Tag Archive LLei 24/2015

PorPAH_Bcn

El Grup Promotor de la ILP Habitatge-Llei 24/2015, publica nous documents per aturar desnonaments i aconseguir reallotjaments

El passat mes de desembre el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que està en vigor des del dia 30 de desembre.

Aquesta llei busca substituir els articles suspesos pel recurs del PP i la banca al Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, impulsada per la PAH, l’Observatori DESC i la APE a través de la ILP Habitatge.

El grup promotor de la ILP Habitatge- Llei 24/2015 considera que aquest projecte de llei és insuficient per a revertir la situació d’emergència habitacional a Catalunya. Hem explicat en reiterades ocasions els motius.

No obstant, quan es va aprovar la nova Llei ja vam advertir que, com sempre, continuaríem lluitant cada dia per aconseguir garantir el dret a l’habitatge i n’exigiríem el compliment com una eina més per revertir l’exclusió residencial.

És més, de la mateixa manera que és indiscutible que la Llei 24/2015 no s’hagués aprovats sense la ILP Habitatge, és clar que sense la pressió de la societat civil que lluita pel dret a l’habitatge i l’alarma social que va crear el recurs criminal al Tribunal Constitucional, la nova llei tampoc s’hauria aprovat o seria encara més descafeïnada.

Tot i que la nova Llei és reivindicada arreu pel Govern de la Generalitat (molt més que la suspesa), de nou és el carrer qui posa sobre la taula les eines efectives per defensar el dret a l’habitatge, aturant el màxim de desnonaments i aconseguint tots els reallotjaments possibles.

Per això, ha sigut necessari actualitzar els documents útils de la PAH en referència a la llei 24/2015, i adaptar-los a la nova Llei 4/2016. Aquesta tasca, que hauria de ser assumida pel Govern, l’hem fet altre cop les persones solidàries, avançant-nos un cop més a unes Administracions poc ràpides a l’hora d’exprimir al màxim totes les possibilitats d’acabar amb la vulneració dels drets humans!

En total són vuit documents* que demanem es difonguin de manera que arribin a tota persona que es vegi amenaçada de desnonament!

Acabem amb l’emergència habitacional! #StopDesnonaments #AvuiEsPot

* Breu descripció de la utilitat dels nous documents:

 • Un document per sol·licitar la dació en pagament quan no es pot fer front a l’hipoteca, de manera conjunta amb un lloguer social, per evitar la pèrdua de l’habitatge, protegida per la nova llei. Adverteix que, si no és escoltada aquesta demanda, s’emprendran accions contra els bancs.
 • Dos documents per suspendre el procediment en curs fins que la part creditora compleixi amb la seva obligació d’oferir reallotjament als afectats, cosa que ha incomplert fins al moment. El primer va dirigit als jutjats i el segon als bancs.
 • Dos documents més que són denúncies per presentar davant l’ajuntament per part dels afectats quan els grans tenidors no els hi ofereixen el lloguer social, tot i complir amb els requisits que la llei exigeix. Un document està dedicat únicament als casos de dació en pagament [art. 16.2.a)], i l’altre a l’execució hipotecària o desnonament per impagament de lloguer [art. 16.2.b)].
 • Un document dirigit als Serveis Socials que té per objecte sol·licitar un informe social a les administracions públiques en el qual s’acrediti la situació de risc d’exclusió residencial en què es troben els executats, per tal de suspendre el procediment d’execució hipotecària o desnonament (es basa en l’art. 18 de la nova llei).
 • Un document dirigit las jutjats, amb el qual es torna a demanar la suspensió immediata del procediment en curs, aquest cop per a tots aquells desnonaments on hi ha exclusió residencial i que no es troben emparats per l’article 16 de la llei 4/2016. Com al primer document, però sí protegits pel que disposa el precepte 5.6 de la llei 24/2015, el qual encara es troba en vigor.
 • Un darrer document que busca que els ajuntaments garanteixin els ajuts necessaris i, subsidiàriament, el reallotjament adequat, en aquells casos en què no hi ha oferta obligatòria de lloguer social segons l’article 16 de la llei 4/2016, però sí en base a l’article 5.6 de la llei 24/2015. Juntament amb això, es fa referència a la responsabilitat patrimonial de l’Administració, i es demana a aquesta que sol·liciti la suspensió del procediment judicial.

 

 

PorPAH_Bcn

AGENDA DE LA SEMANA DE PAH BARCELONA

(del miércoles 16 al martes 22 de noviembre)

Esta semana estamos a tope con una mega acción para presionar a un viejo conocido, presentación del nuevo bloque de nuestra Obra Social PAH, parando desahucios, apoyando a otros colectivos y difundiendo nuestra lucha. Si eres afectada por hipoteca, alquiler u ocupación, acude a nuestras asambleas donde te asesoraremos y daremos las herramientas necesarios para empoderarte y solucionar tu caso.

MIÉRCOLES 16
11:00 ¡¡ACCIÓN!! Atentas a las redes sociales y súmate.

17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Asesoramiento colectivo para las personas afectadas por la pobreza energética. Si te quieren cortar la luz, el gas, el agua o tienes problemas para pagar las facturas, acercate y defiende tus derechos. c/Obradors 6-8 “M” Línea 3 – Drassanes

20:00 La 24/2015 salva vidas! la #PobresaEnergèticaMata Concentración en Pça Sant Jaume. No permitiremos que se repitan más muertes como la del lunes en Reus! Necesitamos un Gobierno valiente que haga frente a las suministradoras y aplique contundentemente la Ley.

VIERNES 18
16:00 Atendemos en nuestro local al Agrupament escolta i guía Martin Luther King de Sant Just Desvern interesados en conocer nuestra lucha y compartir experiencias.

DOMINGO 20
11.30 Rueda de Prensa para presentar el Bloc La Janhela, el nuevo edificio recuperado con nuestro Obra Social PAH. Plaça del Sol L3 Fontana

LUNES 21
8:30 #StopDesahucios patrocinado por Banco Popular #MohammadSeQueda c/ del Salvador, 16 L2 Sant Antoni

15:00 Damos una charla para presentar nuestra lucha al Colegio Claret de Barcelona

17:00 Atención a estudiantes.

18:00 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto a todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquellas que tienen que seguir aprendiendo y empoderándose para resolver las dudas sobre sus casos y seguir luchando.

MARTES 22
8:30 #StopDesahucios patrocinado por BBVA #MariaSeQueda c/ Valencia, 381 L2 Monumental  L5-L4 Verdaguer

8:30 #StopDesahucios patrocinado por BBVA #EvaSeQueda c/ Rafael de Campanals, 154 L1 Santa Eulalia

18:00  Assemblea de acciones y coordinación.


AGENDA DE LA SETMANA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 16 al dimarts al 22 de novembre).

Aquesta setmana estem de gom a gom amb una mega acció per pressionar a un vell conegut, presentació del nou bloc de la nostra Obra Social PAH, parant desnonaments, fent costat a altres col·lectius i difonent la nostra lluita. Si ets afectada per hipoteca, lloguer o ocupació, acudeix a les nostres assemblees on t’assessorarem i donarem les eines necessàries per empoderar-te i solucionar el teu cas.

DIMECRES 16
11:00 ACCIÓ!!!

17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Assessorament col·lectiu per a les persones afectades de pobresa energètica. Si et volen tallar la llum, el gas, l’aigua o tens problemes per pagar les factures, apropat i defensa els teus drets. c/Obradors 6-8 “M” Línea 3 – Drassanes

20:00 La 24/2015 salva vides! la #PobresaEnergèticaMata Concentració a Pça Sant Jaume. No permetrem que es repeteixin més morts com la dilluns a Reus! necessitem un Govern valent que planti cara a les subministradores i apliqui contundentment la Llei.

DIVENDRES 18
16:00 Ens visita al nostre local l’Agrupament escolta i guía Martin Luther King de Sant Just Desvern interessats en conèixer la nostra lluita i compartir experiències..

DIUMENGE 20
11.30 Roda de Premsa per presentar el Bloc La Janhela, el nou edifici recuperat amb el nostre Obra Social PAH. Plaça del Sol L3 Fontana.

DILLUNS 21
8:30 #StopDesahucios patrocinat per Banco Popular #MohammadSeQueda c/ del Salvador, 16 L2 Sant Antoni

15:00 Donem una xerrada per presentar la nostra lluita al Col·legi Claret de Barcelona

17:00 Atenció als estudiants.

18:00 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 22

8:30 #StopDesahucios patrocinado por BBVA #MariaSeQueda c/ Valencia, 381 L2 Monumental  L5-L4 Verdaguer

8:30 #StopDesahucios patrocinado por BBVA #EvaSeQueda c/ Rafael de Campanals, 154 L1 Santa Eulalia

18:00 Assemblea d’ accions i coordinació.

PorPAH_Bcn

PAH Barcelona continua su lucha por el derecho a la vivienda y ocupa las oficinas del BBVA como medida de presión

No cesaremos de movilizarnos contra el BBVA hasta desencallar ocho casos de familias afectadas

Hoy miércoles 28 de septiembre la PAH Barcelona ocupa las oficinas del BBVA en el Paseo de Zona Franca, en defensa de ocho familias afectadas por las prácticas criminales de la entidad. La acción, que será indefinida salvo solución por escrito, forma parte de las movilizaciones iniciadas este verano, buscando contagiar a otros territorios para lanzarse a acciones contra el BBVA ¡Queremos soluciones ya! 

Esta hoja de ruta de movilización contra el BBVA tuvo su pistoletazo de salida el pasado julio, ocupando diferentes oficinas de la entidad a lo largo del mes Gracias a la presión que ejercimos al banco, logramos desbloquear el caso de una familia afectada arrancando el acuerdo de dación más alquiler social. Sin embargo, quedan ocho familias afectadas por las políticas criminales del BBVA que esperan soluciones reales. Hablamos de familias que llevan años en proceso de negociación, y que su única vía ha sido la acción directa. Exigimos:

 • Dación en pago y alquiler social para Liliana y Mercedes por encontrarse sin trabajo y sin recursos económicos para hacer frente a la hipoteca.
 • Quitas de la deuda para Sergio, Goyo, Ana, Dani y Tania para conservar sus viviendas.
 • Nulidad del IRPH de Ana, Goyo y Sergio por ser un índice de referencia abusivo, opaco y manipulable que puede llevar al desahucio.
 • Condonación de deuda de Anna como avalista.

BBVA trató de limpiar su imagen anunciando a bombo y platillo la cesión de 1.800 viviendas a la Generalitat. Todo un descaro, siendo que fue el BBVA el banco que más presiono al gobierno del Partido Popular para que este tumbará la Ley 24/2015 de Cataluña contra los desahucios y la pobreza energética, ley que obligaba a los bancos a ofrecer alquileres sociales en riesgo de desahucio y ceder a la administración sus pisos vacíos para realojar personas en peligro de exclusión habitacional.

El objetivo de esta presión por parte de la entidad, no era otro que vender una cartera de hipotecas en la bolsa por un valor de 1.500 millones de euros. Hablamos de hipotecas que involucran a familias en riesgo de perder sus hogares y quedarse en la calle con deudas impagables de por vida. Hablamos de que el BBVA hace negocio con vidas en juego, poniendo todo tipo de trabas a iniciativas ciudadanas que solo buscan hacer prevalecer los Derechos Humanos. No es casual que BBVA sea el banco número uno en iniciar procesos de ejecución hipotecaria y así seguir lucrándose de la especulación de pisos que por legitimidad pertenecen a las familias que han sido desahuciadas. Por eso mismo recordemos que BBVA se hizo, por 1.165 millones de euros con el  98% del  capital social de Catalunya Caixa: banco que recibió 12.052  millones  de euros públicos para su posterior rescate, pero sin ningún tipo de contraprestación social para las familias, que solo ven como cada día están mas endeudadas y BBVA, no tiene ninguna voluntad para solucionar esta situación.

Esta deriva mafiosa se puede constatar en otro de los principales negocios del BBVA: la inversión armamentística, siendo el BBVA quien lidera el primer puesto entre los bancos que más dinero colocan en empresas dedicadas a la venta de armamento. Una inversión que desde 2011 ya supera la escandalosa cifra de 2.700 millones de euros.  Volvemos  a movilizarnos contra el BBVA para dejarles bien claro que si ellos olvidan, nosotros  recordamos. Y seguiremos hasta que tengamos solución para todas las familias afectadas.  Hay vidas en juego. El BBVA pretende hacer negocio empobreciéndolas. Sin embargo las familias están organizadas en la PAH ¡Y lucharan imparables por sus hogares!

Por eso esta ocupación no será la última hasta que logremos justicia y alcancemos nuestros objetivos. Sabemos mejor que nadie que BBVA acabará cediendo a nuestras demandas, como llevan haciendo el resto de entidades bancarias desde hace 8 años. Casi una década en la que día tras día la PAH demuestra que con convicción e insistencia SÍ SE PUEDE conquistar el Derecho a la Vivienda! 

 

#VolvemosBBVA

photo721234909077809500

.

PAH Barcelona continua la seva lluita pel dret a l’habitatge i ocupa les oficines del BBVA com a mesura de pressió.

No cessarem de mobilitzar-nos contra el BBVA fins a desencallar vuit casos de famílies afectades

Avui dimecres 28 de setembre, la PAH de Barcelona ocupa les oficines del BBVA en el Pg. de la Zona Franca, en defensa de vuit famílies afectades per les pràctiques criminals de l’entitat. L’acció forma part de les mobilitzacions iniciades al juliol, buscant contagiar a altres territoris per sumar-se a accions contra el BBVA.Volem solucions ja!

Aquest full de ruta de mobilització contra el BBVA va tenir el seu tret de sortida el passat juliol, ocupant diferents oficines de l’entitat durant tot el mes. Gràcies a la pressió que vam exercir al banc, vam aconseguir desbloquejar el cas d’una família afectada arrencant l’acord de dació en pagament a zero més lloguer social. Però encara, queden vuit famílies afectades per les polítiques criminals del BBVA que esperen solucions reals. Parlem de famílies que es troben en procés de negociació des de fa anys, i que la seva única via ha estat l’acció directa.

Exigim:

 • Dació en pagament i lloguer social per a Liliana i Mercès per trobar-se sense treball i sense recursos econòmics per fer front a la hipoteca.
 • Quites del deute per a Sergio, Goyo, Ana, Dani i Tania per conservar els seus habitatges.
 • Nul·litat del IRPH d’Ana, Goyo i Sergio per ser un índex de referència abusiu, opac i manipulable que pot portar al desnonament.
 • Condonació de deute per Anna com a avalador.

Aquest juliol passat, el BBVA ha tractat de netejar la seva imatge anunciant a so de bombo i platerets la cessió de 1.800 habitatges a la Generalitat. Una mostra més de la seva poca vergonya, ja que va ser el BBVA el banc que més va pressionar al govern del Partit Popular perquè aquest tombés la Llei 24/2015 de Catalunya contra els desnonaments i la pobresa energètica. Llei que obligava als bancs a oferir lloguers socials a les famílies en risc de desnonament i cedir a l’administració els seus pisos buits per reallotjar persones en perill d’exclusió habitacional.

La raó d aquesta pressió era degut a l’objectiu de l’entitat de vendre una cartera d’hipoteques en la borsa per un valor de 1.500 milions d’euros. Parlem d’hipoteques que involucren a famílies en risc de perdre les seves llars i quedar-se al carrer amb deutes impagables per a tota la vida. Parlem que el BBVA fa negoci amb vides en joc, posant tot tipus de traves a iniciatives ciutadanes que solament busquen fer prevaler els Drets Humans. No és casualitat que BBVA sigui el banc número u a iniciar processos d’execució hipotecària, mentre continuen lucrant-se amb l’especulació de pisos que per legitimitat pertanyen a les famílies que han estat desnonades.

Aquesta actitud mafiosa es pot constatar en un altre dels principals negocis del BBVA: la inversió armamentística, sent el BBVA qui lidera el primer lloc entre els bancs que més diners col·loquen en empreses dedicades a la venda d’armament. Una inversió que des del 2011 ja supera l’escandalosa xifra de 2.700 milions d’euros. Tornem a mobilitzar-nos contra el BBVA per deixar-los ben clar que si ells obliden, nosaltres recordem. I seguirem fins que tinguem solució per a totes les famílies afectades i no deixarem el que BBVA pretén, fer negoci empobrint-les. No obstant això les famílies estan organitzades en la PAH i lluiten imparables per les seves llars!

Per això aquesta ocupació no serà l’última fins que no s’aconseguí justícia i assolim els nostres objectius. Sabem millor que ningú que BBVA acabarà cedint a les nostres demandes, com porten fent la resta d’entitats bancàries des de fa 8 anys. Gairebé una dècada en la qual dia rere dia la PAH demostra que amb convicció i insistència ES POT conquistar el Dret a l’Habitatge!

#VolvemosBBVA

photo721234909077809497

PorPAH_Bcn

La administración debe movilizar los pisos vacios para evitar los desahucios

A raiz del duro desahucio que tuvimos ayer en Barcelona ejecutado sobre el hogar de Hiba y sus tres hijos menores, hoy nuestro portavoz Carlos ha realizado un auténtica maratón por medios de comunicación (TV3, Tele5, Catalunya Radio, Cadena Ser y BTV) para dejar clara la realidad en Catalunya, donde se siguen produciendo 42 desahucios diarios. La suspensión de gran parte de la ley 24/2015 y la falta de medidas contundentes por parte del Gobierno del estado, la Generalitat y los Ayuntamientos, que siguen sin aplicar las leyes vigentes, como la ley catalana de vivienda de 2007, con la que deberían sancionar a los bancos propietarios de pisos vacios, para movilizarlos y crear el parque de vivienda social que la situación exige, nos pone en escenarios de vulneración de DDHH 43 veces al día.

Mientras la realidad siga así, la PAH seguiremos exigiendo soluciones, señalizando a los culpables y llegando con desobediencia civil donde no llega la administración.

Exigimos la misma atención mediatica al drama diario de las 43 famílias sometidas a orden de desahucio y una respuesta por parte de Generalitat y Ayuntamientos que garantice el Derecho a techo.

Els Matins de TV3
http://www.ccma.cat/video/embed/5619870

Basic BTV
http://play.barcelonatv2.webtv.flumotion.com/play/player?podId=46423&playerId=8

Arran del dur desnonament que vam tenir ahir a Barcelona executat sobre la llar de Hiba i els seus tres fills menors, avui el nostre portaveu Carlos ha realitzat una autèntica marató per mitjans de comunicació (Tv3, Tele5, Catalunya Radio, Cadena Ser i BTV) per deixar clara la realitat a Catalunya, on se segueixen produint 42 desnonaments diaris. La suspensió de gran part de la llei 24/2015 i la falta de mesures contundents per part del Govern de l’estat, la Generalitat i els Ajuntaments, que segueixen sense aplicar les lleis vigents, com la llei catalana d’habitatge del 2007, amb la qual haurien de sancionar als bancs propietaris de pisos vuits, per mobilitzar-los i crear el parc d’habitatge social que la situació exigeix, ens posa en escenaris de vulneració de DDHH 43 vegades al dia.

Mentre la realitat segueix així, la PAH seguirem exigint solucions, senyalitzant als culpables i arribant amb desobediència civil on no arriba l’administració.

Exigim la mateixa atenció mediàtica al drama diari de les 43 famílies sotmeses a ordre de desnonament i una resposta per part de Generalitat i Ajuntaments que garanteixi el Dret a sostre.

PorPAH_Bcn

Las PAHs de TODA CATALUÑA informamos que rompemos toda posible negoción con Anticipa / Blackstone

Tras más de un año de negociaciones,  Anticipa/ Blackstone ha demostrado que NO tiene ninguna intención de responder  favorablemente a ninguna de nuestras demandas y de dar solución a los  decenas de casos que están bloqueados. 
 
Desde que Anticipa / Blackstone se hizó cargo de la cartera de hipotécas de Catalunya Caixa (banco rescatado con 12.000 Millones de € de dinero público) en Julio del 2015, las familias no han dejado de ser extorsionadas, amenazadas, engañadas y ninguneadas de forma sistemática. 
 
Practicas mafiosas de Anticipa / Blackstone:
 • Extorsionar y amenazar  a las familias mediante una empresa externa contratada para visitar a  los afectados a sus domicilios amenazándolos con que o abandonan su  vivienda o serán desahuciados. 
 • Chantajear a las familias dejándoles un remanente en su deuda si solicitan un alquiler social.
 • Abusar de su posición negándose a ofrecer las ofertas por escrito, sólo mediante el acoso telefónico. Sólo tras mucha presión y en algunos casos, acceder a enviar la propuesta por escrito.
 • Engañar  a las familias con daciones a 0 cuando en verdad dejan una mochila  que sólo se cancela si se paga todos los meses el alquiler y se abandona  la vivienda al final el contrato de 3 años. De no hacerlo la deuda se  activa por completo. 
 • Presionar y mentir deliberadamente  a las familias diciéndoles que van embargarles las cuentas o  desahuciarlos (sin ni siquiera haber iniciado el proceso de ejecución  hipotecaría). 
 • Recibir un trato vejatorio y humillante por parte de los “gestores” tratándo a las familias que son deudoras de buena fé y sin posibilidad de pago, como delincuentes. 
 • Intentar aprovecharse de la angustia y situación de desperación  de las familias ofreciéndoles un dinero por abandonar sus viviendas.  Migajas que de ninguna manera soluciona su problema habitacional. 
 • Incluir cláusulas abusivas en los contratos de alquiler que dejan abierta la puerta a futuros incrementos del mismo. 
 • Forzar  a las familias a aceptar alquilers superiores a sus capacidades de pago  obligándoles por contrato a solucitar las ayudas necesarias para poder  hacerde las familias ya que cuentan con las subvenciones que la familia  solicite. 
 • Tener el cinismo  de obligarnos a atender un programa de reinserción laboral (donde nos  enseñan a gestionar nuestra economía) al tiempo que nos dejan deudas de  por vida que no nos permitirán nunca tener una segunda oportunidad. 
 
Por  lo tanto a partir de hoy las PAH de toda Cataluña dejarán de reunirse,  contestar llamadas o mails de ningún representante de  Anticipa/Blackstone hasta que nuestras demandas no sea atendidas:
 
 • Dación  a cero sin condicionantes ni remanentes y alquiler social sin chantajes  según la 24/2015 (esté o no vigente) y sin claúsulas abusivas. 
 • Mejoras  en el protocolo de atención telefónica de Anticipa donde se acabe con  el trato vejatorio, amenazas, mentiras, presión y abuso.
 • Oficinas físicas en cada capital de provincia para que las afectadas puedan ir a exponer sus casos.
 • Los mismos acuerdos para el resto del estado Español
Las  familias afectadas también rompen cualquier comunicación con  Anticipa/Blackstone y sólo contestarán a los mails que respondan  exactamente a sus peticiones. 
No  cederemos ante las practicas mafiosas de Anticipa/Blackstone. Nuestras  peticiones tienen toda la legitimidad y continuaremos plantando cara a  todos lo que atenten contra nuestro derecho a una vivienda digna. No  vamos a parar hasta conseguir que Anticipa/Blackstone aparte sus garras  de nuestros hogares. 
buitreEt
PorPAH_Bcn

ARRANCA EL NUEVO CURSO PAH

Agosto termina y tras unas semanas en las que el mundo parece detenerse para darnos un respiro, poco a poco todo va volviendo a la normalidad. Las administraciones se van activando, los juzgados vuelven a abrir y nuestro gobierno en funciones sigue pensando la manera de seguir recortando sistemáticamente nuestros derechos. Derechos como el que maa el art.47 de la Constitución española, creado para garantizar una vivienda digna para todas, pero que está escrito sobre papel mojado.

Nosotras más fuertes que nunca, seguimos en la calle defendiendo el Derecho a Vivienda digna y no vamos a parar hasta que sea una realidad. Cuando las leyes no funcionan la única salida que nos queda es la desobediencia civil, con la que desde hace casi ocho años, estamos logrando soluciones reales a miles de familias afectadas por la estafa inmobiliaria. Así seguiremos y nada nos va a detener.

Seguiremos ocupando bancos y lo que sea necesario para solucionar los procesos hipotecarios abiertos y los que vendrán, logrando como siempre firmar daciones en pago, quitas y alquileres sociales. Con la campaña Stop Desahucios, seguimos evitando que las familias se queden en la calle, arrancando realojos y soluciones a la administración. Gracias a la Obra Social PAH, seguiremos recuperando pisos vacíos de la banca para garantizar un techo a todas las familias que no logren una solución administrativa, para que desde la seguridad de una vivienda puedan seguir negociando y luchando para legitimar su situación. Estas son las bases de la PAH que seguirán más vivas que nunca hasta lograr el objetivo final, cambiar las leyes injustas de este país. Por ello seguiremos defendiendo la ley 24/2015 catalana, exigiendo su aplicación y a nivel estatal la lucha por Las 5 de la PAH, proseguirá hasta que logremos meterlas en el Congreso.

La lucha sigue, demostrando que SÍ SE PUEDE y que gracias a nosotras nadie se queda en la calle. Si no es por la ley, será por la PAH

Una pequeña muestra de las daciones firmadas y los desahucios evitados en los últimos meses, alegria y victorias logradas con lucha y empoderamiento.

 

COMENÇA EL NOU CURS PAH

Agost acaba i després d’unes setmanes en les quals el món sembla detenir-se per donar-nos un respir, a poc a poc tot va tornant a la normalitat. Les administracions es van activant, els jutjats tornen a obrir i el nostre govern en funcions segueix pensant la manera de seguir retallant sistemàticament els nostres drets. Drets com el que marca l’art.47 de la Constitució espanyola, creat per garantir un habitatge digne per a totes, però que està escrit sobre paper mullat.

Nosaltres més fortes que mai, seguim al carrer defensant el Dret a Habitatge digne i no anem a parar fins que sigui una realitat. Quan les lleis no funcionen l’única sortida que ens queda és la desobediència civil, amb la qual des de fa gairebé vuit anys, estem aconseguint solucions reals a milers de famílies afectades per l’estafa immobiliària. Així seguirem i res ens aturarà.

Seguirem ocupant bancs i el que sigui necessari per solucionar els processos hipotecaris oberts i els que vindran, aconseguint com sempre signar dacions en pagament, quitacions i lloguers socials. Amb la campanya Stop Desnonaments, vam seguir evitant que les famílies es quedin al carrer, arrencant reallotjaments i solucions a l’administració. Gràcies a l’Obra Social PAH, seguirem recuperant pisos buits de la banca per garantir un sostre a totes les famílies que no aconsegueixin una solució administrativa, perquè des de la seguretat d’un habitatge puguin seguir negociant i lluitant per legitimar la seva situació. Aquestes són les bases de la PAH que seguiran més vives que mai fins a aconseguir l’objectiu final, canviar les lleis injustes d’aquest país. Per això seguirem defensant la llei 24/2015 catalana, exigint la seva aplicació i en l’àmbit estatal la lluita per les 5 de la PAH, prosseguirà fins que aconseguim ficar-les al Congrés.

La lluita segueix, demostrant que SÍ ES POT i que gràcies a nosaltres ningú es queda al carrer. Si no és per la llei, serà per la PAH

PorPAH_Bcn

La PAH lanza el videoclip para denunciar a BBVA durante la ocupación de una oficina

Continúa la campaña de señalización a la entidad que iniciamos el 1 de julio

Hoy 28 de julio a las 10:00 hemos ocupado una oficina de BBVA cerca de la Plaça Catalunya de Barcelona, como medida de presión para lograr desencallar los casos de ocho familias, que la entidad se niega a dar soluciones desde hace meses. La acción está enmarcada dentro de la campaña de señalización que iniciamos el 1 de julio y que está provocando desde la pasada semana, movilizaciones diarias en distintas oficinas de la entidad.

Ante las políticas criminales de BBVA, preocupado sólo en seguir amasando beneficios millonarios, ya sea con sus negociosos dignos de la mafia como la venta de armas, ya sea jugando con las vidas de las familias más vulnerables, en la PAH no vamos a ceder ni un paso atrás en nuestra lucha para lograr soluciones reales a miles de familias en riesgo de exclusión residencial. Vamos a seguir denunciando y señalizando a la entidad hasta lograr nuestros objetivos y ni las vacaciones nos van a parar. Para ello, rodamos un videoclip en plena ocupación de una oficina para hacer visible y viral nuestra campaña durante el verano.

La ocupación de hoy será indefinida y en el transcurso de ella aprovecharemos para presentar a lo grande el estreno de nuestro #PAHrap, videoclip musical que estamos seguras que sorprenderá a propios y extraños, donde dejamos claro que con la PAH no se juega, ya que ni perdona ni olvida. No podemos pasar por alto que el BBVA fue protagonista directo en el recurso con suspensión de la ley 24/2015 catalana, presentado por el Partido popular ante el Tribunal Constitucional, que obligaba a los bancos a conceder alquileres sociales y a la cesión obligatoria de su fondo de pisos vacíos, para ampliar el parque público de vivienda.

Después de esto, es indignante que la entidad pretenda lavar su imagen cediendo migajas de su fondo de vivienda a la Generalitat. La cifra de 1800 pisos para toda Catalunya, es irrisoria ante la gran emergencia habitacional que sufrimos. No podemos permitir que entidades financieras rescatadas con miles de millones de euros de dinero público,  no respondan con ninguna contraprestación social y ese dinero sólo sirva para alimentar otro ciclo especulativo y generar una nueva burbuja inmobiliaria. Recordemos que BBVA se hizo, por 1.165 millones de euros con el  98% del capital social de Catalunya Caixa: banco que recibió 12.052  millones de euros públicos para su posterior rescate.

Nosotras exigimos que se dejen de especulaciones y mentiras, empezando por dar solución a 8 familias que  llevan ya demasiado tiempo sufriendo las prácticas criminales de esta entidad. Son demandas de mínimos que no pueden retrasarse más porque hay vidas en juego.

 • Dación en pago y alquiler social para Liliana y Mercedes por  encontrarse sin trabajo y sin recursos económicos para hacer frente a la  hipoteca.
 • Quitas de la deuda para Sergio, Ana, Dani y Tania para conservar sus viviendas.
 • Nulidad del IRPH de Ana, Goyo y Sergio por ser un índice de  referencia abusivo, opaco y manipulable que puede llevar al desahucio.
 • Condonación de deuda de Anna como avalista.

La acción de hoy es para dejar claro que no vamos a permitir más que el BBVA siga enriqueciéndose a costa de la estafa mal llamada crisis y con las viviendas de familias desahuciadas, como demuestran las cifras que lo declaran el banco líder en ejecuciones hipotecarias.

Gracias a la PAH, las familias ya no están solas ni desinformadas, sino que están más fuertes y unidas que nunca, preparadas para luchar por sus Derechos y acabar de una vez por todas con los atentados sistemáticos a ellos, con la legitimidad que nos da la razón y el art.47 de la Constitución.

¡SÍ SE PUEDE!

#PAHrap

La PAH llança el videoclip per denunciar a BBVA durant l’ocupació d’una oficina

Contínua la campanya de senyalització a l’entitat que iniciem l’1 de juliol

Avui 28 de juliol a les 10.00 H hem ocupat una oficina de BBVA  prop de Plaça Catalunya a Barcelona, com a mesura de pressió per  aconseguir desencallar els casos de vuit famílies, que l’entitat es nega  a donar solucions des de fa mesos. L’acció està emmarcada dins de la  campanya de senyalització que vam iniciar l’1 de juliol i que està provocant des de la passada  setmana, mobilitzacions diàries en diferents oficines de l’entitat.

Davant les polítiques criminals de BBVA,  preocupat només a seguir pastant beneficis milionaris, ja sigui amb els  seus negociosos dignes de la màfia com la venda d’armes, ja sigui jugant amb les vides de les  famílies més vulnerables, en la PAH  no farem ni un pas enrere en la nostra lluita per aconseguir solucions  reals a milers de famílies en risc d’exclusió residencial. Seguirem  denunciant i senyalitzant a l’entitat fins a aconseguir els nostres  objectius i ni les vacances ens van a parar. Per a això, vam rodar un videoclip en plena ocupació d’una oficina  per fer visible i viral la nostra campanya durant l’estiu.

L’ocupació d’avui serà indefinida i en el transcurs d’ella aprofitarem per presentar la gran l’estrena del nostre #PAHrap a la ciutadania, videoclip musical que estem segures que sorprendrà propis i estranys, on deixem clar que amb la PAH no es juga, ja que ni perdona ni oblida. No podem passar per alt que el BBVA va ser protagonista directe en el recurs amb suspensió de la llei 24/2015 catalana, presentat pel Partit Popular davant el Tribunal Constitucional, que  obligava als bancs a concedir lloguers socials i a la cessió obligatòria  del seu fons de pisos buits per ampliar el parc públic d’habitatge.

Després  d’això, és indignant que l’entitat pretengui rentar la seva imatge  cedint engrunes del seu fons d’habitatge a la Generalitat,  la xifra de 1800 pisos per tota Catalunya, és irrisòria davant la gran  emergència habitacional  que sofrim. No podem permetre que entitats financeres rescatades amb  milers de milions d’euros de diners públics, no responguin amb cap  contraprestació social i aquests diners només serveixin per alimentar un  altre cicle especulatiu i generar una nova bombolla immobiliària.  Recordem que BBVA  es va fer, per 1.165 milions d’euros, amb el 98% del capital social de  Catalunya Caixa, banc que va rebre 12.052 milions d’euros públics per al  seu posterior rescat.

Nosaltres exigim que es deixin  d’especulacions i mentides, començant per donar solució a 8 famílies que  porten ja massa temps sofrint les pràctiques criminals d’aquesta  entitat. Són demandes de mínims que no poden retardar-se més per què hi  ha vides en joc.

 • Dació en pagament i lloguer social per a Liliana i Mercès per trobar-se sense treball i sense recursos econòmics per fer front a la hipoteca.
 • Quites del deute per a Sergio, Ana, Dani i Tania per conservar els seus habitatges.
 • Nul·litat del IRPH d’Ana, Goyo i Sergio per ser un índex de referència abusiu, opac i manipulable que pot portar al desnonament.
 • Condonació de deute d’Anna com a avalador.

L’acció d’avui és per deixar clar que no permetrem més que el BBVA  segueixi enriquint-se a costa de l’estafa mal anomenada crisi i amb els  habitatges de famílies desnonades, com demostren les xifres que ho  declaren el banc lider en execucions hipotecàries

Gràcies a la PAH,  les famílies ja no estan soles ni desinformades, sinó que estan més  fortes i unides que mai, preparades per lluitar pels seus Drets i acabar  d’una vegada per sempre amb els atemptats sistemàtics a ells, amb la  legitimitat que ens dóna la raó i l’art.47 de la Constitució.

SÍ ES POT!

#PAHrap

PorPAH_Bcn

Gran victoria de la PAH contra Bankia

Como ya hemos informado, esta mañana hemos ocupado una oficina de Bankia para lograr solución a dos familias, con sus casos largamente atascados durante tres años y parar el desahucio de otra. Una acción  necesaria porque una vez más hay vidas en juego.

Tras varias negociaciones con la entidad, como siempre cargadas de mentiras y excusas, la presión ciudadana y el poder de la PAH, finalmente a las 19:00 H, hemos conseguido arrancar les por escrito dación en pago y alquiler social para Iulia, Sergio, Sara y Carlos, y parar el desahucio de Vicky para en septiembre poder empezar a negociar una solución más perecedera. Tres grandes logros, que todavía se hacen mayores gracias a la aplicación de la ley 24/2015, en el caso de Iulia y Sergio, una ley que es nuestra, que sigue viva y que seguimos forzando para que se cumpla.

Durante la ocupación, hemos vuelto a demostrar quienes somos, no solo seguir cosechando victorias, si no por nuestra capacidad para organizar acciones distintas y divertidas día tras día, llamando la atención a todo el que pasa por la calle, invitando a sumarse a nuestra lucha y reivindicación.

Hoy hemos presentado el juego de la PAHoca, un recorrido por todas nuestras campañas y nuestros gritos de guerra ¡pero ojo! no caigas en la casilla de Bankia. Oír a un turista decir “esto es lo mejor que he visto desde que estoy en Barcelona”, nos da fuerza y nos llena de energía para seguir luchando por la conquista del Derecho a la Vivienda..

SI SE PUEDE

#MuéveteBankia

 

Gran victòria de la PAH contra Bankia

Com ja hem informat, aquest matí hem ocupat una oficina de Bankia per aconseguir solució a dues famílies, amb els seus casos llargament embussats durant tres anys i parar el desnonament d’una altra. Una acció més que necessària perquè una vegada més hi ha vides en joc.

Després de diverses negociacions amb l’entitat, com sempre carregades de mentides i excuses, la pressió ciutadana i el poder de la PAH, finalment a les 19:00 H, hem aconseguit arrencar els per escrit dació en pagament i lloguer social per Iulia, Sergio, Sara i Carlos, i parar el desnonament de Vicky per al setembre poder començar a negociar una solució més perible. Tres grans assoliments, que encara es fan majors gràcies a l’aplicació de la llei 24/2015, en el cas de Iulia i Sergio, una llei que és nostra, que segueix viva i que seguim forçant perquè es compleixi.

Durant l’ocupació, hem tornat a demostrar els qui som, no solament seguir collint victòries, si no per la nostra capacitat per organitzar accions diferents i divertides dia tras de dia, cridant l’atenció a tot el que passa pel carrer, convidant a sumar-se a la nostra lluita i reivindicació.

Avui hem presentat el joc de la PAHoca, un recorregut per totes les nostres campanyes i els nostres crits de guerra, però compte! no caiguis en la casella de Bankia. Sentir dir a un turista “això és el millor que he vist des que estic a Barcelona”, ens dóna força i ens omple d’energia per seguir lluitant per la conquesta del Dret a l’Habitatge.

SI ES POT!

#MuéveteBankia

425706734_26892

PorPAH_Bcn

CELEBREM EL PRIMER ANIVERSARI DE LA LLEI 24/2015, LA NOSTRA MAJOR VICTÒRIA

Avui fa un any de la més gran de les nostres victòries. El 23 de juliol passarà a la història com el dia en què la ciutadania va demostrar el seu poder, deixant clar que tot és possible. Que per més que ens diguin que no, si ens mobilitzem, ho aconseguim tot.

La PAH va néixer per conquerir el Dret a un habitatge digne, amb desobediència civil, lluita i propostes fermes per aconseguir-ho. Sis anys i dues ILP després, ho aconseguíem i vèiem com es feia realitat la LLei 24/2015 contra els desnonaments i la pobresa energètica. Una llei que funcionava malgrat que seguíem al carrer cada dia per què els bancs i les administracions l’apliquessin, fins que quasi un any després de la seva acceptació al Parlament de Catalunya, el Partit Popular, demostrant un cop més que no governa pels ciutadans sinó per la banca i no té cap escrúpol en vulnerar sistemàticament els Drets Humans fonamentals de totes, decideix presentar recurs i suspensió de la Llei 24/2015 al Tribunal Constitucional.

Malgrat tot no ens rendim, la suspensió només afecta la part d’habitatge traient responsabilitat als bancs per seguir recollint beneficis milionaris a costa de les famílies vulnerables i nosaltres seguim pressionant cada dia per la seva aplicació, aconseguint com sempre hem fet, aturar desnonaments, firmar dacions en pagament i aplicar lloguers socials.

