La PAH dóna el tret de sortida a la campanya de senyalització per les 5 de la PAH

PorPAH_Bcn

La PAH dóna el tret de sortida a la campanya de senyalització per les 5 de la PAH

La PAH  comença una campanya de mobilització que s’intensificarà durant les  eleccions per exigir el canvi de la llei d’habitatge en tot l’Estat

Avui dissabte 4 de juny, la PAH  ens mobilitzem en mitja dotzena de ciutats enfront de les seus del PP  per declarar inconstitucional al seu govern.  Amb aquesta acció donem el tret de sortida a una campanya més àmplia de  senyalització que es realitzarà durant la campanya electoral en defensa  de les 5 de la PAH, cinc mesures de mínims per acabar amb l’emergència habitacional d’una vegada per sempre.
Recordem que aquesta mateixa setmana el Tribunal Constitucional, sota el mandat del govern en funcions de Mariano Rajoy, ha suspès parcialment la Llei 24/2015 de mesures urgents contra els desnonaments i la pobresa energètica de  Catalunya. Amb aquesta suspensió, s’elimina l’obligatorietat dels bancs a  oferir lloguers socials a les famílies afectades per processos de  desnonament, posant per damunt els interessos d’una banca acusadora als  drets més fonamentals i bàsics de la ciutadania. Parlem d’un cop d’estat  en tota regla, que vulnera directament l’article 47 de la Constitució  que protegeix el Dret a l’Habitatge com a principi fonamental de la  democràcia.
El PP envia un missatge molt clar. No només no faran res per evitar els  desnonaments, sinó que bloquejaran qualsevol iniciativa ciutadana que  asseguri que les famílies no es quedin al carrer: com ja van bloquejar  la Llei d’Habitatge del País Basc, la de furs de Navarra i la Llei  andalusa de funció social de l’habitatge. Per si no fos poc, van  presentar una esmena a la totalitat de la Llei murciana d’habitatge, la  reforma del qual ha estat impulsada per la PAH  per incloure mesures contra els desnonaments i la pobresa energètica.  Per aquestes raons, les famílies acudim enfront de les seus del PP amb  un Tribunal Popular per declarar inconstitucional al govern de Mariano  Rajoy. És el PP el que ha utilitzat la seva posició de govern per  violar de manera sistemàtica la Constitució davant una Unió Europea que  ja ha declarat dues vegades com a il·legal la llei hipotecària  espanyola.
No ens quedarem quietes contemplant els crims que el PP està cometent  contra la ciutadania. Des que es va fundar el col·lectiu, la nostra  manera de fer ha estat la de proposar solucions que realment són  efectives, i les 5 de la PAH són prova irrefutable d’això: les 5 de la PAH s’assenten  en la nostra experiència del dia a dia parant desnonaments, arrencant  dacions, recuperant habitatge buit i evitant talls de subministraments.  Demandes que tornarem a posar al centre del tauler perquè tota la  ciutadania tingui molt clar que votar al Partit Popular, és votar per un  partit que es va negar a reunir-se amb nosaltres, ni tan sols per explicar-los  el contingut de les nostres 5 demandes, que es va negar a recollir-les  al seu programa electoral i que ha estat enemic declarat de qualsevol  llei que retallés privilegis a la banca i a les elèctriques. Votar al  PP, és votar contra les 5 de la PAH, contra la ciutadania i contra els drets humans.
Per això, després del Tribunal Popular al PP, realitzem el primer de molts actes en defensa de les 5 de la PAH:  inundem de color verd el carrer, a nosaltres mateixes enfront de la  Delegació de Govern de Barcelona deixant clar el nostre propòsit de  traslladar el dret a l’habitatge al centre del debat electoral. Per  mitjà d’aquest acte inaugurem la nostra campanya sota el lema «tiñete de verde»,  amb el qual interpel·larem a tots els grups parlamentaris a assumir les  nostres 5 demandes i amb el qual acorralarem al PP durant aquestes  eleccions. En la resta de l’Estat, realitzarem «chorizadas» enmig de la via pública i altres manifestacions reivindicatives per mostrar de manera festiva que no els tenim gens de por.
Tot el contrari, estem convençudes que ha arribat el moment per acabar  amb la impunitat d’un PP que solament governa per a la màfia financera.  Creien que podien aprofitar els seus últims dies com a govern en  funcions per bloquejar l’última d’una llarga llista de lleis que  protegien a les famílies sense haver d’assumir cap conseqüència. Ara,  enfront de les seves polítiques inconstitucionals, la ciutadania anem a  exigir el canvi de llei en tot l’Estat. Ja vam advertir que encara que el PP digués que les 5 no cabien, les anàvem a ficar en el mateix cor del Congrés.
I no pararem fins que tot el Congrés es tenyeixi  de verd i les 5 de la PAH es converteixin en realitat!
El 2016 serà l’any en què es legisli el dret a l’habitatge!
#TiñeteDeVerde
índice

La PAH da el pistoletazo de salida a la campaña de señalización por las 5 de la PAH

La PAH comienza una campaña de movilización que se intensificara durante las elecciones para exigir el cambio de la ley de vivienda en todo el Estado

Hoy sábado 4 de junio la PAH nos movilizamos en media docena de ciudades frente a las sedes del PP para declarar inconstitucional a su gobierno. Con esta acción damos el pistoletazo de salida a una campaña más amplia de señalización que se realizará durante la campaña electoral en defensa de las 5 de la PAH: cinco medidas de mínimos para acabar con la emergencia habitacional de una vez por todas.
 
