Archivo de etiquetas llançament

PorPAH_Bcn

Les plataformes d’afectats per la hipoteca (pah’s) de catalunya denuncien a catalunya banc (cx) com l’entitat que més desnona i executa

castellano

Després de constatar que Catalunya Caixa, avui Catalunya Banc, era una de les pitjors entitats financeres a Catalunya pel volum d’execucions hipotecàries, desnonaments, mala praxis general i mal tracte a la gent afectada, el passat 5 de novembre més de 20 PAH’s catalanes ens vam coordinar per a realitzar una acció a la central de CX. L’objectiu d’aquella acció no era un altre que aconseguir una interlocució amb la central que permetés desbloquejar els centenars de casos de persones víctimes de l’estafa hipotecària.
Recordem que el cas de CX és dels més greus, donat que és probablement l’entitat que més executa i desnona a Catalunya, malgrat ser la segona entitat financera que més diners públics ha rebut de l’estat per sanejar la seva mala gestió. Recentment hem conegut que, a través del FROB, l’entitat ha estat rescatada amb quasi 10.000 milions d’euros, però en canvi aquesta entitat no ha fet res per rescatar a les persones a les que va estafar amb hipoteques abusives i taxacions inflades. Tampoc l’estat ha condicionat els diners públics entregats, ni ordenant l’aturada dels desnonaments, ni reclamant els milers de pisos buits en mans de CX per a destinar-los a lloguer social.
Des del passat 5 de novembre, quan vam aconseguir que s’obrís finalment una negociació col·lectiva, les PAH’s catalanes hem aturat les nostres accions de pressió a les oficines i la central de CX, a l’espera que el procés d’interlocució donés fruits, tal i com s’havia compromès l’entitat. El nostre objectiu sempre ha estat aconseguir solucions per als casos de persones que, contra la seva voluntat, no poden fer front a la hipoteca de la seva vivenda habitual.
Desgraciadament, després de nombroses reunions i un gran esforç per part de les PAH’s que, sense quasi recursos, han hagut de recopilar tota mena de documentació dels casos requerida per l’entitat, ens veiem obligades a constatar que CX ha menyspreat la negociació col·lectiva, no oferint pràcticament cap resultat i fent-nos perdre temps que no tenim.CX ha jugat amb les vides de les persones a les que ha estafat i ara, dos mesos després, podem afirmar que ha jugat amb la bona fe de les PAH’s catalanes. Per resumir-ho en xifres, de 321 casos presentats, només s’han signat 11 dacions.
 
Per tant, avui 7 de gener de 2013, amb l’entrada d’any, les PAH’s catalanes declarem a CX la pitjor entitat financera de Catalunya, la més vulneradora de drets humans, i anunciem que iniciem una campanya d’accions, pacífiques però contundents, que mantindrem fins que no veiem resultats en la negociació oberta. Així mateix, convidem a tota la ciutadania a recolzar aquesta negociació sumant-se a les accions de pressió que anunciarem aquest proper dimecres 9 de gener.
 
Us demanem que estigueu atents i atentes. Dimecres anunciarem les convocatòries que donaran inici a la campanya ciutadana per aturar el genocidi financer perpetrat per Catalunya Banc – CX.

Notícia relacionada
Carta a CX del 15 de desembre de 2012

 

Las plataformas de afectados por la hipoteca PAHs de Catalunya denuncian a Catalunya banc (CX) como la entidad que más desahucia


Después de constatar que Catalunya Caixa, hoy Catalunya Banc, era una de las peores entidades financieras
 en Cataluña por el volumen de ejecuciones hipotecarias, desahucios, mala praxis general y mal trato a la gente afectada, el pasado 5 de noviembre más de 20 PAH’s catalanas nos coordinamos para realizar una acción a la central de CX. El objetivo de aquella acción no era otro que conseguir una interlocución con la central que permitiera desbloquear los centenares de casos de personas víctimas de la estafa hipotecaria.

Recordamos que el caso de *CX es de los más graves, dado que es probablemente la entidad que más ejecuta y desahucia en Cataluña, a pesar de ser la segunda entidad financiera que más dinero público ha recibido del estado para sanear su mala gestión. Recientemente hemos conocido que, a través del FROB, la entidad ha sido rescatada con casi 10.000 millones de euros, pero en cambio esta entidad no ha hecho nada para rescatar a las personas a las que estafó con hipotecas abusivas y tasaciones hinchadas. Tampoco el estado ha condicionado el dinero público entregado, ni ordenando la parada de los desahucios, ni reclamando los miles de pisos vacíos en manso de CX para destinarlos a alquiler social.

Desde el pasado 5 de noviembre, cuando conseguimos que se abriera finalmente una negociación colectiva, las PAH’s catalanas hemos parado nuestras acciones de presión a las oficinas y la central de CX, a la espera de que el proceso de interlocución diera frutos, tal y cómo se había comprometido la entidad. Nuestro objetivo siempre ha sido solucionar los casos de personas que, contra su voluntad, no pueden hacer frente a la hipoteca de su vivienda habitual.Desgraciadamente, después de numerosas reuniones y un gran esfuerzo por parte de las PAH’s que, sin casi recursos, han tenido que recopilar todo tipo de documentación de los casos requerida por la entidad, nos vemos obligadas a constatar que CX ha despreciado la negociación colectiva, sin ofrecer prácticamente ningún resultado y haciéndonos perder un tiempo que no tenemos. CX ha jugado con las vidas de las personas a las que ha estafado y ahora, dos meses después, podemos afirmar que ha jugado con la buena fe de las PAH’s catalanas. Para resumirlo en cifras, de 321 casos presentados, sólo se han firmado 11 daciones.

Por lo tanto, hoy 7 de enero de 2013, con la entrada de año, las PAH’s catalanas declaramos a CX la peor entidad financiera de Cataluña, la más vulneradora de derechos humanos, y anunciamos que iniciamos una campaña de acciones, pacíficas pero contundentes, que mantendremos hasta que no vemos resultados en la negociación abierta. Así mismo, invitamos a toda la ciudadanía a apoyar esta negociación sumándose a las acciones de presión que anunciaremos este próximo miércoles 9 de enero.

Os pedimos que estéis atentos y atentas. Miércoles anunciaremos las convocatorias que darán inicio a la campaña ciudadana para parar el genocidio financiero perpetrado por Catalunya Banc