La Generalitat ha fet públic el seu informe ‘Anàlisi i eines per fer front a la pobresa i la desigualtat’

PorPAH_Bcn

La Generalitat ha fet públic el seu informe ‘Anàlisi i eines per fer front a la pobresa i la desigualtat’

El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat, mitjançant la nota d’economia 103 d’aquest mateix any, ens dóna la raó en allò que portem denunciant els últims vuit anys. Reconeix la gran problemàtica que suposa accedir a un habitatge i la dificultat per mantenir-la en condicions de dignitat, considerant poder fer front als subministraments bàsics, com a part d’aquesta dignitat. Admet, que les polítiques en matèria d’habitatge públic han estat i continuant essent insuficients (vergonyós que només sigui públic un 2%) i que existeix una relació directa entre la desigualtat, la pobresa i l’exclusió envers la manca d’habitatge. Ens congratulem i tenim l’esperança de què, per fi, les administracions obrin els ulls i capgirin aquesta situació i seguirem lluitant perquè així sigui. Malauradament, s’obliden en aquest informe dels milers de famílies que han estat desnonades i expulsades de les seves llars per culpa d’aquestes polítiques tremendament nefastes, i les conseqüències i els danys soferts durant el llarg procés que significa la pèrdua injusta del seu habitatge. Coneixen i admeten les causes, doncs que treballin perquè no hi hagi més conseqüències què lamentar.

Desde la PAH seguirem vigilants, per què  més enllà de reconèixer la problemàtica desde les administracions, treballin amb contundència per possar solucions. Solucions que ja tenen sobre la taula gràcies a nosatres, portem 8 anys fent propostes clares i donant eïnes per aplicar-les (fa pocques setmanes vam presentar l’informe «Exclusió residencial al món local»), garantint el dret a l’habitatge per tothom.


La Generalitat ha hecho público su informe «Análisis y herramientas para afrontar la pobreza y la desigualdad»

El Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, mediante la nota  Economía 103 de este mismo año, nos da la razón en aquello que llevamos denunciando los últimos ocho años. Reconoce la gran problemática que supone acceder a una vivienda y la dificultad para mantenerla en condiciones de dignidad, considerando poder hacer frente a los suministros básicos, como parte de esta dignidad. Admite, que las políticas en materia de vivienda pública han sido y continuan siendo insuficientes (vergonzoso que sólo sea público un 2%) y que existe una relación directa entre la desigualdad, la pobreza y la exclusión hacia la carencia de vivienda. Nos felicitamos y tenemos la esperanza de que, por fin, las administraciones abran los ojos y cambien esta situación, nosotras seguiremos luchando porque así sea. Desgraciadamente, se olvidan en este informe de los miles de familias que han sido desahuciadas y expulsadas de sus hogares, por culpa de estas políticas tremendamente nefastas y las consecuencias y los daños sufridos durante el largo proceso que significa la pérdida injusta de su vivienda. Conocen y admiten las causas, ahora toca trabajar para que no haya más consecuencias qué lamentar.

Desde la PAH seguiremos vigilantes, para qué más allá de reconocer la problemática desde las administraciones, trabajen con contundencia y dar soluciones. Soluciones que ya tienen sobre la mesa gracias a nosotras, llevamos 8 años haciendo propuestas claras y dando herramientas para aplicarlas (hace pocas semanas presentamos el informe «Exclusión residencial al mundo local»), garantizando el derecho a la vivienda para todo el mundo.

Sobre el autor

PAH_Bcn administrator

    A %d blogueros les gusta esto: