Arxiu d'autors PAH_Bcn

PerPAH_Bcn

Les nostres llars estan en joc

Mentre al Congrés segueixen amb el seu joc de trons, la ciutadania segueix autoorganitzant-se per conquerir els seus drets negats.

La PAH portem 10 anys denunciant l’espoli d’habitatge per part de la banca amb el suport dels governs PP, del PSOE i els seus palmers parlamentaris. 10 anys amb manca d’habitatge sense involucració del Congrés i de les administracions públiques autonòmiques i municipals, més ocupades en mantenir la seva postura de poder i comoditat, que en garantir els drets de la ciutadania.
Denunciem, dia rere dia, els milers de desnonaments que hi ha a Espanya mentre posem els nostres cossos entre les autoritats i les famílies per evitar tots els que podem. Denunciem les violacions sistemàtiques de tractats europeus i internacionals, que defensen Drets Humans, mentre sentències europees i estudis realitzats per universitats i experts ens donen la raó i demostren com afecten els desnonaments en la salut, sobretot dels nens.

A Espanya vivim una greu situació crònica d’emergència habitacional, que es manifesta en els 183 desnonaments executats cada dia (més de 650.000 des de 2008), a la hiperinflació dels preus de lloguer, en la reactivació de les pujades dels preus i els talls de subministraments bàsics, units a la inexistència de Parc Públic d’Habitatge per a lloguer assequible i social. Davant d’aquesta situació patrocinada per la usura dels bancs, l’imperi energètic, la màfia dels fons d’inversió o en resum un sistema financer pensat només per al benefici d’unes poques, cap govern ha adoptat mesures valentes i justes, perquè el dret d’accés a l’habitatge pugui ser exercit per tothom.

Davant aquest estat de coses, des de la PAH vam elaborar un text de llei, la Llei d’habitatge de la PAH, que establia la dació en pagament retroactiva, limitava la responsabilitat al bé hipotecat, ampliava a 10 anys la durada dels contractes de lloguer, mobilitzava cases buides dels grans tenidors per a ser utilitzades com a Parc Públic i garantia mínims de subsistència en matèria de subministraments bàsics. Després d’una muntanya russa de vicissituds, vam aconseguir el setembre passat, que la llei fos presa en consideració pel Congrés. No obstant això, des de llavors, cada setmana, el PP i Cs han vingut bloquejant la seva tramitació fins que el desembre passat, el PP va presentar una esmena a la totalitat, enfocada a contrarestar el fallit decret de lloguers del Govern. Al PP i a Cs els importa molt poc el patiment de la gent i l’incompliment de la Constitució si amb això es beneficien els fons voltor, la banca, les Socimis…
Un text legal, sorgit des de l’experiència del viscut en les nostres Assemblees, redactat per la nostra comissió jurídica formada per companyes altruistes i voluntàries. Un text legal que posa per escrit tot el que hem demostrat durant 10 anys, amb desobediència pacífica, que sí que es pot aconseguir.

El govern que ara cessa no ha pres mesures per al compliment del PIDESC, tot i que des de NNUU no paren de reclamar-lo. Tot i conèixer la curta durada de la legislatura, no ha treballat amb la velocitat i ambició suficients com per aprovar les mesures necessàries. A més, en la tramitació de la Llei de Crèdit Immobiliari, ha adoptat els criteris de la dreta de seguir sobreprotegint a la banca, fons voltor i Socimis a costa de la gent, moderant clàusules abusives com la de venciment anticipat o permetent la cessió de crèdits, l’IRPH…, i impedint a més la dació en pagament com a fórmula de solucionar les situacions sobrevingudes d’incapacitat de fer front als pagaments, i permetent en conseqüència que la gent pugui seguir sent desnonada i mantenint deutes impagables i de per vida, és a dir, continuar tal com estàvem.
Ara, amb la convocatòria d’eleccions, la llei d’Habitatge de la PAH decaurà, i seguirem com sempre: El Dret a l’Habitatge seguirà sent inexistent a Espanya, i seguirà depenent del nivell de renda de cada persona o família.

Però, com sempre, la PAH no es rendeix, i exigim al govern de Pedro Sánchez que, abans de les eleccions, legisli mitjançant decrets tot allò que la legislació permeti: durada de contractes, preus, aplicació al conjunt de l’Estat de les mesures contingudes en les lleis autonòmiques recorregudes al TC pel govern anterior i que han estat validades pel Tribunal, com la cessió obligatòria de cases per part de grans tenidors… etc. Recordem al govern actual, que a Catalunya, gràcies a la PAH que va impulsar una ILP, hi ha la Llei 24/2015 que està funcionant amb les mateixes bases que vam plantejar en la Llei Habitatge PAH i que el mateix PSOE, juntament amb PDeCAT, PNB, en Marea, Ciutadans i Grup Mixt, es va comprometre per escrit a ampliar els drets que atorga aquesta llei a tot l’Estat, desenvolupant una legislació que inclogui aquests drets.

Aquests drets passen per deixar-se d’excuses per arribar al poder, i començar ja a fer-los efectius de manera valenta, amb una regulació de la LAU que veritablement punxi l’actual bombolla, no només ampliant els contractes, també amb una regulació de preus que impedeixi la seva especulació, mesures per mobilitzar els pisos buits de la banca, fons voltor i Socimis, que promoguin la cessió obligatòria d’aquests habitatges a l’Administració pública, així com els de la Sareb amb un 45% de diners públics i una cartera creada a força de les llars de famílies desnonades. Què menys després del rescat a la banca i els milions de diners públics que això ha costat i ja donem per perduts!

També exigim al conjunt de partits que concorreran a tots els processos electorals que vénen, que en els seus diferents àmbits de competències implantin mesures que garanteixin que el Dret d’Accés a l’Habitatge es pugui convertir en realitat. Si no és així ens tindran davant com sempre hem fet, la situació actual necessita claredat i contundència, no mitges tintes ni falses promeses.

Per aconseguir aquests objectius, llancem una campanya anomenada “Pel Dret a l’Habitatge”, juntament amb els Sindicats de Llogaters, a la qual esperem que es vagin incorporant col·lectius i moviments socials de tot tipus -ja que recordem que l’habitatge ens afecta a totes- per seguir denunciant la situació, afegir-se a les futures mobilitzacions -ja anirem informant-, assenyalar en els processos electorals que vénen als partits responsables del lamentable estat d’aquest dret i exigir a tots que incloguin en els seus programes les nostres reivindicacions i pressionar-los també després de les eleccions perquè compleixin aquests compromisos.

La campanya #PorDerechoAVivienda arrenca, anunciem pròximes reunions amb els grups parlamentaris el proper dimecres 20 i sobre la base del resultat d’aquestes ja sabrem com i contra qui actuar.
Seguirem lluitant i canviant l’imaginari col·lectiu, com sempre hem fet, fins a garantir el dret a l’habitatge que totes necessitem.

PerPAH_Bcn

HO HEM ACONSEGUIT! HEM FET POSSIBLE L’IMPOSSIBLE!

Hem recuperat les mesures més importants de la 24/2015 suspeses pel TC: el lloguer social i la cessió obligatòria d’habitatges dels bancs

Després de quasi tres anys d’ençà de la impugnació de la nostra Llei per part del Govern de Rajoy i la banca, la lluita incansable de les entitats socials promotores, amb el suport d’una majoria aclaparadora de la societat catalana, ha permès “fer possible l’impossible” i recuperar les eines més importants que el PP havia sentenciat i enterrat: el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments de grans tenidors, i la cessió obligatòria d’habitatge buit d’aquests per garantir el dret a l’habitatge de les persones en situació d’exclusió residencial.

El Tribunal Constitucional ja ha notificat al govern espanyol i a la Generalitat la sentència amb data del 31 de gener en què accepta el desistiment del recurs que van acordar ambdós governs i que el Consell de Ministres va ratificar el novembre passat. Restem a l’espera de la seva publicació al BOE per a la seva plena vigència que no pot demorar més de 30 dies i que hauria de ser urgent, tenint en compte la importància social de la seva aplicació immediata. El Tribunal ha esperat a fer pública l’acceptació del desistiment a tenir la sentència llesta en relació a tots els articles impugnats i sobre els quals no hi havia acord de desistiment dels dos governs.

El “fallo” accepta el desistiment del recurs en els articles 2.2, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), article 7, i les disposicions transitòria segona i final tercera  de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. D’altra banda, estima el recurs i declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 3, 4 i de la disposició addicional, relatius al sobreendeutament, ja que els governs estatal i català, van pactar el desistiment de l’articulat de la Llei 4/2016 en aquest aspecte.

Recuperem així eines tan imprescindibles i demostradament efectives com l’obligació de fer una oferta de lloguer social per part de grans tenidors a persones afectades per execucions hipotecàries i desnonaments per impagament de lloguer quan el propietari és un gran tenidor, i la cessió obligatòria d’habitatges buits propietat de grans tenidor a l’Administració pública per tal de poder ampliar el parc d’habitatge per a lloguer social i fer front als desnonaments. Les meses d’emergència necessiten amb urgència aquestes mesures per poder oferir habitatge a totes les persones en situació d’exclusió residencial.

Recuperem, doncs, gràcies a la lluita incansable de la ciutadania organitzada, les eines pel compliment de la funció social de l’habitatge i per garantir el dret a l’habitatge per a tothom, tan sistemàticament vulnerat. Eines reclamades no només per les persones afectades, sinó també pels ajuntaments, col·legis professionals i entitats del tercer sector social. 

 

D’ara en endavant exigim i demanem:

1.En primer lloc i de manera prioritària, l’aturada de tots els d1esnonaments que afecten a persones en situació d’exclusió residencial.

2. Que Generalitat i ajuntaments destinin el màxim de recursos i esforços perquè s’apliqui plenament la llei, per reallotjar i per mobilitzar habitatge.

3. A la Generalitat:

 • Que es responsabilitzi que no es vulnera la llei, i que activi immediatament els mecanismes per a la cessió obligatòria. Les llistes d’espera a les meses d’emergència s’han d’acabar perquè la falta d’habitatge ja no pot ser una excusa.
 • Que signi els convenis que obliguin a les subministradores a assumir els deutes que les famílies no poden assumir.

4. Als ajuntaments que apliquin des de ja els mecanismes per identificar els pisos buits i notifiquin als grans tenidors l’obligació de cedir-los. Així mateix, que sancionin totes aquelles situacions d’incompliment de la llei, com no haver fet l’oferta de lloguer obligatori i els talls de subministraments a famílies vulnerables.

Aprofitem per fer també una crida als jutjats perquè l’apliquin de forma exhaustiva, i als advocats/des i professionals de la justícia i del sector social perquè la utilitzin.Per això facilitem un conjunt de documents útils al web de la PAH, així com una guia bàsica de la seva aplicació.

Les entitats del Grup Promotor estarem pendents i mobilitzades per tal que no es doni cap desnonament, que els grans tenidors cedeixin el seu habitatge i que les administracions públiques protegeixin efectivament a les persones. Per això anunciem accions intenses en els propers mesos, començant pel proper 20 de febrer, dia en el que totes les PAHs de Catalunya anirem als Jutjats i als ajuntaments a exigir l’aturada per llei dels desnonaments de famílies vulnerables.

Recordem també que la Llei 24/2015 és una llei nascuda de la iniciativa popular, que es va engegar el 2014 amb gairebé 150.000 signatures per garantir l’aplicació de l’art. 47 de la CE, i que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. Ha estat possible gràcies a les famílies afectades, moviments socials i a les persones que han posat el seu temps i cos desinteressadament per garantir el dret a l’habitatge, a aquelles juristes que han cregut que les lleis injustes s’han de canviar, a les que ja no hi són però ens donen força per seguir batallant, a totes les entitats socials que ens han donat suport, i a totes aquelles persones signants de la ILP.

Tanmateix, aquesta gran victòria és un pas més, però no el final. Continuarem lluitant per la regulació del preu dels lloguers i per tal que el dret a l’habitatge sigui un fet a tot l’Estat amb l’aprovació de la Ley Vivienda PAH al Congrés.

Exigim l’aplicació immediata de la Llei 24/2015 per garantir el dret a l’habitatge a Catalunya. 

Sí que es pot!

Documents útils Llei 24/2015 de Catalunya

Documents útils adaptats a la nova Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya.

1cat BANC – Solicitud dació en pagament amb lloguer social obligatori (GT)

2cat BANC – Sol·licitud lloguer social en cas de procediment d’execució hipotecaria/ impagament del lloguer (per iniciar o en curs a l’entrada en vigor de la llei) (GT)

3cat JUTJAT – Sol·licitud suspensió de llançament fins que es faci oferta de lloguer. (GT)

3.bis JUTJAT – Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment. (GT)

4cat. AJUNTAMENT – Denuncia quan GT no ha fet oferta lloguer social en cas de dació.(GT)

5cat. AJUNTAMENT – Denuncia quan GT no ha fet oferta lloguer social en cas de procediment per impagament lloguer/ execució hipotecaria.(GT)

6cat. SERVEIS SOCIALS – Sol·licitud informe de risc exclusió residencial.

7cat. AJUNTAMENT  Sol·licitud ajuts/ reallotjament adequat (PT)

8. JUTJAT- Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració.(PT)

PerPAH_Bcn

Kill Blackstone

Un voltor està sobrevolant les llars on construïm les nostres vides.

A cop de dòlar, el fons d’inversió de risc Blackstone porta anys engreixant la seva cartera de propietats a través de la compra de immobles i habitatges provinents de bancs i caixes. Des de la seva caserna general en el 345 Park Avenue de Nova York dirigeix ​​una espessa xarxa de societats interposades en paradisos fiscals i posa sota la seva ala agències immobiliàries, bufets d’advocats, gestories i altres empreses com executores de la carnisseria.  
 
Blackstone aterra a Catalunya l’any 2012 amb la compra de 6.400 milions d’hipoteques de Caixa Catalunya (una de les tantes caixes salvades amb diners públics). Amb la catifa vermella estesa per les institucions i el govern, aquest voltor va creixent, comprant actius a BBVA, Banco Popular, Sareb o Santander, acumulant en actius el valor del 10% del PIB de l’Estat espanyol. 
 
Mitjançant un entramat dempreses, Blackstone administra pisos, molts d’ells comprats enmig de processos d’execució hipotecària, negant-se a oferir solucions a les llars en vulnerabilitat. A través de l’extorsió i l’amenaça, apareixen a la porta de casa pressionant als seus habitants per a què els abandonin. El xantatge és la seva moneda de canvi i les nostres vides la carnassa que devora una entitat blindada que ens és llunyana i impenetrable.
 
Blackstone s’ha fet el rei d’un mercat intervingut i manipulat per tal que, exempt dimpostos, pugui exprimir fins l’últim euro dels seus contractes. Un fons que acumula tant poder i que es sent tant còmode en les altes esferes que ha amenaçat al govern d’abandonar el país si tiren endavant la reforma en lloguers que té com finalitat protegir als llogaters. No necessitem a Blackstone buitrejant en les nostres vides, els demanem que prenguin l’amenaça a peu de lletra i abandonin el país. 
 
No obstant, sabem que té massa interessos especulatius per complir les seves coaccions. Com també sabem que qualsevol voltor necessita una banda amb la qual poder espedaçar. No és suficient amb assenyalar-los a ells sinó que volem perseguir a tot el conjunt empresarial que està sostenint les seves activitats: agències immobiliàries, bufets d’advocats, bancs i gestories. Aquestes són les formes que pren Blackstone per interactuar amb nosaltres i que conseqüentment hauran de donar la cara pels fons voltor. 
 
Algunes de les cares visibles de Blackstone a Catalunya les hem conegut a través d’Anticipa, la filial encarregada de gestionar i administrar els seus actius. Encapçalada per Eduardo Mendiluce i Isidro Carmona, és la que organitza els tentacles, als que avui deixem clar que coneixem la seva complicitat i que els perseguirem fins que Blackstone sigui una entitat sense aliats al nostre territori. 
 
I com ells, molts més: el bufet d’advocats Vallés Arbós, representants legals de Blackstone, són els seus defensors en els processos judicials a Barcelona contra famílies que viuen en propietats del voltor. La immobiliària Finques Amat, agència que es defineix com ètica però que demana pujades de lloguer desorbitades en renovacions de contracte per permetre a Blackstone seguir especulant amb les nostres vides. La gestoria Tessi Diagonal, que envia agents a les cases per extorsionar famílies amb l’oferta d’uns bitllets per abandonar la llar. O bancs com el BBVA i el Santander que han venut milers de cases i famílies als voltors i que porten anys fent i desfent en les nostres vides amb impunitat. 
 
Venim a desplomar-vos i fer de les vostres plomes carronyeres la insígnia de la nostra victòria. La venjança de #KillBlackstone ve a per vosaltres.

 

Recordem l’informe que vam realitzar l’any passat sobre le pràctiques de Blackstone en aquest enllaç.
PerPAH_Bcn

El PP: Partido de la corrupción, los desahucios y la cárcel

La PAH lleva años planteando soluciones para realojar a las familias desahuciadas, el PP ha encontrado la más eficaz: una celda calienta durante 3 años y no nos quejemos que encima nos dan de comer y suministros garantizados.

El partido de la corrupción y los desahucios, el PP,  vuelve a la carga contra la gente, proponiendo una reforma de la ley de desahucio exprés del PDeCAT, para que también los estafadores de la banca, los especuladores de los fondos buitre y las socimis puedan utilizar este mecanismo, pero además, incluyendo penas de hasta 3 años de cárcel. Elimina la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, para que la policía  pueda de inmediato, desalojar, sin necesidad de orden judicial, a pesar de que ya la ley del PDeCAT está recurrida ante el TC, entre otros, por este motivo. El PP no solo rescató a la banca con 77.000M de nuestros impuestos sin exigirles ni una sola contrapartida sino que, 10 años después de estallar la crisis económica, continua legislando contra las familias vulnerables, cebándose en el más débil. En el resto de países como Holanda y Estados Unidos la banca ha devuelto, con beneficios, todo lo que se les presto. El PP en cambio quiere que España continúe premiandolos por sus abusos e ilegalidades. 

Como siempre, utilizan como excusa las supuestas mafias de la ocupación para justificar una propuesta, que únicamente va en beneficio de los fondos buitre, las socimis y la banca, que como sabemos, son socios preferentes del PP. El PP, que liberó a las socimis de pagar el impuesto de sociedades, que puso las bases de la actual burbuja del alquiler con su reforma de 2013, que ha vendido vivienda pública a fondos buitre, que vetó la Ley de Vivienda de la PAH cuando era gobierno, que la ha estado bloqueando desde septiembre, que le ha presentado ahora una enmienda a la totalidad para mantener la actual situación de los alquileres.

¿Dónde piensa el PP de Casado que irán las familias desahuciadas? ¿Desaparecerán? En cualquier país de nuestro entorno las familias vulnerables estarían en una vivienda pública. En España, con un vergonzoso 1,5% de vivienda pública, versus el 15% de media Europea, se ven obligadas a ocupar. ¿Es la cárcel lo que entiende el partido más corrupto de Europa como realojo garantizado para las familias más vulnerables? 

En un país en el que sólo durante los 3 primeros trimestres de 2018 se han ejecutado más de 184 desahucios, de media al día, según los datos del CGPJ, donde el parque público de vivienda apenas supera el 1% imposibilitando el realojo de familias desahuciadas, con unos precios de alquiler y de compra de vivienda desbocados y unos salarios devaluados, donde se permiten los desalojos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional, las 184 familias desahuciadas cada día sólo pueden quedarse en la calle, u ocupar alguna de las más de 3,4 millones de casas vacías que según el INE hay en España.

El PP considera que tiene que prevalecer el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda, es decir se olvida del artículo 33.2 de la CE, donde establece que el derecho a la propiedad debe delimitarse a la función social de la misma. Y, con toda la cara, propone encarcelar a la gente que, sin ninguna otra alternativa habitacional ocupe  o recupere las casas cerradas de sus socios.

Este ataque al derecho a la vivienda consigue remacharlo con la actual Ley de crédito Inmobiliario, cuyo texto original de De Guindos blanquea cláusulas abusivas y que ha sido asumido vergonzosamente con retoques por el PSOE -votado por PSOE, PP, C’s, PdCat y PNV- ahora pendiente de debate en el Senado.

Pero la Ley de Vivienda la PAH propone alargar la duración de los contratos de alquiler hasta 10 años, cuando el propietario sea una empresa. Obligar a los grandes tenedores de vivienda (banca, socimis, fondos buitre…) que hayan recibido dinero público por vía de subvenciones, desgravaciones fiscales o rescates a ceder a las Administraciones Públicas el uso de sus casas, injustificadamente desocupadas para que sean utilizadas como Parque Público de Vivienda, para abaratar los alquileres y disponer de vivienda social que hemos financiado.

Pedimos apoyo a las movilizaciones para exigir la tramitación y aprobación inmediata de la Ley de Vivienda de la PAH, para que la vivienda deje de ser un simple bien de consumo más, y se garantice el acceso de todo el mundo.

¡Sí se puede! Por qué ellos defienden los intereses del 1% pero nosotras somos el 99% restante que puede revertir la situación.

PerPAH_Bcn

Stop desnonaments febrer 2019

Comptador desnonaments mes:  25

Comptador total 2019:  58

Aturats – 10Suspesos – 7Entrega claus –Pis adjudicat –Executats – 


Desnonaments per hipoteca 

Dilluns 11
Demandant:  AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A.  #AminaSeQueda  ATURAT EN PORTA
Direcció:  Carrer de Catània, 6 Barcelona (08019)

Dimecres 13
Demandant: BBVA    SUSPES
Direcció:  C/ Vallcivera, 21 Barcelona (08033)

Dimarts 19
Demandant: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. – IM Pastor 3 Fondo de Titulización Hipotecaria
Direcció: C/ Mozart, 2  Badalona (08917)

Dilluns 21
Demandant: CATALUNYA BANC, S.A. (BUDMAC INVESTMENTS, S.L.) 
Direcció: C/ Prat, 46, blq. 11, bjs. Prat del Llobregat (08820)

Desnonaments per lloguer 

Divendres 1
Demandant: Inmb. – 2º Lanzamiento  #SoluciónParaMaria  ATURAT EN PORTA
Direcció: Conca de Tremp, 72, Barcelona (08032)

Dijous 7
Demandant: Inmb.   #SoluciónParaVanesa  ATURAT EN PORTA
Direcció: Paseo Fabra i Puig, 11 Barcelona (08030)

Divendres 8
Demandant: Inmb.  #SoluciónParaEgbe  ATURAT EN PORTA
Direcció: Carrer de la Mina de la Ciutat, 35 Barcelona (08042)

Dimecres 13
Demandant: Inmb.  SUSPES
Direcció:  C/ Sant Feliu de Codines, 84 Barcelona (08033 Nou Barris)

Dijous 14
Demandant: MAC – 5, S.L. #LamiaSeQueda   ATURAT EN PORTA
Direcció: Sant Pere Mitja, 67 Barcelona (08003)

Demandant: Inmb.  #SoluciónParaNelly   ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Concordia, 47, 1º1ª de Barcelona (08004)

Divendres 15
Demandant: TOPAL TRADE, S.L.   #SoluciónParaNancy    ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Roger de Flor, 209 Barcelona (08025)

Dimecres 20
Demandant: CANUT, S.L.
Direcció: Carrer del Portal Nou, 40  Barcelona (08003)

Demandant: MAC – 5, S.L  (5º lanzamiento)   #LamiaSeQueda
Direcció: Sant Pere Mitja, 67, principal 2ª de Barcelona (08003)

Dilluns 25
Demandant: Inmb.
Direcció: C/ Sors, 12, Barcelona (08024 Gracia)

Dimarts 26
Demandant: TEMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A.
Direcció: Tamarit, 115  Barcelona (08015)

Demandant: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FONERIA, 33 (2º lanzamiento)
Direcció: Carrer de la Foneria, 33-35 Barcelona (08038)

Desnonament obert segona quinzena febrer

Demandant: Inmb.  SUSPES!!!
Direcció: Sant Pere Mitjà, 36  Barcelona (08003)

Desnonament obert primer trimestre 2019

Demandant: Inmb.  SUSPES!!!
Direcció: Vía Julia, 39 Barcelona (08042 Nou Barris)

 

Desnonaments per ocupació 

Dimarts 5
Demandant: Inmb. – 3r lanzamiento   #SoluciónParaGuisela  ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Manigua, 18, bjs. 1ª de Barcelona (08027)

Dimecres 6
Demandant: DYZENHOUSE, S.L. – 2º lanzamiento  #NeylSeQueda  ATURAT EN PORTA
Direcció: C. de Bassegoda, 27

Dijous 7
Demandant: AVIR INVESTMENTS 2016, S.L.U.  SUSPES
Direcció: C/ San Manuel, 17 Barcelona (08031)

Divendres 8
Demandant: BBVA   #JoséSeQueda  SUSPES
Direcció: Carrer de la Mare de Déu de port, 407-409 Barcelona (08038)

Demandant: BBVA   #MohammedSeQueda   ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Madrid, 12  Badalona (08913)

Dilluns 25
Demandant: SAREB, S.A.  (2º lanzamiento) 
Direcció: C/. Travau, 57 Barcelona (08031)

Desnonament  a partir de 28/01/2019

Demandant: HIPOCAT 11 FTA     SUSPES!!!
Direcció: C/ Hortensia, 22, Esplugues de Ll.

¡Si se puede Stop desahucios! Febrero, 2019
PerPAH_Bcn

[Comunicat] Fem arribar el 30% d’habitatge protegit a tota Catalunya

Avui anunciem un manual d’ús i un taller per estendre la mesura arreu

Avui 30 de gener, el Grup promotor de la moció municipal per forçar l’ampliació del parc assequible d’habitatge a Barcelona presentem un manual, el kit del 30%, per estendre la mesura del 30% a tota Catalunya i anunciem un taller pràctic per a entitats socials.

El passat mes de desembre, després d’un any de lluita intensa, vam fer un pas de gegant a Barcelona en matèria d’habitatge, aconseguint que tota nova construcció i gran rehabilitació hagi de destinar a habitatge protegit el 30% de la seva superfície, una mesura revulsiva que no s’havia aplicat mai a Catalunya.

Durant la farragosa tramitació del 30% a Barcelona, diversos col·lectius i municipis de tot Catalunya s’han interessat per estendre-la als seus territoris. Des de l’inici, hem tingut clara la importància de compartir la nostra experiència per facilitar al màxim l’extensió d’aquesta mesura tan necessària i facilitar la feina als col·lectius d’habitatge d’altres municipis que volen aprovar-lo. Rubí, Sabadell, Mataró, Abrera, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Mar, Ripollet, Vilafranca del Penedès, Montcada i Reixach, Badalona, Cornellà del Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, han fet alguns dels primers passos per aprovar el 30%. Però és probable que siguin més.

Per aquests motius, avui fem públic que tenim enllestit un “kit o manual d’instruccions” per donar suport a totes les entitats i moviments socials de Catalunya que vulguin exigir als seus municipis l’aprovació de la mesura. A més, hem programat un taller pràctic que tindrà lloc el dissabte 9 de febrer per la tarda a la Lleialtat Santsenca, per tal de poder compartir directament amb totes elles tota aquesta experiència.

L’objectiu del Kit és ajudar a aquestes iniciatives i fomentar-ne d’altres explicant didàcticament el procés d’impuls, tramitació i aprovació del 30% per tal que no sigui l’excepció sinó la norma als municipis catalans, tal i com preveu la Llei del dret a l’Habitatge de Catalunya. El kit recull tot allò que considerem rellevant, tant des del punt de vista jurídic, com de les perspectives comunicativa, política, negociadora i de pressió al carrer. També inclou, com a annexos, els documents tècnics bàsics, així com materials i articles per defensar la mesura davant dels seus detractors, tot i saber que cada municipi té dinàmiques i particularitats pròpies, i que per tant cada procés serà diferent.

A més de defensar-nos quan es vulnera el dret a l’habitatge quotidianament als nostres barris i municipis, necessitem fer passos decidits per augmentar el parc d’habitatge assequible.Els països amb més habitatge assequible (30% a Holanda, 24% a Austria, 20% a Dinamarca etc.) protegeixen el dret a  l’habitatge de la majoria de la població, alhora que abaixa els preus de mercat.