Per això, convençudes que només és una traveta més fins a la nostra victòria final, res ni ningú ens pot negar celebrar el nostre dia més històric. Un dia banyat amb rius de llàgrimes d’alegria i somriures d’orella a orella, que ens va demostrar i o continua fent, que més que mai SI SE PUEDE i  el que sembla impossible només triga una mica més.

 

CELEBRAMOS EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA LEY 24/2015, NUESTRA MAYOR VICTORIA

Hoy hace un año de la más grande de nuestras victorias. El 23 de julio pasará a la historia como el día en que la ciudadanía demostró su poder, dejando claro que todo es posible. Que por más que nos digan que no, si nos movilizamos, lo logramos todo.

La PAH nació para conquistar el Derecho a una vivienda digna, con desobediencia civil, lucha y propuestas firmes para conseguirlo. Seis años y dos ILP después, lo conseguíamos y veiamos como se hacía realidad la Ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética. Una ley que funciona, a pesar de que seguíamos en la calle cada día para que los bancos y las administraciones lo aplicaran, hasta que casi un año después de su aceptación en el Parlament de Catalunya, el Partido Popular, demostrando una vez más que no gobierna para los ciudadanos, sino para la banca y no tiene ningún tipo de pudor en vulnerar sistematicamente los Derechos Humanos fundamentales de todas, decide presentar recurso y suspensión de la Ley 24/2015 ante el Tribunal Constitucional.

A pesar de todo no nos rendimos, la suspensión sólo afecta a la parte de vivienda evitando toda responsabilidad a los bancos para que puedan seguir recogiendo beneficios millonarios a expensas de las familias vulnerables y nosotras seguimos presionando cada día por su aplicación, consiguiendo como siempre hemos hecho, parar desahucios, firmar daciones en pago y aplicar alquileres sociales.

Por eso, convencidas que sólo es una zancadilla más hasta nuestra victoria final, nada ni nadie nos puede negar celebrar nuestro día más histórico. Un día bañado con ríos de lágrimas de alegría y sonrisas de oreja a oreja, que nos demostró y o continúa haciendo, que más que nunca SI SE PUEDE y que lo que parece imposible sólo tarda un poco más.

PorPAH_Bcn

LA PAH ESTA PRESENT AL PAM PER GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE A BARCELONA

Aquest any la PAH Barcelona participarà a Decidim Barcelona, una plataforma de participació habilitada des de l’Ajuntament de Barcelona que recull les propostes de la ciutadania pel Pla d’Actuació Municipal (PAM). Pla que marca les línies bàsiques de les polítiques públiques d’aquest mandat. Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca portem 7 anys incidint i proposant mesures que garanteixin el Dret a l’Habitatge tant en la nostra ciutat, Barcelona, com a la resta de tot l’Estat. Cada dia a les nostres assemblees constatem que la vulneració a un dret fonamental, com és el dret a l’habitatge, s’ha convertit en un fet quotidià. Vulneració que ha vingut acompanyada amb el consentiment de les institucions, què no han fet més que polítiques pal·liatives en front l’emergència habitacional que patim, posant parxes al drama que viuen milers de famílies i legislant per afavorir les entitats financeres en vers a la població. 
 
Som conscients que moltes mesures són de caràcter estatal i que els canvis estructurals han de ser facilitats obligatòriament pel govern central i el Congrés. Però a la PAH també incidim des de el context més micro, des de baix, des de les polítiques més properes i espais més petits donant resposta i portant solucions reals. El millor exemple és la Llei 24/2015 aprovada a Catalunya el passat Juliol, que s’ha convertit en la llei més garantista de l’estat espanyol en matèria d’emergència habitacional i talls de subministraments, referent a nivell internacional, impulsada i portada a terme des de la ciutadania. És en aquest marc d’actuació que la PAH de Barcelona vol continuar incidint i materialitzant solucions per la conquesta real del Dret a l’Habitatge, utilitzant tots els mecanismes i oportunitats que estiguin al nostre abast.
 
Desprès d’abordar en la nostra assemblea la participació en el Pla d’Acció Municipal (PAM), vam concloure en presentar quatre propostes que no s’havien realitzat a la plataforma Decidim Barcelona:
 
1. Visibilitzar i donar coneixement de la Llei 24/2015 a tota la ciutadania mitjançant un desplegament de publicitat.
 
2. Exigir a l’Ajuntament exerceixi el principi de l’article 76 de la Llei 18/2007 per donar compliment als objectius de Solidaritat Urbana.
 
3. Llista pública de propietaris que acumulen denúncies per abusos o males pràctiques com arrendadors.
 
4. Generar un cens públic de pisos buits de la ciutat de Barcelona, definint: la procedència (particular, gran tenidor, banc), la situació d’habitabilitat (buit o ocupat), estat físic (habitable o necessitat de rehabilitació) i ubicació d’aquests pisos.
 
Aquestes propostes tenen l’objectiu de complementar les demandes fetes per altres ciutadanes a Decidim Barcelona. En aquesta línia, defensem la necessitat de regular els preus de lloguer tal como s’ha expressat a aquesta plataforma virtual. Una mesura bàsica per garantir un accés assequible per tothom i posar punt i final a la sangria de desnonaments per lloguers que són responsables del 90% dels desnonaments a la nostra ciutat. Volem una Barcelona on les seves ciutadanes puguin viure a la seva llar, i ho aconseguirem. Avui ho demanem a l’Ajuntament, demà ho farem realitat. Sí Es Pot!
DONEU SUPORT A LES PROPOSTES DE LA PAH! 
Primer de tot, registrar-vos a la web -> https://decidim.barcelona/users/sign_up 
Després vota per les nostres demandes-> https://decidim.barcelona/users/6831
#LaPAHalPAM