Archivo de etiquetas stop desahucios

PorPAH_Bcn

AGENDA DE LA SETMANA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 22 al dimarts 28 de juny)

Seguim amb mobilitzacions al carrer per defensar els nostres drets i donar suport a altres causes justes

Si tens problemes hipotecaris, de lloguer o ocupació i no saps com solucionar-los, vine, t’ajudarem a trobar una solució i podràs unir-te al nostre moviment.

DIMECRES 15
17:00 Grup d’Ajuda Mútua. Atentes al nou horari d’estiu!!

índice

DIUMENGE 26
18:00 a 20:00h MIRAR EL MAR EN SILENCI Això és una trucada a totes les persones i organitzacions que vulguin una Europa lliure sense fronteres. A participar en una performance activista, dirigida per Ada Vilaró i programada dins de l’Experimental Room Festival, que pren el compromís d’estar 12 hores front i mirant el mar en silenci. Tots som els protagonistes, diverses hores o deu minuts. En cas que no poguéssiu assistir en aquesta franja de temps l’acció està oberta al fet que QUALSEVOL PERSONA PARTICIPI DINS DEL MARC DE LES 12 HORES, de 8am a 8pm.

Platja de La Barceloneta <M> L4 Barceloneta

foto_2211DILLUNS 27
17:00 Atenció als estudiants
18:00 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 28
10:00 Gravació de curtmetratge pel·lícula sobre desnonaments. c/Ricard 20 Sant Adria <M> L2 Artigues-Sant Adrià

18:00 Assemblea d’ accions i coordinació

PorPAH_Bcn

Escrache a Rajoy en su única visita electoral a Barcelona

RAJOY: "LA INVERSIÓN PUEDE HUIR" SI SE ROMPE EL CONSENSO CONSTITUCIONAL

Lo prometido es deuda y ya avisamos de que íbamos a señalizar al Partido Popular durante estas elecciones, como el auténtico partido de los desahucios. Avalado por 184 desahucios diarios, no sólo no han hecho nada para solucionar la emergencia habitacional del país, si no que demuestran que no tienen ninguna intención de hacerlo. Su única intención es gobernar para la banca, la única beneficiada hasta ahora de rescate con dinero público. Dinero de las familias y que en ellas debería usarse.

Por eso hoy hemos asistido al único acto electoral de Mariano Rajoy en Barcelona, curiosamente patrocinado por Banco Sabadell.

Vestidas con nuestras mejores galas, nuestras camisetas verdes, las PAHs Catalanas han realizado un doble escrache al presidente en funciones. Un par de compañeras han logrado entrar en el mitín y desenfundar la camiseta, mientras en la calle, acordonadas por los Mossos d’Esquadra a 500m del evento, celebrábamos la victoria del sentido común y el Derecho a la vivienda, de manera pacífica y festiva, tiñéndonos de verde e informando a toda la ciudadania con megafonia y flyers, de nuestras demandas. Porque ya lo dijimos y es lo que temen: ¡Este 2016 metemos las 5 de la PAH al Congreso!

#‎SíSePuede‬
#‎EscracheRajoy‬

PorPAH_Bcn

CARTA DE LA PAH A ADA COLAU, ALCALDESSA DE BARCELONA

Benvolguda Sra. Alcaldessa, Ada Colau

Com vostè ja sap, al juliol vam assolir un fet històric: les PAH’s de Catalunya vam fer un pas de gegant aconseguint que la ILP de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i contra la pobresa energètica es convertís en la Llei 24/2015. Una llei aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i que avui en dia és la llei més garantista de tot l’estat espanyol per protegir el dret a l’habitatge de les ciutadanes.

Amb aquesta llei, una vegada més vam demostrar que la ciutadania va per davant d’administracions i governs, vàrem demostrar que podem fer lleis des de el carrer, lleis que han vingut per quedar-se i protegir els drets de la ciutadania en detriment dels privilegis d’uns pocs, les entitats financeres i les empreses subministradores de serveis bàsics. La llei 24/2015 suposa un canvi de paradigma, ja que no fa recaure tot el pes sobre l’Administració Pública, sinó que fa que aquells que fan negoci amb un bé d’interès general i de primera necessitat hagin d’assumir el cost que té fer negoci amb un dret bàsic i que el reallotjament de les famílies afectades vagi a càrrec seu. Es a dir, posem fi a la lògica perversa de la transferència de recursos públics a les entitats privades.

L’Administració local és l’administració que ha estat més desbordada per l’emergència habitacional, una administració que durant anys no ha tingut eines suficients per fer front al drama dels desnonaments. Ara, des de l’agost, tenim la llei 24/2015 que dóna eines per aturar els desnonaments, ja siguin d’hipoteca, lloguer o  ocupació, eines per eixugar el deute de les famílies, per garantir el  reallotjament i per mobilitzar l’habitatge buit, instant a les entitats  financeres i forçant que els pisos passin a complir amb la seva funció  social. Ara es l’hora d’utilitzar aquestes eines, «pese a quien le pese».

Els municipis tenen un paper central en l’aplicació d’aquesta llei

Fa un mes vostè, Sra. alcaldessa, va anunciar que l’Ajuntament de Barcelona estava portant a terme negociacions amb la SAREB per a què fessin la cessió de 500 habitatges buits que es troben al municipi, que estan  incomplint la llei 24/2015 i dels quals, per tant, es pot fer la cessió  obligatòria. En la mateixa roda de premsa es va declarar que si la SAREB,  així com altres entitats bancàries, no donaven resposta als  requeriments del consistori, s’iniciarien les cessions obligatòries dels  pisos buits que hi ha a Barcelona. Que ha passat amb això? S’han  iniciat les cessions? Nosaltres ja ho vam dir, que no ens conformem amb  els 500 pisos buits de la SAREB, que ho volem tot, volem la cessió de tots aquells que estan incomplint la llei, es a dir, com a mínim dels 2.591 habitatges que ja se sap que estan incomplint a Barcelona.

Tenim el cas d’en Jorge,  que va anar a la mesa d’emergència, li van concedir el dret a tenir un  pis perquè compleix els requisits, però no li han pogut oferir una  alternativa habitacional perquè l’ajuntament no té habitatges. El mateix ha passat amb el desnonament que s’ha produït avui, amb una família amb tres menors a qui ofereixen una pensió pel mateix motiu. La realitat es tossuda, i ens demostra que és necessari i urgent fer el desplegament total de la llei 24/2015 i aconseguir ja les cessions obligatòries que, amb la llei a la mà, ja podrien haver començat.

El dia a dia ens està demostrant que l’Ajuntament de Barcelona no ha fet el necessari  per desplegar totalment la llei 24/2015. Per què diem això? Doncs per  la realitat diària. De moment no hi ha hagut cap sanció a cap gran  tenidor que està desnonant a la nostra ciutat. En el cas del Jorge, per exemple, ja hem aturat dos desnonaments a la seva porta, desnonament d’un gran tenidor d’habitatge que continua sense sanció. Per què l’Ajuntament no ha sancionat encara?

És per això, que li demanem, Sra. alcaldessa, valentia  política, determinació i que garanteixi els drets de les ciutadanes de  Barcelona, que compleixi i faci complir la llei 24/2015. Com vostè va dir: «o por las buenas o por la ley«.

Recordem a l’alcaldessa i a l’Ajuntament de Barcelona que la llei 24/2015 obliga a:

 1. Intervenció per a aturar els desnonaments controlant que en el cas de  grans tenidors d’habitatge es faci oferta de lloguer social obligatòria,  dins dels paràmetres que marca la llei 24/2015, i tal com estableix la norma, sancionar al gran tenidor d’habitatge que incompleixi aquest punt, amb multes de 90.000€.
 1. Concedir ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d’exclusió residencial quan el propietari és un petit tenidor d’habitatge.
 1. Complir amb l’obligació de reallotjar als ciutadans en risc d’exclusió  residencial en els casos que el propietari sigui un petit tenidor  d’habitatge i en la resta de casos on les persones estan en risc de  pèrdua d’habitatge (rellogats, ocupació en precari..).
 1. Fer els informes de risc d’exclusió residencial i fer-los en els  terminis marcats per la llei, tant per habitatge com per pobresa  energètica, per tal de complir l’objectiu de protecció que marca la  norma.
 1. Controlar que les empreses subministradores no tallen els subministraments sense aplicar el principi de precaució.

5.1 Aplicar les sancions contemplades al codi de consum quan es vulneri el principi de precaució.

5.2 Obrir les vies adients perquè les companyies apliquin ajudes o descomptes per garantir els subministraments bàsics.

 1. Iniciar les cessions obligatòries durant tres anys als habitatges dels  grans tenidors d’habitatge que estan incomplint la seva funció social  per tal d’atendre a les persones en situació d’exclusió residencial.

6.1.  Iniciant immediatament les cessions de tots els pisos que ja han estat  identificats en el registre de la Generalitat de Catalunya.

6.2. Fent el cens d’habitatges buits al municipi per poder fer les cessions de tots els habitatges que estan incomplint la llei.