A Catalunya tenim 60 desnonaments al dia. i a Barcelona estem patint una versió particularment cruel com els desnonaments amb data oberta, contra els quals hi ha actualment una campanya unitària en què participem tots els grups d’habitatge de la ciutat; el parc públic és tan sols de l’1,5%, 115.634  esperen un habitatge protegit, i més de 2.500 persones a la llista d’espera de les meses d’emergència. A més, hem perdut habitatge protegit: si no s’hagués pogut vendre l’habitatge protegit, Barcelona en tindria per exemple un 40% i encara en seguim perdent. La Llei del dret a l’habitatge, aprovada el 2007 i d’on surt el 30%, obliga a tenir un 15% d’habitatge social el 2030, per tant, ens falten 235.000 habitatges a tot Catalunya per arribar-hi.

No podem deixar la creació del parc protegit en mans dels pressupostos públics, perquè no arriben als nivells que necessitem: cal exigir al sector privat que s’impliqui en resoldre un problema que els incumbeix, ja que fan un negoci molt lucratiu amb  l’habitatge, un dret fonamental.

Estendre el 30% a tot Catalunya tindrà un efecte molt positiu pel dret a l’habitatge, per això animem a les entitats i moviments socials a impulsar-lo i exigim a les administracions que el facin realitat!

 • A Barcelona: 400 habitatges  l’any. Si s’hagués aplicat des del 2007, avui tindríem 4.800 habitatges més.

 • A l’Àrea Metropolitana de Barcelona(36 municipis) aportaria 1.865 habitatges protegits l’any. Des del 2007 serien 22.380 habitatges més.

 • Als municipis de més de 20.000 habitants i les capitals de comarcasuposaria 2.478 habitatges protegits l’any i 29.736 habitatges més si s’hagués aplicat des del 2007.

Per altra banda, i per aturar la pèrdua d’habitatge protegit, recordem l’exigència immediata a la Generalitat d’acabar amb la possibilitat de desqualificar-lo.Sabem que el Govern català hi està treballant però no coneixem com i sabem que “el diable està en els detalls”, de manera que estarem molt a sobre de la concreció de la proposta. A més, en un moment en què s’està elaborant el nou Pla Territorial d’Habitatge, és imprescindible incloure-hi la recomanació d’aplicar el 30% a tots els municipis.

Exigim dret a l’habitatge!! #Extensiódel30

PAH de Barcelona (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), l’Observatori DESC, la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), l’ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) i el Sindicat de Llogaters i Llogateres


Clica aquí per descarregar-te el kit del 30%

PerPAH_Bcn

El alquiler nos ahoga y PSOE pretende que lo siga haciendo

La reforma de la LAU propuesta por el PSOE, sigue dando la espalda a los derechos de las inquilinas y poniendo la alfombra roja a la especulación aun no recoger medidas para regulazación de los precios

Que en España se sufre desde hace años una situación de grave emergencia habitacional es algo reconocido por casi todo el mundo. Mañana martes, el Congreso votara la convalidación o no del contradictorio Real Decreto 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Leído el mismo, resulta que tras un preámbulo en el que se hace un diagnóstico acertado, ya que parte del reconocimiento del Derecho a la Vivienda como un derecho fundamental, de reconocer también la insignificancia del Parque Público de Vivienda Social, de admitir la obligación de cumplir el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)… finalmente, el Gobierno cede a la presión de los fondos buitre y la banca, y aprueba una serie de recetas incongruentes con el diagnóstico de la enfermedad que ha descrito, ya que

 • No propone ninguna medida tendente a forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de casas deshabitadas que señala el INE.
 • Aunque reconoce la existencia de una burbuja en relación con los precios de los alquileres, no adopta ninguna medida para abaratarlos.
 • No limita los incrementos de renta vinculándolos al IPC.
 • La comunicación entre juzgados y servicios sociales en caso de desahucio, al final es inútil, ya que como el propio preámbulo del real decreto describe, no existe parque de vivienda social público que pudiera permitir el realojo de las familias desahuciadas.
 • El PIDESC, se viola y se seguirá violando cada vez que se produzca un desalojo forzoso a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
 • A pesar de reconocer como fundamental el Derecho a la Vivienda adecuada, el acceso a la misma sigue vinculado exclusivamente al nivel de renta de cada persona o familia, sin que se garantice el derecho de acceso a las gentes sin renta o con rentas insuficientes.
 • No permite a los ayuntamientos intervenir en las denominadas zonas tensionadas al no incluir la elaboración de índices de referencia de los precios.

Frente a esta emergencia, el PP todavía más partidario de los fondos buitre, a quienes Ana Botella vendió un importante número de viviendas sociales de Madrid, reacciona, utilizando la Ley de Vivienda de la PAH, presentando una enmienda a la totalidad, con la que pretende anularla, y enmendar a la vez el real decreto del Gobierno, revirtiendo los escasos avances del mismo, en relación con la ampliación de la duración de los contratos.

¿Qué dice la PAH en materia de alquileres?

 • Cumplimiento del PIDESC: Ningún desahucio a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
 • Duración de los contratos: 5 años si el propietario es persona física con más de 5 viviendas en propiedad, o 10 años si es persona jurídica.
 • Los precios del alquiler estarán subordinados al índice de referencia de precios.
 • Los aumentos de renta no podrán subir por encima del IPC.
 • En caso de cambio de inquilina, el nuevo contrato no podrá superar al anterior en más del 1,5%.
 • Limita la fianza a una mensualidad de alquiler.
 • Modifica el régimen fiscal de las socimis, para que tributen al 40% en el impuesto de sociedades.
 • Promueve la cesión obligatoria de viviendas desocupadas de grandes tenedores que hayan recibido dinero público.
 • Establece la obligación de generar parque público de vivienda.
 • Aumenta el IBI a las casas injustificadamente vacías y
 • Prohíbe la venta de viviendas del parque público.

