Archivo de etiquetas convocatories

PorPAH_Bcn

Continúa la ocupación del BBVA en Barcelona

Aquest matí realitzem el llançament d’un videoclip que senyalitza al BBVA com un banc que enganya, estafa i tira a la gent de la seva casa. Pràctiques criminals que la PAH combat amb alegria i originalitat: avui mateix hem acompanyat el llançament del videoclip amb l’ocupació d’una oficina del BBVA al centre de Barcelona, situada en el Passeig de Gràcia número 84.

Després de tot un dia de pressió, el BBVA s’ha posat en contacte amb la PAH
. De nou, el BBVA assegurava tenir voluntat de resoldre 8 casos de famílies afectades per les quals hem estat ocupant diàriament oficines del BBVA. Enfront de la seva declaració d’intencions, nosaltres hem exigit resultats. Els 8 casos dels quals parlem porten batallant per una solució desde fa més de tres anys. Les seves demandes són de mínims: dacions en pagament, lloguers socials, quitacions i la nul·litat del IPRH.

Fins que el BBVA es comprometi a donar solució als 8 casos, pensem continuar amb la nostra campanya de pressió. De moment, ens quedem avui en l’oficina de Barcelona sota un possible desallotjament per part dels Mossos d’Esquadra. Continuarem senyalitzant al BBVA fins a aconseguir solucions per a les famílies afectades.

Es Pot!

#PAHrap
#RíndeteBBVA

Continúa la ocupación del BBVA en Barcelona

Esta mañana realizamos el lanzamiento de un videoclip que señaliza al BBVA como un banco que engaña, estafa y echa a la gente de su casa.Prácticas criminales que la PAH combate con alegría y originalidad: hoy mismo hemos acompañado el lanzamiento del videoclip con la ocupación de una oficina del BBVA en el centro de Barcelona, situada en el Passeig de Gràcia número 84.

Tras todo un día de presión, el BBVA se ha puesto en contacto con la PAH. De nuevo, el BBVA aseguraba tener voluntad de resolver 8 casos de familias afectadas por las cuales hemos estado ocupando diariamente oficinas del BBVA. Frente a su declaración de intenciones, nosotras hemos exigido resultados. Los 8 casos de los que hablamos llevan batallando por una solución desee hace más de tres años. Sus demandas son de mínimos: daciones en pago, alquileres sociales, quitas y la nulidad del IPRH.

Hasta que el BBVA se comprometa a dar solución a los 8 casos, pensamos continuar con nuestra campaña de presión. Por el momento, nos quedamos hoy en la oficina de Barcelona bajo un posible desalojo por parte de los Mossos d’Esquadra. Continuaremos señalizando al BBVA hasta conseguir soluciones para las familias afectadas.

¡Sí Se Puede!

#PAHrap

#RíndeteBBVA

 

PorPAH_Bcn

AGENDA DE LA SETMANA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 27 al divendres 29)

Aquesta setmana tanquem la temporada abans de marxar de vacances durant tot el mes d´agost, per tornar al setembre amb més força i noves estratègies per seguir defensant els nostres Drets. Però marxem per la porta gran amb una mega acció que presentarà una sorpresa que ningú es pot perdre. Us esperem a totes dijous i ens retrobem el 29 de setembre a la primera assemblea de benvinguda del curs vinent.

Bones vacances i recordeu:

SI ES POT!

DIMECRES 27
11:30 Tots als Jutjats de Badalona per donar suport a un compah denunciat per BBVA, el seu crim sols ha estat defensar els seus drets cada dia durant dos mesos a la porta de la seva oficina.

17:00 Grup d’Ajuda Mútua. Atentes al nou horari d’estiu!!

17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Assessorament col·lectiu per a les persones afectades de pobresa energètica. Si et volen tallar la llum, el gas, l’aigua o tens problemes per pagar les factures, apropat i defensa els teus drets.
Local d’ Enginyeria Sense Fronteres c/Murcia, 24 <M> L1 Navas

ape

DIJOUS 28
9:30 MEGA ACCIÓ carregada de sorpreses per acomiadar-nos com cal abans de marxar de vacances. Atentes!!

DIVENDRES 29
18:00 Assessorament col·lectiu. Espai quinzenal per fer seguiment de les negociacions dels nostres casos.

 

PorPAH_Bcn

PAH Barcelona comença els enregistraments d’un videoclip en una oficina ocupada del BBVA com a mesura de pressió

No cessarem de mobilitzar-nos contra el BBVA fins a desencallar vuit casos de famílies afectades

BBVA volem solucions ja! Avui dimecres 20 de juliol la PAH Barcelona ocupa una oficina del BBVA a Barcelona, en defensa de vuit famílies afectades per les pràctiques criminals de l’entitat. L’acció forma part d’unes mobilitzacions iniciades al juliol, que aniran apujant el to i buscaran contagiar a altres territoris per llançar-se a accions contra el BBVA. Aquest dia, senyalitzem a l’entitat mitjançant el rodatge d’un videoclip que llançarem durant l’estiu amb el qual motivarem a la ciutadania a marcar al BBVA com un banc que estafa, enganya i treu a la gent de casa seva..

Aquest full de ruta de mobilització contra el BBVA va tenir el seu tret de sortida el passat 1 de juliol, mitjançant l’ocupació durant un dia sencer d’una de les oficines de l’entitat. Gràcies a la pressió que vam exercir al banc, aconseguim desbloquejar el cas d’una família afectada arrencant l’acord de dació més lloguer social. No obstant això, queden vuit famílies afectades per les polítiques criminals del BBVA que esperen solucions reals. Parlem de famílies que en procés de negociació des de fa anys, i que la seva única via ha estat l’acció directa. Exigim:

  • Dació en pagament i lloguer social per a Liliana i Mercès per trobar-se sense treball i sense recursos econòmics per fer front a la hipoteca.
  • Quites del deute per a Sergio, Ana, Dani i Tania per conservar els seus habitatges.
  • Nul·litat del IRPH d’Ana, Goyo i Sergio per ser un índex de referència abusiu, opac i manipulable que pot portar al desnonament.
  • Condonació de deute d’Anna com a avalador.

Precisament durant aquest mes de juliol el BBVA ha tractat de netejar la seva imatge anunciant a so de bombo i platerets la cessió de 1.800 habitatges a la Generalitat. Tota una descaradura, quan va ser el BBVA el banc que més va pressionar al govern del Partit Popular perquè aquest tombarà la Llei 24/2015 de Catalunya contra els desnonaments, legislació que obligava als bancs a oferir lloguers socials en risc de desnonament i cedir a l’administració els seus pisos buits per reallotjar persones en perill d’exclusió habitacional.

Aquesta pressió no va tenir més raó que ser que l’objectiu de l’entitat de vendre una cartera d’hipoteques en la borsa per un valor de 1.500 milions d’euros, parlem d’hipoteques que involucren a famílies en risc de perdre les seves llars i quedar-se al carrer amb deutes impagables per a tota la vida. Parlem que el BBVA fa negoci amb vides en joc, posant tot tipus de traves a iniciatives ciutadanes que solament busquen fer prevaler els Drets Humans. No és casual que BBVA sigui el banc número u a iniciar processos d’execució hipotecària, sent que continuen lucrant-se amb l’especulació de pisos que per legitimitat pertanyen a les famílies que han estat desnonades.

Aquesta deriva mafiosa es pot constatar en un altre dels principals negocis del BBVA: la inversió armamentística, sent el BBVA qui lidera el primer lloc entre els bancs que més diners col·loquen en empreses dedicades a la venda d’armament. Una inversió que des del 2011 ja supera l’escandalosa xifra de 2.700 milions d’euros. Tornem a mobilitzar-nos contra el BBVA per deixar-los ben clar que si ells obliden, nosaltres recordem. I seguirem fins que tinguem solució per a totes les famílies afectades. Hi ha vides en joc. El BBVA pretén fer negoci empobrint-les. No obstant això les famílies estan organitzades en la PAH I lluitessin imparables per les seves llars!

Per això la nostra ocupació serà indefinida fins a aconseguir els nostres objectius. Sabem millor que ningú que BBVA acabarà cedint a les nostres demandes, com porten fent la resta d’entitats bancàries des de fa 8 anys. Gairebé una dècada en la qual dia rere dia la PAH demostra que amb convicció i insistència SÍ ES POT conquistar el Dret a l’Habitatge!

#RíndeteBBVA

ds

PAH Barcelona comienza las grabaciones de un videoclip en una oficina ocupada del BBVA como medida de presión

No cesaremos de movilizarnos contra el BBVA hasta desencallar ocho casos de familias afectadas

¡BBVA queremos soluciones ya! Hoy miércoles 20 de julio la PAH Barcelona ocupa una oficina del BBVA a Barcelona, en defensa de ocho familias afectadas por las prácticas criminales de la entidad. La acción forma parte de unas movilizaciones iniciadas en julio, que irán subiendo el tono y buscarán contagiar a otros territorios para lanzarse a acciones contra el BBVA. Este día, señalizamos a la entidad mediante el rodaje de un videoclip que lanzaremos durante el verano con el cual motivaremos a la ciudadanía a marcar al BBVA como un banco que estafa, engaña y echa a la gente su casa.
Esta hoja de ruta de movilización contra el BBVA tuvo su pistoletazo de salida el pasado 1 de julio, mediante la ocupación durante un día entero de una de las oficinas de la entidad. Gracias a la presión que ejercimos al banco, logramos desbloquear el caso de una familia afectada arrancando el acuerdo de dación más alquiler social. Sin embargo, quedan ocho familias afectadas por las políticas criminales del BBVA que esperan soluciones reales. Hablamos de familias que llevan años en proceso de negociación, y que su única vía ha sido la acción directa. Exigimos: 
  • Dación en pago y alquiler social para Liliana y Mercedes por encontrarse sin trabajo y sin recursos económicos para hacer frente a la hipoteca.
  • Quitas de la deuda para Sergio, Ana, Dani y Tania para conservar sus viviendas.
  • Nulidad del IRPH de Ana, Goyo y Sergio por ser un índice de referencia abusivo, opaco y manipulable que puede llevar al desahucio.
  • Condonación de deuda de Anna como avalista.

Precisamente durante este mes de julio el BBVA ha tratado de limpiar su imagen anunciando a bombo y platillo la cesión de 1.800 viviendas a la Generalitat. Todo un descaro, siendo que fue el BBVA el banco que más presiono al gobierno del Partido Popular para que este tumbará la Ley 24/2015 de Cataluña contra los desahucios: legislación que obligaba a los bancos a ofrecer alquileres sociales en riesgo de desahucio y ceder a la administración sus pisos vacíos para realojar personas en peligro de exclusión habitacional.

Esta presión no tuvo más razón que ser que el objetivo de la entidad de vender una cartera de hipotecas en la bolsa por un valor de 1.500 millones de euros, hablamos de hipotecas que involucran a familias en riesgo de perder sus hogares y quedarse en la calle con deudas impagables de por vida. Hablamos de que el BBVA hace negocio con vidas en juego, poniendo todo tipo de trabas a iniciativas ciudadanas que solo buscan hacer prevalecer los Derechos Humanos. No es casual que BBVA sea el banco número uno en iniciar procesos de ejecución hipotecaria, siendo que continúan lucrándose de la especulación de pisos que por legitimidad pertenecen a las familias que han sido desahuciadas.
Esta deriva mafiosa se puede constatar en otro de los principales negocios del BBVA: la inversión armamentística, siendo el BBVA quien lidera el primer puesto entre los bancos que más dinero colocan en empresas dedicadas a la venta de armamento. Una inversión que desde 2011 ya supera la escandalosa cifra de 2.700 millones de euros.  Volvemos  a movilizarnos contra el BBVA para dejarles bien claro que si ellos olvidan, nosotros  recordamos. Y seguiremos hasta que tengamos solución para todas las familias afectadas.  Hay vidas en juego. El BBVA pretende hacer negocio empobreciéndolas. Sin embargo las familias están organizadas en la PAH ¡Y lucharan imparables por sus hogares!
Por eso nuestra ocupación será indefinida hasta lograr nuestros objetivos. Sabemos mejor que nadie que BBVA acabará cediendo a nuestras demandas, como llevan haciendo el resto de entidades bancarias desde hace 8 años. Casi una década en la que día tras día la PAH demuestra que con convicción e insistencia SÍ SE PUEDE conquistar el Derecho a la Vivienda! 
#RíndeteBBVA
PorPAH_Bcn

AGENDA DE LA SETMANA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 22 al dimarts 5 de juliol)

Una setmana més seguim amb mobilitzacions al carrer per defensar els nostres drets, donar suport a altres causes justes i lluitar contra la mafia bancaria.

Si tens problemes hipotecaris, de lloguer o ocupació i no saps com solucionar-los, vine, t’ajudarem a trobar una solució i podràs unir-te al nostre moviment.

DIMECRES 29
17:00 Grup d’Ajuda Mútua. Atentes al nou horari d’estiu!!

índice

17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Assessorament col·lectiu per a les persones afectades de pobresa energètica. Si et volen tallar la llum, el gas, l’aigua o tens problemes per pagar les factures, apropat i defensa els teus drets.
Local d’ Enginyeria Sense Fronteres c/Murcia, 24 “M” Línea 3 – Drassanes

índice

DIVENDRES 1
10:00h ACCIÓ!!!

18:00 Assessorament col·lectiu Espai quinzenal per fer seguiment de les negociacions dels nostres casos.

DIUMENGE 3
12:00 PAELLA POPULAR Y FESTA AMB APE Y ENGINYERS SENSE FRONTERES.
Hi haurà una pintada de mural sobre Pobresa Energètica a càrrec de Kamil Escruela Montesinos, una activitat participativa a càrrec de Laura Castillo.
Us esperem a totes a Rambla Prim 96 aesos Mar L4

Contra la Pobresa Energètica defensa els teus drets! que no te’ls tallin!
https://www.facebook.com/events/995000567286879/

13407317_1183482615036661_6671800920860676666_n

DILLUNS 4
17:00 Atenció als estudiants
18:00 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 5
18:00 Assemblea d’ accions i coordinació

 

PorPAH_Bcn

La PAH dóna el tret de sortida a la campanya de senyalització per les 5 de la PAH

La PAH  comença una campanya de mobilització que s’intensificarà durant les  eleccions per exigir el canvi de la llei d’habitatge en tot l’Estat

