Para Halloween, truco o trato de la PAH al banco Santander

Son fechas terroríficas, pero las PAHs Catalanas seguirán demostrando que el miedo ha cambiado de bando

Hoy 31 de octubre las PAHs catalanas se movilizan para seguir demostrando que hace tiempo perdieron el miedo y ofrecerle truco o trato al banco Santander, conocido coloquialmente como banco Satánder. La fecha no podría ser más propicia, para enfrentarse al mal en la defensa de los derechos más fundamentales de las familias afectadas por la vivienda. Una situación provocada por la estafa hipotecaria, la falta de parque público de vivienda, por estar los pisos vacíos en manos de la banca y no de la administración o la negativa a ofrecer realojo y alquiler social en dichos pisos, tras sufrir un desahucio, ya sea por ejecución hipotecaria, impago de alquiler u ocupación.

Nuestro trato es claro y de mínimos, queremos soluciones que aseguren el descanso real ya de las familias. Ya sean afectadas directas del Banco Santander, de su filial UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios)  o del Banco Popular, entidad que se adjudicaron hace unos meses por 1€. O lo que viene siendo lo mismo, esta operación ha sido la estrategia para rescatar al Santander, que sólo ganó 1.867 millones en el primer trimestre de 2017.

Queremos dación en pago retroactiva, para todas las familias en fase de ejecución hipotecaria y futura perdida de vivienda, evitando aumentar la lista de los 173 desahucios diarios en todo el estado. Es inaceptable que Banco Santander siga desahuciando y apoderándose de las casas de la gente, que previamente estafó, mientras Ana Botín gana 9,9 millones en 2016, con un fondo de pensiones de 43,1 millones de euros.

Queremos que se usen los pisos vacíos, arrebatados a la ciudadanía con engaños, para ampliar el parque público de vivienda y dar solución a la emergencia habitacional provocada por la banca y la falta de políticas de vivienda valientes para que el Estado defienda los derechos de las familias, por delante de los intereses financieros. Es vergonzoso que tras la adquisición por 1€ del Banco Popular, se permita que los pisos acaben en manos de un fondo buitre como Blackstone, que ha adquirido el 51% de todo el ladrillo tóxico de Banco Popular, con el único objetivo de seguir amasando beneficios multimillonarios con la especulación de nuestras vidas y nuestros hogares.

Queremos alquiler social asequible en base a los ingresos de la unidad familiar, que garanticen el derecho a la vivienda a las familias en exclusión residencial. Seguirá habiendo vidas en juego, mientras se sigan vulnerando Derechos Humanos básicos. Sabemos que la ley hipotecaria española es ilegal y criminal, tan criminal como la actitud de la banca, que niega a la gente un hogar, pero que no tiene reparos en invertir miles de millones en la industria armamentística. Un sector liderado por Banco Santander y BBVA, las entidades que más desahucios acumulan y más beneficios en paraísos fiscales. El banco Santander debe cumplir con su responsabilidad, ofreciendo alquiler a todas las personas desahuciadas, ya sea por la vía hipotecaria o por haber recuperado uno de tantos pisos vacíos en manos de la entidad, como única solución a la falta de soluciones que las destinó a vivir en la calle.

Queremos quitas para aquellas afectadas que con ellas puedan evitar la pérdida de su hogar. Es un crimen que alguien pierda su hogar por no poder pagar una cuota inflada con clausulas ilegales, colocadas con el único fin de poder adquirir las viviendas, tarde o temprano, para seguir especulando. Una muestra más de la estafa hipotecaria, que llevamos años denunciando y dando soluciones legislativas, para poder salvar a las personas antes que rescatar a los bancos con dinero público, para que trabajadores de las entidades, en este caso Banco Santander, puedan tener beneficios anuales de más de 1 millón de euros, a costa de nuestras vidas.

Por todo esto, hoy la PAH toma las oficinas del Banco Santander, como un imparable ejercito de zombies con un sólo objetivo: conquistar el derecho a la vivienda. Y si no hay trato habrá truco al más puro estilo PAH, con denuncia pública y movilizaciones pacíficas, hasta conseguir nuestras demandas. La ciudadanía organizada hace tiempo que perdimos el miedo, con valentía y decisión, logramos hacer posible lo que decían era imposible y que el miedo cambiara de banda, como demuestra la banca cada vez que cierra sus puertas antes el poder de las camisetas verdes.

¿Hoy que va a ser?

¿#TrucoOTrato?

LES PAHs CATALANES ES MOBILITZEN PER EXIGIR LLOGUERS A BANKIA

Del rescat bancari després de l’estafa de les preferents i les targetes black, fins a l’actual autorentat de cara i possible privatització, Bankia segueix vetllant només pels seus interessos i donant l’esquena a les famílies estafades.

Avui 19 d’octubre la PAH surt de nou al carrer per denunciar la mala praxi i exigir sol·lucions per a les famílies afectades per l’estafa hipotecària de Bankia, en una acció a nivell català on, les més de 70 PAHs catalanes, diuen prou i es planten en oficines repartides de cap a cap en les 4 províncies.

PAH Barcelona i algunes PAHs dels voltants, aprofitem per donar suport a les companyes de #AcamPAHdaHospitalet i hem ocupat la sucursal de la c/. Baró de Maldà, 2 de l’Hospitalet de Llobregat, enfront de l’Ajuntament.

Des de principis de l’estafa mal anomenada crisi, que va afectar i segueix afectant a milions de persones per tot l’Estat, Bankia ha estat una de les figures de major protagonisme a causa d’una infinitat de despropòsits, il·legals i antisocials, de sobres coneguts per totes, que han omplert rius de tinta (corrupció dels seus alts càrrecs -tots vinculats amb diferents partits polítics, evasió fiscal, targetes black, preferents, multidivises, claúsules abusives en les hipoteques, sobretaxaciones, sent una de les entitats que més desnonaments ha provocat arribant al 80% d’ells en 2012…) però encara així han estat rescatats i actualment es troben en fase d’expansió. De fet, actualment es troba en tràmits de privatització [i la seva última gran operació, amb la qual l’Estat perdrà 14.471 milions d’euros després de la fusió de Bankia i Banc Mare Nostrum (BMN), els quals van rebre 24.269 milions d’euros en el cas del grup BFA-Bankia (22.424 milions) i BMN (1.845 milions), de les ajudes públiques atorgades al sistema financer des de maig de 2009. Uns fets que haurien de sorprendre a propis i estranys però als que ja estem acostumats en aquest país, on sabem millor que ningú com es viu sota el control de la banca, les entitats financeres i d’un Govern més ocupat a mirar cap a un altre costat, pel seu propi interès, que en regularitzar una llei hipotecària il·legal legislant propostes com l’actual #LeyViviendaPAH, pensada per garantir el benestar i el descans real ja de la ciutadania i el seu dret a l’habitatge.

Des de la PAH portem anys denunciant les polítiques antisocials de Bankia i la manca de qualsevol tipus de contraprestació social que rescati a les famílies amb els diners públics rebuts. A dia d’avui, són centenars les famílies que segueixen sent desnonades impunement gràcies a Bankia, enfrontant-se, no solament a la pèrdua de la seva llar si no també a una vulneració sistemàtica del seu dret a l’habitatge. A més, com actua el banc rescatat amb els seus milers de pisos buits? Els manté tancats, en comptes d’oferir lloguers socials i donar-los la funció social que necessitem, ampliant amb ells un parc públic d’habitatge que cobrís l’emergència habitacional que van generar durant la crisi amb la seva gran estafa . Davant la reclamació de drets humans Bankia només coneix un idioma, el de l’abús, com van demostrar en les últimes concentracions de la PAH a Madrid per exigir lloguers socials.

Per tot això i veient la falta d’interès a donar sol·lucions dignes als afectats i l’absència d’empatia i sensibilitat humana en les seves decisions, les PAHs catalanes ens veiem obligades a mobilitzar-nos per denunciar públicament Bankia i exigir que es compleixin les nostres demandes de mínims:

  • Sol·lució habitacional per als casos de recuperació: “lloguers socials”.
  • Cedir habitatges a les administracions públiques per a lloguer a les famílies en risc d’exclusió residencial.
  • Interlocutors vàlids i reunions amb els afectats en les seves localitats.
  • Dació a 0 i lloguers socials (segons llei 24/2015) sense motxilles.

Amb l’acció d’avui, pressionarem per forçar-los a negociar en pro de les famílies, aquelles que han pagat amb diners de la seva butxaca el seu rescat bancari i que no permetran que els segueixin robant més. Perquè no només és qüestió econòmica, o qüestió d’orgull, sinó d’uns Drets Humans que la PAH no permetrà que segueixin calcinant. Avui, ens ajuntem algunes de les PAHs de Catalunya per exigir el que és nostre: el dret a habitatge digne. La ciutadania organitzada ocupa avui Bankia i aquí ens quedarem fins a arrencar sol·lucions reals per a les famílies afectades. Sí que es pot i avui també, seguirem demostrant-ho

#BankiaResponde

14742777792202

LAS PAHs CATALANAS SE MOVILIZAN PARA EXIGIR ALQUILERES A BANKIA

Del rescate bancario tras la estafa de las preferentes y las tarjetas black, hasta el actual autolavado de cara y posible privatización, Bankia sigue velando sólo por sus intereses y dando la espalda a las familias estafadas.