Por todo esto, desde la PAH lamentamos la oportunidad perdida por el Gobierno para hacer un decreto que atacase de manera real las causas que impiden el acceso a la vivienda: la especulación, el acaparamiento de viviendas por parte de especuladores, la carencia de parque público o el híper liberalismo del mercado y limitara y redujera los precios, o que garantizase el cumplimiento del PIDESC.

Sin embargo, ahora que la complicidad del PP con los especuladores ha posibilitado el desbloqueo que junto a Cs mantenían de la Ley de Vivienda de la PAH, su trámite urgente, y la aplicación de las medidas que contiene, pueden facilitar el que el acceso a la vivienda en España deje de ser un privilegio y pase a ser un Derecho, y por conseguirlo seguiremos luchando.

¡Sí se puede!

#RegulaciónAlquileresYa

Ayer nos movilizamos en Madrid, Valencia, Iruña, Manresa, Málaga y Barcelona para exigir que el decreto sobre alquileres…

Gepostet von PAH Barcelona am Dienstag, 22. Januar 2019

PerPAH_Bcn

Les entitats socials de Barcelona exigim: Prou desnonaments Oberts

Avui ens hem reunit davant de la ciutat de la justícia amb diferents entitats socials de Barcelona i moviments socials per denunciar els desnonaments oberts. És a dir desnonaments que s’ordenen des dels jutjats sense hora i data determinada.

Davant la vulneració de drets hem dit #ProuDesnonamentsOberts i acabar amb aquestes pràctiques despiadades inhumanes que provoca més engoixa i patiment a les famílies. Una estratègia per a què les famílies estiguin menys amparades i soles al moment de l’execució.

PerPAH_Bcn

Bon any 2019

Continuem avançant en la defensa del dret a l’habitatge

Avui acomiadem l’any 2018, dotze mesos més de lluita intensa, 365 dies a peu de carrer aconseguint petites i grans victòries en uns moments en què, malgrat els titulars i declaracions de bones intencions per part de la classe política, continuem vivint una creixent crisi habitacional, un alarmant augment dels desnonaments fins a noves cotes històriques i una alarmant bombolla del lloguer.

L’adversitat a la qual ens enfrontem és greu, però tot i així des de PAH Barcelona hem detingut 220 desnonaments, hem aconseguit dacions en pagament, nous lloguers socials i renovacions, reallotjaments i posar contra les cordes a l’Administració, a la banca, als fons voltor i als grans promotors i constructors. Al costat dels assoliments individuals, reeixits gràcies a l’apoderament col·lectiu i de les famílies afectades, hem aconseguit que s’aprovés una moció municipal amb mesures per ampliar el parc de lloguer assequible a la nostra ciutat i l’aplicació de la primera d’elles: l’obligació de destinar el 30% dels pisos, de tota nova construcció o rehabilitació integral d’edificis, a habitatge de protecció oficial. Una mesura que no només fomenta la creació de parc públic de lloguer sinó que frena l’especulació. En aquesta línia també hem participat en el desenvolupament d’un document per poder denunciar davant  l’Ajuntament el cada vegada més usat mobbing immobiliari per forçar les veïnes a abandonar la seva llar.

Hem denunciat públicament la pràctica il·legal i cada vegada més freqüent, per part dels jutjats, d’ordenar desnonaments amb data oberta. Hem combatut amb accions i negociacions a tres bandes, amb Generalitat i Ajuntament, la ineficàcia de la taula d’emergència, aconseguint la creació de mesures de xoc per poder rebaixar el temps d’espera i que les famílies desnonades obtinguin un reallotjament digne en la major brevetat possible.

Però, no tot ha estat activitat a nivell local. Hem estat al màxim en la recuperació de la Llei 24/2015 a Catalunya, i a la Llei Habitatge PAH a nivell estatal, que vam aconseguir es registrés al Congrés el mes de gener, i al setembre fos acceptada a tràmit.

El millor? No ho hem fet soles. Davant la greu situació que afrontem, cada vegada són més els col·lectius que neixen a la nostra ciutat per a combatre-la, l’aliança dels quals ha fet possible avenços com la Moció o les campanyes Stop mobbing i Stop desnonaments oberts.

Acabem l’any carregades d’energia i il·lusió pels reptes a assolir el 2019, per continuar conquistant el dret a l’habitatge. Reptes com l’aplicació efectiva de la Llei 24/2015, l’aplicació de les mesures pendents de la moció municipal, acabar amb els desnonaments oberts, desbloquejar que la Llei Habitatge PAH continuï avançant, aconseguir una regulació dels lloguers per acabar amb la bombolla i l’especulació, seguir montant accions, aturant desnonaments, assessorant, apoderant, fent tallers o elaborant informes com les Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona, realitzats aquest 2018.

I per aconseguir-ho comptem amb tu i amb el teu suport, als carrers, a les assemblees o col·laborant amb una petita donació que ens ajudi a continuar autogestionant-nos, mantenir les despeses del local, generar material per a les accions, samarretes, xapes, adhesius, flyers.

Al febrer celebrarem el nostre desè aniversari, i 10 anys al peu del canó no es compleixen tots els dies. Un aniversari que volem compartir en gran i que serveixi per recordar els somnis i esperances de totes les que han passat, estan i passaran per les nostres assemblees, fins que gràcies a totes arribi el dia en què no siguin necessàries.

