Informe de la PAH de BCN: Valoració dels 2 anys de polítiques públiques d’habitatge de l’Alcaldessa Ada Colau

Avui, dilluns 17 de juliol fem públic davant l’Ajuntament de Barcelona, un informe que valora els 2 últims anys de polítiques públiques d’habitatge de l’Alcaldessa Ada Colau.

Durant els últims mesos l’assemblea de PAH Barcelona ha estat valorant les principals polítiques públiques d’habitatge del govern de Barcelona En Comú. Arribat l’equador del mandat fem pública la nostra valoració, feta per les persones que participen de la PAH de Barcelona, persones que han patit o estan patint processos de desnonament o expulsió de casa seva, ja sigui relacionat amb les hipoteques, el lloguer, l’ocupació o l’expulsió per la compra sencera de la finca on resideixen i per totes les que, tot i no estar en aquest moment en un procés de desnonament, lluiten cada dia per garantir el dret a l’habitatge i el dret a la ciutat. Des de PAH Barcelona hem estat treballant en aquesta valoració amb l’objectiu de valorar els avenços, assenyalar les mancances, algunes incomprensibles, i marcar els reptes dels pròxims 2 anys.

El resultat d’aquests debats és l’informe que podeu consultar clicant l’imatge que trobeu a continuació. Hem dividit l’informe en dos grans blocs, la gestió de l’emergència habitacional i l’ampliació del parc públic de lloguer. Els dos primers punts són precedits per una ràpida radiografia de l’estat de la situació del dret a l’habitatge a Barcelona. Primer es posa en valor l’avenç, si n’hi ha hagut, de cada mesura, després valorem les mancances i finalment plantegem un repte, o exigència, per a cada una de les mesures.

Descarga en català

 

Ho tenim clar, des de fa 8 anys exigim a totes les administracions, fets i no paraules perquè hi ha vides en joc.

Podeu seguir la roda de premsa amb la etiqueta #InformePAH

Descargar aquí en castellano

La Generalitat ha fet públic el seu informe ‘Anàlisi i eines per fer front a la pobresa i la desigualtat’

El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat, mitjançant la nota d’economia 103 d’aquest mateix any, ens dóna la raó en allò que portem denunciant els últims vuit anys. Reconeix la gran problemàtica que suposa accedir a un habitatge i la dificultat per mantenir-la en condicions de dignitat, considerant poder fer front als subministraments bàsics, com a part d’aquesta dignitat. Admet, que les polítiques en matèria d’habitatge públic han estat i continuant essent insuficients (vergonyós que només sigui públic un 2%) i que existeix una relació directa entre la desigualtat, la pobresa i l’exclusió envers la manca d’habitatge. Ens congratulem i tenim l’esperança de què, per fi, les administracions obrin els ulls i capgirin aquesta situació i seguirem lluitant perquè així sigui. Malauradament, s’obliden en aquest informe dels milers de famílies que han estat desnonades i expulsades de les seves llars per culpa d’aquestes polítiques tremendament nefastes, i les conseqüències i els danys soferts durant el llarg procés que significa la pèrdua injusta del seu habitatge. Coneixen i admeten les causes, doncs que treballin perquè no hi hagi més conseqüències què lamentar.

Desde la PAH seguirem vigilants, per què  més enllà de reconèixer la problemàtica desde les administracions, treballin amb contundència per possar solucions. Solucions que ja tenen sobre la taula gràcies a nosatres, portem 8 anys fent propostes clares i donant eïnes per aplicar-les (fa pocques setmanes vam presentar l’informe “Exclusió residencial al món local”), garantint el dret a l’habitatge per tothom.


La Generalitat ha hecho público su informe “Análisis y herramientas para afrontar la pobreza y la desigualdad”

El Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, mediante la nota  Economía 103 de este mismo año, nos da la razón en aquello que llevamos denunciando los últimos ocho años. Reconoce la gran problemática que supone acceder a una vivienda y la dificultad para mantenerla en condiciones de dignidad, considerando poder hacer frente a los suministros básicos, como parte de esta dignidad. Admite, que las políticas en materia de vivienda pública han sido y continuan siendo insuficientes (vergonzoso que sólo sea público un 2%) y que existe una relación directa entre la desigualdad, la pobreza y la exclusión hacia la carencia de vivienda. Nos felicitamos y tenemos la esperanza de que, por fin, las administraciones abran los ojos y cambien esta situación, nosotras seguiremos luchando porque así sea. Desgraciadamente, se olvidan en este informe de los miles de familias que han sido desahuciadas y expulsadas de sus hogares, por culpa de estas políticas tremendamente nefastas y las consecuencias y los daños sufridos durante el largo proceso que significa la pérdida injusta de su vivienda. Conocen y admiten las causas, ahora toca trabajar para que no haya más consecuencias qué lamentar.

Desde la PAH seguiremos vigilantes, para qué más allá de reconocer la problemática desde las administraciones, trabajen con contundencia y dar soluciones. Soluciones que ya tienen sobre la mesa gracias a nosotras, llevamos 8 años haciendo propuestas claras y dando herramientas para aplicarlas (hace pocas semanas presentamos el informe “Exclusión residencial al mundo local”), garantizando el derecho a la vivienda para todo el mundo.

Presentació de l’estudi: Emergencia Habitacional a l’Estat Espanyol

La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos

L’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona(PAH) presenten l’ Informe Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos, dimarts 17 de desembre a les 11.00 . Amb la participació de: Jordi Borja, president de l’Observatori DESC, Ada Colau, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i Gerardo Pisarello, professor de Dret constitucional de la UB i vicepresident de l’Observatori DESC

L’informe mostra el resultat de les 11.561 enquestes realitzades a persones afectades que han contactat amb la PAH durant els darrers dos anys, i és el primer informe estatal que recull les dades de com afecten les execucions hipotecàries a la salut, o quines són les entitats que més executen.

Aquest informe analitza la situació d’emergència habitacional que existeix a Espanya des d’una perspectiva de drets humans. En concret, s’estudia la regulació de les execucions hipotecàries i dels desnonaments a partir dels compromisos jurídics adquirits per les administracions públiques i l’impacte concret que suposa aquesta problemàtica per a les famílies afectades.

L’estudi analitza, en primer terme, la funció del dret a un habitatge digne i de la prohibició de desnonaments arbitraris en el sistema constitucional espanyol, en el dret internacional dels drets humans i a la Unió Europea. En segon lloc, ofereix dades sobre el comportament de les entitats financeres i sobre l’impacte de la problemàtica en les famílies a partir de 11.561 enquestes realitzades. En un tercer capítol, per tal de visibilitzar les conseqüències en la vida concreta de les persones, l’informe incorpora quatre entrevistes en profunditat a persones afectades. L’informe conclou amb un breu capítol de conclusions i recomanacions dirigides als poders públics.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Observatori DESC hem estat de les primeres entitats que, ja al febrer de 2009, van alertar de la gravetat de la problemàtica i des de llavors han denunciat reiteradament la mancança d’unes dades oficials que permetin entendre l’abast de la vulneració de drets fonamentals que està suposant l’actual marc normatiu en matèria d’habitatge. Així mateix, aquesta manca d’informació també impossibilita orientar adequadament les polítiques públiques. És per això que les dues entitats han fet un gran esforç per recollir dades estadístiques.

El mes de juliol, l’Observatori i la PAH ja van avançar algunes d’aquestes dades que podeu consultar aquí

En el 70% l’impagament de la hipoteca obeix a una situació d’atur

77% de les famílies afirmen haver patit un nivell d’ansietat alta o molt alta.