. Si sumeme les dues xifres, tenim que només en el primer trimestre de 2012 s’han executat 46.559 desnonaments en l’estat espanyol.

12-T1/1a INST

12-T1/Serv.Com

TOTAL
ANDALUCÍA

3428

3.272

6.700

ARAGÓN

687

622

1.309

ASTURIAS

602

587

1.189

ILLES BALEARS

862

1.021

1.883

CANARIAS

1848

345

2.193

CANTABRIA

289

136

425

CASTILLA Y LEÓN

1158

840

1.998

CASTILLA – LA MANCHA

1003

362

1.365

CATALUÑA

7172

1.874

9.046

COMUNITAT VALENCIANA

3660

4.562

8.222

EXTREMADURA

224

142

366

GALICIA

1016

527

1.543

MADRID

4335

2.913

7.248

MURCIA

921

254

1.175

NAVARRA

181

70

251

PAÍS VASCO

572

834

1.406

LA RIOJA

177

63

240

TOTAL

28.135

18.424

46.559

Però la pregunta immediata es: ¿quants desnonaments s’han realitzat fins 2011 sense que s’hagin publicat les dades? Si entre 2008 i 2011 teníem coneixement de 166.000 desnonaments comptant només amb les dades dels serveis comuns, i a tenor de la proporció dels llançaments en jutjats de primera instància de 2012, hem de suposar que des de 2008 es poden haver produït prop de 400.000 desnonaments a Espanya!!

A més a més dels desnonaments, no hem d’oblidar les execucions hipotecàries, causa majoritària dels desnonaments. En aquests tres mesos el número d’execucions hipotecàries iniciades ascendeixen al 24.792, el tercer pitjor registre de dades des de que va començar la crisis, amb un increment del 14% respecte del mateix període  de l’any anterior, desmentint les veus interessades que deien que les execucions estaven disminuint. En total, el número de procediments executoris iniciats per impagament d’hipoteca ja ha afectat a més de 374.230 famílies. Tenint en compte que cada família compta amb varies membres i que cada execució acostuma a endur-se per davant la vivenda dels avalistes, generalment pares i persones properes, les dades del CGPJ representen una autèntica lacra. El rànquing d’execucions hipotecàries l’encapçala Andalusia (72.900), seguida molt de prop de Catalunya (70.663) i la Comunitat Valenciana (69.951). El rànquing d’execucions per províncies ho encapçala Barcelona (41.731), Madrid (40.123) i Alacant (32.228).

La PAH ha trucat al servei de premsa del CGPJ i ha confirmat que les dades son tal i com aquí hem resumit. A la pregunta de si el CGPJ publicarà les dades de tots els llançaments entre 2008 i 2011 que fins ara no han estat comptabilitzades, el servei de premsa no ha sabut respondre. Agraïm que per primera vegada el CGPJ hagi fet públiques aquestes dades, però exigim que en nombre de la democràcia i la transparència, no se’ns amaguin dades tan rellevants com son els centenars de milers de desnonaments que s’estan perpetrant contra la població empobrida per la crisis  que no es una crisis, sinó una estafa. Tenim dret a saber la xifra total de desnonaments des de 2008 i, ja de pas, no estaria malament que l’administració comptabilitzes la despesa econòmica que ha tingut per a l’erari públic tota aquesta violència judicial i policial posada al servei, majoritàriament, d’entitats financeres usureres, que han arruïnat les vides de milers de persones i l’economia sencera del país.

Sobre el autor

PAH_Bcn administrator