Avui dissabte 4 de juny, la PAH  ens mobilitzem en mitja dotzena de ciutats enfront de les seus del PP  per declarar inconstitucional al seu govern.  Amb aquesta acció donem el tret de sortida a una campanya més àmplia de  senyalització que es realitzarà durant la campanya electoral en defensa  de les 5 de la PAH, cinc mesures de mínims per acabar amb l’emergència habitacional d’una vegada per sempre.
Recordem que aquesta mateixa setmana el Tribunal Constitucional, sota el mandat del govern en funcions de Mariano Rajoy, ha suspès parcialment la Llei 24/2015 de mesures urgents contra els desnonaments i la pobresa energètica de  Catalunya. Amb aquesta suspensió, s’elimina l’obligatorietat dels bancs a  oferir lloguers socials a les famílies afectades per processos de  desnonament, posant per damunt els interessos d’una banca acusadora als  drets més fonamentals i bàsics de la ciutadania. Parlem d’un cop d’estat  en tota regla, que vulnera directament l’article 47 de la Constitució  que protegeix el Dret a l’Habitatge com a principi fonamental de la  democràcia.
El PP envia un missatge molt clar. No només no faran res per evitar els  desnonaments, sinó que bloquejaran qualsevol iniciativa ciutadana que  asseguri que les famílies no es quedin al carrer: com ja van bloquejar  la Llei d’Habitatge del País Basc, la de furs de Navarra i la Llei  andalusa de funció social de l’habitatge. Per si no fos poc, van  presentar una esmena a la totalitat de la Llei murciana d’habitatge, la  reforma del qual ha estat impulsada per la PAH  per incloure mesures contra els desnonaments i la pobresa energètica.  Per aquestes raons, les famílies acudim enfront de les seus del PP amb  un Tribunal Popular per declarar inconstitucional al govern de Mariano  Rajoy. És el PP el que ha utilitzat la seva posició de govern per  violar de manera sistemàtica la Constitució davant una Unió Europea que  ja ha declarat dues vegades com a il·legal la llei hipotecària  espanyola.
No ens quedarem quietes contemplant els crims que el PP està cometent  contra la ciutadania. Des que es va fundar el col·lectiu, la nostra  manera de fer ha estat la de proposar solucions que realment són  efectives, i les 5 de la PAH són prova irrefutable d’això: les 5 de la PAH s’assenten  en la nostra experiència del dia a dia parant desnonaments, arrencant  dacions, recuperant habitatge buit i evitant talls de subministraments.  Demandes que tornarem a posar al centre del tauler perquè tota la  ciutadania tingui molt clar que votar al Partit Popular, és votar per un  partit que es va negar a reunir-se amb nosaltres, ni tan sols per explicar-los  el contingut de les nostres 5 demandes, que es va negar a recollir-les  al seu programa electoral i que ha estat enemic declarat de qualsevol  llei que retallés privilegis a la banca i a les elèctriques. Votar al  PP, és votar contra les 5 de la PAH, contra la ciutadania i contra els drets humans.
Per això, després del Tribunal Popular al PP, realitzem el primer de molts actes en defensa de les 5 de la PAH:  inundem de color verd el carrer, a nosaltres mateixes enfront de la  Delegació de Govern de Barcelona deixant clar el nostre propòsit de  traslladar el dret a l’habitatge al centre del debat electoral. Per  mitjà d’aquest acte inaugurem la nostra campanya sota el lema «tiñete de verde»,  amb el qual interpel·larem a tots els grups parlamentaris a assumir les  nostres 5 demandes i amb el qual acorralarem al PP durant aquestes  eleccions. En la resta de l’Estat, realitzarem «chorizadas» enmig de la via pública i altres manifestacions reivindicatives per mostrar de manera festiva que no els tenim gens de por.
Tot el contrari, estem convençudes que ha arribat el moment per acabar  amb la impunitat d’un PP que solament governa per a la màfia financera.  Creien que podien aprofitar els seus últims dies com a govern en  funcions per bloquejar l’última d’una llarga llista de lleis que  protegien a les famílies sense haver d’assumir cap conseqüència. Ara,  enfront de les seves polítiques inconstitucionals, la ciutadania anem a  exigir el canvi de llei en tot l’Estat. Ja vam advertir que encara que el PP digués que les 5 no cabien, les anàvem a ficar en el mateix cor del Congrés.
I no pararem fins que tot el Congrés es tenyeixi  de verd i les 5 de la PAH es converteixin en realitat!
El 2016 serà l’any en què es legisli el dret a l’habitatge!
#TiñeteDeVerde
índice

La PAH da el pistoletazo de salida a la campaña de señalización por las 5 de la PAH

La PAH comienza una campaña de movilización que se intensificara durante las elecciones para exigir el cambio de la ley de vivienda en todo el Estado

Hoy sábado 4 de junio la PAH nos movilizamos en media docena de ciudades frente a las sedes del PP para declarar inconstitucional a su gobierno. Con esta acción damos el pistoletazo de salida a una campaña más amplia de señalización que se realizará durante la campaña electoral en defensa de las 5 de la PAH: cinco medidas de mínimos para acabar con la emergencia habitacional de una vez por todas.
 
Recordamos que esta misma semana el Tribunal Constitucional, bajo el mandato del gobierno en funciones de Mariano Rajoy, ha suspendido parcialmente la Ley 24/2015 medidas urgentes contra los desahucios y la pobreza energética de Cataluña. Con esta suspensión, se elimina la obligatoriedad de los bancos a ofrecer alquileres sociales a las familias afectadas por procesos de desahucio, poniendo por delante los intereses de una banca acosadora a los derechos más fundamentales y básicos de la ciudadanía. Hablamos de un golpe de estado en toda regla, que vulnera directamente el artículo 47 de la Constitución que protege el Derecho a la Vivienda como principio fundamental de la democracia.
 
El PP envía un mensaje muy claro. No sólo no harán nada para evitar los desahucios, sino que bloquearan cualquier iniciativa ciudadana que asegure que las familias no se queden en la calle: como ya hicieron bloqueando la Ley de Vivienda del País Vasco, la de fueros de Navarra y la Ley andaluza de función social de la vivienda. Por si fuera poco, presentaron una enmienda a la totalidad de la Ley murciana de vivienda, cuya reforma ha sido impulsada por la PAH para incluir medidas contra los desahucios y la pobreza energética. Por estas razones, las familias acudimos frente a las sedes del PP con un Tribunal Popular para declarar inconstitucional al gobierno de Mariano Rajoy. Es el PP el que ha utilizado su posición de gobierno para violar de manera sistemática la Constitución ante una Unión Europea que ya ha declarado dos veces como ilegal la ley hipotecaria española. 
 
No nos quedaremos quietas contemplando los crímenes que el PP está cometiendo contra la ciudadanía. Desde que se fundó el colectivo, nuestra manera de hacer ha sido la de proponer soluciones que realmente son efectivas, y las 5 de la PAH son prueba irrefutable de ello: las 5 de la PAH se asientan en nuestra experiencia del día a día parando desahucios, arrancando daciones, recuperando vivienda vacía y evitando cortes de suministros. Demandas que volveremos a poner en el centro del tablero para que toda la ciudadanía tenga muy claro que votar al Partido Popular, es votar por un partido que se negó a reunirse con nosotras para si quiera explicarles el contenido de nuestras 5 demandas, que se negó a recogerlas en su programa electoral y que ha sido enemigo declarado de cualquier ley que recortara privilegios a la banca y a las eléctricas. Votar al PP, es votar contra las 5 de la PAH, contra la ciudadanía y contra los derechos humanos.
 
Por eso, tras el Tribunal Popular al PP, realizamos el primero de muchos actos en defensa de las 5 de la PAH: inundamos de color verde la calle, a nosotras mismas frente a la Delegación de Gobierno de Barcelona dejando claro nuestro propósito de trasladar el derecho a la vivienda al centro del debate electoral. Por medio de este acto inauguramos nuestra campaña bajo el lema «tiñete de verde», con el que interpelaremos a todos los grupos parlamentarios a asumir nuestras 5 demandas y con el que acorralaremos al PP durante estas elecciones. En el resto del Estado, realizaremos chorizadas en medio de la vía pública y otras manifestaciones reivindicativas para mostrar de manera festiva que no les tenemos ningún miedo
 
Todo lo contrario, estamos convencidas de que llegó el momento para acabar con la impunidad de un PP que solo gobierna para la mafia financiera. Creían que podían aprovechar sus últimos días como gobierno en funciones para bloquear la última de una larga lista de leyes que protegía a las familias sin tener que asumir ninguna consecuencia. Ahora, frente a sus políticas inconstitucionales, la ciudadanía vamos a exigir el cambio de ley en todo el Estado. Ya advertimos que aunque el PP dijera que las 5 no cabían, las íbamos a meter en el mismo corazón del Congreso.
 
¡Y no pararemos hasta que todo el Congreso se tiña de verde y las 5 de la PAH se conviertan en realidad! 
¡El 2016 será el año en que se legisle el derecho a la vivienda!
 
#TiñeteDeVerde
photo222624476283644448