Archivo de etiquetas pisos buits

PorPAH_Bcn

La pressió de la PAH aconsegueix que l’Ajuntament decideixi aplicar la Llei 18/2014, sancionant amb 315.000 a la SAREB, BBVA i el Santander.

L’any 2007 el Parlament aprovava la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya (llei 18/2007). La llei d’habitatge més avançada de l’estat espanyol, una llei que dóna eines i marca objectius, com arribar a l’any 2027 a tenir un parc públic de lloguer social del 15%. Tot i la greu amputació que va patir la llei l’any 2011 amb la llei OMNIBUS del president Mas, encara queden algunes eines que permeten mobilitzar l’habitatge buit.

Ahir celebràvem l’anunci de l’Ajuntament de Barcelona que imposarà quatre sancions de 315.000€ cada una a la SAREB, BBVA i el Santander pels quatre habitatges que estan incomplint la funció social establerta a la llei 18/2007. És certament estrany que la PAH hagi de felicitar o dir que en aquesta ocasió el govern ha fet un pas valent i necessari, ja que el que estan fent és complir amb la seva obligació: aplicar les lleis vigents en matèria d’habitatge. Però ho hem de dir perquè des de 2007, a Barcelona cap govern ho havia aplicat, tot i la seva obligació de complir amb la seva responsabilitat vers a la ciutadania. Les sancions arriben 10 anys tard, i gairebé 3 anys després de la moció de la PAH aprovada al Ple de l’Ajuntament com a Declaració Institucional al gener del 2014.

És important també l’anunci de què el procediment sancionador s’accelera per guanyar temps en un procés que és excessivament lent. La llei permet imposar fins a tres multes coercitives que busquen el compliment de la funció social de l’habitage; a la vegada, l’administració és la competent per imposar sancions que poden ser de fins a 500.000€ per habitatge buit injustificadament durant dos anys. La mesura valenta que l’ Ajuntament diu proposar és que des de l’inici de la primera multa, paral·lelament s’iniciarà l’expedient sancionador, apel·lant al fet que tenir un immoble buit per dos anys, ja és una infracció susceptible de sanció. Esperem i estarem vigilants que aquestes sancions arribin ara amb freqüència i amb la mateixa contundència que les que ahir es van anunciar, d’un mínim de 315.000€.

Aplicar aquesta llei no és només una obligació dels Ajuntaments i de la Generalitat, sinó que és un missatge clar a la Banca i a la societat sobre la funció social de l’habitatge, i que el dret a l’habitatge s’ha de garantir als ciutadans. Per això, considerem de gravetat que La Generalitat, en comptes d’aplicar-la, va fer un impost als pisos buits en mans d’entitats financeres. És a dir, en comptes d’aplicar la sanció de fins a 900.000€ que li obliga la llei 18/2007, en comptes d’enfrontar-se a la Banca, va decidir que millor, pel mateix incompliment, li posarien un impost d’entre 10 i 30€ per metre quadrat. Això si, un impost només als pisos que provenen d’execució hipotecària. En definitiva, pessigolles a la Banca.

Si ahir l’Ajuntament de Barcelona anunciava aquestes sancions, és gràcies a la PAH que l’any 2013 va iniciar una campanya a tot el territori de mocions per obligar als municipis a aplicar la llei 18/2007 i sancionar els pisos buits en mans de grans tenidors. Van començar les companyes de la PAH Terrassa, forçant al seu Ajuntament a iniciar les multes, van seguir Granollers, Girona i Santa Coloma de Gramanet. L’Ajuntament de Terrassa es el municipi que més expedients de multes ha iniciat, i per trencar les pors de molts altres, ha demostrat davant els jutjats que tenim la raó en exigir l’aplicació d’aquesta llei, ja que dels 22 contenciosos interposats per la banca, ja n’ha guanyat 16. La pressió de la PAH a 2013, a part d’obtenir que alguns Ajuntaments comencessin a iniciar les multes, va aconseguir que es parles de la llei i de la manca d’aplicació.

Si bé és cert que l’Ajuntament de Barcelona ha fet un pas valent i necessari aplicant sancions elevades, el primer Ajuntament, fins on tenim constància, en aplicar-les, no és suficient. Exigim i vigilarem que aquestes sancions s’apliquin a tots els habitatges buits en mans de grans tenidors d’habitatge a la nostra ciutat. No només això, sinó que s’apliqui tot l’articulat vigent de la llei 18/2007 i altres lleis vigents com la 1/2015 que permet expropiació per mal estat de conservació. Fa pocs dies presentàvem l’informe: «Exclusió residencial al món local: crisi hipotecària a Barcelona 2013-2016» on recollim les recomanacions i reptes urgents segons la legislació vigent i als problemes d’habitatge que patim a la nostra ciutat.

Barcelona ha d’arribar al 2027 a tenir, obligada per llei, un parc públic de lloguer del 15%, es a dir, ha d’ampliar en 120.000 habitatges el parc actual. La PAH Estarem vigilants i pressionàrem perquè l’anunci d’ahir no es quedi en el simbolisme, assegurant-nos, d’una vegada per sempre, que es compleix amb el Dret a l’habitatge. Des de el carrer, amb la legitimitat a la mà, seguim demostrant que ¡Sí Se Puede!

***************

La presión de la PAH consigue que el Ayuntamiento decida aplicar la Ley 18/2014, sancionando con 315.000 a la Sareb, BBVA y el Santander.