Hoy 19 de octubre la PAH sale de nuevo a la calle para denunciar la mala praxis y exigir soluciones para las familias afectadas por la estafa hipotecaria de Bankia, en una acción a nivel catalán donde, las más de 70 PAHs catalanas, dicen basta y se plantan en oficinas repartidas a lo largo y ancho de las 4 provincias.

PAH Barcelona i algunas PAHs de los alrededores  aprovechamos para dar soporte a las compañeras de  #AcamPAHdaHospitalet y hemos  ocupado la sucursal de la c/. Baró de Maldà, 2 de Hospitalet de Llobregat, frente al Ayuntamiento.

Desde principios de la estafa mal llamada crisis, que afectó y sigue afectando a millones de personas por todo el Estado, Bankia ha sido una de las figuras de mayor protagonismo debido a un sinfín de despropósitos, ilegales y antisociales, de sobra conocidos por todas, que han llenado ríos de tinta (corrupción de sus altos cargos, todos vinculados con distintos partidos políticos, evasión fiscal, tarjetas black, preferentes, multidivisas, clausulas abusivas en las hipotecas, sobre tasaciones, es una de las entidades que más desahucios ha provocado llegando al 80% de ellos en 2012…) pero aún así han sido rescatados y actualmente se encuentran en fase de expansión. De hecho, actualmente se encuentra en trámites de privatización y su última gran operación, con la que el Estado perderá 14.471 millones de euros tras la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), que recibieron 24.269 millones de euros en el caso del grupo BFA-Bankia (22.424 millones) y BMN (1.845 millones), de las ayudas públicas otorgadas al sistema financiero desde mayo de 2009. Unos hechos que deberían sorprender a propios y extraños, pero a lo que ya estamos acostumbrados en este país, donde sabemos mejor que nadie como se vive bajo el control de la banca, las entidades financiera y de un Gobierno más ocupado en mirar hacia otro lado (por su propio interés), que en regularizar una ley hipotecaria ilegal legislando propuestas como la actual #LeyViviendaPAH, pensada para garantizar el bienestar y el descanso real ya de la ciudadanía y su derecho a la vivienda.

Desde la PAH llevamos años denunciando las políticas antisociales de Bankia y la carencia de cualquier tipo de contraprestación social que rescate a las familias con el dinero público recibido. A día de hoy, son cientas las familias que siguen siendo desahuciadas impunemente gracias a Bankia, enfrentándose, no solo a la pérdida de su hogar si no también a una vulneración sistemática de su derecho a la vivienda. Además, ¿cómo actúa el banco rescatado con sus miles de pisos vacíos? Los mantiene cerrados, en vez de ofrecer alquileres sociales y darles la función social que necesitan, ampliando con ellos un parque público de vivienda que cubriera la emergencia habitacional que generaron durante la crisis con su gran estafa . Ante la reclama de derechos humanos Bankia sólo conoce un idioma, el de la violencia, como demostraron en las últimas concentraciones de la PAH en Madrid para exigir alquileres sociales.

Por todo esto y viendo la falta de interés en dar soluciones dignas a los afectados y la ausencia de empatía y sensibilidad humana en sus decisiones, las PAHs catalanas nos vemos obligadas a movilizarnos para denunciar públicamente a Bankia y exigir se cumplan nuestras demandas de mínimos:

  • Solución habitacional para los casos de recuperación: “alquileres sociales”.
  • Ceder viviendas a las administraciones públicas para alquiler a las familias en riesgo de exclusión residencial.
  • Interlocutores válidos y reuniones con los afectados en sus localidades.
  • Dación a 0 y alquileres sociales (según ley 24/2015) sin mochilas.

Con la acción de hoy, presionaremos para forzarles a negociar en pro de las familias, aquellas que han pagado con dinero de su bolsillo su rescate bancario y que no permitirán que les sigan robando más. Porque no sólo es cuestión económica, o cuestión de orgullo, sino de unos Derechos Humanos que la PAH no permitirá que sigan pisoteando. Hoy, nos juntamos algunas de las PAHs de Catalunya para exigir lo que es nuestro: el derecho a vivienda digna. La ciudadanía organizada ocupa hoy Bankia y aquí nos quedaremos hasta arrancar soluciones reales para las familias afectadas. Sí se puede y hoy también, seguiremos demostrándolo.

#BankiaResponde

AGENDA DE LA SEMANA

 

(del miércoles 19 al martes 25 de julio)

Mañana volvemos a la carga en una acción sin precedentes donde se desvelará uno de los misterios de las últimas semanas. ¿Qué será?

MIÉRCOLES 19
10:00 ¡ACCIÓN!

VIERNES 21
20:00 Asistimos a la presentación de la exposición fotográfica ImPAHrables BCN. Fotoperiodismo y Fotografía en Social en CFD Barcelona c/. Fontodrona, 32 <M> L3 Paral·lel.

SÁBADO 22
10:00 Asamblea de PAHs Catalanas

LUNES 24
17:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto a todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquellas que tienen que seguir aprendiendo y empoderándose para resolver las dudas sobre sus casos y seguir luchando.

MARTES 25
17:00 Atención a estudiantes.
18:00 Assemblea de acciones y coordinación.

photo_2017-07-18_22-49-32

AGENDA DE LA SETMANA

(del dimecres 19 al dimarts 25 de juliol )

Demà tornem a la càrrega en una acció sense precedents on es desvelarà un dels misteris de les últimes setmanes. Què serà?

DIMECRES 19
10:00 ACCIÓ!!

DIVENDRES 21
20:00 Assistim a la presentació de l’exposició fotogràfica ImPAHrables BCN. Fotoperiodisme i Fotografia en Social en CFD Barcelona c/. Fontodrona, 32 L3 Paral·lel.

DISSABTE 22
10:00 Assemblea PAHs Catalanes

DILLUNS 24
10:00 ACCIÓ! 

17:30 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 25
17:00 Atenció als estudiants.
18:00 Assemblea d’accions i coordinació.

DESAHUCIOS DE ESTA SEMANA // DESNONAMENTS D’AQUESTA SETMANA

Atentas a nuestras convocatorias en nuestro perfil de Twitter o en nuestro canal de Telegram. #StopDesahucios

Salimos a la calle por la Ley de Vivienda PAH, la ley de todas

Las marchas por la #LeyViviendaPAH en Barcelona han estado un éxito de convocatoria. Cientos de compahs de las PAHs Catalanas, junto a otros movimientos sociales como los iaioflautas, el Sindicat de llogaters, la FAVB, Resistim al Gòtic, Raval Resistim, Salvem Les Drassanes, Lancaster Sigue, la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, Las Kellys Barcelona y la Marxa de la Dignitat hemos pasado por lugares de especulación urbanística como el Edificio Lancaster, San Bartomeu y Hotel Drassanes. Lugares que dejan evidente la necesidad de legislar en el Congreso reformas que acaben con los desahucios y regulen los precios del alquiler para evitar vernos expulsadas de nuestros propios municipios. Nosotras seguiremos bajo el lema #YoApoyo, saliendo a la calle y marcando al Congreso para que se legislen nuestras demandas. También dar las gracias al Ágora Juan Andrés por organizar una comida popular para el final de las marchas

¡Juntas Sí Se Puede!

Hemos aprovechado las marchas de hoy, para lanzar un vídeo de campaña que explica nuestras demandas.

Esta acción da continuidad a marchas ya realizadas en Pamplona y Alicante, las cuales consiguieron realizarse con más de cuarenta colectivos diferentes siendo punta de lanza en exigir que se legisle la Ley de Vivienda PAH para acabar con los desahucios, las deudas de por vida, ampliar el parque público de vivienda, garantizar los suministros y reformar la ley de alquileres para que vivir de alquiler sea una opción estable, segura y asequible.

El texto de ley que defendemos, es de todas aquellas que estamos luchando desde diferentes frentes y colectivos por garantizar nuestro derecho a techo. Una propuesta de ley que se quiere ganadora y plural en la conquista del derecho a la vivienda. Y con el objetivo de recabar el máximo de apoyos posibles y de dar a conocer nuestras propuestas, llevamos más de dos meses en calles, plazas y mercados de nuestros municipios informando a la ciudadanía.

Una vez más la ciudadanía organizada vuelve a salir a la calle para defender y reclamar sus derechos. Frente a los nuevos presupuestos o el borrador del nuevo Plan de Vivienda o la reforma de la ley hipotecaria en la que está trabajando el Gobierno, todas medidas para que se instaure una nueva burbuja inmobiliaria. Frente a ello la PAH presenta una verdadera Ley que garantizara que todas tenganos acceso a una vivienda digna.

Sabemos que no será posible aprobar la Ley de Vivienda PAH sin el apoyo de todas las personas que estáis en casa, que estáis hartas de que España sea el país líder en la vulneración sistemática de derechos humanos. Acompáñanos, sal a la calle y adhiérete a la Ley de Vivienda PAH

Nuestras exigencias de mínimos para garantizar el Derecho a la vivienda representan una batalla de máximos para proteger a cientos de miles de familias. Contigo en la calle es una propuesta ganadora. Juntas como hemos hecho siempre, demostremos una vez más que ¡Sí Se Puede!

#YoApoyo
#LeyViviendaPAH

#YoApoyo #LeyViviendaPAH