Informe de la PAH de BCN: Valoració dels 2 anys de polítiques públiques d’habitatge de l’Alcaldessa Ada Colau

Avui, dilluns 17 de juliol fem públic davant l’Ajuntament de Barcelona, un informe que valora els 2 últims anys de polítiques públiques d’habitatge de l’Alcaldessa Ada Colau.

Durant els últims mesos l’assemblea de PAH Barcelona ha estat valorant les principals polítiques públiques d’habitatge del govern de Barcelona En Comú. Arribat l’equador del mandat fem pública la nostra valoració, feta per les persones que participen de la PAH de Barcelona, persones que han patit o estan patint processos de desnonament o expulsió de casa seva, ja sigui relacionat amb les hipoteques, el lloguer, l’ocupació o l’expulsió per la compra sencera de la finca on resideixen i per totes les que, tot i no estar en aquest moment en un procés de desnonament, lluiten cada dia per garantir el dret a l’habitatge i el dret a la ciutat. Des de PAH Barcelona hem estat treballant en aquesta valoració amb l’objectiu de valorar els avenços, assenyalar les mancances, algunes incomprensibles, i marcar els reptes dels pròxims 2 anys.

El resultat d’aquests debats és l’informe que podeu consultar clicant l’imatge que trobeu a continuació. Hem dividit l’informe en dos grans blocs, la gestió de l’emergència habitacional i l’ampliació del parc públic de lloguer. Els dos primers punts són precedits per una ràpida radiografia de l’estat de la situació del dret a l’habitatge a Barcelona. Primer es posa en valor l’avenç, si n’hi ha hagut, de cada mesura, després valorem les mancances i finalment plantegem un repte, o exigència, per a cada una de les mesures.

Descarga en català

 

Ho tenim clar, des de fa 8 anys exigim a totes les administracions, fets i no paraules perquè hi ha vides en joc.

Podeu seguir la roda de premsa amb la etiqueta #InformePAH

Descargar aquí en castellano

Crónica des de la visibilització del bloc #Aragó477

Ahir 3 de juliol vam anunciar la recuperació de 6 habitatges de mans de l’especulació ferotge que estem vivint a la ciutat de Barcelona. Ahir vam celebrar el reallotjament de 6 famílies, amb 6 menors d’edat, a l’edifici del carrer Aragó 477.

Tot i que feia dies que les 6 famílies habitaven en aquests habitatges, ahir vam decidir fer públic aquest nou projecte de defensa d’una comunitat de veïnes, de defensa del barri, del dret a l’habitatge i el dret a la ciutat. I com no podia ser d’un altra manera, ho fem amb la solidaritat com la nostra millor eina. Solidaritat de les veïnes que fa anys i dècades que viuen a Aragó 477, amb contractes de renda antiga o contractes de lloguer normal, i les noves veïnes que han recuperat la funció social d’habitatges buits i destinats a l’especulació.

A partir d’ara encetem una lluita per defensar el dret de totes les veïnes del bloc, un total de 24 unitats familiars. La reacció de Norvet, l’empresa que va comprar l’edifici per fer fora a totes les veïnes i especular, no es va fer esperar.

Els representants de Norvet es van presentar ahir i ens van amenaçar de fer-nos fora dels pisos “fos com fos”; recordem que tenen una querella criminal posada per l’Observatori DESC per desallotjar sense ordre judicial, de manera il·legal.

Seguidament es van presentar els Mossos d’Esquadra, que van acompanyar a la propietat a revisar si podien accedir als 6 habitatges recuperats. Aquests 6 pisos són domicilis, i per tant, inviolables, només es pot accedir a través d’ordre judicial.

Després de marxar els Mossos d’Esquadra, els representants de Norvet ens van estar increpant, i van estar donant cops forts a les portes dels 6 habitatges on hi ha menors, començant a assetjar a les famílies, sense voler esperar a veure què deia la jutgessa del Jutjat núm. 10 de Barcelona, on van presentar la denúncia.

Cap al vespre, van portar una empresa de seguretat privada, Agencintel, que s’ha instal·lat a l’edifici. Tot just després del fet que un grup d’inversors estrangers que venien a veure l’edifici acompanyats de Norvet es van haver de donar la volta, perquè ens van trobar organitzades i vam deixar clar que BCN no està en venda.

Ahir vam rebre la solidaritat i el suport de veïnes de l’edifici, de veïnes del barri, de les botigueres del barri, associacions de veïnes i ens van visitar companyes del Sindicat de Llogaters i de Fem Sant Antoni després d’una acció de denúncia que havien dut a terme. Com dèiem, no vam estar soles, vam sentir la calor i la solidaritat de moltes.

La nit la vam passar en col·lectiu, moltes companyes de la PAH vam fer nit per acompanyar a les 6 famílies reallotjades, doncs la jutgessa podia demanar ordre de desallotjament a la nit.

Aquest matí en baixar al carrer hem tornat a rebre moltes mostres de suport i solidaritat. Però també hem tornat a rebre a Norvet, aquest cop acompanyada de “paletes” que han entrat a fer obres, obres no notificades a l’escala ni a les portes dels pisos on han entrat. Les veïnes han sortit espantades pel soroll, sembla que estaven fent forats a terra i al sostre de pisos buits. El pis d’un dels llogaters que fa anys que viu a l’edifici ha patit una esquerda.

En aquell moment han arribat dues patrulles de Mossos d’Esquadra que han identificat, per ordre judicial, als ocupants dels 6 pisos reallotjats. Els Mossos ens han dit que Norvet havia aportat documentació per la qual havíem d’abandonar els 6 pisos per la nostra seguretat, informes que afirmen que hi ha problemes estructurals, però casualment només als 6 pisos no a tot l’edifici. Ridícul, si hi ha problemes estructurals afecten a tots els pisos.

Els mateixos Mossos han parlat amb les veïnes, han trucat a la Guàrdia Urbana i aquesta ha interpel·lat a la propietat, qui s’ha vist obligada a aturar les obres, o millor dit, l’assetjament.

Exigim que l’Ajuntament de Barcelona inspeccioni si tenen les llicències d’obres oportunes i de no ser així que obrin un expedient sancionador de manera immediata. I exigim, i entenem que per responsabilitat s’ha de fer, enviïn a tècnics municipals que verifiquin de manera urgent si l’edifici té algun tipus de problema estructural. Nosaltres estem segures que no, que és una tècnica més de Norvet per fer fora a les veïnes.

Aquesta tarda ens continuem reunint a l’edifici per organitzar-nos.

No deixarem que ens prenguin la nostra ciutat!

DSC_0241

Desnonament executat avui en Barcelona #SoluciónParaAntonio

Avui 28 de Juny a Barcelona, han dessallotjat a Antonio i l’han deixat al carrer sense cap alternativa habitacional digne.

A les 8:30h la PAH Barcelona convocava al 3r stopdesahucios al carrer Moianès 12. Una cincuantena de persones s’han reunit per recolzar i aturar el desnonament. Encara amb la solidaritat de les persones el desnonament s’ha dut a terme.

Antonio, com moltes persones, que ha perdut la feina o que els seus ingressos han disminuit, s’ha trobat que no podia continuar pagant el seu lloguer. Amb uns ingressos de 500 euros mensuals i un lloguer de 480€ les comptes no surten. Des del primer moment que Antonio va venir a la PAH a assessorar-se s’ha dirigit a la administració: serveis socials, habitatge, paperassa burocrática per accedir algún tipus d’ajuda per accedir a un lloguer socials. En el seu cas, encara estar empadronat en el seu habitatge no ha pogut optar a la mesa d’emergencia perquè la seva casa no està registrada com habitatge, sinó com a un altre ús: oficina, i per tant no té dret a accedir-hi. Això implica que no té cap altenativa per part de l’admisnitració a accedir a un habitatge de lloguer social tal com marca la legislació vigent, que l’administració tant local com autonomica ha de garantir un reallotjament a les families en exclussó residencial, deixant-lo junt amb el seu fill de 7 anys al carrer sense cap alternatva habitacional, és a dir, a la exclussió social.

Des de la PAH de Barcelona volem denunciar tant a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat per la deixadesa de funcions: habitatge no s’ha personat en le dessallotjament, no l’han garantit un reallotjament digne (tansols 2 dies de pensió). La falta de politiques valentes per posar fi a la emergencia habitacional que estem vivint cada dia en les nostres ciutats. No podem mirar cap a un altre costat i donar-li les culpes a un altre, està en les nostres mans ampliar el parc de lloguer social, sancionar als grans tenidors de pisos buits i garantir un reallotjament digne a tote sles families que s’han vist abocades a una situació que mai s’haguessin imaginat viure en les seves propies carns. No podem permetre que la ciutadania continuem rebent i pagant, com Antonio, les conseqüéncies d’unes politiques d’habitatge que protegeixen a lobiies financers en comptes a les més vulnerables.

Davant l’immobilisme i no acció de l’administració, les quals recordem estan per vetllar per les ciutadanes i garantir el dret a un habitatge digne, la PAH Barcelona continuarem desobeint lleis injustes i vetllant pels DDHH.

No permetrem que se segueixin vulnerant sistemàticament el dret a l’habitatge. No ens podem permetre que avui dia hi hagi gent sense casa i cases sense gent.

És per això que us convoquem als següents desnonaments i que estigueu atentes i ens doneu suport en les següents accions que tenim previstes

L’habitatge és un dret i aconseguirem que sigui per a totes!

[CAST]

Desahucio ejecutado hoy en Barcelona # SoluciónParaAntonio

Hoy 28 de Junio en Barcelona, han desalojar a Antonio y la han dejado en la calle sin ninguna alternativa habitacional digna.

A las 8:30h la PAH Barcelona convocaba al 3º stopdesahucios en la calle Moianès 12. Unas cincuenta personas se han reunido para apoyar y parar el desahucio. Aún con la solidaridad de la gente el desahucio se ha llevado a cabo.

Antonio, como muchas personas, que ha perdido su trabajo o que sus ingresos han disminuido, se ha encontrado que no podía continuar pagando su alquiler. Con unos ingresos de 500 euros mensuales y un alquiler de 480 € las cuentas no salen. Desde el primer momento que Antonio se acercó a la PAH a asesorarse se ha dirigido a la administración: servicios sociales, oficina de vivienda, papeleo burocrático para acceder algún tipo de ayuda para acceder a un alquiler social. En su caso, aún estando  empadronado en su vivienda no ha podido optar a la mesa de emergencia porque su casa no está registrada como vivienda, sino como otro uso: oficina, y por tanto no tiene derecho a acceder. Esto implica que no tiene ninguna altenativa por parte del administració para acceder a una vivienda de alquiler social tal como marca la legislación vigente, que la administración tanto local como autonómica debe garantizar un realojo a las familias en exclusivo residencial, dejándolo junto con su hijo de 7 años en la calle sin ningún alternativa habitacional, es decir, a la exclusión social.

Desde la PAH de Barcelona queremos denunciar tanto al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat por la dejadez de funciones:  habitatge no se ha personado en le desalojo, no le han garantizado un realojo digno (tan solo 2 días de pensión). La falta de políticas valientes para poner fin a la emergencia habitacional que estamos viviendo cada día en nuestras ciudades. No podemos mirar hacia otro lado y darle las culpas a otro, está en nuestras manos ampliar el parque de alquiler social, sancionar a los grandes tenedores de pisos vacíos y garantizar un realojo digno a todas familias que se han visto abocadas a una situación que nunca se hubieran imaginado vivir en sus propias carnes. No podemos permitir que la ciudadanía continuemos recibiendo y pagando, como Antonio, las consecuencias de unas políticas de vivienda que protegen a lobbies financieros  y dejan a la cuneta a las más vulnerables.

Ante el inmovilismo y no acción de la administración, las cuales recordamos están para velar por las ciudadanas y garantizar el derecho a una vivienda digna, la PAH Barcelona continuaremos desobedeciendo leyes injustas y velando por los DDHH.