Bon Any 2019

PerPAH_Bcn

Stop desnonaments gener 2019

Comptador desnonaments mes:  33

Comptador total 2019:  33

Aturats – 13Suspesos – 18Entrega claus –Pis adjudicat –Executats –


Desnonaments per hipoteca 

Dijous 17
Demandant: BBVA   #JaspalSeQueda  SUSPÉS
Direcció: C/ Chile, 32,  Badalona

Dimecres 23
Demandant: BBVA  #BelalSeQueda  SUSPÉS
Direcció: C/ Sant Gil, 4 bis,  Barcelona (08001)

Dijous 24
Demandant: Inmb. #SoluciónParaYolanda  ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Sant Gil, 4 bis,  Barcelona (08001)

Dimarts 29  
Demandant: NCG BANCO, S.A.  #CarmenSeQueda  SUSPÉS
Direcció: C/ PelegrÍ, 29  L’Hospitalet de Llobregat

Demandant: BANKIA   #MohamedSeQueda   SUSPÉS
Direcció: C/ Paloma, 12, Barcelona (08001)

Desnonaments per lloguer 

Dilluns 7
Demandant: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FONERIA, 33    #JoseRamónSeQueda  ATURAT EN PORTA
Direcció: Carrer de la Foneria, 33-35 Barcelona (08038)

Demandant: Inmb.  #SoluciónParaAziz   ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Balboa, 10 Barcelona (08003 Barceloneta)

Dimarts 8
Demandant: BUILDINGCENTER, S.A.  #AngelsSeQueda  SUSPÉS
Direcció: Gran de la Sagrera, 114  Barcelona (08027)

Dimecres 9
Demandant: Inmb.  #SoluciónParaMedardo  SUSPÉS
Direcció: C/ Leiva, 53 Barcelona (08014)

Dijous 10
Demandant: BBVA  #LauraSeQueda  SUSPÉS
Direcció: Carrer de Sidó, 7 Barcelona (08035)

Demandant: BUDMAC INVESTMENTS II, S.L.U.   SUSPÉS
Direcció: Carrer dels Salvador, 18 Barcelona (08001)

Divendres 11
Demandant: CRITERIA CAIXA, S.A.U.  #MohamedSeQueda  ATURAT EN PORTA
Direcció: Plaça de Sant Pere, 8 Barcelona (08003)

Demandant: Inmb.  #SoluciónParaJeimi   SUSPÉS
Direcció: C/ del Carmen, 64 Barcelona (08001)

Dilluns 14
Demandant: Inmb.  #SoluciónParaAnastasia  SUSPÉS
Direcció:  Rambla de Guipúscoa, 2,  Barcelona (08018)

Dijous 17
Demandant: Inmb.   #SoluciónParaJalal   SUSPÉS
Direcció: Carrer d’en Serra, 9  Barcelona (08002)

Demandant: Inmb.   #SoluciónParaAbdelhadi  ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Semoleres, 8 Barcelona (08003)

Dilluns 21
Demandant: OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL COSIMI, S.A. 3er lanzamiento  #MaríaLuzSeQueda  SUSPÉS
Direcció: C/ 26 de Gener de 1641, Barcelona (08014)

Dimarts 22
Demandant: PATRONATO MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA 3r lanzamiento SUSPÉS
Direcció: C/ Sequia Madriguera, 21 Barcelona (08030 Bon Pastor)

Dimecres 23
Demandant: SAREB, S.A. #LourdesSeQueda  ATURAT EN PORTA
Direcció: Avda. de Can Serra, 31, bloque K de l’Hospitalet de Ll.

Dijous 24
Demandant: Inmb.  #SoluciónParaAbdellatif    ATURAT EN PORTA
Direcció: Pere IV, 117,  Barcelona (08018)

Demandant: Inmb.  2o lanzamiento  #SoluciónParaPampa  ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Sicilia, 200,  Barcelona (08013)

Dijous 31
Demandant: Inmb.  #SoluciónParaEstefania  ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Constitución, 181,  Barcelona (08014)

Desnonaments per ocupació 

Dimarts 8
Demandant: HIPOCAT 11 FTA   #MaríaSeQueda  ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Hortensia, 22 Esplugues de Ll.

Dijous 10
Demandant: BANCO DE SANTANDER  #JohnSeQueda  SUSPÉS
Direcció: C/ Bruselas, 37 bis Barcelona (08041)

Dilluns 14
Demandant: LA SAREB  #SilvanaSeQueda  ATURAT EN PORTA
Direcció:  Carrer de Pujades, 19  Barcelona (08018)

Dimarts 15
Demandant: BBVA   #MourtaliaSeQueda  ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Vilardell, 4,  Barcelona (08014)

Divendres 18
Demandant: BUILDINGCENTER, S.A.  SUSPÉS
Direcció: C/ Gran de la Sagrera, 114 Barcelona (08027)

Dilluns 28
Demandant: . GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACION, S.L.U  #JeissonSeQueda  ATURAT EN PORTA
Direcció: C/ Ausona, 17  Barcelona (08033)

Dimarts 29
Demandant: BUDMAC INVESTMENTS -ANTICIPA  #PaolaSeQueda  SUSPÉS
Direcció: C/ Mare de Dèu de Port, 269 Barcelona (08038)

Desnonaments oberts primera quinzena

Demandant: ENTO, S.L. (Inmobiliaria)  SUSPÉS
Direcció: Carrer d’Arnau  d’Oms, 27-29  Barcelona (08016 Nou Barris)

Desnonaments oberts segona quinzena

Demandant: Inmb.  SUSPÉS
Direcció: C/ La Jota, 81 Barcelona (08016)

Desnonament obert a partir del dilluns 28

Demandant: HIPOCAT 11 FTA
Direcció: C/ Hortensia, 22 Esplugues de Ll.

DESNONAMENT OBERT PRIMER TRIMESTRE 2019

Demandant: Inmb.
Direcció: Vía Julia, 39 Barcelona (08042 Nou Barris)

 

¡Si se puede Stop desahucios! Enero, 2019