De dimecres 23 a dimarts 29 de setembre

PerPAH_Bcn

De dimecres 23 a dimarts 29 de setembre

Del miércoles 23 al martes 29 de setiembre

En la última asamblea de coordinación, después de debatirlo entre todas, se acordó suprimir las asambleas quincenales de negociaciones colectivas. De forma que para seguir aprendiendo y poder hacer preguntas sobre nuestro caso particular, el espacio será, a partir de ahora, los lunes a las 18:00 en la asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo.

Cuando se vea necesario hacer una acción, el espacio para plantearlo será los martes a las 18 dentro de la asamblea de coordinación.

MIÉRCOLES 23
17:00 a 18:00 Grupo de Ayuda Mutua. Espacio abierto y de confianza para las personas que necesiten verbalizar su malestar, sus preocupaciones, conflictos, etc., más allá de los problemas de vivienda. Este grupo está dirigido por un activista y terapeuta.

VIERNES 25
18:00 Comisión Mesas de Vivienda.

LUNES 28
18:00 a 20:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquéllas que quieren/deben aprender y necesitan resolver dudas sobre su propio caso para seguir luchando.

MARTES 29
18:00 Asamblea de coordinación y acciones colectivas.


De dimecres 23 a dimarts 29 de setembre

En l’última assemblea de coordinació, després de debatre-ho entre totes, es va acordar suprimir les assemblees quinzenals de negociacions col·lectives. De manera que per seguir aprenent i poder fer preguntes sobre el nostre cas particular, l’espai serà, a partir d’ara, els dilluns a les 18.00 h en l’assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu.

Quan es vegi necessari fer una acció, l’espai per plantejar-lo serà els dimarts a les 18.00 h dins de l’assemblea de coordinació.

DIMECRES 23
17.00 a 18.00 Grup d’Ajuda Mútua. Espai obert i de confiança per a les persones que necessitin verbalitzar el seu malestar, les seves preocupacions, conflictes, etc., més enllà dels problemes d’habitatge. Aquest grup està dirigit per un activista i terapeuta.

DIVENDRES 25
18.00 Comissió Taules d’Habitatge.

DILLUNS 28
18.00 a 20.30 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes les persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen / han d’aprendre i necessiten resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 29
18.00 Assemblea de coordinació i accions col·lectives.

PerPAH_Bcn

Del dimecres 29 de juliol al 3 d’agost

Del miércoles 29 de julio al 3 de agosto

DEL 4 AL 30 DE AGOSTO LA PAH Y LA APE ESTARÁN CERRADAS. NOS TOMAMOS UN MÁS QUE MERECIDO DESCANSO. NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE CON LAS PILAS BIEN CARGADAS.

MIÉRCOLES 29 de julio

17:00 Grupo de Ayuda Mutua calle Leiva, 44. Si quieres saber cómo funciona este espacio, cómo te puede ser últil, no te lo pierdas y ven a la jornada de puertas abiertas.

18:00 Asamblea de coordinación extraordinaria, con un único punto en el orden del día: mesa de prevención de desahucios.

LUNES 3 de agosto

17:00 Atención a los estudiantes

18:00 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas aquellas personas que tienen sus primeros contactos con la PAH.


Del dimecres 29 de juliol al 3 d’agost

D’EL 4 A EL 30 D’AGOST LA PAH I LA APE ESTARAN TANCADES. ENS PRENEM UN MÉS QUE MERESCUT DESCANS. ENS VEIEM AL SETEMBRE AMB LES PILES BEN CARREGADES.

DIMECRES 29 de juliol

17.00 Grup d’Ajuda Mútua al carrer Leiva, 44. Si vols saber com funciona aquest espai, com et pot ser útil, no t’ho perdis i vine a la jornada de portes obertes.

18.00 Assemblea de coordinació extraordinària, amb un únic punt en l’ordre del dia: taula de prevenció de desnonaments.

DILLUNS 3 d’agost

17.00 Atenció als estudiants

18.00 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen els seus primers contactes amb la PAH.

PerPAH_Bcn

Del dimecres 15 al dimarts 21 de juliol

Del miércoles 15 al martes 21 de julio

MIÉRCOLES 15
17:00 Grupo de Ayuda Mutua, calle Leiva, 44, Metro Hostafrancs L1.

DOMINGO 19
18:30  Los vecinos del barrio de Sants nos invitan todos los domingos a visitar y participar del huerto que tienen instalado en la c/Noguera Pallaresa, 27 (persiana metálica).

LUNES 20
17:00 Taller de IRPH
17:00 Atención a estudiantes
18:00 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto para todas aquellas personas que tienen sus primeros contactos con la PAH.

MARTES 21
18:00 Asamblea de acciones y coordinación
18:00 Asamblea extraordinaria de la comisión IRPH calle Leiva, 44.


Del dimecres 15 al dimarts 21 de juliol

DIMECRES 15
17.00 Grup d’Ajuda Mútua, carrer Leiva, 44, Metro Hostafrancs L1.

DIUMENGE 19
18.30  Els veïns i veïnes del barri de Sants ens conviden tots els diumenges a visitar i participar de l’hort que tenen instal·lat al c/ Noguera Pallaresa, 27 (persiana metàl·lica).

DILLUNS 20
17.00 Taller d’IRPH
17.00 Atenció a estudiants
18.00 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen els seus primers contactes amb la PAH.

DIMARTS 21
18.00 Assemblea d’accions i coordinació
18.00 Assemblea extraordinària de la comisió IRPH, carrer Leiva, 44.

 

PerPAH_Bcn

La PAH participa en la Comissió Mixta de prevenció de desnonaments de l’Ajuntament de Barcelona

Ahir, 30 de juny, la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Barcelona vam participar en la Comissió Mixta sobre llançaments que va convocar l’Ajuntament de Barcelona.

En aquesta reunió van participar més de 40 entitats, entre elles entitats socials que portem donant respostes i solucions a l’emergència habitacional, Serveis Socials, partits polítics i representants de la banca.

En primer lloc, celebrem que l’actual govern de l’Ajuntament de Barcelona hagi convocat aquesta taula en les primeres setmanes del seu mandat. Aquesta taula, creada el 2011 a instància d’entitats socials, feia més d’un any que no es convocava. La comissió ha estat un espai inoperatiu i no ha hagut voluntat política d’abordar la greu problemàtica dels desnonaments a la ciutat de Barcelona.

Entre les principals demandes estava la nostra voluntat de participar en els espais on es dissenyen les polítiques públiques d’habitatge, sigui en aquest o en altres més operatius, com ara grups de treball. A la reunió vam comprovar que aquest era un sentir general de les entitats socials, i l’Ajuntament ho ha recollit proposant la creació de tres grups de treball. Un primer grup sobre la modificació del reglament d’emergència, un segon grup sobre coordinació, prevenció i revisió de protocols (Serveis Socials, Habitatge i Jutjats), i un tercer grup sobre la mobilització de pisos buits.

Valorem molt positivament la creació d’aquests grups de treball i exigim urgència en la seva creació i posada en marxa. El drama dels desnonaments no para de créixer des del 2007 i en l’actualitat a la ciutat de Barcelona es produeixen més de 20 desnonaments a la setmana. Celebrem poder treballar la revisió del reglament de la Mesa d’emergència, qüestió que vam plantejar al govern de CiU durant els últims anys i sempre vam trobar la porta tancada. Igualment ens va succeir amb les propostes que portàvem al govern de Trias sobre la revisió de protocols de Serveis Socials, Habitatge, Jutjats o ajuts de lloguer; ens vam oferir en reiterades vegades perquè tenim molt a dir i sempre se’ns va emplaçar a un demà que mai va arribar. Pel que fa a la mobilització de pisos buits a través de la moció de la PAH, finalment ens hem assabentat per premsa del resultat, un resultat que qüestionem.

Tenim moltes coses a dir i aportar en aquests grups de treball i ahir vam plantejar una sèrie de qüestions a la Comissió Mixta de Llançaments que es treballaran en aquests espais:

1) Mobilització de pisos buits a través de la moció de la PAH. Volíem informació sobre com s’ha fet el cens de pisos buits, i si no s’ha fet bé, fer un cens real. Per les respostes de l’Ajuntament entenem que el cens fet és totalment insuficient i se’n farà un de real que mapegi tots i cadascun dels pisos buits a la ciutat de Barcelona. Nosaltres volem participar en aquest cens i estar informades durant tot el procés. Exigim celeritat i la no dilatació en el temps de l’aplicació de sancions.

2) És necessari revisar els protocols d’Habitatge, de Serveis Socials, l’acord de l’Ajuntament amb Jutjats i revisar el reglament de la Mesa d’Emergència.

3) Vam exposar la necessitat urgent d’abordar l’ocupació en precari en la qual estan vivint moltes famílies a la ciutat i la manera de regularitzar aquestes situacions, així com l’infrahabitatge.

4) El Bloc La Bordeta de l’Obra Social de PAH Barcelona té ordre de desallotjament cautelar en els pròxims dies. Instem a l’Ajuntament de Barcelona, tal com vam fer durant el mandat de Trias sense èxit, a intervenir per aturar el desallotjament i trobar una solució habitacional per a les famílies que l’ocupen. També demanem a l’Ajuntament fer un escrit als Jutjats demanant la suspensió del desallotjament fins que puguin oferir una alternativa habitacional, escrit que ja s’ha fet.

Els punts que vam plantejar queden recollits en els grups de treball organitzats per l’Ajuntament. Ara exigim rapidesa en la creació d’aquests grups, agilitat i que hi hagi una voluntat política real de què d’aquestes comissions de treball surtin mesures aplicables per abordar la problemàtica dels desnonaments.

Per finalitzar, volem denunciar el silenci total i absolut de les entitats financeres presents a la Comissió. És una vergonya que les entitats presents, responsables directes de les violacions de drets humans, dels desnonaments, no tinguessin res a dir, que vinguessin com a espectadors.

Continuarem informant sobre reunions amb entitats i governs amb transparència i donant exemple.

photo_2015-07-01_23-32-37

PerPAH_Bcn

Del dimecres 1 al dimarts 7 de juliol

Del dimecres 1 al dimarts 7 de juliol

Avui entra en vigor la Llei Mordassa del PP, una llei que pretén atemorir a totes les que defensem els nostres drets, els drets de totes. Així i tot, aquí seguim amb més força que mai. No tenim por, mai ho hem tingut.

Enllaç per llegir el comunicat sencer: http://afectadosporlahipoteca.com/2015/07/01/seguimos-sin-miedo-bienvenida-ley-mordaza/

DIMECRES 1
17.00 Grup d’Ajuda Mutua c/ Leiva, 44

DIJOUS 2
18.00 Comissió d’IRPH c/Leiva, 44

DIUMENGE 5
18.30 Tots els diumenges estem convidades pels veïns del barri a visitar i participar de l’hort que tenen al c/Noguera Pallaresa, 27 (persiana metàl·lica)

DILLUNS 6
17.00 Atenció als estudiants
18.00 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu

DIMARTS 7
18.00 Assemblea d’accions i coordinació

 

 

PerPAH_Bcn

Del dimecres 24 al dimarts 30 de juny

Del dimecres 24 al dimarts 30 de juny

Aquesta setmana, com ja sabeu, el dimecres és festiu i la PAH i l’APE estarem tancats i les assemblees es reactivaran a partir del divendres 26.

Que tingueu una bona revetlla de Sant Joan!

DIMECRES 24
Festivitat de Sant Joan

DIJOUS 25
19.00 Participem en l’acte “Busques pis?”. Dins de l’exposició del Pis Pilot i en format Pecha Kucha exposarem imatges del que representa la PAH. Lloc: CCCB, C/Montalegre, 5.

DIVENDRES 26
18.00 Assemblea de negociacions col·lectives

DIUMENGE 28
18.30 Tots els diumenges a partir de les 18.30 h estem convidades pels veïns del barri a visitar i a participar de l’hort que tenen al c/Noguera Pallaresa, 27 (persiana metàl·lica)

DILLUNS 29
17.00 Atenció als estudiants
18.00 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu

DIMARTS 30
9.30 ACCIÓ! Atentes a les xarxes socials
16.00 a 18.00 Comissió  La Tremenda: perquè el teatre també és una eina de lluita, vine! No calen coneixements previs.
18:00 Assemblea d’accions i coordinació

PerPAH_Bcn

Del dimecres 17 al dimecres 23 de juny

Del dimecres 17 al dimecres 23 de juny

NOTA IMPORTANT: amb la revetlla de Sant Joan, la pròxima setmana hi ha canvis al calendari. Estigueu atentes si us plau.

Tots els diumenges a partir de les 18.30 h estem convidades pels veïns del barri a visitar i participar de l’hort que tenen al c/Noguera Pallaresa, 27 (persiana metàl·lica)

DIMECRES 17
17.00 Grup d’Ajuda Mutua, c/Leiva, 44

DIJOUS 18
18.00 Presentació de l’informe “Emergència habitacional a Catalunya. Impacte de la crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels infants” http://afectadosporlahipoteca.com/2015/06/16/los-efectos-de-los-desahucios-en-la-salud-y-la-infancia/
Lloc: Convent de Sant Agustí c/Comerç, 36.

DIVENDRES 19
18.00 Comissió de treball d’organització d’accions

DISSABTE 20
18.00 La PAH ens adherim a la manifestació a favor del tancament dels CIEs. Lloc i hora de trobada: 17.00 h al metro Bellvitge. Hi haurà busos gratuïts que ens portaran fins a la Zona Franca. Activitats: batucada, dansa africana, castellers…

DILLUNS 22
16.30 a 17.45 Assessorament col·lectiu per a les persones afectades de Pobresa Energètica (APE). Lloc: excepcionalment aquest dilluns es farà al c/Murcia, 24, Metro Navas L1.
17.00 Atenció als estudiants a la PAH c/ Leiva, 44
18.00 Assemblea de benvinguda i assessorament col·lectiu de la PAH, lloc: c/Leiva, 44
18:00 Assemblea d’accions i coordinacions de l’APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Lloc: excepcionalment aquest dilluns es farà al c/Murcia, 24 “M” Navas L1

DIMARTS 23
La PAH i l’APE estaran tancades!!

 

PerPAH_Bcn

Els efectes dels desnonaments en la salut i la infància, hi ha vides en joc

Fruit de la realitat que palpem cada dia i del que ja albirava l’informe “d’Emergència habitacional en l’Estat espanyol el 2013”, l’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH), amb la col·laboració del projecte europeu d’investigació SOPHIE sobre l’impacte de les polítiques estructurals en les desigualtats en la salut, i el grup EMIGRA (CER-Migracions, UAB), presentarem l’Informe Emergència habitacional i dret a l’habitatge a Catalunya. Impacte en el dret a la salut i en els drets de la infància en la crisi hipotecària”.

PerPAH_Bcn

#JoAmbILPHabitatge perquè una Catalunya sense desnonaments ni talls de subministrament és possible

Avui fa una setmana que la ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica va entrar al Parlament. Tenim el compromís de tots els grups parlamentaris de què es podrà tramitar per la via d’urgència extraordinària. D’aquesta manera, en poc més d’un mes es podria votar el contingut de la ILP al Ple del Parlament.

Amb la campanya #JoAmbILPHabitatge volem mostrar que la ILP té el suport, no només de les 150.000 persones que l’han signat, sinó de més de 70 PAHs i APEs de tot el territori, un centenar d’entitats que s’hi han adherit i també del món de la cultura, el periodisme, l’esport, la política, etc.

 

Que s’aprovi la ILP no només és urgent per les més de 110.000 famílies amb execució hipotecària des del 2008, o les més de 320.000 famílies que pateixen pobresa energètica, perquè no poden mantenir les seves llars a la temperatura adequada, o ja han patit talls de subministrament.

Que s’aprovi la ILP habitatge és urgent també per totes aquelles persones, afectades o no, que creiem en una societat més justa, on el dret a l’habitatge i a subministraments estigui garantit, i les entitats financeres i les companyies energètiques assumeixin les seves responsabilitats socials i respectin escrupolosament els drets humans.

PAHbcnILPHabitatge

Cada  dia que passa es produeixen 43 desnonaments i 443  talls de subministrament només a Catalunya. Aquest mes de juny, estem en condicions de poder aturar-los tots!

Jo també estic amb la ILP habitatge. Jo també vull una Catalunya sense desnonaments ni pobresa energètica.

El meu suport és important.

#JoAmbILPhabitatge

 

#AlJunyEsPot

 

PerPAH_Bcn

Es posa en marxa el comptador de la vergonya

Els promotors de la ILP habitatge hem iniciat un “comptador de la vergonya”. Aquest comptador mostra els 43 desnonaments i 443 talls de subministraments que cada dia es produeixen a Catalunya,  evidenciant així com cada dia que el Parlament de Catalunya no  aprova la ILP pel bloqueig de CiU i PP és responsable  de la violació sistemàtica de Drets Humans. 
pahbcn2
Des de la PAH portem més de 6 anys autotutelant-nos els nostres drets davant la inacció de  governs i administracions: hem aturat milers de desnonaments, arrencat milers de condonacions, dacions i lloguers socials col·lectivament. Quan l’Administració ha abandonat a les famílies, les hem reallotjat mitjançant l’Obra Social de la PAH. Hem assenyalat als responsables de l’estafa hipotecaria, les entitats financeres i els diferents governs, alhora que n’hem posat sobre la taula propostes legislatives per a trobar solució a l’emergència habitacional. 
Mentre la PAH defensava el dret a l’habitatge, el PP de Rajoy legislava per mantenir els privilegis de financeres i bancs. La seva única resposta ha estat fer polítiques de cara a la galeria, cortines de fum com el Codi de Bones Pràctiques, una reforma de llei imposada expressament per bloquejar la ILP del 2013 de la PAH. Aquesta ILP hauria aturat els desnonaments a tot l’Estat. En comptes de garantir l’habitatge, el Codi de Bones Pràctiques no ha resolt ni un 1% dels desnonaments i les execucions hipotecàries. La realitat dels últims sis anys demostra que la PAH, la ciutadania organitzada, ha aconseguit protegir el dret a l’habitatge davant l’abandonament de l’Estat. Tot això demostra que acabar amb l’emergència habitacional és només qüestió de voluntat política. 
 pahbcn
En l’àmbit estatal, amb una ILP recolzada per 1,5 M de signatures, ens vam trobar amb la majoria absoluta del PP i el seu menyspreu cap als processos de participació ciutadana i el patiment de les famílies. És llavors quan ens plantegem dur a terme la ILP habitatge al Parlament de Catalunya, perquè quan parlem de drets humans, totes les administracions són competents.
A Catalunya ens hem trobat la mateixa situació amb el govern d’Artur Mas de CiU. Mentre el govern de CiU ha adoptat mesures que no aborden la problemàtica, com ara la taxa de pisos buits, d’aplicació tan limitada que no tindrà cap efecte, la PAH endegava la ILP Habitatge. Aquesta proposta de llei, a més de paralitzar els desnonaments, de garantir reallotjaments a preus justos per a totes les famílies afectades i de liquidar els deutes de per vida, també aborda la pobresa energètica. La solució avui ha entrat al Parlament, avalada per més de 150.000 signatures, el triple de les necessàries. Defensada per més d’una vintena de col·lectius i 70 ajuntaments que van aprovar mocions de suport. Amb la solució a les mans, cada família que està vivint sense tenir garantit el sostre, aigua o llum, que està vivint un procés de tortura com l’execució hipotecaria, és responsabilitat de CiU i PP

Llegiu més