Com afrontar la reclamació de la hipoteca a través del procediment ordinari

PerPAH_Bcn

Com afrontar la reclamació de la hipoteca a través del procediment ordinari

Des de la PAH de Barcelona presentem una Guia explicativa en la qual abordem preguntes i respostes així com un Document Útil per a presentar en el Jutjat com a contestació a la demanda.

Per què una demanda declarativa ordinària en comptes d’una demanda d’execució hipotecària?

Arran d’una Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 2017 (26/01/2017), els Bancs s’estan trobant amb què les clàusules de venciment anticipat, tal com estan redactades, són abusives. En la seva gran majoria, quan un Jutjat declara abusiva aquesta clàusula, automàticament el procediment d’execució hipotecària s’arxiva (es dona per tancat). Amb la qual cosa, el Banc es queda sense procediment i, a més, no pot iniciar una altra vegada l’execució hipotecària perquè la clàusula que li habilitava a això ha estat declarada nul·la (és com si no existís).

És per aquest motiu que el Banc opta per anar a un procediment declaratiu ordinari; bé directament, bé després que hagi fracassat el procediment d’execució hipotecària.

Mira el vídeo del taller que vam realitzar el passat dijous 16 de juliol

Quant a l'autor

PAH_Bcn administrator

    %d bloggers like this: