Victòria veïnal: Via Laietana 8-10 serà habitatge públic de lloguer!

Comunicat #VidaLaietana: Victòria veïnal: Via Laietana 8-10 serà habitatge públic de lloguer!

Dissabte passat ens va contactar el Districte de Ciutat Vella per comunicar-nos que, seguint la reivindicació d’aquesta plataforma, la part municipal de l’edifici de Via Laietana 8-10 serà habitatge públic de lloguer.

Aquest és un gran motiu d’alegria i orgull per a les persones, col·lectius i entitats que conformen la plataforma Vida Laietana, i entenem que també per a la població del districte i de la ciutat. La reivindicació veïnal, en forma d’activa campanya (#VidaLaietana) i de concorreguda acció davant mateix de l’edifici el passat 13 de maig, ha sigut escoltada. Poc després d’aquella acció, les regidories del Districte de Ciutat Vella i d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona es van posar en contacte amb nosaltres per tal de fixar una reunió i d’escoltar les nostres reivindicacions. L’agilitat i l’entesa van ser les línies generals d’aquella reunió (dia 9 de juny) i vam quedar pendents de concreció en una trobada posterior.

Reaccionem amb alegria i sorpresa davant l’anunci d’aquesta victòria, que arriba abans que la segona reunió tingui lloc. Alegria innegable, ja citada, pel fet que la lluita, molt específica, per la qual va néixer aquesta plataforma és ja una lluita guanyada: els més d’11.000m² de titularitat municipal de l’edifici (la resta del total de 18.000m² són de titularitat estatal) seran destinats a habitatge públic de lloguer com exigim. Sorpresa, perquè no esperàvem una resolució tan ràpida i perquè creiem que pertocava al veïnat comunicar la notícia, però allò fonamental és aconseguir més habitatge públic de lloguer, i en aquest cas s’ha aconseguit.

La feina no ha acabat però. Ens toca posar-nos a treballar en la definició concreta del projecte, els models d’habitatge de lloguer públic i de comerç protegit que tindrà l’edifici, etc. Igualment, necessitem conèixer aviat dades tècniques com pressupost i temps d’execució. Ens queda també una tasca molt important de control i seguiment del projecte.

Tampoc podem enganyar-nos: aquest és un pas positiu però no deixa de ser un got d’aigua en mig de l’oceà d’emergència habitacional en què es troben el nostre districte i tota la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu, sota aquesta plataforma i/o altres continuarem proposant i exigint solucions imaginatives i contundents per millorar la dramàtica situació actual.

Per últim, no volem deixar de banda dos elements relacionats amb aquest cas, que ja vam posar sobre la taula a la citada reunió del 13 de juny. Per un cantó, hi ha altres edificis a la ciutat en les mateixes condicions que Via Laietana 8-10 (equipament municipal infrautilitzat o directament buit) que poden i haurien de seguir el mateix camí d’ús residencial per a persones que veuen negat el seu dret a l’habitatge. Per l’altra, específicament al districte de Ciutat Vella hi ha també un nombre desproporcionat d’equipaments administratius que podrien ser traslladats amb molta menys quantitat d’ells. Demanem en aquest sentit estudis exhaustius que mapegin i contemplin destinar uns i altres equipaments a habitatge.

Visca el veïnat organitzat, visca #VidaLaietana!

La lluita per l’habitatge continua.

Sortim al carrer per defensar l’habitatge per a totes! I es que Barcelona no està en venda!

Aquest dissabte 10 de juny a les 18:00 la plataforma #BCNnoEstàEnVenda ha convocat una gran manifestació a la Plaça Universitat en defensa del dret a l’habitatge davant de la greu situació d’expulsió del veïnat que s’està vivint a Barcelona.

Les PAHs hem quedat a la cantonada de Pelayo amb Ronda Universitat, per anar totes juntes, como “marea Verde” 🙂 a les 17:45h

Les raons per manifestar-nos són moltes. El preu mitjà actual del lloguer a la ciutat ha pujat més d’un 17% entre 2014 i 2016, superant el preu màxim que es va registrar durant els anys de la bombolla immobiliària. Els lloguers pugen perquè la dedicació a altres usos diferents als d’habitatge residencial assequible és molt alta i el parc de lloguer es redueix. A més, estem patint un fort procés especulatiu induït pels grans tenidors de finques i inversors que modifiquen les condicions dels habitatges per multiplicar el seu valor i posar-los en circulació en els mercats globalitzats, cosa que provoca que desaparegui el concepte d’habitatge com a dret social fonamental per convertir-lo en un valor financer més.

El que s’ofereix no és un habitatge, sinó un producte d’inversió que provoca que el jovent tingui cada vegada més dificultats per emancipar-se i que moltes famílies hagin de marxar dels seus barris de tota la vida. En aquest context, mentre que els salaris estan pràcticament congelats, els lloguers han pujat entre un 11% i un 21% en funció del districte fins assolir una mitjana de 850€/mes, que equival al sou precari d’un de cada tres barcelonins. A aquest augment cal afegir-hi l’arbitrarietat dels desemborsaments exigits pels propietaris per poder firmar un contracte, que van dels 2.400 als 4.800 €. A Barcelona, als barris més desafavorits la despesa en habitatge supera el 35% de la Renda Familiar disponible, mentre que per als barris amb més ingressos representa el 5%.

L’emergència habitacional genera exclusió residencial. Al llarg de 2016, 30.637 persones s’han inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge. A més, la UCER, la Unitat Contra l’Exclusió Residencial, ha atès un total de 1.574 unitats familiars en processos de pèrdua de residència. A la ciutat es produeixen entre 9 i 10 desnonaments a la setmana i sabem que el 88,5% eren, entre 2013 i 2015, per impagaments de lloguer. Una dada alarmant és que el sensellarisme aquest any s’ha incrementat. Tot i que té una explicació multicausal, hi ha tres factors claus: l’augment del preu del lloguer, un parc públic d’habitatge totalment insuficient per donar resposta a les necessitats socials i la precarització del mercat laboral.
La modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) al 2013 garanteix molt més el dret a la propietat immobiliària per sobre del dret a l’habitatge.

Redueix de 5 a 3 anys el termini obligatori dels contractes.
Permet que el propietari recuperi l’immoble passat el primer any, anunciant la decisió a l’inquilí amb només dos mesos d’anticipació. A més, si el contracte no està registrat, el pot interrompre en cas que una tercera persona compri l’habitatge (Nou motiu de desnonament).
Es facilita el desnonament reduint els temps del procés judicial en cas d’impagament.

IMG_20170609_114537

El parc d’habitatge de Barcelona comptava el 2016 amb 438.304 habitatges en règim de lloguer. Dins d’aquest, el de mercat lliure representava 31,3% i el d’habitatge social només un 1’5% (6.500 habitatges públics) en comparació a París, que en té un 17’2%, o Amsterdam, que en té un 48%. També hi ha a la ciutat prop de 31.200 pisos buits dels quals 2.592 són propietat dels bancs.

Els lloguers turístics coneguts representen el 7,7% de mitjana del parc de lloguer de la ciutat. Dels 15.881 apartaments turístics detectats, el 39,5% no tenen llicència i d’aquesta oferta total, el 65% es concentra a Ciutat Vella i l’Eixample.

L’auge de l’especulació amb la propietat vertical també es manifesta a Barcelona amb l’adquisició, per part de fons d’inversió, d’almenys 76 blocs sencers, alguns amb inquilins a dins, per convertir-los en habitatges de lloguer de luxe que atrauran persones amb més poder adquisitiu, fet que provoca l’expulsió dels residents actuals.

En aquest context d’emergència habitacional, es preveu que aquest any finalitzin prop de 44.000 contractes de lloguer amb la dificultat per a les unitats de convivència de conservar la seva llar o de trobar un lloguer assequible a la nostra ciutat.

Per aquestes raons convoquem al veïnat barceloní a manifestar-se i deixar constància que cal un altre model de ciutat que garanteixi el dret a l’habitatge per a totes!

#10J
#BCNnoEstàEnVenda
#HabitatgePerATotes
#NoEnsFaranFora

AGENDA DE LA SEMANA DE PAH BARCELONA

(del miércoles 7 al martes 13 de junio)

Ocupamos la Rambla de Barcelona el 28 de enero pasado para combatir un modelo de ciudad que ha turistificado el entorno urbano de Barcelona hasta el punto de orientar sus espacios públicos íntegramente al interés de las empresas turísticas. Ahora se quiere denunciar la grave situación de la vivienda en una de las ciudades europeas con más proyección internacional.
La subida histórica del precio del alquiler, la proliferación de situaciones de mobbing inmobiliario a todos los barrios, especialmente los céntricos, la reconversión de vivienda en establecimientos turísticos, la carencia de vivienda pública, el exceso de vivienda vacío y en manos de los bancos, las operaciones inmobiliarias salvajes de compra de edificios enteros por parte de fondo de inversión y la expulsión del vecindario del suyos barrios entre otros muchos obligan la ciudadanía a organizarse para poner freno.
Ante esto, el próximo sábado 10 de junio convocamos una gran manifestación para dejar clara la voz del vecindario: Barcelona no está en venta!

MIÉRCOLES 7
18:00 Asamblea extraordinaria, para trabajar campaña de ciudad.

JUEVES 8
10:00 ¡ACCIÓN!

SÁBADO 10
18:00 Manifestación conjunta de los colectivoss y entidades que forman parte de la plataforma #BCNnoEstàEnVenda. 

LUNES 12
12:00 ¡ACCIÓN!

17:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto a todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquellas que tienen que seguir aprendiendo y empoderándose para resolver las dudas sobre sus casos y seguir luchando.

MARTES 13
17:00 Atención a estudiantes.
18:00 Assemblea de acciones y coordinación.

cartellbcn

AGENDA DE LA SETMANA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 7 al dimarts 13 de juny)

Vam ocupar la Rambla de Barcelona el 28 de gener passat per combatre un model de ciutat que ha turistificat l’entorn urbà de Barcelona fins al punt d’orientar els seus espais públics integrament a l’interès de les empreses turístiques. Ara es vol denunciar la greu situació de l’habitatge en una de les ciutats europees amb més projecció internacional.

La pujada històrica del preu del lloguer, la proliferació de situacions de mobbing immobiliari a tots els barris, especialment els cèntrics, la reconversió d’habitatge en establiments turístics, la manca d’habitatge públic, l’excés d’habitatge buit i en mans dels bancs, les operacions immobiliàries salvatges de compra d’edificis sencers per part de fons d’inversió i l’expulsió del veïnat del seus barris entre molts altres obliguen la ciutadania a organitzar-se per posar-hi fre.

Davant d’això, el proper dissabte 10 de juny convoquem una gran manifestació per deixar clara la veu del veïnat: Barcelona no està en venda!

DIMECRES 7
18:00 Assemblea extraordinària, per treballar campanya de ciutat.

DISSABTE 10
18:00 Manifestació conjunta dels col·lectius i entitats que formen part de la plataforma #BCNnoEstàEnVenda.

DILLUNS 12
12:00 ACCIÓ!

17:30 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 13
17:00 Atenció als estudiants.
18:00 Assemblea d’accions i coordinació.

cwz-9-ww8aaezlw-jpg-large

DESAHUCIOS PARA ESTA SEMANA // DESNONAMENTS PER AQUESTA SETMANA

Atentas a nuestras convocatorias en nuestro perfil de Twitter o en nuestro canal de Telegram.

AGENDA DE LA SEMANA DE PAH BARCELONA

(del miércoles 25 al martes 31 de enero)

Esta semana plantamos cara a la estafa hipotecaria de la banca, con un taller de cláusulas abusivas, para que aprendas a detectarlas y reclamar a tu entidad lo que te están robando. Tambén seguimos en la calle, parando desahucios y luchando contra la gentrificación creciente en la ciudad, que esta echando a las familias de los barrios, a favor del turismo y provocando subidas inasumibles en el precio de los alquileres, la nueva burbuja a la que, actualmente, nos tenemos que enfrentar.

Y recuerda: si tienes problemas con tu hipoteca, el alquiler o si vives de ocupación, te esperamos en nuestras asambleas para asesorarte y ayudarte a lograr una solución.

MIÉRCOLES 25
17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Asesoramiento colectivo para las personas afectadas por la pobreza energética. Si te quieren cortar la luz, el gas, el agua o tienes problemas para pagar las facturas, acercate y defiende tus derechos. c/Obradors 6-8 “M” Línea 3 – Drassanes

VIERNES 27
18:30 TALLER DE CLAÚSULAS ABUSIVAS.  ¿¡Aún no te has enterado del dineral que nos han estado robando los bancos a mano armada con el beneplácito de la mafia que nos gobierna⁉️ Si quieres recuperar ese dinero te enseñaremos cómo hacerlo en el próximo Taller de Cláusulas Abusivas, Cláusula Suelo, Gastos de Constitución, IRPH…
Te esperamos en la c/. Leiva 44 L1 Hostafrancs
Ven con las escrituras y los documentos útiles leídos si es posible. Puedes descargarlos aquí
.

SÁBADO 28
11:00 MANIFESTACIÓN – BCN NO ESTA EN VENTA.
Súmate al manifiesto
. Rbl. Canaletas L1-L3 Catalunya

c1vcu7ixuakje8k-jpg-large

LUNES 30
17:00 Atención a estudiantes.
18:00 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto a todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquellas que tienen que seguir aprendiendo y empoderándose para resolver las dudas sobre sus casos y seguir luchando.

MARTES 31
18:00 Assemblea de acciones y coordinación.

16178451_1390469204338000_5336540713753192635_o

AGENDA DE LA SETMANA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 25 al dimarts 31 de gener)

Aquesta setmana plantem cara a l’estafa hipotecària de la banca, amb un taller de clàusules abusives, perquè aprenguis a detectar-les i reclamar a la teva entitat el que t’estan robant. També seguim al carrer, parant desnonaments i lluitant contra la gentrificació creixent a la ciutat, que aquesta fent fora a les famílies dels barris, a favor del turisme i provocant pujades inassumibles en el preu dels lloguers, la nova bombolla a la qual, actualment, ens hem d’enfrontar.

I recorda: si tens problemes amb la teva hipoteca, el lloguer o si vius d’ocupació, t’esperem en les nostres assemblees per assessorar-te i ajudar-te a aconseguir una solució.

DIMECRES 25
17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Assessorament col·lectiu per a les persones afectades de pobresa energètica. Si et volen tallar la llum, el gas, l’aigua o tens problemes per pagar les factures, apropat i defensa els teus drets. c/Obradors 6-8 “M” Línea 3 – Drassanes

DIVENDRES 27
18:30 TALLER DE CLÀUSULAS ABUSIVES. Encara no t’has assabentat de la dinerada que ens han estat robant els bancs a mà armada amb el beneplàcit de la màfia que ens governa⁉️ Si vols recuperar aquests diners, t’ensenyarem com fer-ho en el proper Taller de Clàusules Abusives, Clàusula Solc, Despeses de Constitució, IRPH
T’esperem en la c/. Leiva 44 <M> L1 Hostafrancs
Vine amb les escriptures i els documents útils llegits si és possible. Pots descarregar-los aqui.

DISSABTE 28
11:00 MANIFESTACIÓ – BCN NO ESTA EN VENDA.
Sumat al manifiest
. Rbl. Canaletas <M> L1-L3 Catalunya

DILLUNS 30
17:00 Atenció als estudiants.
18:00 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 24
18:00 Assemblea d’ accions i coordinació.

indice

DESAHUCIOS PARA ESTA SEMANA // DESNONAMENTS PER AQUESTA SETMANA

VIERNES/DIVENDRES 20
8:30h #StopDesahucios #MiguelAngelSeQueda c/. Portaferrissa, 8 <M> L3 Liceu