Recordamos que esta misma semana el Tribunal Constitucional, bajo el mandato del gobierno en funciones de Mariano Rajoy, ha suspendido parcialmente la Ley 24/2015 medidas urgentes contra los desahucios y la pobreza energética de Cataluña. Con esta suspensión, se elimina la obligatoriedad de los bancos a ofrecer alquileres sociales a las familias afectadas por procesos de desahucio, poniendo por delante los intereses de una banca acosadora a los derechos más fundamentales y básicos de la ciudadanía. Hablamos de un golpe de estado en toda regla, que vulnera directamente el artículo 47 de la Constitución que protege el Derecho a la Vivienda como principio fundamental de la democracia.
 
El PP envía un mensaje muy claro. No sólo no harán nada para evitar los desahucios, sino que bloquearan cualquier iniciativa ciudadana que asegure que las familias no se queden en la calle: como ya hicieron bloqueando la Ley de Vivienda del País Vasco, la de fueros de Navarra y la Ley andaluza de función social de la vivienda. Por si fuera poco, presentaron una enmienda a la totalidad de la Ley murciana de vivienda, cuya reforma ha sido impulsada por la PAH para incluir medidas contra los desahucios y la pobreza energética. Por estas razones, las familias acudimos frente a las sedes del PP con un Tribunal Popular para declarar inconstitucional al gobierno de Mariano Rajoy. Es el PP el que ha utilizado su posición de gobierno para violar de manera sistemática la Constitución ante una Unión Europea que ya ha declarado dos veces como ilegal la ley hipotecaria española. 
 
No nos quedaremos quietas contemplando los crímenes que el PP está cometiendo contra la ciudadanía. Desde que se fundó el colectivo, nuestra manera de hacer ha sido la de proponer soluciones que realmente son efectivas, y las 5 de la PAH son prueba irrefutable de ello: las 5 de la PAH se asientan en nuestra experiencia del día a día parando desahucios, arrancando daciones, recuperando vivienda vacía y evitando cortes de suministros. Demandas que volveremos a poner en el centro del tablero para que toda la ciudadanía tenga muy claro que votar al Partido Popular, es votar por un partido que se negó a reunirse con nosotras para si quiera explicarles el contenido de nuestras 5 demandas, que se negó a recogerlas en su programa electoral y que ha sido enemigo declarado de cualquier ley que recortara privilegios a la banca y a las eléctricas. Votar al PP, es votar contra las 5 de la PAH, contra la ciudadanía y contra los derechos humanos.
 
Por eso, tras el Tribunal Popular al PP, realizamos el primero de muchos actos en defensa de las 5 de la PAH: inundamos de color verde la calle, a nosotras mismas frente a la Delegación de Gobierno de Barcelona dejando claro nuestro propósito de trasladar el derecho a la vivienda al centro del debate electoral. Por medio de este acto inauguramos nuestra campaña bajo el lema «tiñete de verde», con el que interpelaremos a todos los grupos parlamentarios a asumir nuestras 5 demandas y con el que acorralaremos al PP durante estas elecciones. En el resto del Estado, realizaremos chorizadas en medio de la vía pública y otras manifestaciones reivindicativas para mostrar de manera festiva que no les tenemos ningún miedo
 
Todo lo contrario, estamos convencidas de que llegó el momento para acabar con la impunidad de un PP que solo gobierna para la mafia financiera. Creían que podían aprovechar sus últimos días como gobierno en funciones para bloquear la última de una larga lista de leyes que protegía a las familias sin tener que asumir ninguna consecuencia. Ahora, frente a sus políticas inconstitucionales, la ciudadanía vamos a exigir el cambio de ley en todo el Estado. Ya advertimos que aunque el PP dijera que las 5 no cabían, las íbamos a meter en el mismo corazón del Congreso.
 
¡Y no pararemos hasta que todo el Congreso se tiña de verde y las 5 de la PAH se conviertan en realidad! 
¡El 2016 será el año en que se legisle el derecho a la vivienda!
 
#TiñeteDeVerde
photo222624476283644448

Sobre el autor

PAH_Bcn administrator

    A %d blogueros les gusta esto: