LES PAHs CATALANES ES MOBILITZEN PER EXIGIR LLOGUERS A BANKIA

Del rescat bancari després de l’estafa de les preferents i les targetes black, fins a l’actual autorentat de cara i possible privatització, Bankia segueix vetllant només pels seus interessos i donant l’esquena a les famílies estafades.

Avui 19 d’octubre la PAH surt de nou al carrer per denunciar la mala praxi i exigir sol·lucions per a les famílies afectades per l’estafa hipotecària de Bankia, en una acció a nivell català on, les més de 70 PAHs catalanes, diuen prou i es planten en oficines repartides de cap a cap en les 4 províncies.

PAH Barcelona i algunes PAHs dels voltants, aprofitem per donar suport a les companyes de #AcamPAHdaHospitalet i hem ocupat la sucursal de la c/. Baró de Maldà, 2 de l’Hospitalet de Llobregat, enfront de l’Ajuntament.

Des de principis de l’estafa mal anomenada crisi, que va afectar i segueix afectant a milions de persones per tot l’Estat, Bankia ha estat una de les figures de major protagonisme a causa d’una infinitat de despropòsits, il·legals i antisocials, de sobres coneguts per totes, que han omplert rius de tinta (corrupció dels seus alts càrrecs -tots vinculats amb diferents partits polítics, evasió fiscal, targetes black, preferents, multidivises, claúsules abusives en les hipoteques, sobretaxaciones, sent una de les entitats que més desnonaments ha provocat arribant al 80% d’ells en 2012…) però encara així han estat rescatats i actualment es troben en fase d’expansió. De fet, actualment es troba en tràmits de privatització [i la seva última gran operació, amb la qual l’Estat perdrà 14.471 milions d’euros després de la fusió de Bankia i Banc Mare Nostrum (BMN), els quals van rebre 24.269 milions d’euros en el cas del grup BFA-Bankia (22.424 milions) i BMN (1.845 milions), de les ajudes públiques atorgades al sistema financer des de maig de 2009. Uns fets que haurien de sorprendre a propis i estranys però als que ja estem acostumats en aquest país, on sabem millor que ningú com es viu sota el control de la banca, les entitats financeres i d’un Govern més ocupat a mirar cap a un altre costat, pel seu propi interès, que en regularitzar una llei hipotecària il·legal legislant propostes com l’actual #LeyViviendaPAH, pensada per garantir el benestar i el descans real ja de la ciutadania i el seu dret a l’habitatge.

Des de la PAH portem anys denunciant les polítiques antisocials de Bankia i la manca de qualsevol tipus de contraprestació social que rescati a les famílies amb els diners públics rebuts. A dia d’avui, són centenars les famílies que segueixen sent desnonades impunement gràcies a Bankia, enfrontant-se, no solament a la pèrdua de la seva llar si no també a una vulneració sistemàtica del seu dret a l’habitatge. A més, com actua el banc rescatat amb els seus milers de pisos buits? Els manté tancats, en comptes d’oferir lloguers socials i donar-los la funció social que necessitem, ampliant amb ells un parc públic d’habitatge que cobrís l’emergència habitacional que van generar durant la crisi amb la seva gran estafa . Davant la reclamació de drets humans Bankia només coneix un idioma, el de l’abús, com van demostrar en les últimes concentracions de la PAH a Madrid per exigir lloguers socials.

Per tot això i veient la falta d’interès a donar sol·lucions dignes als afectats i l’absència d’empatia i sensibilitat humana en les seves decisions, les PAHs catalanes ens veiem obligades a mobilitzar-nos per denunciar públicament Bankia i exigir que es compleixin les nostres demandes de mínims:

 • Sol·lució habitacional per als casos de recuperació: “lloguers socials”.
 • Cedir habitatges a les administracions públiques per a lloguer a les famílies en risc d’exclusió residencial.
 • Interlocutors vàlids i reunions amb els afectats en les seves localitats.
 • Dació a 0 i lloguers socials (segons llei 24/2015) sense motxilles.

Amb l’acció d’avui, pressionarem per forçar-los a negociar en pro de les famílies, aquelles que han pagat amb diners de la seva butxaca el seu rescat bancari i que no permetran que els segueixin robant més. Perquè no només és qüestió econòmica, o qüestió d’orgull, sinó d’uns Drets Humans que la PAH no permetrà que segueixin calcinant. Avui, ens ajuntem algunes de les PAHs de Catalunya per exigir el que és nostre: el dret a habitatge digne. La ciutadania organitzada ocupa avui Bankia i aquí ens quedarem fins a arrencar sol·lucions reals per a les famílies afectades. Sí que es pot i avui també, seguirem demostrant-ho

#BankiaResponde

14742777792202

LAS PAHs CATALANAS SE MOVILIZAN PARA EXIGIR ALQUILERES A BANKIA

Del rescate bancario tras la estafa de las preferentes y las tarjetas black, hasta el actual autolavado de cara y posible privatización, Bankia sigue velando sólo por sus intereses y dando la espalda a las familias estafadas.

Hoy 19 de octubre la PAH sale de nuevo a la calle para denunciar la mala praxis y exigir soluciones para las familias afectadas por la estafa hipotecaria de Bankia, en una acción a nivel catalán donde, las más de 70 PAHs catalanas, dicen basta y se plantan en oficinas repartidas a lo largo y ancho de las 4 provincias.

PAH Barcelona i algunas PAHs de los alrededores  aprovechamos para dar soporte a las compañeras de  #AcamPAHdaHospitalet y hemos  ocupado la sucursal de la c/. Baró de Maldà, 2 de Hospitalet de Llobregat, frente al Ayuntamiento.

Desde principios de la estafa mal llamada crisis, que afectó y sigue afectando a millones de personas por todo el Estado, Bankia ha sido una de las figuras de mayor protagonismo debido a un sinfín de despropósitos, ilegales y antisociales, de sobra conocidos por todas, que han llenado ríos de tinta (corrupción de sus altos cargos, todos vinculados con distintos partidos políticos, evasión fiscal, tarjetas black, preferentes, multidivisas, clausulas abusivas en las hipotecas, sobre tasaciones, es una de las entidades que más desahucios ha provocado llegando al 80% de ellos en 2012…) pero aún así han sido rescatados y actualmente se encuentran en fase de expansión. De hecho, actualmente se encuentra en trámites de privatización y su última gran operación, con la que el Estado perderá 14.471 millones de euros tras la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), que recibieron 24.269 millones de euros en el caso del grupo BFA-Bankia (22.424 millones) y BMN (1.845 millones), de las ayudas públicas otorgadas al sistema financiero desde mayo de 2009. Unos hechos que deberían sorprender a propios y extraños, pero a lo que ya estamos acostumbrados en este país, donde sabemos mejor que nadie como se vive bajo el control de la banca, las entidades financiera y de un Gobierno más ocupado en mirar hacia otro lado (por su propio interés), que en regularizar una ley hipotecaria ilegal legislando propuestas como la actual #LeyViviendaPAH, pensada para garantizar el bienestar y el descanso real ya de la ciudadanía y su derecho a la vivienda.

Desde la PAH llevamos años denunciando las políticas antisociales de Bankia y la carencia de cualquier tipo de contraprestación social que rescate a las familias con el dinero público recibido. A día de hoy, son cientas las familias que siguen siendo desahuciadas impunemente gracias a Bankia, enfrentándose, no solo a la pérdida de su hogar si no también a una vulneración sistemática de su derecho a la vivienda. Además, ¿cómo actúa el banco rescatado con sus miles de pisos vacíos? Los mantiene cerrados, en vez de ofrecer alquileres sociales y darles la función social que necesitan, ampliando con ellos un parque público de vivienda que cubriera la emergencia habitacional que generaron durante la crisis con su gran estafa . Ante la reclama de derechos humanos Bankia sólo conoce un idioma, el de la violencia, como demostraron en las últimas concentraciones de la PAH en Madrid para exigir alquileres sociales.

Por todo esto y viendo la falta de interés en dar soluciones dignas a los afectados y la ausencia de empatía y sensibilidad humana en sus decisiones, las PAHs catalanas nos vemos obligadas a movilizarnos para denunciar públicamente a Bankia y exigir se cumplan nuestras demandas de mínimos:

 • Solución habitacional para los casos de recuperación: “alquileres sociales”.
 • Ceder viviendas a las administraciones públicas para alquiler a las familias en riesgo de exclusión residencial.
 • Interlocutores válidos y reuniones con los afectados en sus localidades.
 • Dación a 0 y alquileres sociales (según ley 24/2015) sin mochilas.

Con la acción de hoy, presionaremos para forzarles a negociar en pro de las familias, aquellas que han pagado con dinero de su bolsillo su rescate bancario y que no permitirán que les sigan robando más. Porque no sólo es cuestión económica, o cuestión de orgullo, sino de unos Derechos Humanos que la PAH no permitirá que sigan pisoteando. Hoy, nos juntamos algunas de las PAHs de Catalunya para exigir lo que es nuestro: el derecho a vivienda digna. La ciudadanía organizada ocupa hoy Bankia y aquí nos quedaremos hasta arrancar soluciones reales para las familias afectadas. Sí se puede y hoy también, seguiremos demostrándolo.

#BankiaResponde

#AcamPAHdaHospitalet prosigue con fuerza hasta lograr solución para Úrsula, Helena y Yolanda.

Lunes 16 de octubre, arranca una nueva semana ¿Recordáis a Úrsula, Yolanda y Helena? Tres mujeres valientes que el pasado viernes dijeron basta al Ayuntamiento de Hospitalet e iniciaron #AcamPAHdaHospitalet ante las dejaciones de la administración que las empuja a vivir en la calle o a recuperar una vivienda de esas vacías que dicen que no existen. Tres unidades familiares con menores, con la angustia a flor de piel, con mentiras y dejación de responsabilidades como única respuesta por parte de Nuria Marín, José Castro y Raúl Alvarín.

Hoy empieza el cuarto día de una acampada que solo terminará de una manera: con el realojo y el alquiler social para las tres familias. Una solución clara tal y como marca la ley y la Constitución, pero que el viernes, en una primera negociación a pie de calle, el Ayuntamiento ya dejó claro que no les iba a ofrecer. Una actitud nada sorprendente por parte de una administración que, tras 20 años de mandato, solo ha generado 193 viviendas sociales Un dato que dice mucho de la falta de políticas públicas de vivienda que miren por la ciudadanía de este municipio.

Ni Úrsula, ni Yolanda, ni Helena se van a rendir, van a seguir luchando, sin miedo y sin nada que perder. Tienen derechos, tienen razón y tienen a la PAH a su lado. No están solas y este fin de semana se ha demostrado. Han sido unos días, para ir abriendo boca a lo que está por llegar, repletos de actividades (talleres de acciones y negociaciones, de teatro, de pancartas, de Ley Vivienda PAH) de solidaridad vecinal, de presencia constante de la PAHs catalanas, de muestras de apoyo de todo tipo, tanto en redes sociales como presenciales, cómo ha sido el caso del colectivo No Més Blocs, que nos dieron un charla sobre las políticas especulativas con la vivienda por parte del Ayuntamiento de Hospitalet, o el Sindicat de llogaters que también nos visitaron para hablar de alquileres justos.

Vamos a seguir apoyando a Úrsula, Helena y Yolanda hasta que el Ayuntamiento haga su trabajo y cumpla su responsabilidad cara a las familias. No nos moverán de su puerta hasta que no logremos la solución digna y seguiremos movilizando por tierra, mar, redes y aire, hasta terminar con las mentiras y el ninguneo de la administración.

Ni gente sin casa, ni casas sin gente. Basta de especular con nuestras vidas.

#AcamPAHdaHospitalet

A post shared by PAH Barcelona (@pah_barcelona) on

#AcamPAHdaHospitalet prossegueix amb força fins a aconseguir solució per a Úrsula, Helena i Yolanda.

Dilluns 16 d’octubre, arrenca una nova setmana. Recordeu a Úrsula, Yolanda i Helena? Tres dones valentes que divendres passat van dir prou a l’Ajuntament d’Hospitalet i van iniciar #AcamPAHdaHospitalet davant la falta de solucions de l’administració que les empeny a viure al carrer o a recuperar un habitatge d’aquestes buides que diuen que no existeixen. Tres unitats familiars amb menors, amb l’angoixa a flor de pell, amb mentides i desistiment de responsabilitats com a única resposta per part de Nuria Marín, José Castro i Raúl Alvarín.

Avui comença el quart dia d’una acampada que solament acabarà d’una manera: amb el reallotjament i el lloguer social per a les tres famílies. Una solució clara tal com marca la llei i la Constitució, però que el divendres, en una primera negociació a peu de carrer, l’Ajuntament ja va deixar clar que no els anava a oferir. Una actitud gens sorprenent per part d’una administració que, després de 20 anys de mandat, solament ha generat 193 habitatges socials Una dada que diu molt de la falta de polítiques públiques d’habitatge que mirin per la ciutadania d’aquest municipi.

Ni Úrsula, ni Yolanda, ni Helena es van a rendir, van a seguir lluitant, sense por i sense res que perdre. Tenen drets, tenen raó i tenen a la PAH al seu costat. No estan soles i aquest cap de setmana s’ha demostrat. Han estat uns dies, per anar obrint boca al que està per arribar, replets d’activitats (tallers d’accions i negociacions, de teatre, de pancartes, de Llei Habitatge PAH) de solidaritat veïnal, de presència constant de la PAHs catalanes, de mostres de suport de tot tipus, tant en xarxes socials com a presencials, com ha estat el cas del col·lectiu No Més Blocs, que ens van donar un xerrada sobre les polítiques especulatives amb l’habitatge per part de l’Ajuntament d’Hospitalet, o el Sindicat de llogeters que també ens van visitar per parlar de lloguers justs.

Anem a seguir recolzant a Úrsula, Helena i Yolanda fins que l’Ajuntament faci el seu treball i compleixi la seva responsabilitat cara a les famílies. No ens mouran de la seva porta fins que no aconseguim la solució digna i seguirem mobilitzant per terra, mar, xarxes i aire, fins a acabar amb les mentides i el ninguneo de l’administració.

Ni gent sense casa, ni cases sense gent. Prou d’especular amb les nostres vides.

#AcamPAHdaHospitalet

A post shared by PAH Barcelona (@pah_barcelona) on

#AcamPAHdaHospitalet

A post shared by PAH Barcelona (@pah_barcelona) on

AGENDA DE LA SEMANA

(del miércoles 28 de junio al martes 4 de julio)

Si tienes problemas con tu vivienda, ya sea de hipoteca, alquiler u ocupación, no dudes en visitarnos y sumarte a nuestro movimiento.

Atentas al cambio de dirección para asistir al asesoramiento quincenal de APE. Si tienes problemas para pagar tus facturas o aviso de corte de suministro, no puedes faltar.

MIÉRCOLES 28
17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Asesoramiento colectivo para las personas afectadas por la pobreza energética. Si te quieren cortar la luz, el gas, el agua o tienes problemas para pagar las facturas, acércate y defiende tus derechos. c/Múrcia, 24 “M” Línea 1 – Navas.

LUNES 3
17:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto a todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquellas que tienen que seguir aprendiendo y empoderándose para resolver las dudas sobre sus casos y seguir luchando.

MARTES 4
17:00 Atención a estudiantes.
18:00 Assemblea de acciones y coordinación.

photo5917774986502842590


AGENDA DE LA SETMANA

(del dimecres 28 de juny al dimarts 4 de juliol)

Si tens problemes amb el teu habitatge, sigui d’hipoteca, lloguer o ocupació, no dubtis a visitar-nos i sumar-te al nostre moviment.

Atentes al canvi d’adreça per assistir a l’assessorament quinzenal de APE. Si tens problemes per pagar les teves factures o avís de tall de subministrament, no pots faltar.

DIMECRES 28
17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Assessorament col·lectiu per a les persones afectades de pobresa energètica. Si et volen tallar la llum, el gas, l’aigua o tens problemes per pagar les factures, apropat i defensa els teus drets. c/Múrcia,24 “M” Línea 1 – Navas.

DILLUNS 3
17:30 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 4
17:00 Atenció als estudiants.
18:00 Assemblea d’accions i coordinació.

DESAHUCIOS DE ESTA SEMANA // DESNONAMENTS D’AQUESTA SETMANA

Atentas a nuestras convocatorias en nuestro perfil de Twitter o en nuestro canal de Telegram.

LAS MENTIRAS DE BBVA NO NOS HARÁN DAR UN SOLO PASO ATRÁS

Las PAHs catalanas ocupamos oficinas de BBVA por toda la región, hartas de mentiras, para seguir exigiendo soluciones reales e inmediatas a las familias afectadas.

 

Ante la falta de voluntad por parte del BBVA, de dar soluciones a las familias afectadas, esas mismas familias  con las que no tuvieron ningún tipo de remordimiento en estafar en su momento, ante la desfachatez de la entidad que no duda en disfrazar de buenas intenciones y palabras bonitas, sus cada vez más numerosas mentiras y ante la única realidad existente: los casos cada vez más numerosos que se niegan a cerrar con soluciones reales, las PAHs catalanas decimos basta y salimos en todas las poblaciones a decir bien fuerte ¡No más mentiras! No nos creemos ni una más, hasta que no veamos resultados.

Nuestras demandas son de mínimos y de sentido común, no nos cansaremos de repetirlas hasta que se hagan realidad:

 • Responsabilidad total de todos los casos de Anticipa, que gestiona las hipotecas de Catalunya Caixa, actualmente propiedad de BBVA
 • Interlocutores válidos y reuniones con los afectados en sus localidades
 • Dación a 0 y alquiler social en base a los ingresos, como dicta la ley
 • Anulación del IRPH sin diferencial, como marca la sentencia europea que lo declara nulo y sin  potestad jurídica para dar sustitutivo
 • Solución habitacional para los casos de recuperación
 • Ceder a las administraciones públicas viviendas para alquilar a las familias vulnerables.

BBVA se hizo, por 1.165 millones de euros, con  el 98% del capital social de Catalunya Caixa: banco que recibió 12.052 millones de euros públicos para su posterior rescate, pero sin ningún tipo de contraprestación social para las familias, que solo ven cómo Anticipa, actual gestora de las antiguas hipotecas de CX y filial española de uno de los mayores fondos buitre americanos Blackstone, no da soluciones aceptables a las afectadas, que no dejan de sentir en sus carnes el constante acoso y las tácticas de mafioso que utilizan para lograr adueñarse de las viviendas sin pensar en las personas. En la PAH, vemos cómo aumenta el número de denuncias y ejecuciones hipotecarias, de las familias en manos de Anticipa. Unas denuncias que llegan  en nombre de BBVA. Ante esto ¿debemos creernos la teoria y la palabreria jurídica de BBVA, pretendiendo convencernos de que ellos no tienen nada que ver, ni nada que hacer, con las antiguas hipotecas de Catalunya Caixa?

Viendo el maltrato,  que algunos directores de oficina dan a parte de las familias afectadas cuando intentan negociar una solución digna ¿debemos creernos que esos son los interlocutores válidos que pedimos?

¿Debemos permitir que BBVA no se acoja a la ley catalana para firmar los alquileres? No acatan una ley, por existir gracias a la PAH y a la ciudadanía o por que exige menos capital. Lo que es lo mismo, mejor para las familias vulnerables, menos ingresos para la entidad.

BBVA está decidido a seguir sin  reconocer el IRPH como ilegal y por consecuencia negarse a su nulidad ¿debemos tolerar semejante vulneración de las sentencias europeas que así lo reflejan?

¿Nos valen las migajas que ofrecieron a la Generalitat, enmascaradas de cesión de vivienda para parque público, sabiendo que es la entidad financiera que más pisos vacíos acumula mientras vemos cada día a cientos de familias en la calle, criminalizadas por verse obligadas a recuperar viviendas ante la falta de soluciones?

Hasta que no logremos el bienestar de las familias victimas de una estafa bancaria que ya dura años, ante la emergencia habitacional que sufrimos y ante la falta de responsabilidad de la entidad hacía las familias. desde la PAH seguiremos denunciando la situación y realizando las acciones necesarias, movilizándonos sin miedo y con contundencia. Sigue habiendo vidas en juego a causa del sufrimiento, producido por la situación de vulnerabilidad e indefensión, que no podemos permitir más. No daremos ni un sólo paso atrás y sí todos los que hagan falta hacía delante. Hoy, más que nunca, gritamos con la fuerza colectiva que nos caracteriza:

 ¡¡ #NoMásMentiras !!