El año 2007 el Parlamento aprobaba la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña (ley 18/2007). La ley de vivienda más completa del estado español, una ley que ofrece herramientas y marca objetivos, como llegar a tener un parque público de alquiler social del 15%. en el año 2027. Todo y la grave amputación que sufrió la ley en 2011 con la ley OMNIBUS del presidente Mas, todavía quedan algunas herramientas que permiten movilizar la vivienda vacía.

Ayer celebrábamos el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona que impondrá cuatro sanciones de 315.000€ cada una a la SAREB, BBVA y el Santander para cuatro viviendas que están incumpliendo la función social establecida en la ley 18/2007. Es extraño que la PAH tenga que felicitar o decir que en esta ocasión el gobierno ha dado un paso valiente y necesario, pues lo que están haciendo es cumplir con su obligación: aplicar las leyes vigentes en materia de vivienda. Pero lo tenemos que decir porque desde 2007, en Barcelona ningún gobierno lo había aplicado, todo y su obligación de cumplir con su responsabilidad hacia a la ciudadanía. Las sanciones llegan 10 años tarde, y casi 3 años después de la moción de la PAH aprobada al Pleno del Ayuntamiento como Declaración Institucional en enero del 2014.

También es importante el anuncio de que el procedimiento sancionador se acelera para ganar tiempo en un proceso excesivamente lento. La ley permite imponer hasta tres multas coercitivas que buscan el cumplimiento de la función social de la vivienda. A su vez, la administración tiene la competencia para imponer sanciones que pueden ser de hasta 500.000€ por vivienda vacía. La medida valiente que el Ayuntamiento dice proponer, consiste en que desde el inicio de la primera multa, paralelamente, se iniciará el expediente sancionador, apelando al hecho de que tener un inmoble vacío por dos años, ya es una infracción susceptible de sanción. Esperamos y estaremos vigilantes de que estas sanciones lleguen ahora con frecuencia y con la misma contundencia que las anunciadas ayer, de un mínimo de 315.000€.

Aplicar esta ley no es sólo una obligación de los Ayuntamientos y de la Generalitat, sino que es un mensaje claro a la Banca y a la sociedad sobre la función social de la vivienda, y que el derecho a la vivienda se tiene que garantizar a los ciudadanos. Por eso, consideramos de gravedad que La Generalitat, en lugar de aplicarla, hizo un impuesto a los pisos vacíos en manos de entidades financieras. Es decir, en lugar de aplicar la sanción de hasta 900.000€ que le obliga la ley 18/2007, para no enfrentarse a la Banca, decidió que mejor, por el mismo incumplimiento, le pondrían un impuesto de entre 10 y 30€ por metro cuadrado. Esto sí, un impuesto sólo a los pisos que provienen de ejecución hipotecaria. En definitiva, cosquillas a la Banca.

Si ayer el Ayuntamiento de Barcelona anunciaba estas sanciones, es gracias a la PAH que en 2013 inició una campaña, en todo el territorio, de mociones para obligar a los municipios a aplicar la ley 18/2007 y sancionar los pisos vacíos en manos de grandes tenedores. Empezaron las compañeras de la PAH Terrassa, forzando en su Ayuntamiento a iniciar las multas, siguieron Granollers, Girona y Santa Paloma de Gramanet. El Ayuntamiento de Terrassa es el municipio que más expedientes de multas ha iniciado, y para romper los miedos de otros muchos, ha demostrado ante los juzgados que tenemos la razón al exigir la aplicación de esta ley, puesto que de los 22 contenciosos interpuestos por la banca, ya ha ganado 16. La presión de la PAH en 2013, aparte de obtener que algunos Ayuntamientos empezaran a iniciar las multas, consiguó que se hablase de la ley y de la carencia de su aplicación.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso valiente y necesario aplicando sanciones elevadas, el primer Ayuntamiento, hasta donde tenemos constancia, el aplicarlas, no es suficiente. Exigimos y vigilaremos que estas sanciones se apliquen a todas las viviendas vacías en manos de grandes tenedores de vivienda a nuestra ciudad. No sólo esto, sino que se aplique todo el articulado vigente de la ley 18/2007 y otras leyes vigentes como la 1/2015 que permite expropiación por mal estado de conservación. Hace pocos días presentábamos el informe: “Exclusión residencial en el mundo local: crisis hipotecaria en Barcelona 2013-2016” donde recogemos las recomendaciones y retos urgentes en base a la legislación vigente y a los problemas de vivienda que sufrimos en nuestra ciudad.

Barcelona tiene que llegar al 2027 teniendo, obligada por ley, un parque público de alquiler del 15%, es decir, tiene que ampliar en 120.000 viviendas el parque actual. La PAH estaremos vigilantes y presionaremos porque el anuncio de ayer no se quede en el simbolismo, asegurándonos, de una vez por todas, que se cumple con el Derecho a la vivienda. Desde la calle, con la legitimidad en la mano, seguimos demostrando que ¡Sí Se Puede!

PorPAH_Bcn

PAH Barcelona continua su lucha por el derecho a la vivienda y ocupa las oficinas del BBVA como medida de presión

No cesaremos de movilizarnos contra el BBVA hasta desencallar ocho casos de familias afectadas

Hoy miércoles 28 de septiembre la PAH Barcelona ocupa las oficinas del BBVA en el Paseo de Zona Franca, en defensa de ocho familias afectadas por las prácticas criminales de la entidad. La acción, que será indefinida salvo solución por escrito, forma parte de las movilizaciones iniciadas este verano, buscando contagiar a otros territorios para lanzarse a acciones contra el BBVA ¡Queremos soluciones ya! 

Esta hoja de ruta de movilización contra el BBVA tuvo su pistoletazo de salida el pasado julio, ocupando diferentes oficinas de la entidad a lo largo del mes Gracias a la presión que ejercimos al banco, logramos desbloquear el caso de una familia afectada arrancando el acuerdo de dación más alquiler social. Sin embargo, quedan ocho familias afectadas por las políticas criminales del BBVA que esperan soluciones reales. Hablamos de familias que llevan años en proceso de negociación, y que su única vía ha sido la acción directa. Exigimos:

 • Dación en pago y alquiler social para Liliana y Mercedes por encontrarse sin trabajo y sin recursos económicos para hacer frente a la hipoteca.
 • Quitas de la deuda para Sergio, Goyo, Ana, Dani y Tania para conservar sus viviendas.
 • Nulidad del IRPH de Ana, Goyo y Sergio por ser un índice de referencia abusivo, opaco y manipulable que puede llevar al desahucio.
 • Condonación de deuda de Anna como avalista.

BBVA trató de limpiar su imagen anunciando a bombo y platillo la cesión de 1.800 viviendas a la Generalitat. Todo un descaro, siendo que fue el BBVA el banco que más presiono al gobierno del Partido Popular para que este tumbará la Ley 24/2015 de Cataluña contra los desahucios y la pobreza energética, ley que obligaba a los bancos a ofrecer alquileres sociales en riesgo de desahucio y ceder a la administración sus pisos vacíos para realojar personas en peligro de exclusión habitacional.

El objetivo de esta presión por parte de la entidad, no era otro que vender una cartera de hipotecas en la bolsa por un valor de 1.500 millones de euros. Hablamos de hipotecas que involucran a familias en riesgo de perder sus hogares y quedarse en la calle con deudas impagables de por vida. Hablamos de que el BBVA hace negocio con vidas en juego, poniendo todo tipo de trabas a iniciativas ciudadanas que solo buscan hacer prevalecer los Derechos Humanos. No es casual que BBVA sea el banco número uno en iniciar procesos de ejecución hipotecaria y así seguir lucrándose de la especulación de pisos que por legitimidad pertenecen a las familias que han sido desahuciadas. Por eso mismo recordemos que BBVA se hizo, por 1.165 millones de euros con el  98% del  capital social de Catalunya Caixa: banco que recibió 12.052  millones  de euros públicos para su posterior rescate, pero sin ningún tipo de contraprestación social para las familias, que solo ven como cada día están mas endeudadas y BBVA, no tiene ninguna voluntad para solucionar esta situación.

Esta deriva mafiosa se puede constatar en otro de los principales negocios del BBVA: la inversión armamentística, siendo el BBVA quien lidera el primer puesto entre los bancos que más dinero colocan en empresas dedicadas a la venta de armamento. Una inversión que desde 2011 ya supera la escandalosa cifra de 2.700 millones de euros.  Volvemos  a movilizarnos contra el BBVA para dejarles bien claro que si ellos olvidan, nosotros  recordamos. Y seguiremos hasta que tengamos solución para todas las familias afectadas.  Hay vidas en juego. El BBVA pretende hacer negocio empobreciéndolas. Sin embargo las familias están organizadas en la PAH ¡Y lucharan imparables por sus hogares!

Por eso esta ocupación no será la última hasta que logremos justicia y alcancemos nuestros objetivos. Sabemos mejor que nadie que BBVA acabará cediendo a nuestras demandas, como llevan haciendo el resto de entidades bancarias desde hace 8 años. Casi una década en la que día tras día la PAH demuestra que con convicción e insistencia SÍ SE PUEDE conquistar el Derecho a la Vivienda! 

 

#VolvemosBBVA

photo721234909077809500

.

PAH Barcelona continua la seva lluita pel dret a l’habitatge i ocupa les oficines del BBVA com a mesura de pressió.

No cessarem de mobilitzar-nos contra el BBVA fins a desencallar vuit casos de famílies afectades

Avui dimecres 28 de setembre, la PAH de Barcelona ocupa les oficines del BBVA en el Pg. de la Zona Franca, en defensa de vuit famílies afectades per les pràctiques criminals de l’entitat. L’acció forma part de les mobilitzacions iniciades al juliol, buscant contagiar a altres territoris per sumar-se a accions contra el BBVA.Volem solucions ja!

Aquest full de ruta de mobilització contra el BBVA va tenir el seu tret de sortida el passat juliol, ocupant diferents oficines de l’entitat durant tot el mes. Gràcies a la pressió que vam exercir al banc, vam aconseguir desbloquejar el cas d’una família afectada arrencant l’acord de dació en pagament a zero més lloguer social. Però encara, queden vuit famílies afectades per les polítiques criminals del BBVA que esperen solucions reals. Parlem de famílies que es troben en procés de negociació des de fa anys, i que la seva única via ha estat l’acció directa.

Exigim:

 • Dació en pagament i lloguer social per a Liliana i Mercès per trobar-se sense treball i sense recursos econòmics per fer front a la hipoteca.
 • Quites del deute per a Sergio, Goyo, Ana, Dani i Tania per conservar els seus habitatges.
 • Nul·litat del IRPH d’Ana, Goyo i Sergio per ser un índex de referència abusiu, opac i manipulable que pot portar al desnonament.
 • Condonació de deute per Anna com a avalador.

Aquest juliol passat, el BBVA ha tractat de netejar la seva imatge anunciant a so de bombo i platerets la cessió de 1.800 habitatges a la Generalitat. Una mostra més de la seva poca vergonya, ja que va ser el BBVA el banc que més va pressionar al govern del Partit Popular perquè aquest tombés la Llei 24/2015 de Catalunya contra els desnonaments i la pobresa energètica. Llei que obligava als bancs a oferir lloguers socials a les famílies en risc de desnonament i cedir a l’administració els seus pisos buits per reallotjar persones en perill d’exclusió habitacional.

La raó d aquesta pressió era degut a l’objectiu de l’entitat de vendre una cartera d’hipoteques en la borsa per un valor de 1.500 milions d’euros. Parlem d’hipoteques que involucren a famílies en risc de perdre les seves llars i quedar-se al carrer amb deutes impagables per a tota la vida. Parlem que el BBVA fa negoci amb vides en joc, posant tot tipus de traves a iniciatives ciutadanes que solament busquen fer prevaler els Drets Humans. No és casualitat que BBVA sigui el banc número u a iniciar processos d’execució hipotecària, mentre continuen lucrant-se amb l’especulació de pisos que per legitimitat pertanyen a les famílies que han estat desnonades.

Aquesta actitud mafiosa es pot constatar en un altre dels principals negocis del BBVA: la inversió armamentística, sent el BBVA qui lidera el primer lloc entre els bancs que més diners col·loquen en empreses dedicades a la venda d’armament. Una inversió que des del 2011 ja supera l’escandalosa xifra de 2.700 milions d’euros. Tornem a mobilitzar-nos contra el BBVA per deixar-los ben clar que si ells obliden, nosaltres recordem. I seguirem fins que tinguem solució per a totes les famílies afectades i no deixarem el que BBVA pretén, fer negoci empobrint-les. No obstant això les famílies estan organitzades en la PAH i lluiten imparables per les seves llars!

Per això aquesta ocupació no serà l’última fins que no s’aconseguí justícia i assolim els nostres objectius. Sabem millor que ningú que BBVA acabarà cedint a les nostres demandes, com porten fent la resta d’entitats bancàries des de fa 8 anys. Gairebé una dècada en la qual dia rere dia la PAH demostra que amb convicció i insistència ES POT conquistar el Dret a l’Habitatge!

#VolvemosBBVA

photo721234909077809497

PorPAH_Bcn

La PAH lanza el videoclip para denunciar a BBVA durante la ocupación de una oficina

Continúa la campaña de señalización a la entidad que iniciamos el 1 de julio

Hoy 28 de julio a las 10:00 hemos ocupado una oficina de BBVA cerca de la Plaça Catalunya de Barcelona, como medida de presión para lograr desencallar los casos de ocho familias, que la entidad se niega a dar soluciones desde hace meses. La acción está enmarcada dentro de la campaña de señalización que iniciamos el 1 de julio y que está provocando desde la pasada semana, movilizaciones diarias en distintas oficinas de la entidad.

Ante las políticas criminales de BBVA, preocupado sólo en seguir amasando beneficios millonarios, ya sea con sus negociosos dignos de la mafia como la venta de armas, ya sea jugando con las vidas de las familias más vulnerables, en la PAH no vamos a ceder ni un paso atrás en nuestra lucha para lograr soluciones reales a miles de familias en riesgo de exclusión residencial. Vamos a seguir denunciando y señalizando a la entidad hasta lograr nuestros objetivos y ni las vacaciones nos van a parar. Para ello, rodamos un videoclip en plena ocupación de una oficina para hacer visible y viral nuestra campaña durante el verano.

La ocupación de hoy será indefinida y en el transcurso de ella aprovecharemos para presentar a lo grande el estreno de nuestro #PAHrap, videoclip musical que estamos seguras que sorprenderá a propios y extraños, donde dejamos claro que con la PAH no se juega, ya que ni perdona ni olvida. No podemos pasar por alto que el BBVA fue protagonista directo en el recurso con suspensión de la ley 24/2015 catalana, presentado por el Partido popular ante el Tribunal Constitucional, que obligaba a los bancos a conceder alquileres sociales y a la cesión obligatoria de su fondo de pisos vacíos, para ampliar el parque público de vivienda.

Después de esto, es indignante que la entidad pretenda lavar su imagen cediendo migajas de su fondo de vivienda a la Generalitat. La cifra de 1800 pisos para toda Catalunya, es irrisoria ante la gran emergencia habitacional que sufrimos. No podemos permitir que entidades financieras rescatadas con miles de millones de euros de dinero público,  no respondan con ninguna contraprestación social y ese dinero sólo sirva para alimentar otro ciclo especulativo y generar una nueva burbuja inmobiliaria. Recordemos que BBVA se hizo, por 1.165 millones de euros con el  98% del capital social de Catalunya Caixa: banco que recibió 12.052  millones de euros públicos para su posterior rescate.

Nosotras exigimos que se dejen de especulaciones y mentiras, empezando por dar solución a 8 familias que  llevan ya demasiado tiempo sufriendo las prácticas criminales de esta entidad. Son demandas de mínimos que no pueden retrasarse más porque hay vidas en juego.

 • Dación en pago y alquiler social para Liliana y Mercedes por  encontrarse sin trabajo y sin recursos económicos para hacer frente a la  hipoteca.
 • Quitas de la deuda para Sergio, Ana, Dani y Tania para conservar sus viviendas.
 • Nulidad del IRPH de Ana, Goyo y Sergio por ser un índice de  referencia abusivo, opaco y manipulable que puede llevar al desahucio.
 • Condonación de deuda de Anna como avalista.

La acción de hoy es para dejar claro que no vamos a permitir más que el BBVA siga enriqueciéndose a costa de la estafa mal llamada crisis y con las viviendas de familias desahuciadas, como demuestran las cifras que lo declaran el banco líder en ejecuciones hipotecarias.

Gracias a la PAH, las familias ya no están solas ni desinformadas, sino que están más fuertes y unidas que nunca, preparadas para luchar por sus Derechos y acabar de una vez por todas con los atentados sistemáticos a ellos, con la legitimidad que nos da la razón y el art.47 de la Constitución.

¡SÍ SE PUEDE!

#PAHrap

La PAH llança el videoclip per denunciar a BBVA durant l’ocupació d’una oficina

Contínua la campanya de senyalització a l’entitat que iniciem l’1 de juliol

Avui 28 de juliol a les 10.00 H hem ocupat una oficina de BBVA  prop de Plaça Catalunya a Barcelona, com a mesura de pressió per  aconseguir desencallar els casos de vuit famílies, que l’entitat es nega  a donar solucions des de fa mesos. L’acció està emmarcada dins de la  campanya de senyalització que vam iniciar l’1 de juliol i que està provocant des de la passada  setmana, mobilitzacions diàries en diferents oficines de l’entitat.

Davant les polítiques criminals de BBVA,  preocupat només a seguir pastant beneficis milionaris, ja sigui amb els  seus negociosos dignes de la màfia com la venda d’armes, ja sigui jugant amb les vides de les  famílies més vulnerables, en la PAH  no farem ni un pas enrere en la nostra lluita per aconseguir solucions  reals a milers de famílies en risc d’exclusió residencial. Seguirem  denunciant i senyalitzant a l’entitat fins a aconseguir els nostres  objectius i ni les vacances ens van a parar. Per a això, vam rodar un videoclip en plena ocupació d’una oficina  per fer visible i viral la nostra campanya durant l’estiu.

L’ocupació d’avui serà indefinida i en el transcurs d’ella aprofitarem per presentar la gran l’estrena del nostre #PAHrap a la ciutadania, videoclip musical que estem segures que sorprendrà propis i estranys, on deixem clar que amb la PAH no es juga, ja que ni perdona ni oblida. No podem passar per alt que el BBVA va ser protagonista directe en el recurs amb suspensió de la llei 24/2015 catalana, presentat pel Partit Popular davant el Tribunal Constitucional, que  obligava als bancs a concedir lloguers socials i a la cessió obligatòria  del seu fons de pisos buits per ampliar el parc públic d’habitatge.

Després  d’això, és indignant que l’entitat pretengui rentar la seva imatge  cedint engrunes del seu fons d’habitatge a la Generalitat,  la xifra de 1800 pisos per tota Catalunya, és irrisòria davant la gran  emergència habitacional  que sofrim. No podem permetre que entitats financeres rescatades amb  milers de milions d’euros de diners públics, no responguin amb cap  contraprestació social i aquests diners només serveixin per alimentar un  altre cicle especulatiu i generar una nova bombolla immobiliària.  Recordem que BBVA  es va fer, per 1.165 milions d’euros, amb el 98% del capital social de  Catalunya Caixa, banc que va rebre 12.052 milions d’euros públics per al  seu posterior rescat.

Nosaltres exigim que es deixin  d’especulacions i mentides, començant per donar solució a 8 famílies que  porten ja massa temps sofrint les pràctiques criminals d’aquesta  entitat. Són demandes de mínims que no poden retardar-se més per què hi  ha vides en joc.

 • Dació en pagament i lloguer social per a Liliana i Mercès per trobar-se sense treball i sense recursos econòmics per fer front a la hipoteca.
 • Quites del deute per a Sergio, Ana, Dani i Tania per conservar els seus habitatges.
 • Nul·litat del IRPH d’Ana, Goyo i Sergio per ser un índex de referència abusiu, opac i manipulable que pot portar al desnonament.
 • Condonació de deute d’Anna com a avalador.

L’acció d’avui és per deixar clar que no permetrem més que el BBVA  segueixi enriquint-se a costa de l’estafa mal anomenada crisi i amb els  habitatges de famílies desnonades, com demostren les xifres que ho  declaren el banc lider en execucions hipotecàries

Gràcies a la PAH,  les famílies ja no estan soles ni desinformades, sinó que estan més  fortes i unides que mai, preparades per lluitar pels seus Drets i acabar  d’una vegada per sempre amb els atemptats sistemàtics a ells, amb la  legitimitat que ens dóna la raó i l’art.47 de la Constitució.

SÍ ES POT!

#PAHrap

PorPAH_Bcn

PAH Barcelona comença els enregistraments d’un videoclip en una oficina ocupada del BBVA com a mesura de pressió

No cessarem de mobilitzar-nos contra el BBVA fins a desencallar vuit casos de famílies afectades

BBVA volem solucions ja! Avui dimecres 20 de juliol la PAH Barcelona ocupa una oficina del BBVA a Barcelona, en defensa de vuit famílies afectades per les pràctiques criminals de l’entitat. L’acció forma part d’unes mobilitzacions iniciades al juliol, que aniran apujant el to i buscaran contagiar a altres territoris per llançar-se a accions contra el BBVA. Aquest dia, senyalitzem a l’entitat mitjançant el rodatge d’un videoclip que llançarem durant l’estiu amb el qual motivarem a la ciutadania a marcar al BBVA com un banc que estafa, enganya i treu a la gent de casa seva..

Aquest full de ruta de mobilització contra el BBVA va tenir el seu tret de sortida el passat 1 de juliol, mitjançant l’ocupació durant un dia sencer d’una de les oficines de l’entitat. Gràcies a la pressió que vam exercir al banc, aconseguim desbloquejar el cas d’una família afectada arrencant l’acord de dació més lloguer social. No obstant això, queden vuit famílies afectades per les polítiques criminals del BBVA que esperen solucions reals. Parlem de famílies que en procés de negociació des de fa anys, i que la seva única via ha estat l’acció directa. Exigim:

 • Dació en pagament i lloguer social per a Liliana i Mercès per trobar-se sense treball i sense recursos econòmics per fer front a la hipoteca.
 • Quites del deute per a Sergio, Ana, Dani i Tania per conservar els seus habitatges.
 • Nul·litat del IRPH d’Ana, Goyo i Sergio per ser un índex de referència abusiu, opac i manipulable que pot portar al desnonament.
 • Condonació de deute d’Anna com a avalador.

Precisament durant aquest mes de juliol el BBVA ha tractat de netejar la seva imatge anunciant a so de bombo i platerets la cessió de 1.800 habitatges a la Generalitat. Tota una descaradura, quan va ser el BBVA el banc que més va pressionar al govern del Partit Popular perquè aquest tombarà la Llei 24/2015 de Catalunya contra els desnonaments, legislació que obligava als bancs a oferir lloguers socials en risc de desnonament i cedir a l’administració els seus pisos buits per reallotjar persones en perill d’exclusió habitacional.

Aquesta pressió no va tenir més raó que ser que l’objectiu de l’entitat de vendre una cartera d’hipoteques en la borsa per un valor de 1.500 milions d’euros, parlem d’hipoteques que involucren a famílies en risc de perdre les seves llars i quedar-se al carrer amb deutes impagables per a tota la vida. Parlem que el BBVA fa negoci amb vides en joc, posant tot tipus de traves a iniciatives ciutadanes que solament busquen fer prevaler els Drets Humans. No és casual que BBVA sigui el banc número u a iniciar processos d’execució hipotecària, sent que continuen lucrant-se amb l’especulació de pisos que per legitimitat pertanyen a les famílies que han estat desnonades.

Aquesta deriva mafiosa es pot constatar en un altre dels principals negocis del BBVA: la inversió armamentística, sent el BBVA qui lidera el primer lloc entre els bancs que més diners col·loquen en empreses dedicades a la venda d’armament. Una inversió que des del 2011 ja supera l’escandalosa xifra de 2.700 milions d’euros. Tornem a mobilitzar-nos contra el BBVA per deixar-los ben clar que si ells obliden, nosaltres recordem. I seguirem fins que tinguem solució per a totes les famílies afectades. Hi ha vides en joc. El BBVA pretén fer negoci empobrint-les. No obstant això les famílies estan organitzades en la PAH I lluitessin imparables per les seves llars!

Per això la nostra ocupació serà indefinida fins a aconseguir els nostres objectius. Sabem millor que ningú que BBVA acabarà cedint a les nostres demandes, com porten fent la resta d’entitats bancàries des de fa 8 anys. Gairebé una dècada en la qual dia rere dia la PAH demostra que amb convicció i insistència SÍ ES POT conquistar el Dret a l’Habitatge!

#RíndeteBBVA

ds

PAH Barcelona comienza las grabaciones de un videoclip en una oficina ocupada del BBVA como medida de presión

No cesaremos de movilizarnos contra el BBVA hasta desencallar ocho casos de familias afectadas

¡BBVA queremos soluciones ya! Hoy miércoles 20 de julio la PAH Barcelona ocupa una oficina del BBVA a Barcelona, en defensa de ocho familias afectadas por las prácticas criminales de la entidad. La acción forma parte de unas movilizaciones iniciadas en julio, que irán subiendo el tono y buscarán contagiar a otros territorios para lanzarse a acciones contra el BBVA. Este día, señalizamos a la entidad mediante el rodaje de un videoclip que lanzaremos durante el verano con el cual motivaremos a la ciudadanía a marcar al BBVA como un banco que estafa, engaña y echa a la gente su casa.
Esta hoja de ruta de movilización contra el BBVA tuvo su pistoletazo de salida el pasado 1 de julio, mediante la ocupación durante un día entero de una de las oficinas de la entidad. Gracias a la presión que ejercimos al banco, logramos desbloquear el caso de una familia afectada arrancando el acuerdo de dación más alquiler social. Sin embargo, quedan ocho familias afectadas por las políticas criminales del BBVA que esperan soluciones reales. Hablamos de familias que llevan años en proceso de negociación, y que su única vía ha sido la acción directa. Exigimos: 
 • Dación en pago y alquiler social para Liliana y Mercedes por encontrarse sin trabajo y sin recursos económicos para hacer frente a la hipoteca.
 • Quitas de la deuda para Sergio, Ana, Dani y Tania para conservar sus viviendas.
 • Nulidad del IRPH de Ana, Goyo y Sergio por ser un índice de referencia abusivo, opaco y manipulable que puede llevar al desahucio.
 • Condonación de deuda de Anna como avalista.

Precisamente durante este mes de julio el BBVA ha tratado de limpiar su imagen anunciando a bombo y platillo la cesión de 1.800 viviendas a la Generalitat. Todo un descaro, siendo que fue el BBVA el banco que más presiono al gobierno del Partido Popular para que este tumbará la Ley 24/2015 de Cataluña contra los desahucios: legislación que obligaba a los bancos a ofrecer alquileres sociales en riesgo de desahucio y ceder a la administración sus pisos vacíos para realojar personas en peligro de exclusión habitacional.

Esta presión no tuvo más razón que ser que el objetivo de la entidad de vender una cartera de hipotecas en la bolsa por un valor de 1.500 millones de euros, hablamos de hipotecas que involucran a familias en riesgo de perder sus hogares y quedarse en la calle con deudas impagables de por vida. Hablamos de que el BBVA hace negocio con vidas en juego, poniendo todo tipo de trabas a iniciativas ciudadanas que solo buscan hacer prevalecer los Derechos Humanos. No es casual que BBVA sea el banco número uno en iniciar procesos de ejecución hipotecaria, siendo que continúan lucrándose de la especulación de pisos que por legitimidad pertenecen a las familias que han sido desahuciadas.
Esta deriva mafiosa se puede constatar en otro de los principales negocios del BBVA: la inversión armamentística, siendo el BBVA quien lidera el primer puesto entre los bancos que más dinero colocan en empresas dedicadas a la venta de armamento. Una inversión que desde 2011 ya supera la escandalosa cifra de 2.700 millones de euros.  Volvemos  a movilizarnos contra el BBVA para dejarles bien claro que si ellos olvidan, nosotros  recordamos. Y seguiremos hasta que tengamos solución para todas las familias afectadas.  Hay vidas en juego. El BBVA pretende hacer negocio empobreciéndolas. Sin embargo las familias están organizadas en la PAH ¡Y lucharan imparables por sus hogares!
Por eso nuestra ocupación será indefinida hasta lograr nuestros objetivos. Sabemos mejor que nadie que BBVA acabará cediendo a nuestras demandas, como llevan haciendo el resto de entidades bancarias desde hace 8 años. Casi una década en la que día tras día la PAH demuestra que con convicción e insistencia SÍ SE PUEDE conquistar el Derecho a la Vivienda! 
#RíndeteBBVA
PorPAH_Bcn

La PAH és mobilitza a Hospitalet del Llobregat per un parc d’habitatge social

Durant aquest últim any hem rebut moltes famílies afectades de l’Hospitalet de Llobregat a PAH  Barcelona, que enfront d’un desnonament no han tingut la resposta  desitjada per part de l’Ajuntament ni la Generalitat de Catalunya.  Nosaltres ho tenim clar: no deixem a ningú al carrer i per això hem  reallotjat a través de l’Obra Social de la PAH  a tres veïnes d’Hospitalet en el bloc recuperat de la Bordeta  a Barcelona.
El que avui volem denunciar, és la deficient  resposta que s’està donant a Hospitalet a les famílies que sofreixen  processos de desnonament. Enfront dels desnonaments, la solució habitacional  no pot ser un alberg on se’t controla com si fossis un menor; ni una  pensió ni ajudes destinades a pagar el lloguer d’una habitació,  fomentant així des de les institucions l’amuntegament. Són opcions  inviables, que desprotegeixen a les famílies i resulten més cares que  reallotjar a les persones afectades en pisos de parc públic: el cost  mitjà de reallotjar a una persona en una pensió és superior als 1.000 €  al mes.
El municipi d’Hospitalet té una infradotació històrica  del parc públic de lloguer social, i no és casual, sinó fruit de les  polítiques públiques d’habitatge que s’han dut a terme en la localitat  durant en les últimes dècades. Aquesta excusa no ens val. Cal mobilitzar  l’habitatge buit en mans de la banca i tenim lleis vigents des del 2007  que ens ho permeten. Entre aquestes, la capacitat dels Ajuntaments de  sancionar habitatge buit en mans de la banca: una eina clau per forçar a  les entitats financeres a cedir els seus pisos buits augmentant així el  parc públic.
Però no solament denunciem això, sinó que la  Generalitat tingui habitatges buits, sigui de titularitat pública o  fruit de convenis amb la banca. Que no siguin cedits a l’Ajuntament de  l’Hospitalet o que hi hagi una coordinació millor, provoca que alhora  que s’envia a famílies a pensions, la Generalitat tingui habitatges  buits. Així ho esgrimeix el mateix Ajuntament, que es queixa que  solament pot obrir la taula d’emergència per atorgar habitatges quan la  Generalitat li fa traspàs d’aquests habitatges, i és menys freqüent del  necessari per a l’emergència que s’està vivint.
No volem deixar  de posar damunt de la taula la necessitat de reformar els criteris de la  taula d’emergència per incloure a les famílies que ocupen en precari,  precisament veient-se obligades a ocupar per la falta de resposta de  l’administració. Les famílies no poden quedar excloses i acabar  condemnades a un bucle viciós de desnonament rere desnonament. Encara  que en diferents reunions amb responsables d’habitatge de l’Ajuntament  s’ha transmès la voluntat d’abordar algunes d’aquestes qüestions, avui  volem posar de manifest la urgència i la necessitat immediata de moure  fitxa.
Les demandes urgents que exigim PAH L’Hospitalet i PAH Barcelona, atenent a les famílies que s’apropen a les nostres assemblees, són les següents:
 • Exigim que la Generalitat cedeixi la gestió dels pisos que tenen buits i  ocupats en aquest municipi a l’Ajuntament de l’Hospitalet.
 • Exigim que negociïn amb els bancs la cessió d’habitatges i en cas de no  tenir èxit, en el termini d’un mes iniciïn les sancions aplicant la llei  18/2007 a tots els pisos buits que es trobin en el municipi.
 • Exigim es busquin mecanismes per regularitzar les ocupacions, inclouen aquests casos dins de la Taula d’Emergència.
 • Exigim que augmentin les ajudes de lloguer mitjançant convocatòries permanents.
Recordem  a més, que l’Ajuntament de l’Hospitalet participa des de maig d’aquest  any en les trobades amb entitats municipals per donar resposta a les  famílies en risc de desnonament després que el PP impugnés part de la  Llei 24/2015 a Catalunya: fruit d’una ILP ciutadana impulsada des de la PAH  que obligava a les grans forquilles d’habitatge a oferir lloguers  socials a les famílies afectades. Les exigències que realitzem avui, no  deixa de ser el compliment de compromisos que el mateix Ajuntament d’Hospitalet ha assegurat assumir en aquestes trobades.
Ara toca complir, i donar una resposta digna a les famílies. De la mateixa manera que la PAH  no ha parat de reallotjar a les famílies i recuperar habitatge buit,  ens mobilitzarem el que calgui per assenyalar i pressionar a les  institucions que escometen un indignant i sistemàtic desistiment de funcions. I no pararem fins a aconseguir resultats.
Sí Es Pot!
#PisosYa

