Premis a una feina ben feta

Premis a una feina ben feta

Que la PAH és el moviment social més potent i referencial, tant a Espanya com en l’àmbit internacional és un fet. Ens avalen vuit anys de lluita, milers de casos resolts i la creació de noves lleis. Estar cada dia al carrer defensant el dret a l’habitatge té dos tipus de recompenses.
D’una banda l’alegria de milers de famílies amb les seves vides hipotecades per l’estafa immobiliària, que han pogut recuperar les seves vides gràcies a la dació en pagament, a un reallotjament digne o a un lloguer social. Solucions que es fan reals res més trepitjar una de les nostres assemblees, on començar a conèixer les eines que fan possible el que sembla impossible i on aprenem a perdre la por per utilitzar-les. La recompensa per a nosaltres en aquests casos, ve en forma d’abraçada, de felicitat, de petons i de veure com el moviment creix cada dia.

Per una altra banda, la gratitud per un treball ben fet, també pot arribar, com ha estat el cas aquesta setmana, en forma d’invitació perquè totes les PAHs Catalanes poguéssim assistir a la pre estrena de l’última obra de teatre de La Cubana, Gente Bien. Un musical basat en una obra de Santiago Rossinyol, que no toca temes d’habitatge, però si satiritza a aquesta societat burgesa, còmplice directe en l’especulació immobiliària.

Avui hem tingut una nova mostra del que exposem, participant en les Festes de la Mercè, gràcies a Associat a la Festa que va comptar amb nosaltres per prendre la Pl. Catalunya, juntament amb un altre col·lectius socials i culturals, facilitant tot el necessari per estar presents. Gràcies a les diverses activitats lúdiques-activistes, per a totes les edats, que hem desenvolupat (treballs manuals, creació de PAHncartas, maquillatge, concursos) vivim una jornada fantàstica de la qual ens emportem l’afecte i la participació ciutadana. Un cop d’aire fresc i de bones energies per poder seguir defensant els drets de totes, com sempre hem fet.

La PAH creix cada dia i segueix sent el moviment referencial en la lluita per l’habitatge. No podria ser sense la participació i el suport de totes.

Gràcies a totes per una setmana repleta de victòries i grans moments.

Que la PAH es el movimiento social más potente y referencial, tanto en España como a nivel internacional es un hecho. Nos avalan ocho años de lucha, miles de casos resueltos y la creación de nuevas leyes. Estar todos los días en la calle defendiendo el derecho a la vivienda tiene dos tipos de recompensas.

Por un lado la alegría de miles de familias con sus vidas hipotecadas por la estafa inmobiliaria, que han podido recuperar sus vidas  gracias a la dación en pago, a un realojo digno o a un alquiler social. Soluciones que se hacen reales nada más pisar una de nuestras asambleas, donde  empezar a conocer las herramientas que hacen posible lo que parece imposible y donde aprendemos a perder el miedo para utilizarlas. La recompensa para nosotras en estos casos, viene en forma de abrazo, de felicidad, de besos y de ver como el movimiento crece cada día

Y por otro lado, la gratitud hacía un trabajo bien hecho, también puede llegar, como ha sido el caso esta semana, en forma de invitación para que todas las PAHs Catalanas pudiéramos asistir al pre estreno de la última obra de teatro de La Cubana, Gente Bien. Un musical basado en una obra de Santiago Rossinyol, que si bien no toca temas de vivienda, si satiriza a esa sociedad burguesa, cómplice directo en la especulación inmobiliaria.

Hoy hemos tenido una nueva muestra de lo que exponemos, siendo participes en las Festes de la Mercé, gracias a Associat a la Festa que contó con nosotras para tomar la Pl. Catalunya, junto con otro colectivos sociales y culturales, facilitando todo lo necesario para estar presentes. Gracias a las diversas actividades lúdicos-activistas, para todas las edades, que hemos desarrollado (manualidades, creación de PAHncartas, maquillaje, concursos) vivimos una jornada fantástica de la que nos llevamos el cariño y la participación ciudadana. Un soplo de aire fresco y de buenas energías para poder seguir defendiendo los derechos de todas, como siempre hemos hecho.

La PAH crece cada día y sigue siendo el movimiento referencial en la lucha por la vivienda. No podría ser sin la participación y el apoyo de todas.

Gracias a todas por una semana repleta de victorias y grandes momentos.

Sobre el autor

PAH Barcelona administrator