Archivo de etiquetas Las5delaPAH

PorPAH_Bcn

Feliç revetlla amb les 5 de la PAH

Donem la benvinguda al solstici d’estiu amb una tradició ancestral, les famílies es reuneixen i els carrers s’il·luminen amb fogueres perquè les seves flames espantin i allunyin als mals esperits que aguaiten en la nit.

La PAH fa mesos que estem de campanya amb la certesa que el 2016 serà l’any en què aconseguirem ficar les nostres exigències al Congrés. Portem més de set anys donant solucions reals per acabar amb l’emergència habitacional, solucions que no s’han portat a terme per la falta de voluntat política d’un Govern més preocupat a rescatar bancs que persones.
Per sort i gràcies a l’enorme labor i pressió exercida pels més de 220 nodes de la PAH per tot l’Estat, els temps estan canviant. El Dret a l’habitatge abanderat per les 5 de la PAH, està més present que mai i en primera línia del debat electoral.

Avui cremarem en la foguera tota la mala gestió del Govern, de la banca, de les energètiques, als responsables la bombolla immobiliària i l’estafa hipotecària, en un ritual mil·lenari per aconseguir tenyir de verd una nit màgica i que les 5 de la PAH, vetllin a partir d’aquest any perquè no hi hagi més desnonaments ni talls de subministraments, que totes les famílies tinguin accés a un habitatge digne.

Celebrem que estem molt a prop de conquistar el Dret a l’Habitatge
Per què hi ha vides en joc
Per què es pot
Per què la PAH va néixer per guanyar

Feliç Revetlla a totes!

HogueraSanJuan3

Damos la bienvenida al solsticio de verano con una tradición ancestral, las familias se reúnen y  las calles se iluminan con hogueras para que sus llamas asusten y alejen a los malos espíritus que acechan en la noche.

La PAH llevamos meses de campaña con la certeza de que el 2016 será el año en que lograremos meter nuestras exigencias en el Congreso. Llevamos más de siete dando soluciones reales para terminar con la emergencia habitacional, soluciones que no se han llevado acabo por la falta de voluntad política  de un Gobierno más preocupado en rescatar bancos que personas.

Por suerte y gracias a la enorme labor y presión ejercida por los más de 220 nodos de la PAH por todo el Estado, los tiempos están cambiando. El Derecho a la vivienda abanderado por las 5 de la PAH, está más presente que nunca y en primera línea del debate electoral.

Hoy quemaremos en la hoguera toda la mala gestión del Gobierno, de la banca, de las energéticas, a los responsables la burbuja inmobiliaria y la estafa hipotecaria, en un ritual milenario para lograr teñir de verde una noche mágica y que las 5 de la PAH, velen a partir de este año para que no haya más desahucios ni cortes de suministros, que todas las familias tengan acceso a una vivienda digna.

Celebremos que estamos muy cerca de conquistar el Derecho a la Vivienda

Por qué hay vidas en juego
Por qué Sí se puede
Por qué la PAH nació para ganar

¡Feliz Verbena a todas!

 

 

PorPAH_Bcn

Cap Govern que no aprovi «Les 5 de la PAH»

El mes passat ens vam dirigir a les diputades del nou Congrés, resultant de les eleccions del 20 de desembre, mitjançant una carta oberta en el dia de la seva Constitució. Els vam interpel·lar perquè hi ha vides en joc, perquè aquest Congrés i aquesta legislatura no té una altra opció que la de legislar les 5 de la PAH. A la carta, exigíem a les diputades que moguessin als seus partits i els posicionaran del costat del dret a l’habitatge.

Aquesta setmana, el PSOE ha fet públic el que diuen Programa per a un govern progressista i reformista: la seva carta de presentació amb la qual aspira a formar un nou Govern en els debats d’investidura que tindran lloc a principis de març. Parlem d’un programa que, de nou, no contempla íntegrament les 5 demandes de la PAH. Amb aquest posicionament públic, una vegada més, el PSOE torna a mostrar que quan està a l’oposició diu donar suport a les demandes del carrer com la dació en pagament retroactiva. Però quan té opcions de governar i olora el poder, es torna a situar del costat de la banca.

El PSOE continua apostant per les «polítiques contra»: polítiques contra la ciutadania, polítiques contra el dret a l’habitatge i polítiques contra els drets humans. El PSOE no pretén ni acabar amb els deutes de per vida, ni aturar els desnonaments d’hipoteca ni de lloguer, ni mobilitzar l’habitatge buit dels bancs per oferir lloguers socials a famílies en risc de quedar-se al carrer. És escandalós i inacceptable que, en matèria d’habitatge, ni tan sols nomenin les mesures de la ILP hipotecària de la PAH; text que finalment el PP va bloquejar al 2013, ignorant al milió i mig de persones que el van recolzar amb la seva signatura.

L’últim dels exemples que pren aquesta actitud política contrària a la ciutadania (i que és molt similar a les formes de fer del PP) ha estat el PSOE andalús, amb la seva negativa a debatre al Parlament una proposta de llei autonòmica que acabi amb els desnonaments i els talls de subministraments. Les PAHs d’Andalusia van presentar aquesta proposta inspirant-se en la Llei 24/2015, vigent a Catalunya i aprovada per unanimitat al Parlament gràcies a una ILP ciutadana impulsada des de la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC. La paradoxa aquí és que tal aprovació incloïa el suport d’un PSC que, a diferència del PSOE andalús, es trobava a l’oposició. Això és una mostra explícita i incontestable de la incoherència de criteri del PSOE; del postureo sistemàtic que exerceix mentre segueixen desnonant a les famílies diàriament.

Les nostres demandes d’habitatge estan per sobre dels pactes de govern, el repartiment de butaques i les aparences mediàtiques dels partits. És de pur sentit comú, per a qualsevol ciutadana, que tot partit que aspiri a governar ha de prendre un compromís tàcit a favor d’un dret tan bàsic per a la vida com ho és l’habitatge. Com ja vam advertir a la carta a les noves diputades, no pararem fins que aconseguim protegir el dret a l’habitatge a tot l’Estat, fins que es legislin les 5 de la PAH. Independentment de com quedi el nou govern configurat, es sentirà la nostra presència, assenyalant i marcant, per acabar amb els desnonaments d’una vegada per totes. I que els diputats prenguin nota: ho anem a aconseguir aquest any 2016.

 Perquè encara que diguin que no hi caben, les anem a ficar! Aprovin ja #Les5delaPAH!

#PSOEcontraLas5

[En Castellano]

Ningún Gobierno que no apruebe «Las 5 de la PAH»

El mes pasado nos dirigimos a las diputadas del nuevo Congreso, resultante de las elecciones del 20 de diciembre, mediante una carta abierta en el día de su Constitución. Les interpelábamos porque hay vidas en juego,  porque este Congreso y esta legislatura no tiene otra opción que la de legislar las 5 de la PAH. En la carta, exigíamos a las diputadas que movieran a sus partidos y los posicionarán del lado del derecho a la  vivienda.

Esta  semana, el PSOE ha hecho público lo que llaman Programa para un gobierno progresista y reformista: su carta de presentación con la que aspira a formar un nuevo Gobierno en los debates de investidura que tendrán lugar a principios de marzo. Hablamos de un programa que, de nuevo, no contempla las 5 demandas de la PAH en su totalidad. Con este posicionamiento público, una vez más, el PSOE vuelve a mostrar que cuando está en la oposición dice apoyar las demandas de la calle como la dación en pago retroactiva. Pero cuando tiene opciones de gobernar y huele el poder, se vuelve a situar del lado de la banca.

El PSOE continúa apostando por las «políticas contra»: políticas contra la ciudadanía, políticas contra el derecho a la vivienda y políticas contra los derechos humanos. El PSOE no pretende ni acabar con las deudas de por vida, ni detener los desahucios de hipoteca ni de alquiler, ni movilizar la vivienda vacía de los bancos para ofrecer alquileres sociales a familias en riesgo de quedarse en la calle. Es escandaloso e inaceptable que, en materia de vivienda, ni siquiera nombren las medidas de la ILP hipotecaria de la PAH; texto que finalmente el PP bloqueó en 2013, ignorando al millón y medio de personas que lo apoyaron con su firma.

El último de los ejemplos que toma esta actitud política contraria a la ciudadanía (y que es muy similar a las formas de hacer del PP) ha sido el PSOE andaluz, con su negativa a debatir en el Parlamento una propuesta de ley autonómica que acabe con los desahucias y los cortes de suministros. Las PAHs de Andalucía presentaron esta propuesta inspirándose en la Ley 24/2015, vigente en Cataluña y aprobada por unanimidad en el Parlament gracias a una ILP ciudadana impulsada desde la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori DESC. La paradoja aquí es que tal aprobación incluía el respaldo de un PSC que, a diferencia del PSOE andaluz, se encontraba en la oposición. Esto es una muestra explícita e incontestable de la incoherencia de criterio del PSOE; del postureo sistemático que ejerce mientras siguen desahuciando a las familias diariamente.

Nuestras demandas de vivienda están por encima de los pactos de gobierno, el reparto de sillones y las apariencias mediáticas de los partidos. Es de puro sentido común, para cualquier ciudadana, que todo partido que aspire a gobernar debe tomar un compromiso tácito a favor de un derecho tan básico para la vida como lo es la vivienda. Como ya advertimos en la carta a las nuevas diputadas, no pararemos hasta que consigamos proteger el derecho a la vivienda en todo el Estado, hasta que se legislen las 5 de la PAH. Independientemente de cómo quede el nuevo gobierno configurado, se sentirá nuestra presencia, señalando y marcando, para acabar con los desahucios de una vez por todas. Y que los diputados tomen nota: lo vamos a lograr este año 2016.

 Porque ¡Aunque digan que no caben, las vamos a meter! ¡Aprueben ya #Las5DeLaPAH!

#PSOEcontraLas5

PorPAH_Bcn

PAHs de todo el Estado señalizan las sedes de los partidos que NO apoyan las 5 de la PAH

En septiembre nos reunimos con todos los partidos políticos y les pusimos sobre la mesa las 5 de la PAH. Estamos hablando de cinco medidas urgentes para solucionar la emergencia habitacional en la que nos encontramos: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros garantizados. Les recordamos que España es el país de la Unión Europea con más vivienda vacía, alcanzando la cifra récord de 3.5 millones de casas vacías. Y al mismo tiempo, es el país que más desahucia, con más de 650.000 familias que han pasado por procesos de ejecución hipotecaria. Familias que se quedan en la calle con deudas impagables de por vida.

Tanto Partido Popular (PP), como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos (C’s) respondieron que NO apoyaban las 5 demandas sobre vivienda de la PAH. Los tres partidos prefieren seguir apostando por los desahucios, las deudas de por vida, los cortes de suministros y seguir defendiendo los intereses de sus amigos de la banca. Es decir, «el gente sin casas y casas sin gente«.

Pero ahora, frente a las elecciones, los tres partidos aseguran que la vivienda es un tema central en sus programas electorales: una pose descarada que busca titulares y fotografías fáciles a costa del drama de muchas familias. La solución real ya se puso sobre la mesa, y son las 5 de la PAH. Como dice nuestro lema «dicen que no caben, pero las vamos a meter». Por eso hemos informado a la ciudadanía en las plazas, los mercados y los colegios de la verdadera respuesta de PP, PSOE y Ciudadanos a nuestras demandas. Además hemos señalado sus carteles electorales por todo el Estado, para que la gente identifique quiénes son los partidos secuestrados por la banca, aquellos que si ganan después del 20D, mantendrán los privilegios de una banca criminal en detrimento de los derechos de la ciudadanía.

Se acabo el tiempo de las reuniones. Los tres partidos dicen que las 5 de la PAHno caben en sus programas electorales, pero hoy salimos en ciudades de todo el país con cincos gigantes para demostrar que Sí Se Puede, que las vamos a meter. Muy a su pesar, nuestros cincos les recuerdan que aplicar soluciones reales es solo cuestión de voluntad política. La PAH ya lo demostró en Cataluña: consiguiendo la aprobación de la Ley 24/2015 que recoge las demandas que aspiramos a convertir en realidad para todas las familias del Estado.

Por ello seguiremos acudiendo con nuestros cincos a sus sedes y actos electorales. No pararemos. Les llevaremos la realidad que vivimos en nuestras asambleas. Y exigiremos la única rectificación posible: la inclusión de las 5 de la PAH en sus programas electorales de manera clara y explícita. Inclusión que después deberán confirmar en declaraciones públicas. Y por supuesto, hacer realidad si forman gobierno. Cuando hay vidas en juego, cuando hay soluciones reales, no hay zonas grises. Ahora el PP, PSOE y Ciudadanos deberán elegir: pasar a la historia como los partidos que no quisieron acabar con los desahucios o comprometerse de manera firme con las demandas de la PAH.

Y que nadie se confunda: pase lo que pase el 20D, ganen unos u otros, estén en el Gobierno o en la oposición, a partir del 21D seguirá nuestra presión a todos los partidos hasta que consigamos que el Congreso de los Diputados haga realidad #Las5DeLaPAH.

¡Dicen que no caben pero las vamos a meter! ¡Sí Se Puede!

#Las5ALasSedes

 

PorPAH_Bcn

La PAH sale a la calle para explicar sus demandas y convoca acciones en todo el estado para el 19D en plena jornada de reflexión

Las 5 de la PAH entran en acción: dicen que no caben, pero las vamos a meter!

El pasado jueves 3 de diciembre empezó la campaña electoral a las elecciones generales del 20D. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lanzo su campaña propia para marcar la carrera electoral el pasado mes de septiembre. En dos semanas hay elecciones generales y después de 6 años de lucha, tenemos la oportunidad de hacer valer nuestra fuerza y la solidaridad de la mayoría de la ciudadanía para garantizar, de una vez por todas, el derecho a la vivienda en España.

Llego la hora de la verdad. Por este motivo hoy lanzamos la última fase de esta campaña: la de salir a la calle, que se nos vea y que nos oigan!

Y lo hacemos sin miedo: anunciando una acción sorpresa final para el último día antes de las elecciones, el 19 de diciembre, en plena jornada de reflexión. Esta acción se enmarca en la campaña #Las5delaPAH, con la que hemos puesto sobre la mesa cinco medidas de mínimos que resolverían la emergencia habitacional en la que nos encontramos:

1. Dación en Pago Retroactiva
2. Alquiler Asequible
3. Stop Desahucios
4. Vivienda Social
5. Suministros Garantizados

Con la campaña «Las 5 de la PAH» queremos ganar definitivamente las demandas que hicieron nacer a la PAH y que el PP bloqueo en el Congreso en 2013 rechazando nuestra ILP. A ello hay que sumarle la fuerza y las ganas de más 6 años de lucha con el apoyo mayoritario de la sociedad y repletas de pequeñas grandes victorias, y la demostración viva de que «si se quiere, se pueden cambiar las leyes», lo que significó la aprobación de la ILP en Catalunya, la actual ley 24/2015, el pasado julio.

cartel19Dentuciudadredes

Estas 5 demandas de mínimos, son las que planteamos a los partidos políticos desde el primer momento, exigiéndoles un posicionamiento claro sobre «las 5 de la PAH» y qué medidas plantean en su programa para abordarlas. Tanto Podemos como IU nos comunicaron que se encontraban en sintonía con las cinco exigencias, que a día de hoy recogen en sus programas electorales: seguiremos atentas para que lo cumplan a rajatabla.

Sin embargo, y a pesar del sentido común de la que parten «las cinco», no todas las respuestas por parte de los partidos fueron positivas:

– El Partido Popular, servil como siempre a la banca y las suministradoras, ni nos respondió. Su única reacción pública a nuestras demandas han sido las ejecuciones hipotecarias y desahucios de los últimos años, y su negativa constante a cambiar las leyes, bloqueando la ILP estatal y tratando de tumbar la Ley 24/2015 por supuesta inconstitucionalidad.

Ciudadanos se posiciono tajantemente en contra de la retroactividad de la dación en pago, lo que supone dejar a 400.000 familias que ya han sido desahuciadas desde 2009 con deudas impagables de por vida. Y por si fuera poco, la única medida que plantea el partido para ampliar el parque público de vivienda es la compra de inmuebles a la banca, es decir, continúan con la lógica del PP y PSOE de seguir regalando dinero público a la banca.

PSOE, el del rescate bancario y la agilización de los desahucios, solo asume una de las demandas: la dación en pago retroactiva. En el resto de puntos tiene una postura como Ciudadanos o PP, es decir, que la vivienda vacía, pagada con dinero público por el rescate bancario, siga siendo objeto de especulación y en ningún momento apuestan por movilizarla para que cumpla su función social.

El Partido Popular, Ciudadanos y PSOE coinciden en su base: ninguno de los tres partidos se atreve a co-responsabilizar a la banca y las suministradoras para poner sus recursos y paliar la emergencia habitacional. Su único objetivo, de nuevo, es gobernar para los mismos actores del IBEX35, responsables de la burbuja inmobiliaria y la crisis que arrastramos hoy. Partido Popular, Ciudadanos y PSOE son los partidos de los desahucios, las deudas impagables y la vivienda vacía, son los partidos que mantienen los privilegios de la banca y las suministradoras en detrimento de los derechos de la ciudadanía.

Frente a su negativa, tenemos preparada una batería de acciones hasta el 20D para informar al resto de la ciudadanía y señalizar a los partidos que no apoyan #Las5DeLaPAH. No vamos a dejar que queden en papel mojado nuestras demandas. O cambian su posición o vamos a pedir a la ciudadanía que los penalice no votándolos. La actual situación política puede hace temblar la mayoría absoluta del Partido Popular y las aspiraciones de un PSOE y Ciudadanos que no se comprometen con los derechos fundamentales. Es nuestra oportunidad para exigir #Las5DeLaPAH y que con el próximo Gobierno se legisle de una vez por todas una ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética en el estado Español, porque solo falta voluntad política para que sea real. En Catalunya ha sido posible y ahora la queremos para todo el resto del estado. Porque hay vidas en juego y los derechos de todas son innegociables.

Dicen que la campaña electoral es para escuchar y dar argumentos. Dicen que la jornada de reflexión, es el día de la ciudadanía, es el día de la democracia, el momento para decidir. Nuestro lugar como ciudadanía organizada, está en la movilización: demostrando que hemos perdido el miedo ante gobiernos secuestrados por los intereses de la banca y las suministradoras. Como en el 15M de 2011, la campaña y la jornada de reflexión, será el día de todas y de las cinco demandas de la PAH, las cinco de todas. Nos vemos para reclamar lo que es nuestro!

Así que toma nota y participa con la PAH más cercana en tu localidad!

#Las5EnAccion

 

Calendario:
 
– Del 9 al 18 de Diciembre las PAHs de todo el estado salimos a las calles a informar a la ciudadanía sobre #Las5delaPah y los partidos que no las apoyan. Explicaremos al PP, PSOE y C’s que aunque digan que no caben las 5 demandas de mínimos de la PAH en sus programas, las vamos a meter. Ayúdanos a informar!
 
– El 19 de Diciembre a las 11h, en plena jornada de reflexión, en diferentes ciudades de todo el estado realizaremos una acción sorpresa en la que toda la ciudadanía está invitada a participar. Iremos informando de las diferentes convocatorias.
 
Evento de Facebook