 

 

La PAH se moviliza en Hospitalet del Llobregat por un parque de vivienda social

Durante este último año hemos recibido muchas familias afectadas del Hospitalet de Llobregat en PAH Barcelona, que frente a un desahucio no han tenido la respuesta deseada por parte del Ayuntamiento ni la Generalitat de Cataluña. Nosotras lo tenemos claro: no dejamos a nadie en la calle y por eso hemos realojado a través de la Obra Social de la PAH a tres vecinas de Hospitalet en el bloque recuperado de La Bordeta en Barcelona. 

Lo que hoy queremos denunciar, es la deficiente respuesta que se está dando en Hospitalet a las famílias que sufren procesos de desahucio. Frente a los desahucios, la  solución habitacional no puede ser un albergue donde se te controla como si fueses un menor; ni una pensión ni  ayudas destinadas a pagar el realquiler de una habitación, fomentando así desde las instituciones el hacinamiento. Son opciones inviables, que desprotegen a las familias y resultan más caras que realojar a las personas afectadas en pisos de parque público: el coste medio de realojar a una persona en una pensión es superior a los 1.000 € al mes. 
El municipio de Hospitalet tiene una infradotación histórica del parque público de alquiler social, y no es casual, si no fruto de las políticas públicas de vivienda que se han llevado a cabo en la localidad durante  las últimas decadas. Esta excusa no nos vale. Hay que mobilizar la vivienda vacía en manos de la banca y tenemos leyes vigentes desde 2007 que nos lo permiten. Entre las mismas, la capacidad de los Ayuntamientos de sancionar vivienda vacía en manos de la banca: una herramienta clave para forzar a las entidades financieras a ceder sus pisos vacíos aumentando así el parque público.

Pero no solo denunciamos sto, sino que la Generalitat tenga viviendas vacías, ya sea de titularidad pública o fruto de convenios con la banca. Que no sean cedidos al Ayuntamiento del Hospitalet o que haya una coordinación mejor, provoca que a la vez que se envía a famílias a pensiones, la Generalitat tenga viviendas vacías. Así lo esgrime el mismo Ayuntamiento, que se queja de que solo puede abrir la mesa de emergencia para otorgar viviendas cuando la Generalitat le hace traspaso de éstas viviendas, y es menos frecuente de lo necesario por la emergencia que se esta viviendo. 
No queremos dejar de poner encima de la mesa la necesidad de reformar los criterios de la mesa de emergencia para incluir a las familias que ocupan en precario, precisamente viéndose obligadas a ocupar por la falta de respuesta de la administración. Las familias no pueden quedar excluidas y acabar condenadas a un bucle vicioso de desahucio tras desahucio. Aunque en diferentes reuniones con responsables de vivienda del Ayuntamiento se ha transmitido la voluntad de abordar algunas de éstas cuestiones, hoy queremos poner de manifiesto la urgencia y la necesidad immediata de mover ficha. 
Las demandas urgentes que exigimos PAH L’Hospitalet y PAH Barcelona, atendiendo a las familias que se acercan a nuestras asambleas, son las siguientes:

 

 • Exigimos que la Generalitat ceda la gestión de los pisos que tienen vacíos y ocupados en este municipio al Ayuntamiento del Hospitalet
 • Exigimos que negocien con los bancos la cesión de viviendas y en caso de no tener éxito, en el plazo de un mes inicien las sanciones aplicando la ley 18/2007 a todos los pisos vacíos que se encuentren en el municipio.
 • Exigimos se busquen mecanismos para regularizar las ocupaciones, incluyen  estos casos dentro de la Mesa de Emergencia. 
 • Exigimos que aumenten las ayudas de alquiler mediante convocatorias permanentes.
Recordamos además, que el Ayuntamiento del Hospitalet participa desde mayo de este año en los encuentros con entidades municipales para dar respuesta a las familias en riesgo de desahucio tras que el PP impugnara parte de la Ley 24/2015 en Cataluña: fruto de una ILP ciudadana impulsada desde la PAH que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer alquileres sociales a las familias afectadas. Las exigencias que realizamos hoy, no deja de ser el cumplimiento de compromisos que el propio Ayuntamiento de Hospitalet ha asegurado asumir en estos encuentros.
Ahora toca cumplir, y dar una respuesta digna a las familias. Del mismo modo que la PAH no ha parado de realojar a las familias y recuperar vivienda vacía, nos movilizaremos lo que haga falta para señalar y presionar a las instituciones que acometen una indignante y sistemática dejación de funciones. Y no pararemos hasta conseguir resultados.
¡Sí Se Puede!
#PisosYa