No permitiremos que se sigan vulnerando sistemáticamente el derecho a la vivienda. No nos podemos permitir que hoy en día haya gente sin casa y casas sin gente.

Es por eso que convocamos a los siguientes desahucios y que estéis atentas y nos apoyéis en las siguientes acciones que tenemos previstas

¡La vivienda es un derecho y conseguiremos que sea para todas!

[Comunicado] ¡Atención! Desahucio ilegal, exigimos #SoluciónParaEva       

[CAST]

Esta mañana, Eva embarazada de 9 meses, ha sido desahuciada sin orden judicial

Hoy viernes a las 9 de la mañana, cuando Eva ha dejado a su hijo de 9 años en el colegio, de vuelta a casa se ha encontrado 5 furgonetas de los Mossos d’Esquadra delante de su puerta. Habían reventado la puerta de casa, mientras su pareja estaba en la ducha. Al llegar Eva, ya estaban cambiando la cerradura.

Sin previo aviso, sin ninguna orden de desahucio con fecha concreta, el juzgado nº 7 de 1ª instancia de Barcelona, ha llevado a cabo junto a los Mossos d’Esquadra un desahucio ilegal.

Eva, embarazada de 9 meses, vivía en la calle Gayarre desde 2014, junto a su pareja y su hijo de 9 años. Firmaron un contrato de alquiler en octubre de 2014 por 650 euros con un particular. En 2016 se encuentran con problemas económicos y dejan de pagar una sola mensualidad. En aquel momento solicita una ayuda de urgencia al pago del alquiler al Ayuntamiento de Barcelona. Ayuda que le conceden y que ella acredita entregando la documentación a la propiedad. Ésta, a pesar de recibirla y decirle que no pasa nada, pone una demanda por impago a los 10 días de ella comunicarle que tenia la ayuda para subsanar el mes impagado.

Eva llega a la PAH a finales de abril, se le informa de los pasos que puede dar para defender su derecho a tener una vivienda. Eva va tanto a Servicios Sociales como a Habitatge, dando todos los pasos necesarios y aportando toda la documentación requerida para entrar en la Mesa de Emergencia y conseguir un realojo en régimen de alquiler social, alquiler en base a la ley 24/2015. 

Esta semana los nuevos datos del CGPJ nos informaban del auge de los desahucios por alquiler, llegando a producirse la escalofriante cifra de 17.055 durante el primer trimestre de este año. Hoy, Eva y su familia son la cara de todas estas familias pues además,  en la provincia  de Barcelona se producen unos 26 desahucios al día de los cuales el 75% son de alquiler.

Hoy la PAH de Barcelona denuncia contundentemente la actitud del/la juez/a del juzgado de 1ª instancia número 7, por llevar a acabo este desahucio sin avisar a Servicios Sociales, sin  hacerles llegar una orden con la fecha de desahucio con antelación a la familia y sin activar un protocolo de protección a las familias vulnerables, como es la de Eva embarazada de 9 meses y saliendo de cuentas y con un hijo de 9 años, para que se busque una solución antes de llegar a un desalojo en estas circunstancias.

Denunciamos la actitud de los Mossos d’Esquadra, siendo cómplices al llevar a cabo el desahucio de Eva, sin notificación previa a la familia. 

Denunciamos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) por no firmar el protocolo con los Ayuntamientos donde se pactan los tiempos de aviso previo a un desahucio, protocolo que el Ayuntamiento de Barcelona  lleva más de un año reclamando. La actitud del TSJC frente a los desahucios no puede ser la de la colaboración en la vulneración de los Derechos Humanos, exigimos avisen a la Administración con tiempo suficiente.

Exigimos al Ayuntamiento de Barcelona un realojo digno para Eva y su familia y que pueda vivir tranquilamente en un hogar adecuado a sus ingresos, así como que se comprometa a una denuncia pública a los Mossos d’Esquadra y al el juzgado nº 7 de 1ª instancia de Barcelona, actores principales de esta clara vulneración de Derechos.

Hoy Eva y su familia dormirá en casa de un familiar. ¡No vamos a parar hasta conseguir solución para Eva y su familia! No dejaremos que Eva se quede en la calle!

¡Ni un desahucio más! #LeyViviendaPAH

[CAT]

Atenció! Desnonament il·legal, exigim #SoluciónParaEva

Aquest matí, Eva embarassada de 9 mesos, ha estat desnonada sense ordre judicial

Avui divendres a les 9 del matí, quan Eva ha deixat al seu fill de 9 anys en el col·legi, de tornada a casa s’ha trobat 5 furgonetes dels Mossos d’Esquadra davant de la seva porta. Havien rebentat la porta de casa, mentre la seva parella estava a la dutxa. En arribar Eva, ja estaven canviant el pany.

Sense previ avís, sense cap ordre de desnonament amb data concreta, el jutjat núm. 7 de 1a instància de Barcelona, ha dut a terme al costat dels Mossos d’Esquadra un desnonament il·legal.

Eva embarassada de 9 mesos, vivia al carrer Gayarre des del 2014, al costat de la seva parella i el seu fill de 9 anys. Van signar un contracte de lloguer a l’octubre 2014 per 650 euros amb un particular. En 2016 es troben amb problemes econòmics i deixen de pagar una sola mensualitat. En aquell moment sol·licita una ajuda d’urgència al pagament del lloguer a l’Ajuntament de Barcelona. Ajuda que li concedeixen i que ella lliura la documentació a la propietat. Aquesta, malgrat rebre-la i dir-li que no passa gens, posa una demanda per impagament al cap de 10 dies d’ella comunicar-li que tenia l’ajuda per esmenar el més impagat.

Eva arriba a la PAH a la fi d’abril, se l’informa dels passos que pot donar per defensar el seu dret a tenir un habitatge. Eva va tant a Serveis Socials com a Habitatge, fent tots els passos necessaris i aportant tota la documentació requerida per entrar en la Taula d’Emergència i aconseguir un reallotjament en règim de lloguer social, lloguer sobre la base de la llei 24/2015.

Aquesta setmana les noves dades del CGPJ ens informaven de l’auge dels desnonaments per lloguer, arribant a produir-se l’esgarrifosa xifra de 17.055 durant el primer trimestre d’aquest any. Avui, Eva i la seva família són la cara de totes aquestes famílies doncs a més, a la província de Barcelona es produeixen u 26 desnonaments al dia dels quals el 75% són de lloguer.

Avui la PAH de Barcelona denuncia contundentment l’actitud del jutge/a del jutjat de 1a instància número 7, per dur a terme aquest desnonament sense avisar a serveis socials, sense fer-los arribar una ordre amb la data de desnonament amb antelació a la família i sense activar un protocol de protecció a les famílies vulnerables, com a Eva embarassada de 9 mesos i sortint de comptes i amb un fill de 9 anys, perquè es busqui una solució abans d’arribar a un desallotjament en aquestes circumstàncies.

Denunciem l’actitud dels Mossos d’Esquadra, sent còmplices en dur a terme el desnonament d’Eva, sense notificació prèvia a la família.

Denunciem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJ) per no signar el protocol amb els Ajuntaments on es pacten els temps d’avís previ a un desnonament, protocol que l’Ajuntament de Barcelona fa més d’un any que reclama. L’actitud del TSJC, enfront dels desnonaments, no pot ser la de col·laborar amb la vulneració dels Drets Humans, exigim avisin a l’Administració amb temps suficient.

Exigim a l’Ajuntament de Barcelona un reallotjament digne per a Eva i la seva família i que pugui viure tranquil·lament en una llar adequada als seus ingressos, així com que es comprometi a una denúncia pública als Mossos d’Esquadra i al jutjat núm. 7 de 1a instància de Barcelona, actors principals d’aquesta clara vulneració de Drets

Avui, Eva i la seva família, dormiran a casa d’un familiar. No pararem fins a aconseguir solució per a Eva i la seva família! No deixarem que Eva es quedi al carrer!

Ni un desnonament més! #LeyViviendaPAH