 

Sí Es Pot!

#CartaPAHColau

 

[En Castellano]

CARTA DE LA PAH A ADA COLAU, ALCALDESA DE BARCELONA

Estimada Sra. Alcaldesa, Ada Colau

Como usted ya sabe, en julio alcanzamos un hecho histórico: las PAHs de Catalunya hicimos un paso de gigante consiguiendo que la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética se convirtiera en la Ley 24/2015. Una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Catalunya y que hoy en día es la ley más garantista de todo el Estado español para proteger el derecho a la vivienda de las ciudadanas.

Con esta ley, una vez más demostramos que la ciudadanía va por delante de administraciones y gobiernos, demostramos que podemos hacer leyes desde la calle, leyes que han venido para quedarse y proteger los derechos de la ciudadanía en detrimento de los privilegios de unos pocos: las entidades financieras y las empresas suministradoras de servicios básicos. La ley 24/2015 supone un cambio de paradigma, ya que no hace recaer todo el peso sobre la Administración Pública, sino que asegura que aquellos que hacen negocio con un bien de interés general y de primera necesidad tengan que asumir el coste que tiene haber por hacer negocio con un derecho básico y que el realojamiento de las familias afectadas vaya a cargo suyo. Es decir, ponemos fin a la lógica perversa de la transferencia de recursos públicos a entidades privadas.

La administración local es la administración que ha estado más desbordada por la emergencia habitacional, una administración que durante años no ha tenido herramientas suficientes para hacer frente al drama de los desahucios. Ahora, desde agosto, tenemos la ley 24/2015 que otorga herramientas para parar los desahucios, ya sean de hipoteca, alquiler u ocupación, herramientas para eliminar la deuda de las familias, para garantizar el realojo y la movilización de vivienda vacía, instando a las entidades financieras y forzando a que los pisos pasen a cumplir su función social. Ahora es el momento de utilizar estas herramientas, “pese a quien le pese.”

Los municipios tienen un papel central en la aplicación de esta ley

Hace un mes usted, Sra. Alcaldesa, anunciaba que el Ayuntamiento de Barcelona estaba portando a término negociaciones con la SAREB para que se hiciera la cesión de 500 pisos vacíos que se encuentran en el municipio, que están incumpliendo la ley 24/2015 y sobre los cuales, por tanto, se puede hacer la cesión obligatoria. En la misma rueda de prensa declaró que si la SAREB, así como otras entidades bancarias, no daban respuesta a los requerimientos del consistorio, se iniciarían las cesiones obligatorias de los pisos vacíos que hay en Barcelona ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se han iniciado las cesiones? Nosotras ya lo decíamos, que no nos conformábamos con los 500 pisos de la SAREB, que lo queremos todo, queremos la cesión de todos aquellos que están incumpliendo la ley, es decir, como mínimo de los 2.591 pisos que ya se sabe que están incumpliendo la ley en Barcelona.

Tenemos el caso de Jorge, que fue a la mesa de emergencia, le concedieron el derecho a tener un piso porque cumplía los requisitos, pero no le han podido ofrecer una alternativa habitacional porque el ayuntamiento no tiene viviendas. Lo mismo ha pasado con el desahucio que se ha producido hoy, de una familia con tres menores a la que le ofrecen una pensión por el mismo motivo. La realidad es tozuda, y nos demuestra que es necesario y urgente hacer el desplegamiento total de la ley 24/2015 y conseguir ya las cesiones obligatorias, que con la ley en la mano, ya podrían haber comenzado.

El día a día nos está demostrando que el Ayuntamiento de Barcelona no ha hecho lo necesario para desplegar totalmente la ley 24/2015 ¿Por qué decimos eso? Pues por la realidad diaria. De momento no ha habido ninguna sanción a ningún gran tenedor que está desahuciando en nuestra ciudad. En el caso de Jorge, por ejemplo, ya hemos parado dos desahucios en su puerta, desahucio de un gran tenedor de vivienda que continua sin ninguna sanción ¿Por qué el Ayuntamiento no ha sancionado todavía?

Es por eso, que le pedimos, Sra. Alcaldesa, valentía política, determinación y que garantice los derechos de las ciudadanas de Barcelona, que cumpla y haga cumplir la ley 24/2015. Como usted ya dijo: “o por las buenas o por la ley”.

Recordamos a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Barcelona que la ley 24/2015 obliga a:

 1. Intervención para paralizar los desahucios controlando que en el caso de los grandes tenedores de vivienda se haga una oferta obligatoria de alquiler social, dentro de los parámetros que marca la ley 24/2015, y tal como establece la norma, sancionar al gran tenedor de vivienda que incumple este punto, con multas de 90.000€.
 1. Conceder ayudas al pago del alquiler a las familias en riesgo de exclusión residencial cuando el propietario es un pequeño tenedor de vivienda.
 1. Cumplir con la obligación de realojar a las ciudadanas en riesgo de exclusión residencial en los casos que el propietario sea un pequeño tenedor de vivienda y en el resto de casos donde las personas están en riesgo de pérdida de vivienda (realojados, ocupaciones en precario..).
 1. Hacer los informes de riesgo de exclusión residencial y hacerlos en los tempos marcados por la ley, tanto para vivienda como para pobreza energética, para cumplir con el objetivo de protección que marca la norma.
 1. Controlar que las empresas suministradoras no corten los suministros sin aplicar el principio de precaución.

5.1 Aplicar las sanciones contempladas en el código de consumo cuando se vulnera el principio de precaución

5.2 Abrir las vías adecuadas para que las compañías apliquen las ayudas o descuentos para garantizar los suministros básicos.

 1. Iniciar las cesiones obligatorias durante tres años a los pisos de grandes tenedores de vivienda que están incumpliendo su función social para atender a las personas en situación de exclusión residencial.

6.1.  Iniciando inmediatamente las cesiones de todos los pisos que ya están identificados en el registro de la Generalitat de Catalunya.

6.2. Haciendo el censo de pisos vacíos en el municipio para poder hacer las cesiones de todas las viviendas que están incumpliendo la ley.

Si Se Puede!

#CartaPAHColau

PorPAH_Bcn

Stop desnonaments

Dimecres 29, Passejo zona Franca, 200, 09:00am.

Demà Texless Building, la financera de Miguel Ángel Gómez vol executar un desnonament a la Zona Franca de Barcelona. El jutjat no admet la paralització temporal, en el pis viu un *matrominio: ell té 67 anys i càncer de colón; no tenen recursos suficients per accedir a un habitatge.
La família ha estat víctima d’una estafa per part de la financera i del Banc Pastor.

La família va arribar amb poc temps a l’assemblea de la PAH, i s’ha intentat negociar un lloguer social o un aplaçament del desnonament fins que es trobi una alternativa habitacional, però la financera de Miguel Ángel Gómez es nega a negociar, ni tan sols un aplaçament.

Plça Espanya Bus 109.

Stop Desnonaments_letras enteras

stop desnonaments

PorPAH_Bcn

Presentación del estudio: Emergencia Habitacional en el estado Espanyol

[vimeo http://www.vimeo.com/81695611 w=500&h=281]

La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona(PAH) presentan el Informe Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos, martes 17 de diciembre a las 11.00 . Con la participación de: Jordi Borja, presidente del Observatorio DESC, Ada Coláis, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Gerardo Pisarello, profesor de Derecho constitucional de la UB y vicepresidente del Observatorio DESC

El informe muestra el resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, y es el primer informe estatal que recoge los datos de cómo afectan las ejecuciones hipotecarias a la salud, o qué son las entidades que más ejecutan.

Este informe analiza la situación de emergencia habitacional que existe en España desde una perspectiva de derechos humanos. En concreto, se estudia la regulación de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios a partir de los compromisos jurídicos adquiridos por las administraciones públicas y el impacto concreto que supone esta problemática para las familias afectadas.

El estudio analiza, en primer término, la función del derecho a una vivienda digna y de la prohibición de desahucios arbitrarios en el sistema constitucional español, en el derecho internacional de los derechos humanos y a la Unión Europea. En segundo lugar, ofrece datos sobre el comportamiento de las entidades financieras y sobre el impacto de la problemática en las familias a partir de 11.561 encuestas realizadas. En un tercer capítulo, para visibilitzar las consecuencias en la vida concreta de las personas, el informe incorpora cuatro entrevistas en profundidad a personas afectadas. El informe concluye con un breve capítulo de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los poderes públicos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos estado de las primeras entidades que, ya en febrero de 2009, alertaron de la gravedad de la problemática y desde entonces han denunciado reiteradamente la carencia de unos datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que está suponiendo el actual marco normativo en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas.

Es por eso que las dos entidades han hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos: consultar aquí

[vimeo http://www.vimeo.com/81582486 w=500&h=281]

En el 70% l’impagament de la hipoteca obeix a una situació d’atur

[vimeo http://www.vimeo.com/81990902 w=500&h=281]

77% de les famílies afirmen haver patit un nivell d’ansietat alta o molt alta.